Βάση Σακούλας Σκούπας BOSCH/SIEMENS Original

10.00

Κωδικός προϊόντος: 61802014 Κατηγορία:

Περιγραφή

Κωδικός: 61802014

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μάρκα: BOSCH, SIEMENS

BOSCH
BSG61600RU/01BSG61600RU/01, BSG61700RU/01BSG61700RU/01, BSG61800RU/01BSG61800RU/01, BSG61880/01BSG61880/01, BSG61880/03BSG61880/03, Bosch allrounder 1800WBSG61800GB/03, Bosch Bionic Filter 2000WBSGL32015/03, Bosch GL-30 Pro energyBSGL31266/03, Bosch logo 1600WBSG61600RU/03, Bosch logo 1700WBSG61700RU/03, Bosch logo 1700WBSG61700RU/04, Bosch logo 1800WBSG61800RU/03, Bosch logo 1800WBSG61800RU/04, Bosch logo 1800WBSG61800RU/09, BOSCH logo 2000WBSG62002/03, BOSCH logo 2000WBSG62002/04, BOSCH logo 2000WBSG62002/07, BOSCH logo 2000WBSG62002/09, Bosch logo 2200WBSG62200/03, Bosch logo 2200WBSG62200/04, Bosch logo 2200WBSG62200/09, BOSCH logo bag BSG61880/04, logo 1600WBSG61600/01, logo 1600WBSG61600/03, logo 1700WBSG61700/01, logo 1700WBSG61700/03, logo 1800WBSG61800/01, logo 1800WBSG61800/03, logo 1800WBSG61800/04, logo 2000WBSG62000/01, logo 2000WBSG62000/02, logo 2000WBSG62000/03
SIEMENS
VS06G2001/01VS06G2001/01, VS06G2001/03VS06G2001/03, VS06G2410/01VS06G2410/01, SIEMENS Bionic Filter green power editionVSZ3GP1215/03, SIEMENS compressor technology green power editionVS06GP1264/03, SIEMENS compressor technology green power editionVS06GP1266/03, Siemens compressor technology green power editionVS06GP1268/03, Siemens energy specialistVS06G1466/03, SIEMENS synchropowerVS06B1110/03, SIEMENS synchropowerVS06B1110/09, SIEMENS synchropowerVS06B1110/12, Siemens synchropower 1800 WVS06G1802/03, Siemens synchropower 1800 WVS06G1802/09, Siemens synchropower 1800W parquetVS06G1824/03, Siemens synchropower 1800W, parquetVS06G1812/03, Siemens synchropower 1800W, parquetVS06G1812/09, Siemens synchropower 2000 WVS06G2004/03, Siemens synchropower 2000 WVS06G2004/07, Siemens synchropower 2000 WVS06G2004/09, Siemens synchropower 2000 W, hepa parquetVS06G2032/03, Siemens synchropower 2000 W, hepa parquetVS06G2032/09, SIEMENS synchropower 2000WVS06G2001/07, SIEMENS synchropower 2000WVS06G2001/09, SIEMENS synchropower 2000WVS06G2031/03, SIEMENS synchropower 2000WVS06G2031/09, SIEMENS synchropower 2000W parquetVS06G2012/03, SIEMENS synchropower 2000W parquetVS06G2012/07, SIEMENS synchropower 2000W parquetVS06G2012/09, Siemens synchropower 2200 WVS06G2200/03, Siemens synchropower 2200 WVS06G2200/09, Siemens synchropower 2200 WVS06G2202/03, Siemens synchropower 2200 WVS06G2202/09, SIEMENS synchropower 2200WVS06G2201/03, Siemens synchropower 2400 W power editionVS06G2410/03, Siemens synchropower 2400 W power editionVS06G2410/09, Siemens synchropower 2400 W power editionVS06G2413/03, Siemens synchropower bag VS05G2555/03, Siemens synchropower bag VS06G2510/02, Siemens synchropower bag VS06G2510/03, Siemens synchropower bag VS06G2510/09, Siemens synchropower bag VS06G2510/12, Siemens synchropower bag VS06G2535/03, Siemens synchropower bag VS06G2545/03, Siemens synchropower bag bagless 2400WVS06G2411/03, SIEMENS synchropower bionic filterVS06G2215/03, Siemens synchropower parquet 1800WVS06G1814/03, Siemens synchropower parquet 1800WVS06G1814/09, SIEMENS synchropower parquet 2400WVS06G2422/03, SIEMENS synchropower parquet 2400WVS06G2424/03, SIEMENS synchropower parquet 2400WVS06G2424/09, Siemens synchropower parquet specialist 2000 WVS06G2022/02, Siemens synchropower parquet specialist 2000 WVS06G2022/03, Siemens synchropower power edition 2500 WVS06G2500/03, Siemens synchropower power edition 2500 WVS06G2502/03, Siemens synchropower power edition 2500 WVS06G2502/09, SIEMENS synchropower powerEdition pureAirVS06A230/03, SIEMENS synchropower powerEdition pureAirVS06A230/12, SIEMENS XXL 2400WVS06G24XL9/03, SIEMENS XXL 2400WVS06G24XL9/09, SIEMENS XXL 2400WVS06G24XXL/03, Siemens XXL 2400WVSZ324XXL/03, Siemens XXL 2600WVS06G26XXL/03, SIEMENS Z 3.0 highPower MotorVSZ3A210/03, SIEMENS Z 3.0 highPower MotorVSZ3A210/09, SIEMENS Z 3.0 highPower MotorVSZ3A210/12, SIEMENS Z 3.0 HighPower MotorVSZ3A212/03, SIEMENS Z 3.0 HighPower MotorVSZ3A212/09, SIEMENS Z 3.0 HighPower MotorVSZ3A212/12, SIEMENS Z 3.0 highPower MotorVSZ3B200/03, SIEMENS Z 3.0 highPower MotorVSZ3B200/09, SIEMENS Z 3.0 highPower MotorVSZ3B200/12, SIEMENS Z 3.0 highPower MotorVSZ3B210/03, SIEMENS Z 3.0 highPower MotorVSZ3B210/09, SIEMENS Z 3.0 highPower MotorVSZ3B210/12, SIEMENS Z 3.0 Power editionVSZ3A202/03, SIEMENS Z 3.0 Power editionVSZ3A202/09, SIEMENS Z 3.0 Power editionVSZ3POWER/03, SIEMENS Z 3.0 Power editionVSZ3POWER/12, SIEMENS Z 3.0 pureAir highPower MotorVSZ3A222/03, SIEMENS Z 3.0 pureAir highPower MotorVSZ3A222/09, SIEMENS Z 3.0 pureAir highPower MotorVSZ3A222/12, SIEMENS Z 3.0 pureAir highPower MotorVSZ3A333/03, SIEMENS Z 3.0 pureAir highPower MotorVSZ3A333/12, SIEMENS Z 3.0 pureAir highPower MotorVSZ3B232/03, SIEMENS Z 3.0 pureAir highPower MotorVSZ3B232/09, SIEMENS Z 3.0 pureAir highPower MotorVSZ3B232/12, Siemens Z3.0 2200 WVSZ32200/03, SIEMENS Z3.0 bionic filter 2200WVSZ32215/03, SIEMENS Z3.0 compressor technology hepaVSZ31455/03, SIEMENS Z3.0 compressor technology hepaVSZ31455/09, SIEMENS Z3.0 compressor technology hepaVSZ31455/11, SIEMENS Z3.0 compressor technology hepaVSZ31456/03, SIEMENS Z3.0 compressor technology hepaVSZ31456/09, SIEMENS Z3.0 compressor technology hepaVSZ31456/10, SIEMENS Z3.0 compressor technology hepaVSZ31456/11, SIEMENS Z3.0 compressor technology hepaVSZ31456/12, SIEMENS Z3.0 compressor technology hepaVSZ31466/03, SIEMENS Z3.0 extraklasse hepa parquetVSZ314M1/03, Siemens Z3.0 extraKLASSE parquetVSZ320M1/03, SIEMENS Z3.0 extreme powerVSZ3XTRM/03, Siemens Z3.0 extreme powerVSZ3XTRM1/03, Siemens Z3.0 extreme powerVSZ3XTRM11/03, Siemens Z3.0 extreme powerVSZ3XTRM11/09, Siemens Z3.0 extreme powerVSZ3XTRM11/10, Siemens Z3.0 extreme powerVSZ3XTRM11/11, Siemens Z3.0 extreme powerVSZ3XTRM11/12, Siemens Z3.0 extreme powerVSZ3XTRM12/03, Siemens Z3.0 extreme powerVSZ3XTRM4/03, SIEMENS Z3.0 parquet specialistVSZ31423/03, Siemens Z3.0 Power edition 2400 WVSZ32412/03, SIEMENS Z3.0 Power edition 2400WVSZ32410/03, SIEMENS Z3.0 Power edition 2400WVSZ32410/09, SIEMENS Z3.0 POWER edition 2400WVSZ32411/03, Siemens Z3.0 Power edition 2500 WVSZ32512/03, Siemens Z3.0 Power edition 2500 WVSZ32512/09, SIEMENS z4.0 automatic 2000WVSZ42001/01, SIEMENS Z4.0 automatic 2200WVSZ42200/01, SIEMENS Z4.0 automatic compressor technology hepaVSZ41266/01, SIEMENS Z4.0 automatic compressor technology hepaVSZ41666/01, SIEMENS Z4.0 automatic hepa 2200WVSZ42230/01, SIEMENS Z4.0 compressor technology hepaVSZ41466/01, Siemens Z4.0 extreme power 2200WVSZ4XTRM/01, SIEMENS Z4.0 paquet specialist 2200WVSZ42223/01, SIEMES synchropower 1800WVS06G1803/03, SIEMES synchropower 1800WVS06G1803/09, synchropowerVS05G112/03, synchropowerVS05G112/12, synchropowerVS06A110/03, synchropowerVS06A110/09, synchropowerVS06A110/12, synchropowerVS06A111/03, synchropowerVS06A111/12, synchropowerVS06B110/03, synchropowerVS06B110/12, synchropowerVS06B110CH/03, synchropowerVS06B110CH/09, synchropowerVS06B110CH/12, synchropowerVS06B111CH/03, synchropowerVS06B111CH/09, synchropowerVS06B111CH/12, synchropowerVS06B112/03, synchropowerVS06B112/12, synchropowerVS06B112A/03, synchropowerVS06B112A/09, synchropowerVS06B112A/12, synchropowerVS06B113/03, synchropowerVS06B113/12, synchropowerVS06B113A/03, synchropowerVS06B113A/12, synchropowerVS06B120/03, synchropowerVS06B120/09, synchropowerVS06B120/12, synchropowerVS06B210/03, synchropowerVS06B210/12, synchropowerVS06B212/03, synchropowerVS06B212/12, synchropowerVS06B2410/03, synchropowerVS06B2410/12, synchropowerVS06C100/03, synchropowerVS06C100/09, synchropowerVS06C100/12, synchropowerVS06C101/03, synchropowerVS06C101/09, synchropowerVS06C101/12, synchropowerVS06C102/03, synchropowerVS06C102/09, synchropowerVS06C102/12, synchropowerVS06C110/03, synchropowerVS06C110/09, synchropowerVS06C110/12, synchropowerVS06H212/03, synchropowerVS06H212/12, synchropowerVS06MS212/03, synchropowerVS06MS212/12, synchropowerVS06T212/03, synchropowerVS06T212/12, synchropowerVS06V210/03, synchropowerVS06V210/12, synchropowerVS06V212/03, synchropowerVS06V212/12, synchropower 1600 WVS06G1601/01, synchropower 1600 WVS06G1601/03, synchropower 1600WVS06G1600/01, synchropower 1600WVS06G1600/03, synchropower 1600WVS06G1600/09, synchropower 1700 WVS06G1700/01, synchropower 1700 WVS06G1700/03, synchropower 1800 WVS06G1800/01, synchropower 1800 WVS06G1800/03, synchropower 1800 WVS06G1800/09, synchropower 1800 WVS06G1801/01, synchropower 1800 WVS06G1801/03, synchropower 2000 WVS06G2000/01, synchropower 2000 WVS06G2000/02, synchropower 2000 WVS06G2000/03, synchropower bagVS06B2348/03, synchropower bagVS06B2348/09, synchropower bagVS06B2348/12, synchropower hepa 1800WVS06G1830/01, synchropower hepa 1800WVS06G1830/02, synchropower hepa 1800WVS06G1830/03, synchropower pure VS06G2044/01, synchropower pure VS06G2044/02, synchropower pure VS06G2044/03, XXLVS06BXXL/04, XXLVS06BXXL/09, XXLVS06BXXL/12, Z 3.0VSZ3A330/03, Z 3.0VSZ3A330/12, Z 3.0VSZ3A330S/03, Z 3.0VSZ3B202/03, Z 3.0VSZ3B202/09, Z 3.0VSZ3B202/12, Z 3.0VSZ3B212/03, Z 3.0VSZ3B212/12, Z 3.0VSZ3B230/03, Z 3.0VSZ3B230/09, Z 3.0VSZ3B320/03, Z 3.0VSZ3B320/12, Z 3.0 110 Jahre EditionVSZ3JUBI/03, Z 3.0 110 Jahre EditionVSZ3JUBI/12, Z 3.0 allergy quattroPower TechnologyVSZ3A331S/03, Z 3.0 allergy quattroPower TechnologyVSZ3A331S/12, Z 3.0 CampusVSZ3337/03, Z3.0 extreme power, 41 l/s, 2400 W, XXL hoseVSZ3XTRMXL/03, Z3.0 green power edition compressor technologyVSZ3GP1266/03, Z3.0 green power edition compressor technologyVSZ3GP1267/03, Z3.0 power edition 2400WVSZ32430/03

Κωδικοί Ανταλλακτικού: 121197, 495701, 01.02.04.34, 00495701, D393037

Επιπλέον πληροφορίες

Κατασκευαστής

,