Φίλτρο Χνουδιών Στεγνωτηρίου BOSCH/SIEMENS/PITSOS

28.00

Φίλτρο Χνουδιών Στεγνωτηρίου BOSCH/SIEMENS/PITSOS

Κωδικός προϊόντος: 87012073 Κατηγορία:

Περιγραφή

Κωδικός: 87012073

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μάρκα: BOSCH, PITSOS, SIEMENS
WT45M260OE/01 WT45M260OE/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9606 9806
2 WT45N200GB/01 WT45N200GB/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9601 9803
3 WT45N201GB/01 WT45N201GB/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9803 9808
4 WT45N201GB/03 WT45N201GB/03 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9808 9904
5 WT45N202FG/01 WT45N202FG/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9607 9807
6 WT45N202FG/03 WT45N202FG/03 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9807 9904
7 WT45N272FG/01 WT45N272FG/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9608 9804
8 WT45N272FG/03 WT45N272FG/03 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9807 9904
9 WT45N2C7DN/01 WT45N2C7DN/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9607 9612
10 WT45N2C7FI/01 WT45N2C7FI/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9702 9806
11 WT46B280/01 WT46B280/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9303 9311
12 WT46B280/03 WT46B280/03 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9405 9505
13 WT46B280/08 WT46B280/08 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9506 9608
14 WT46B290GB/07 WT46B290GB/07 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9502 9505
15 WT46B290GB/08 WT46B290GB/08 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9506 9603
16 WT46B310EE/10 WT46B310EE/10 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9604 9702
17 WT46G209EE/03 WT46G209EE/03 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9604 9612
18 WT46G210EE/03 WT46G210EE/03 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9604 9605
19 WT46G210EE/04 WT46G210EE/04 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9608 9612
20 WT46G4000W/01 WT46G4000W/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9502 9607
21 WT46G4000W/04 WT46G4000W/04 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9607 9702
22 WT46G400AU/02 WT46G400AU/02 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9510 9602
23 WT46G400AU/06 WT46G400AU/06 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9702 9702
24 WT46G400IN/02 WT46G400IN/02 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9506 9611
25 WT46G401FF/04 WT46G401FF/04 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9608 9702
26 WT46G401GC/03 WT46G401GC/03 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9609 9701
27 WT46G407DN/01 WT46G407DN/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9504 9504
28 WT46G407DN/02 WT46G407DN/02 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9510 9605
29 WT46G407DN/04 WT46G407DN/04 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9608 9611
30 WT46G409GR/02 WT46G409GR/02 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9511 9611
31 WT46G420FF/03 WT46G420FF/03 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9609 9701
32 WTB86280/01 WTB86280/01 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9301 9307
33 WTB86280/03 WTB86280/03 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9405 9504
34 WTB86280/08 WTB86280/08 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9506 9608
35 WTG86260EE/04 WTG86260EE/04 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9608 9711
36 WTG86261EE/04 WTG86261EE/04 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9609 9702
37 WTG86262ES/04 WTG86262ES/04 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9701 9803
38 WTG86400AU/02 WTG86400AU/02 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9506 9511
39 WTG86400AU/03 WTG86400AU/03 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9602 9803
40 WTG86400AU/06 WTG86400AU/06 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9703 9711
41 WTG86400IN/03 WTG86400IN/03 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9512 9512
42 WTG86400NL/02 WTG86400NL/02 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9507 9802
43 WTG86400NL/04 WTG86400NL/04 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9608 9711
44 WTG86400PE/01 WTG86400PE/01 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9503 9503
45 WTG86400PE/03 WTG86400PE/03 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9510 9704
46 WTG86401/04 WTG86401/04 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9708 9803
47 WTG86401GB/03 WTG86401GB/03 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9603 9604
48 WTG86401GB/04 WTG86401GB/04 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9611 9702
49 WTG86401GC/03 WTG86401GC/03 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9609 9803
50 WTG86402GB/04 WTG86402GB/04 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9703 9803
51 WTG86402PE/01 WTG86402PE/01 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9503 9503
52 WTG86402PE/03 WTG86402PE/03 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9510 9802
53 WTG86404PE/04 WTG86404PE/04 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9703 9712
54 WTG86408GR/02 WTG86408GR/02 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9510 9802
55 WTG86408GR/04 WTG86408GR/04 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9610 9711
56 WTG86409FF/01 WTG86409FF/01 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9708 9802
57 WTG86480/02 WTG86480/02 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9507 9704
58 WTG86480NL/02 WTG86480NL/02 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9511 9803
59 WTG86480NL/04 WTG86480NL/04 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9608 9711
60 WTG86481/03 WTG86481/03 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9704 9802
61 WTP60000/03 WTP60000/03 PITSOS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9512 9512
62 WTP60000/04 WTP60000/04 PITSOS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9609 9611
63 WTP60000/08 WTP60000/08 PITSOS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9807 9810
64 Ascenta WTG86400UC/01 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9411 9803
65 Ascenta WTG86400UC/02 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9506 9506
66 Ascenta WTG86400UC/07 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9708 9712
67 Avantixx 8 WTB86222NL/01 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9305 9312
68 Avantixx 8 WTB86222NL/02 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9312 9403
69 Avantixx 8 WTB86222NL/03 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9405 9505
70 Avantixx 8 WTB86222NL/08 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9506 9608
71 Avantixx 8 WTB86260EE/01 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9303 9312
72 Avantixx 8 WTB86260EE/02 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9312 9402
73 Avantixx 8 WTB86260EE/03 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9405 9505
74 Avantixx 8 WTB86260EE/08 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9506 9512
75 Avantixx 8 WTB86282FG/01 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9303 9307
76 Avantixx 8 WTB86500FF/01 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9305 9312
77 Avantixx 8 WTB86500FF/02 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9312 9403
78 Avantixx 8 WTB86500FF/03 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9406 9504
79 Avantixx 8 WTB86500FF/08 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9506 9608
80 Axxis WTG86401UC/01 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9411 9803
81 Axxis WTG86401UC/07 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9709 9712
82 Axxis WTG86402UC/01 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9411 9803
83 Axxis WTG86402UC/02 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9506 9507
84 Axxis WTG86402UC/07 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9708 9712
85 Extraklasse WT46G400HK/04 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9609 9702
86 Extraklasse WT46G401HK/04 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9608 9702
87 Exxcel 8 WTB86590GB/03 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9407 9504
88 Exxcel 8 WTB86590GB/08 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9506 9701
89 IQ 300 WT46B200HK/03 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9406 9505
90 IQ 300 WT46B200HK/08 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9510 9611
91 IQ 300 WT46B202FG/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9303 9311
92 IQ 300 WT46B202FG/02 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9402 9404
93 IQ 300 WT46B202FG/03 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9405 9506
94 IQ 300 WT46B202FG/08 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9506 9610
95 iQ 300 WT46B267DN/02 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9402 9505
96 iQ 300 WT46B267DN/08 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9506 9507
97 iQ 300 WT46B267DN/09 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9509 9612
98 iQ 300 WT46B268DN/02 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9402 9505
99 iQ 300 WT46B268DN/08 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9506 9607
100 IQ 500 WT46B210AU/02 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9312 9503
101 iQ 500 WTG86400OE/01 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9408 9803
102 IQ300 WT46B200IL/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9305 9310
103 IQ300 WT46B200IL/02 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9401 9505
104 IQ300 WT46B200IL/08 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9506 9612
105 IQ300 WT46B200TI/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9305 9306
106 IQ300 WT46B200TI/02 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9401 9503
107 IQ300 WT46B202NL/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9303 9311
108 IQ300 WT46B202NL/02 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9312 9404
109 IQ300 WT46B202NL/03 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9405 9505
110 IQ300 WT46B202NL/08 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9506 9510
111 IQ300 WT46B209EE/06 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9502 9505
112 IQ300 WT46B209EE/08 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9511 9511
113 IQ300 WT46B281NL/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9303 9312
114 IQ300 WT46B281NL/02 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9312 9407
115 iQ300 WT46B290FF/03 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9407 9410
116 iQ300 WT46B290FF/08 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9510 9608
117 iQ500 WT46B200FF/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9305 9312
118 iQ500 WT46B200FF/02 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9312 9411
119 iQ500 WT46B200FF/03 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9408 9608
120 iQ500 WT46B200GR/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46B200 GR 9303 9312
121 iQ500 WT46B200GR/02 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46B200 GR 9312 9312
122 iQ500 WT46B200GR/03 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46B200 GR 9409 9502
123 IQ500 WT46B201IN/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9305 9309
124 IQ500 WT46B201IN/02 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9404 9503
125 IQ500 WT46B201IN/08 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9510 9701
126 iQ500 WT46B210EE/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9303 9308
127 iQ500 WT46B210EE/08 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9510 9602
128 iQ500 WT46B272FG/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9304 9312
129 iQ500 WT46B272FG/02 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9312 9401
130 iQ500 WT46B272FG/08 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9510 9510
131 iQ500 WT46B282FG/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9304 9312
132 iQ500 WT46B282FG/02 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9401 9403
133 iQ500 WT46B282FG/03 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9404 9408
134 iQ500 WT46G400/02 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9507 9607
135 iQ500 WT46G400/04 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9608 9702
136 iQ500 WT46G400FF/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9408 9702
137 iQ500 WT46G400FG/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9409 9410
138 iQ500 WT46G400GC/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ)
139 iQ500 WT46G400GC/03 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9510 9606
140 iQ500 WT46G400GC/04 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9608 9612
141 iQ500 WT46G400NL/02 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9507 9607
142 iQ500 WT46G400NL/04 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9608 9702
143 iQ500 WT46G480/02 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9507 9701
144 iQ500 WT46G490NL/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9404 9607
145 iQ500 WT46G490NL/04 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9607 9702
146 iQ500 WT46G4G0/02 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9507 9702
147 iQ700 WT46B200/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9303 9312
148 iQ700 WT46B200/02 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9312 9401
149 iQ700 WT46B200/03 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9404 9504
150 iQ700 WT46B200/08 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9506 9605
151 iSensoric WT46G490GB/03 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9603 9701
152 iSensoric WT46G4G0NL/03 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9607 9702
153 Maxx WTB86282NL/01 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9305 9311
154 Maxx WTB86282NL/02 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9401 9405
155 Maxx WTB86282NL/03 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9407 9505
156 Maxx WTB86282NL/08 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9506 9601
157 Maxx 8 WTB86300GB/01 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9305 9312
158 Maxx 8 WTB86300GB/02 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9312 9405
159 Maxx 8 WTB86300GB/03 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9406 9505
160 Maxx 8 WTB86300GB/08 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9506 9607
161 Serie | 4 WTG86400TC/03 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9607 9802
162 Serie 4 WTB86267SN/02 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9403 9504
163 Serie 4 WTB86267SN/08 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9507 9507
164 Serie 4 WTB86267SN/09 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9509 9612
165 Serie 4 WTB86268SN/02 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9403 9505
166 Serie 4 WTB86268SN/08 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9506 9510
167 Serie 4 WTB86298SN/02 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9403 9505
168 Serie 4 WTB86298SN/08 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9506 9511
169 Serie 4 WTB86590FF/03 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9407 9503
170 Serie 4 WTB86590FF/08 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9510 9608
171 Serie 4 WTG864000W/01 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9502 9801
172 Serie 4 WTG864000W/04 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9607 9712
173 Serie 6 WTG86400/02 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9507 9803
174 Serie 6 WTG86400/04 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9608 9711
175 Serie 6 WTG86400FF/01 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9404 9709
176 Serie 6 WTG86400GB/01 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9408 9603
177 Serie 6 WTG86400GC/01 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9503 9803
178 Serie 6 WTG86400GC/04 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9609 9711
179 Serie 6 WTG86400IR/03 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9601 9606
180 Serie 6 WTG86400IR/05 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9702 9802
181 Serie 6 WTG86400PL/01 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9406 9803
182 Serie 6 WTG86400PL/04 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9608 9711
183 Serie 6 WTG86400SA/03 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9701 9709
184 Series 6 WTG86401TC/03 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9601 9802
185 TBD WT46B201PL/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9303 9311
186 TBD WT46B201PL/03 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9406 9406
187 TBD WT46B211OE/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9303 9310
188 TBD WT46B211OE/02 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9402 9505
189 TBD WT46B211OE/08 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9507 9604
190 TBD WT46B211PL/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9303 9312
191 TBD WT46B211PL/02 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9402 9403

Επιπλέον πληροφορίες

Κατασκευαστής

, ,