Φίλτρο Στεγνωτηρίου BOSCH/SIEMENS

18.00

Φίλτρο Στεγνωτηρίου BOSCH/SIEMENS

Κωδικός προϊόντος: 87012070 Κατηγορία:

Περιγραφή

Κωδικός: 87012070

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μάρκα: BOSCH, PITSOS, SIEMENS
1 WT44E101/05 WT44E101/05 SIEMENS Condensation dryers 8610 8709
2 WT44E101/08 WT44E101/08 SIEMENS Condensation dryers 8709 8807
3 WT44E101/12 WT44E101/12 SIEMENS Condensation dryers 8806 8807
4 WT44E101/14 WT44E101/14 SIEMENS Condensation dryers 8807 8807
5 WT44E101/15 WT44E101/15 SIEMENS Condensation dryers 8808 8907
6 WT44E101/17 WT44E101/17 SIEMENS Condensation dryers 8907 8912 White,WW,N25
7 WT44E101/21 WT44E101/21 SIEMENS Condensation dryers 8911 8912 White,WW,N25
8 WT44E101EE/03 WT44E101EE/03 SIEMENS Condensation dryers 8608 8610
9 WT44E101EE/05 WT44E101EE/05 SIEMENS Condensation dryers 8701 8709
10 WT44E101EE/07 WT44E101EE/07 SIEMENS Condensation dryers 8702 8703
11 WT44E101EE/08 WT44E101EE/08 SIEMENS Condensation dryers 8709 8804
12 WT44E101EE/12 WT44E101EE/12 SIEMENS Condensation dryers 8807 8807
13 WT44E101EE/15 WT44E101EE/15 SIEMENS Condensation dryers 8808 8909
14 WT44E101EE/17 WT44E101EE/17 SIEMENS Condensation dryers 8907 8908
15 WT46E103GR/17 WT46E103GR/17 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46E103 GR 8909 8909 silver, 60cm, intergated
16 WT46E103GR/20 WT46E103GR/20 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46E103 GR 8910 8910 silver, 60cm, intergated
17 WT46E103GR/21 WT46E103GR/21 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46E103 GR 8911 9001 silver, 60cm, intergated
18 WT46E103GR/24 WT46E103GR/24 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46E103 GR 9008 9008 silver, 60cm, intergated
19 WT46E103GR/25 WT46E103GR/25 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46E103 GR 9009 9012 silver, 60cm, intergated
20 WT46E103GR/30 WT46E103GR/30 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46E103 GR 9110 9110 silver, 60cm, intergated
21 WT46E103GR/35 WT46E103GR/35 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46E103 GR 9208 9211 silver, 60cm, intergated
22 WT46E103GR/38 WT46E103GR/38 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46E103 GR 9212 9301 silver, 60cm, intergated
23 WT46E300/01 WT46E300/01 SIEMENS Condensation dryers 8502 8510
24 WT46E300/02 WT46E300/02 SIEMENS Condensation dryers 8510 8608
25 WT46E300/03 WT46E300/03 SIEMENS Condensation dryers 8602 8609
26 WT46E300/05 WT46E300/05 SIEMENS Condensation dryers 8610 8610
27 WT46E300EE/01 WT46E300EE/01 SIEMENS Condensation dryers 8507 8509
28 WT46E300EE/02 WT46E300EE/02 SIEMENS Condensation dryers 8510 8608
29 WT46E300EE/03 WT46E300EE/03 SIEMENS Condensation dryers 8604 8607
30 WT46E300SK/01 WT46E300SK/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46E300SK 8508 8510
31 WT46E300SK/02 WT46E300SK/02 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46E300SK 8510 8608
32 WT46E300SK/03 WT46E300SK/03 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46E300SK 8602 8610
33 WT46E300SK/05 WT46E300SK/05 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46E300SK 8611 8708
34 WT46E300SK/07 WT46E300SK/07 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46E300SK 8702 8702
35 WT46E300SK/08 WT46E300SK/08 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46E300SK 8709 8711
36 WT46E300TH/08 WT46E300TH/08 SIEMENS Στεγνωτήριο 8712 8804
37 WT46E300TH/12 WT46E300TH/12 SIEMENS Στεγνωτήριο 8806 8806
38 WT46E300TH/13 WT46E300TH/13 SIEMENS Στεγνωτήριο 8808 8812
39 WT46E300TH/16 WT46E300TH/16 SIEMENS Στεγνωτήριο 8902 8907
40 WT46E300TH/17 WT46E300TH/17 SIEMENS Στεγνωτήριο 8908 9002 Washing machine
41 WT46E301GR/05 WT46E301GR/05 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46E301 GR 8610 8709
42 WT46E301GR/07 WT46E301GR/07 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46E301 GR 8702 8702
43 WT46E301GR/08 WT46E301GR/08 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46E301 GR 8709 8803
44 WT46E301GR/13 WT46E301GR/13 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46E301 GR 8808 8901
45 WT46E301GR/16 WT46E301GR/16 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46E301 GR 8902 8903 Washing machine
46 WT46E301GR/17 WT46E301GR/17 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46E301 GR 8909 8909 Washing machine
47 WT46E302GR/08 WT46E302GR/08 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46E302 GR 8709 8807
48 WT46E302GR/13 WT46E302GR/13 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46E302 GR 8808 8901
49 WT46E302GR/16 WT46E302GR/16 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46E302 GR 8902 8903 Washing machine
50 WT46E302GR/17 WT46E302GR/17 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46E302 GR 8908 8909 Washing machine
51 WT46E302TR/24 WT46E302TR/24 SIEMENS Condensation dryers 9007 9104
52 WT46E303GR/24 WT46E303GR/24 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46E303 GR 9007 9101 silver-inox
53 WT46E303GR/30 WT46E303GR/30 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46E303 GR 9109 9110 silver-inox
54 WT46E303GR/38 WT46E303GR/38 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46E303 GR 9302 9302 silver-inox
55 WT46E31XEE/17 WT46E31XEE/17 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46E31 XEE 8908 9004 Solo, white, 60cm
56 WT46S510BY/01 WT46S510BY/01 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46S510BY 8503 8510
57 WT46S510BY/02 WT46S510BY/02 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46S510BY 8510 8602
58 WT46S510BY/03 WT46S510BY/03 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46S510BY 8602 8701
59 WT46S510BY/05 WT46S510BY/05 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46S510BY 8701 8703
60 WT46S511BY/03 WT46S511BY/03 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46S511 BY 8605 8701
61 WT46S511BY/05 WT46S511BY/05 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46S511 BY 8701 8707
62 WT46S512BY/05 WT46S512BY/05 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46S512 BY 8703 8709
63 WT46S512BY/08 WT46S512BY/08 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46S512 BY 8709 8806
64 WT46S512BY/12 WT46S512BY/12 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46S512 BY 8807 8807
65 WT46S512BY/13 WT46S512BY/13 SIEMENS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WT 46S512 BY 8808 8901
66 WT46S513BY/11 WT46S513BY/11 SIEMENS Στεγνωτήριο 8804 8808
67 WT46S513BY/13 WT46S513BY/13 SIEMENS Στεγνωτήριο 8808 8901
68 WT46S513BY/16 WT46S513BY/16 SIEMENS Στεγνωτήριο 8901 8908
69 WT46S513BY/17 WT46S513BY/17 SIEMENS Στεγνωτήριο 8907 9005 Washing machine
70 WT46S514BY/17 WT46S514BY/17 SIEMENS Στεγνωτήριο 8908 9004 Refresher
71 WT46S514BY/23 WT46S514BY/23 SIEMENS Στεγνωτήριο 9005 9005 Refresher
72 WT46S514BY/24 WT46S514BY/24 SIEMENS Στεγνωτήριο 9006 9012 Refresher
73 WT46S515BY/24 WT46S515BY/24 SIEMENS Στεγνωτήριο 9006 9104 Refresher
74 WT46S515BY/30 WT46S515BY/30 SIEMENS Στεγνωτήριο 9105 9209 Refresher
75 WT46S515BY/35 WT46S515BY/35 SIEMENS Στεγνωτήριο 9209 9212 Refresher
76 WT46S515BY/38 WT46S515BY/38 SIEMENS Στεγνωτήριο 9301 9302 Refresher
77 WT46S515BY/39 WT46S515BY/39 SIEMENS Στεγνωτήριο 9302 9303 Refresher
78 WT46S515BY/40 WT46S515BY/40 SIEMENS Στεγνωτήριο 9303 9307 Refresher
79 WT46S515BY/43 WT46S515BY/43 SIEMENS Στεγνωτήριο 9308 9401 Refresher
80 WT46S515BY/45 WT46S515BY/45 SIEMENS Στεγνωτήριο 9402 9504 Refresher
81 WT46S515OE/28 WT46S515OE/28 SIEMENS Στεγνωτήριο 9103 9104 Solo, white, 60cm
82 WT46S515OE/30 WT46S515OE/30 SIEMENS Στεγνωτήριο 9105 9212 Solo, white, 60cm
83 WT46S515OE/38 WT46S515OE/38 SIEMENS Στεγνωτήριο 9301 9302 Solo, white, 60cm
84 WT46S515OE/40 WT46S515OE/40 SIEMENS Στεγνωτήριο 9305 9306 Solo, white, 60cm
85 WT46S515OE/42 WT46S515OE/42 SIEMENS Στεγνωτήριο 9307 9307 Solo, white, 60cm
86 WT46S515OE/43 WT46S515OE/43 SIEMENS Στεγνωτήριο 9308 9311 Solo, white, 60cm
87 WT46S515OE/45 WT46S515OE/45 SIEMENS Στεγνωτήριο 9312 9407 Solo, white, 60cm
88 WT46S570DN/23 WT46S570DN/23 SIEMENS Στεγνωτήριο SIWATHERM 9005 9006 Refresher
89 WT46S570DN/24 WT46S570DN/24 SIEMENS Στεγνωτήριο SIWATHERM 9006 9103 Refresher
90 WT46S571DN/28 WT46S571DN/28 SIEMENS Στεγνωτήριο SIWATHERM 9102 9104 Solo, white, 60cm
91 WT46S571DN/30 WT46S571DN/30 SIEMENS Στεγνωτήριο SIWATHERM 9105 9209 Solo, white, 60cm
92 WT46S571DN/35 WT46S571DN/35 SIEMENS Στεγνωτήριο SIWATHERM 9210 9212 Solo, white, 60cm
93 WT46S571DN/38 WT46S571DN/38 SIEMENS Στεγνωτήριο SIWATHERM 9212 9301 Solo, white, 60cm
94 WT46S571DN/39 WT46S571DN/39 SIEMENS Στεγνωτήριο SIWATHERM 9302 9302 Solo, white, 60cm
95 WT46S571DN/40 WT46S571DN/40 SIEMENS Στεγνωτήριο SIWATHERM 9303 9310 Solo, white, 60cm
96 WT46S571DN/45 WT46S571DN/45 SIEMENS Στεγνωτήριο SIWATHERM 9312 9401 Solo, white, 60cm
97 WTE84100BY/01 WTE84100BY/01 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 84100BY 8508 8510
98 WTE84100BY/02 WTE84100BY/02 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 84100BY 8510 8512
99 WTE84100BY/03 WTE84100BY/03 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 84100BY 8602 8610
100 WTE84100BY/05 WTE84100BY/05 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 84100BY 8610 8708
101 WTE84100BY/08 WTE84100BY/08 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 84100BY 8709 8804
102 WTE84100BY/15 WTE84100BY/15 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 84100BY 8809 8905
103 WTE84100BY/17 WTE84100BY/17 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 84100BY 8908 8912 black
104 WTE84100BY/21 WTE84100BY/21 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 84100BY 8911 8911 black
105 WTE84101IT/03 WTE84101IT/03 BOSCH Condensation dryers 8605 8610
106 WTE84101IT/05 WTE84101IT/05 BOSCH Condensation dryers 8610 8708
107 WTE84101IT/08 WTE84101IT/08 BOSCH Condensation dryers 8709 8711
108 WTE84101IT/15 WTE84101IT/15 BOSCH Condensation dryers 8811 8811
109 WTE86103GR/17 WTE86103GR/17 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86103 GR 8908 8911 Solo, white, 60cm
110 WTE86103GR/20 WTE86103GR/20 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86103 GR 8910 8910 Solo, white, 60cm
111 WTE86103GR/21 WTE86103GR/21 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86103 GR 8911 9002 Solo, white, 60cm
112 WTE86103GR/22 WTE86103GR/22 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86103 GR 9002 9005 Solo, white, 60cm
113 WTE86103GR/24 WTE86103GR/24 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86103 GR 9007 9009 Solo, white, 60cm
114 WTE86103GR/25 WTE86103GR/25 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86103 GR 9009 9102 Solo, white, 60cm
115 WTE86103GR/30 WTE86103GR/30 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86103 GR 9108 9112 Solo, white, 60cm
116 WTE86103GR/35 WTE86103GR/35 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86103 GR 9208 9211 Solo, white, 60cm
117 WTE86103GR/36 WTE86103GR/36 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86103 GR 9211 9211 Solo, white, 60cm
118 WTE86103GR/38 WTE86103GR/38 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86103 GR 9212 9302 Solo, white, 60cm
119 WTE86103GR/39 WTE86103GR/39 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86103 GR 9302 9302 Solo, white, 60cm
120 WTE86103GR/40 WTE86103GR/40 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86103 GR 9307 9308 Solo, white, 60cm
121 WTE86300/01 WTE86300/01 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ 8502 8510
122 WTE86300/02 WTE86300/02 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ 8510 8604
123 WTE86300/03 WTE86300/03 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ 8602 8610
124 WTE86300/04 WTE86300/04 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ 8601 8602
125 WTE86300BY/01 WTE86300BY/01 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86300BY 8502 8510
126 WTE86300BY/02 WTE86300BY/02 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86300BY 8510 8602
127 WTE86300BY/03 WTE86300BY/03 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86300BY 8602 8610
128 WTE86300BY/05 WTE86300BY/05 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86300BY 8611 8702
129 WTE86300EE/01 WTE86300EE/01 BOSCH Condensation dryers 8507 8510
130 WTE86300EE/02 WTE86300EE/02 BOSCH Condensation dryers 8510 8608
131 WTE86300EE/03 WTE86300EE/03 BOSCH Condensation dryers 8602 8607
132 WTE86301/05 WTE86301/05 BOSCH Condensation dryers 8609 8708
133 WTE86301EE/03 WTE86301EE/03 BOSCH Condensation dryers 8608 8610
134 WTE86301EE/05 WTE86301EE/05 BOSCH Condensation dryers 8612 8709
135 WTE86301EE/07 WTE86301EE/07 BOSCH Condensation dryers 8702 8702
136 WTE86301EE/08 WTE86301EE/08 BOSCH Condensation dryers 8709
137 WTE86301GR/05 WTE86301GR/05 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86301 GR 8610 8709
138 WTE86301GR/07 WTE86301GR/07 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86301 GR 8702 8702
139 WTE86301GR/08 WTE86301GR/08 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86301 GR 8709 8806
140 WTE86301GR/12 WTE86301GR/12 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86301 GR 8806 8808
141 WTE86301GR/13 WTE86301GR/13 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86301 GR 8808 8901
142 WTE86301GR/16 WTE86301GR/16 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86301 GR 8902 8907
143 WTE86301GR/17 WTE86301GR/17 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86301 GR 8908 8908 White,WW,N25
144 WTE86302GR/08 WTE86302GR/08 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86302 GR 8709 8808
145 WTE86302GR/13 WTE86302GR/13 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86302 GR 8808 8901
146 WTE86302GR/16 WTE86302GR/16 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86302 GR 8901 8908
147 WTE86302GR/17 WTE86302GR/17 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86302 GR 8907 8909 Washing machine
148 WTE86303GR/01 WTE86303GR/01 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86303 GR
149 WTE86303GR/17 WTE86303GR/17 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86303 GR 8909 9004 silver-inox
150 WTE86303GR/20 WTE86303GR/20 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86303 GR 8910 8910 silver-inox
151 WTE86303GR/24 WTE86303GR/24 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86303 GR 9007 9101 silver-inox
152 WTE86303GR/30 WTE86303GR/30 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86303 GR 9109 9110 silver-inox
153 WTE86303GR/35 WTE86303GR/35 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86303 GR 9211 9212 silver-inox
154 WTE86303GR/38 WTE86303GR/38 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTE 86303 GR 9212 9302 silver-inox
155 WTE86304SN/23 WTE86304SN/23 BOSCH Στεγνωτήριο
156 WTE86304SN/24 WTE86304SN/24 BOSCH Στεγνωτήριο 9006 9011 fullyintegrated, 60 cm, black, 86 cm high
157 WTE86304SN/27 WTE86304SN/27 BOSCH Στεγνωτήριο 9012 9104 fullyintegrated, 60 cm, black, 86 cm high
158 WTE86362SN/28 WTE86362SN/28 BOSCH Στεγνωτήριο 9102 9104 Solo, white, 60cm
159 WTE86362SN/30 WTE86362SN/30 BOSCH Στεγνωτήριο 9105 9206 Solo, white, 60cm
160 WTE86362SN/35 WTE86362SN/35 BOSCH Στεγνωτήριο 9209 9212 Solo, white, 60cm
161 WTE86362SN/38 WTE86362SN/38 BOSCH Στεγνωτήριο 9212 9301 Solo, white, 60cm
162 WTP60100/21 WTP60100/21 PITSOS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTP 60100 9002 9002
163 WTP60100/22 WTP60100/22 PITSOS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTP 60100 9004 9004 silver-inox
164 WTP60100/24 WTP60100/24 PITSOS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTP 60100 9008 9009 silver-inox
165 WTP60100/25 WTP60100/25 PITSOS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTP 60100 9009 9102 silver-inox
166 WTP60100/28 WTP60100/28 PITSOS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTP 60100 9103 9104 silver-inox
167 WTP60100/30 WTP60100/30 PITSOS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTP 60100 9105 9207 silver-inox
168 WTP60100/35 WTP60100/35 PITSOS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTP 60100 9208 9212 silver-inox
169 WTP60100/38 WTP60100/38 PITSOS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTP 60100 9212 9301 silver-inox
170 WTP60100/40 WTP60100/40 PITSOS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTP 60100 9307 9401 silver-inox
171 WTP60100/46 WTP60100/46 PITSOS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTP 60100 9408 9503 silver-inox
172 WTP64100/01 WTP64100/01 PITSOS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTP 64100 8509 8509
173 WTP64100/02 WTP64100/02 PITSOS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTP 64100 8510 8603
174 WTP64100/03 WTP64100/03 PITSOS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTP 64100 8602 8610
175 WTP64100/05 WTP64100/05 PITSOS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTP 64100 8611 8709
176 WTP64100/07 WTP64100/07 PITSOS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTP 64100 8702 8702
177 WTP64107/05 WTP64107/05 PITSOS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTP 64107 8709 8709
178 WTP64107/08 WTP64107/08 PITSOS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTP 64107 8709 8802
179 WTP64107/12 WTP64107/12 PITSOS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTP 64107
180 WTP64107/15 WTP64107/15 PITSOS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTP 64107 8808 8903
181 WTP64107/17 WTP64107/17 PITSOS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTP 64107 8909 9001
182 WTS86514BY/17 WTS86514BY/17 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTS 86514 BY 8908 9004 Refresher
183 WTS86514BY/23 WTS86514BY/23 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTS 86514 BY 9005 9005 Refresher
184 WTS86514BY/24 WTS86514BY/24 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTS 86514 BY 9006 9010 Refresher
185 WTS86515BY/24 WTS86515BY/24 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTS 86515 BY (BOSCH PLUS) 9007 9104 Solo, white, 60cm
186 WTS86515BY/30 WTS86515BY/30 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTS 86515 BY (BOSCH PLUS) 9105 9209 Solo, white, 60cm
187 WTS86515BY/35 WTS86515BY/35 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTS 86515 BY (BOSCH PLUS) 9210 9212 Solo, white, 60cm
188 WTS86515BY/38 WTS86515BY/38 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTS 86515 BY (BOSCH PLUS) 9212 9302 Solo, white, 60cm
189 WTS86515BY/39 WTS86515BY/39 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTS 86515 BY (BOSCH PLUS) 9302 9302 Solo, white, 60cm
190 WTS86515BY/40 WTS86515BY/40 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTS 86515 BY (BOSCH PLUS) 9304 9306 Solo, white, 60cm
191 WTS86515BY/43 WTS86515BY/43 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTS 86515 BY (BOSCH PLUS) 9309 9310 Solo, white, 60cm
192 WTS86515BY/45 WTS86515BY/45 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTS 86515 BY (BOSCH PLUS) 9403 9403 Solo, white, 60cm
193 WTS86515PL/24 WTS86515PL/24 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTS 86514 BY 9008 9104 fullyintegrated, 60 cm, black, 86 cm high
194 WTS86515PL/30 WTS86515PL/30 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTS 86514 BY 9105 9209 fullyintegrated, 60 cm, black, 86 cm high
195 WTS86515PL/35 WTS86515PL/35 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTS 86514 BY 9209 9212 fullyintegrated, 60 cm, black, 86 cm high
196 WTS86515PL/38 WTS86515PL/38 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTS 86514 BY 9212 9301 fullyintegrated, 60 cm, black, 86 cm high
197 WTS86515PL/40 WTS86515PL/40 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTS 86514 BY 9303 9306 fullyintegrated, 60 cm, black, 86 cm high
198 WTS86515PL/43 WTS86515PL/43 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTS 86514 BY 9307 9312 fullyintegrated, 60 cm, black, 86 cm high
199 WTS86515PL/45 WTS86515PL/45 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTS 86514 BY 9401 9402 fullyintegrated, 60 cm, black, 86 cm high
200 WTS86515PL/46 WTS86515PL/46 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTS 86514 BY 9405 9408 fullyintegrated, 60 cm, black, 86 cm high
201 WTS86582SN/23 WTS86582SN/23 BOSCH Στεγνωτήριο 9006 9006 Refresher
202 WTS86582SN/24 WTS86582SN/24 BOSCH Στεγνωτήριο 9007 9012 Refresher
203 WTS86583SN/28 WTS86583SN/28 BOSCH Στεγνωτήριο 9103 9104 Solo, white, 60cm
204 WTS86583SN/30 WTS86583SN/30 BOSCH Στεγνωτήριο 9105 9209 Solo, white, 60cm
205 WTS86583SN/35 WTS86583SN/35 BOSCH Στεγνωτήριο 9210 9211 Solo, white, 60cm
206 WTS86583SN/38 WTS86583SN/38 BOSCH Στεγνωτήριο 9212 9302 Solo, white, 60cm
207 WTS86583SN/40 WTS86583SN/40 BOSCH Στεγνωτήριο Solo, white, 60cm
208 Avantixx WTS86516SG/34 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTS 86515 BY 9206 9208
209 Avantixx WTS86516SG/38 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTS 86515 BY 9301 9303
210 Avantixx WTS86516SG/40 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTS 86515 BY 9304 9306
211 Avantixx WTS86516SG/42 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTS 86515 BY 9307 9307
212 Avantixx WTS86516SG/43 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTS 86515 BY 9309 9312
213 Avantixx WTS86516SG/45 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTS 86515 BY 9312 9507
214 Avantixx 8 WTE86363SN/40 BOSCH Στεγνωτήριο 9303 9305
215 Avantixx 8 WTE86363SN/43 BOSCH Στεγνωτήριο 9309 9312
216 Avantixx 8 WTE86363SN/45 BOSCH Στεγνωτήριο 9312 9408
217 Avantixx 8 WTE86363SN/46 BOSCH Στεγνωτήριο 9409 9511
218 Avantixx 8 Active Steam WTS86584SN/39 BOSCH Στεγνωτήριο 9302 9303
219 Avantixx 8 Active Steam WTS86584SN/40 BOSCH Στεγνωτήριο 9303 9305
220 Avantixx 8 Active Steam WTS86584SN/43 BOSCH Στεγνωτήριο 9307 9311
221 Avantixx 8 Active Steam WTS86584SN/45 BOSCH Στεγνωτήριο 9312 9401
222 iQ500 WT46S515GC/34 SIEMENS Στεγνωτήριο 9208 9211
223 iQ500 WT46S515GC/38 SIEMENS Στεγνωτήριο 9212 9303
224 iQ500 WT46S515GC/40 SIEMENS Στεγνωτήριο 9304 9306
225 iQ500 WT46S515GC/43 SIEMENS Στεγνωτήριο 9307 9311
226 iQ500 WT46S515GC/45 SIEMENS Στεγνωτήριο 9403 9411
227 Logixx 8 sensitive WTS86513BY/11 BOSCH Στεγνωτήριο 8804 8808
228 Logixx 8 sensitive WTS86513BY/13 BOSCH Στεγνωτήριο 8809 8901
229 Logixx 8 sensitive WTS86513BY/16 BOSCH Στεγνωτήριο 8901 8907
230 Logixx 8 sensitive WTS86513BY/17 BOSCH Στεγνωτήριο 8907 8909 Washing machine
231 touch control WTE83100IL/48 BOSCH ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WTY 86700 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9511 9701

Επιπλέον πληροφορίες

Κατασκευαστής

, ,