Λάστιχο Κάδου-Φίλτρου-Πιεσοστάτη Πλυντηρίου Ρούχων BOSCH/SIEMENS

22.00

Λάστιχο Κάδου-Φίλτρου-Πιεσοστάτη Πλυντηρίου Ρούχων BOSCH/SIEMENS

Κωδικός προϊόντος: 46012017 Κατηγορία:

Περιγραφή

Κωδικός: 46012017

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μάρκα: BOSCH, PITSOS, SIEMENS
Τύπος: Κάδου – Φίλτρου – Πρεσοστάτη
Μοντέλο: BIG 7
Λοιπά χαρακτηριστικά: Με κολάρο
Παρατηρήσεις: Στεγανοποίηση με σφιχτήρα
1 WAA12160II/01 WAA12160II/01 BOSCH Washing machine 8605 8705
2 WAA12160II/04 WAA12160II/04 BOSCH Washing machine 8706 8707
3 WAA12160II/05 WAA12160II/05 BOSCH Washing machine 8707 8709
4 WAA12160II/07 WAA12160II/07 BOSCH Washing machine 8709 8711
5 WAA12160II/09 WAA12160II/09 BOSCH Washing machine 8711 8801
6 WAA12160II/11 WAA12160II/11 BOSCH Washing machine 8802 8802
7 WAA12161II/09 WAA12161II/09 BOSCH Washing machine 8802 8802
8 WAA12161II/11 WAA12161II/11 BOSCH Washing machine 8802 8906
9 WAA12161II/18 WAA12161II/18 BOSCH Washing machine 8808 8808
10 WAA12161II/24 WAA12161II/24 BOSCH Washing machine 8906 8909 BM36″ Trio
11 WAA12161II/25 WAA12161II/25 BOSCH Washing machine 8909 9110 BM36″ Trio
12 WAA12162BY/01 WAA12162BY/01 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 12162 BY
13 WAA12162BY/09 WAA12162BY/09 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 12162 BY 8712 8801
14 WAA12162BY/11 WAA12162BY/11 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 12162 BY
15 WAA12162BY/13 WAA12162BY/13 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 12162 BY 8806 8906
16 WAA12162BY/18 WAA12162BY/18 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 12162 BY 8809 8809
17 WAA12162BY/24 WAA12162BY/24 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 12162 BY 8906 9004 BM36″ Trio
18 WAA12163BY/01 WAA12163BY/01 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 12163 BY 8909 9007
19 WAA12163BY/05 WAA12163BY/05 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 12163 BY 9008 9110
20 WAA16162BY/01 WAA16162BY/01 BOSCH Washing machine
21 WAA16162BY/09 WAA16162BY/09 BOSCH Washing machine 8712 8801
22 WAA16162BY/11 WAA16162BY/11 BOSCH Washing machine 8802 8803
23 WAA16162BY/13 WAA16162BY/13 BOSCH Washing machine 8804 8805
24 WAA16162BY/16 WAA16162BY/16 BOSCH Washing machine 8806 8812
25 WAA16162BY/18 WAA16162BY/18 BOSCH Washing machine 8808 8808
26 WAA16162BY/21 WAA16162BY/21 BOSCH Washing machine 8812 8906
27 WAA16162BY/24 WAA16162BY/24 BOSCH Washing machine 8906 8911 BM36″ Trio
28 WAA16163BY/01 WAA16163BY/01 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 16163 BY 8909 9007
29 WAA16163BY/05 WAA16163BY/05 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 16163 BY 9008 9111
30 WAA28163FN/24 WAA28163FN/24 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8910 9004
31 WAA28163FN/29 WAA28163FN/29 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9004 9110
32 WAB1606SZA/01 WAB1606SZA/01 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 16163 BY 9509 9509
33 WAB1606SZA/28 WAB1606SZA/28 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 16163 BY 9511 9612
34 WAB20061GR/01 WAB20061GR/01 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 GR 9412 9412
35 WAB20061GR/20 WAB20061GR/20 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 GR 9501 9501
36 WAB20061GR/21 WAB20061GR/21 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 GR 9503 9506
37 WAB20061GR/23 WAB20061GR/23 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 GR
38 WAB20061GR/24 WAB20061GR/24 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 GR 9507 9507
39 WAB20061GR/27 WAB20061GR/27 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 GR 9509 9510
40 WAB20061GR/28 WAB20061GR/28 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 GR 9511 9612
41 WAE16000IT/01 WAE16000IT/01 BOSCH Washing machine 8809 8901
42 WAE16000IT/11 WAE16000IT/11 BOSCH Washing machine 8901 9006
43 WAE16120IT/01 WAE16120IT/01 BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 8602 8610 FV-S ME70A BOSCH
44 WAE16120IT/02 WAE16120IT/02 BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 8611 8703
45 WAE16120IT/03 WAE16120IT/03 BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 8612 8704
46 WAE16120IT/04 WAE16120IT/04 BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 8704 8704
47 WAE16120IT/05 WAE16120IT/05 BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 8706 8707
48 WAE16120IT/06 WAE16120IT/06 BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
49 WAE16120IT/08 WAE16120IT/08 BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 8708 8711
50 WAE16120IT/10 WAE16120IT/10 BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 8711 8801
51 WAE16161OE/01 WAE16161OE/01 BOSCH Washing machine 8703 8703
52 WAE16161OE/04 WAE16161OE/04 BOSCH Washing machine 8705 8708
53 WAE16161OE/08 WAE16161OE/08 BOSCH Washing machine 8708 8711
54 WAE16161OE/09 WAE16161OE/09 BOSCH Washing machine 8710 8710
55 WAE16161OE/10 WAE16161OE/10 BOSCH Washing machine 8711 8801
56 WAE16161OE/12 WAE16161OE/12 BOSCH Washing machine 8802 8803
57 WAE16161OE/13 WAE16161OE/13 BOSCH Washing machine 8802 8809
58 WAE16161OE/20 WAE16161OE/20 BOSCH Washing machine 8810 8810
59 WAE16161OE/23 WAE16161OE/23 BOSCH Washing machine 8906 8906
60 WAE16460TR/01 WAE16460TR/01 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8604 8704
61 WAE16460TR/08 WAE16460TR/08 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT
62 WAE16460TR/10 WAE16460TR/10 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT
63 WAE20037GR/01 WAE20037GR/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20037 IT 9710 9808
64 WAE20037GR/B3 WAE20037GR/B3 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20037 IT 9810 9903
65 WAE2006GPL/01 WAE2006GPL/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20037 IT 9703 9807
66 WAE2006GPL/B3 WAE2006GPL/B3 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20037 IT 9808 9903
67 WAE2006GPL/B5 WAE2006GPL/B5 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20037 IT 9906 9910
68 WAE2006MPL/01 WAE2006MPL/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20037 IT 9703 9808
69 WAE2006MPL/B3 WAE2006MPL/B3 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20037 IT 9808 9905
70 WAE20165GR/03 WAE20165GR/03 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20165GR 8603 8612 washing machine
71 WAE20166GR/01 WAE20166GR/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20166 GR 8704 8704 F10-S 7KG ME40E BOSCH 1000RPM
72 WAE20166GR/07 WAE20166GR/07 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20166 GR 8706 8706 F10-S 7KG ME40E BOSCH 1000RPM
73 WAE20166GR/08 WAE20166GR/08 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20166 GR 8708 8802 F10-S 7KG ME40E BOSCH 1000RPM
74 WAE20166GR/10 WAE20166GR/10 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20166 GR 8804 8904 KI 10: Omision laca conductiva
75 WAE20301CY/79 WAE20301CY/79 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20301 GR 9508 9509
76 WAE20301CY/89 WAE20301CY/89 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20301 GR 9511 9702
77 WAE20301CY/A6 WAE20301CY/A6 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20301 GR 9702 9802
78 WAE20410BC/01 WAE20410BC/01 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8607 8703
79 WAE20411BC/01 WAE20411BC/01 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8706 8707
80 WAE20411BC/08 WAE20411BC/08 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8708 8711
81 WAE20411BC/09 WAE20411BC/09 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8710 8710
82 WAE20411BC/10 WAE20411BC/10 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8711 8801
83 WAE20411BC/12 WAE20411BC/12 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8803 8803
84 WAE20411BC/13 WAE20411BC/13 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8804 8807
85 WAE20461BY/01 WAE20461BY/01 BOSCH Washing machine 8703 8707
86 WAE20461BY/08 WAE20461BY/08 BOSCH Washing machine 8708 8711
87 WAE20461BY/10 WAE20461BY/10 BOSCH Washing machine 8711 8801
88 WAE20461BY/12 WAE20461BY/12 BOSCH Washing machine 8802 8803
89 WAE20461GR/01 WAE20461GR/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20461 GR 8611 8706 F10-E 1000RPM 7KG
90 WAE20461GR/08 WAE20461GR/08 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20461 GR 8707 8804 F10-E 1000RPM 7KG
91 WAE20461GR/10 WAE20461GR/10 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20461 GR 8804 8903 KI10: Omision laca conductiva
92 WAE2441GTR/01 WAE2441GTR/01 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8606 8706
93 WAE2441STR/01 WAE2441STR/01 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8706 8708
94 WAE2441STR/08 WAE2441STR/08 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8709 8711
95 WAE2441STR/10 WAE2441STR/10 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8712 8801
96 WAE2441STR/12 WAE2441STR/12 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8802 8808
97 WAE24460GR/03 WAE24460GR/03 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24460GR 8603 8610 washing machine
98 WAE24461GR/01 WAE24461GR/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24461 GR 8611 8707
99 WAE24461GR/08 WAE24461GR/08 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24461 GR 8708 8801
100 WAE24461GR/10 WAE24461GR/10 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24461 GR 8805 8806 KI10: Omision laca conductiva
101 WAE24461GR/12 WAE24461GR/12 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24461 GR 8809 8903
102 WAE2446KBY/01 WAE2446KBY/01 BOSCH Washing machine 8703 8707
103 WAE2446KBY/08 WAE2446KBY/08 BOSCH Washing machine 8708 8711
104 WAE2446KBY/10 WAE2446KBY/10 BOSCH Washing machine 8712 8801
105 WAE2446KBY/12 WAE2446KBY/12 BOSCH Washing machine 8802 8805
106 WFA800B5/24 WFA800B5/24 PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WFA 800 B5 9006 9110
107 WFL2064EE/01 WFL2064EE/01 BOSCH EuroWasher 8509
108 WFL2064EE/15 WFL2064EE/15 BOSCH EuroWasher 8603
109 WFL2064EE/16 WFL2064EE/16 BOSCH EuroWasher 8607
110 WFP1000B6/01 WFP1000B6/01 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 1000 B6 8706 8802
111 WFP1000B6/16 WFP1000B6/16 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 1000 B6
112 WFP800B6/01 WFP800B6/01 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 800 B6 8706 8802
113 WFP801B7/01 WFP801B7/01 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 801 B7 9008 9008 Washing machine
114 WFP801B7/02 WFP801B7/02 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 801 B7 9009 9107
115 WFP801B7/03 WFP801B7/03 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 801 B7 9108 9205 Washing machine
116 WFP801B7/06 WFP801B7/06 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 801 B7 9205 9208 Washing machine
117 WFP801B7/08 WFP801B7/08 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 801 B7 9207 9208 Washing machine
118 WFP801B7/09 WFP801B7/09 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 801 B7 9210 9302 Washing machine
119 WFP801B7/10 WFP801B7/10 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 801 B7 9209 9210 Washing machine
120 WFP801B7/13 WFP801B7/13 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 801 B7 9302 9305 Washing machine
121 WFP801B7/15 WFP801B7/15 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 801 B7 9306 9312 Washing machine
122 WFP801B7/19 WFP801B7/19 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 801 B7 9401 9402 Washing machine
123 WFPI1200W/01 WFPI1200W/01 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFPI 1200W (VARIO PLUS 1200W) 8606 EW UP 1200RPM 6KG
124 WFPI1200W/16 WFPI1200W/16 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFPI 1200W (VARIO PLUS 1200W) 8611 8704 EW UP 1200RPM 6KG
125 WFPI800W/01 WFPI800W/01 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFPI 800W (VARIO PLUS 800 W) 8611 8704 EW UP B04 800RPM 6KG
126 WM06A065HK/01 WM06A065HK/01 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8608 8609
127 WM06A065HK/02 WM06A065HK/02 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8610 8705
128 WM06A065HK/04 WM06A065HK/04 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8707 8708
129 WM06A065HK/07 WM06A065HK/07 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8709 8710
130 WM06A065HK/08 WM06A065HK/08 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT
131 WM06A065HK/09 WM06A065HK/09 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8711 8801
132 WM06A065HK/11 WM06A065HK/11 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT
133 WM06A065HK/15 WM06A065HK/15 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8804 8812
134 WM06A065HK/18 WM06A065HK/18 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8809 8809
135 WM06A065HK/24 WM06A065HK/24 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT BM36″ Trio
136 WM07A065HK/16 WM07A065HK/16 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8812 8902
137 WM07A065HK/24 WM07A065HK/24 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8907 9109 BM36″ Trio
138 WM08A065HK/21 WM08A065HK/21 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8812 8905
139 WM08A065HK/24 WM08A065HK/24 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8906 9109 BM36″ Trio
140 WM08A160II/01 WM08A160II/01 SIEMENS Washing machine 8605 8706
141 WM08A160II/04 WM08A160II/04 SIEMENS Washing machine 8706 8706
142 WM08A160II/05 WM08A160II/05 SIEMENS Washing machine 8706 8711
143 WM08A160II/09 WM08A160II/09 SIEMENS Washing machine 8711 8802
144 WM08A160II/11 WM08A160II/11 SIEMENS Washing machine
145 WM08E410IT/01 WM08E410IT/01 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8603 8704
146 WM08E410IT/08 WM08E410IT/08 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT
147 WM08E420IT/01 WM08E420IT/01 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8603 8703
148 WM10B060GR/01 WM10B060GR/01 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 08B060 GR 9412 9412
149 WM10B060GR/21 WM10B060GR/21 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 08B060 GR 9503 9504
150 WM10B060GR/23 WM10B060GR/23 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 08B060 GR
151 WM10B060GR/24 WM10B060GR/24 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 08B060 GR
152 WM10B060GR/27 WM10B060GR/27 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 08B060 GR 9508 9509
153 WM10B060GR/28 WM10B060GR/28 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 08B060 GR 9512 9701
154 WM10E420IT/01 WM10E420IT/01 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8603 8701
155 WM10E420IT/03 WM10E420IT/03 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8612 8612
156 WM10E461GR/01 WM10E461GR/01 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E461 GR 8611 8707 F10-E 1000RPM 7KG
157 WM10E461GR/08 WM10E461GR/08 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E461 GR 8707 8712 F10-E 1000RPM 7KG
158 WM10E461GR/09 WM10E461GR/09 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E461 GR 8801 8802
159 WM10E461GR/10 WM10E461GR/10 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E461 GR 8803 8902
160 WM10E471EX/01 WM10E471EX/01 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E471 EX 8611 8705 F10-E 1000RPM 7KG
161 WM10E471EX/08 WM10E471EX/08 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E471 EX 8706 8712 F10-E 1000RPM 7KG
162 WM10E471EX/09 WM10E471EX/09 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E471 EX 8801 8803 KI09: new sofware ME182C.
163 WM10E471EX/10 WM10E471EX/10 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E471 EX 8804 8903 KI09: new sofware ME182C
164 WM10E481GR/01 WM10E481GR/01 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E481 GR 8611 8706 F10-E 1000RPM 7KG
165 WM10E481GR/08 WM10E481GR/08 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E481 GR 8707 8711 F10-E 1000RPM 7KG
166 WM10E481GR/09 WM10E481GR/09 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E481 GR 8801 8802 KI09: new sofware ME182C.
167 WM10E481GR/10 WM10E481GR/10 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E481 GR 8803 8903 KI09: new sofware ME182C.
168 WM10E481GR/15 WM10E481GR/15 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E481 GR
169 WM12E461GR/01 WM12E461GR/01 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12E461 GR 8611 8706 F10-E 1200RPM 7KG
170 WM12E461GR/08 WM12E461GR/08 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12E461 GR 8707 8712 F10-E 1200RPM 7KG
171 WM12E461GR/09 WM12E461GR/09 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12E461 GR 8801 8802 KI09: new sofware ME182C.
172 WM12E461GR/10 WM12E461GR/10 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12E461 GR 8805 8805 KI10: Omision laca conductiva
173 WM12E461GR/12 WM12E461GR/12 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12E461 GR 8809 8904
174 WM14E160FG/03 WM14E160FG/03 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8603 8606 washing machine SIWAMAT
175 WM14E160FG/05 WM14E160FG/05 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8606 8804
176 WM14E160FG/09 WM14E160FG/09 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8704 8707 washing machine
177 WXP600B6/01 WXP600B6/01 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 600 B6 8804 8902
178 WXP600B6/11 WXP600B6/11 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 600 B6 8902 9006
179 WXP605B6/01 WXP605B6/01 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 605 B6 8805 8906
180 WXP605B6/11 WXP605B6/11 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 605 B6 8907 9006
181 WXP800B6/01 WXP800B6/01 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 B6 8804 8902
182 WXP800B6/11 WXP800B6/11 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 B6 8902 9006
183 WXP800C6/01 WXP800C6/01 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 C6 8811 8812
184 WXP800C6/11 WXP800C6/11 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 C6 8904 8904
185 WXP801B5/01 WXP801B5/01 PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 B5 9412 9412
186 WXP801B5/21 WXP801B5/21 PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 B5 9502 9506
187 WXP801B5/23 WXP801B5/23 PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 B5
188 WXP801B5/24 WXP801B5/24 PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 B5 9507 9507
189 WXP801B5/25 WXP801B5/25 PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 B5 9508 9508
190 WXP801B5/27 WXP801B5/27 PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 B5 9509 9510
191 WXP801B5/28 WXP801B5/28 PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 B5 9511 9701
192 WXP801B5/29 WXP801B5/29 PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 B5 9702 9703
193 WXP805B6/26 WXP805B6/26 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 805 B6 9008 9104 Power module change
194 WXP805B6/29 WXP805B6/29 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 805 B6 9104 9110 Power module change
195 BIG 7 WFBPI10GR/02 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFBPI10GR (BIG 7) 8004
196 BIG 8 digital WFOPI80GR/01 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFOPI80GR (BIG 8 DIGITAL) 8204
197 BIG 8 digital WFOPI80GR/06 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFOPI80GR (BIG 8 DIGITAL) 8406
198 BIG 8 digital WFOPI81GR/01 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFOPI81GR (BIG 8 DIGITAL) 8302
199 BIG 8 digital WFOPI81GR/06 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFOPI81GR (BIG 8 DIGITAL) 8406
200 big7 WFLPI60GR/02 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFLPI60GR (BIG 7 PLUS) 8104
201 big7 WFLPI60GR/03 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFLPI60GR (BIG 7 PLUS) 8204
202 big7 WFLPI60GR/29 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFLPI60GR (BIG 7 PLUS) 8410
203 big8 WFLPI80GR/02 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFLPI80GR (BIG 8) 8109
204 big8 WFLPI80GR/03 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFLPI80GR (BIG 8) 8204
205 big8 WFLPI80GR/29 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFLPI80GR (BIG 8) 8410
206 Bosch Maxx 6 WAE24160DN/03 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8603 8703 washing machine
207 Bosch Maxx 6 WAE24160DN/09 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8704 8705 Wwashing machine
208 Bosch Maxx 7 WAE24161DN/01 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8703 8704 1200rpm,ME40A,6b,7kg
209 Bosch Maxx 7 WAE24161DN/02 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8705 8707 washing machine
210 Bosch Maxx 7 WAE24161DN/03 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8708 8712 washing machine
211 Bosch Maxx 7 WAE24161DN/04 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8802 8803 washing machine
212 Bosch Maxx 7 WAE24161DN/06 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8804 8808
213 Bosch Maxx 7 WAE24161DN/07 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8808 8812
214 Bosch Maxx 7 WAE24161DN/10 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8903 8903 Washing machine
215 Bosch maxx 7 VarioPerfect WAE24162SN/02 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8902 8908 Washing machine
216 Bosch maxx 7 VarioPerfect WAE24162SN/07 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8908 8911
217 Bosch maxx 7 VarioPerfect WAE24162SN/14 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8912 9003
218 Bosch maxx 7 VarioPerfect WAE24162SN/23 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9004 9008 Washing machine
219 Bosch maxx 7 VarioPerfect WAE24162SN/25 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9011 9103
220 BOSCH Maxx WFL 2462 WFL2462/04 BOSCH EuroWasher 8206
221 BOSCH Maxx WFL 2462 WFL2462/24 BOSCH EuroWasher 8308
222 Bosch Maxx WFL1201 Aquavigil WFL1201II/02 BOSCH EuroWasher 8002
223 Bosch Maxx WFL1660 WFL1660GR/03 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFL 1660 GR 8309
224 Bosch Maxx WFL1662 WFL1662/03 BOSCH EuroWasher 8206
225 Bosch Maxx WFL1662 WFL1662/24 BOSCH EuroWasher 8308
226 BOSCH WFD 1660 Onda Aquavigil WFD1660II/03 BOSCH Front loaders 8207
227 BOSCH WFD 1660 Onda Aquavigil WFD1660II/04 BOSCH Front loaders 8212
228 Classixx WAB16060IN/21 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9502 9507 24″ (61 cm) freezer with ice/water dispenser
229 Classixx WAB16060IN/23 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY
230 Classixx WAB16060IN/24 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9507 9507
231 Classixx WAB16060IN/25 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9508 9509
232 Classixx WAB16060IN/27 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9509 9511
233 Classixx WAB16060IN/28 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9601 9612
234 Classixx 6 WAB12060BY/05 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 12163 BY 9208 9208
235 Classixx 6 WAB12060BY/07 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 12163 BY
236 Classixx 6 WAB12060BY/08 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 12163 BY 9304 9304
237 Classixx 6 WAB16060BY/05 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 16163 BY 9208 9210
238 Classixx 6 WAB16060BY/07 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 16163 BY 9210 9212
239 Classixx 6 WAB16060BY/08 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 16163 BY 9212 9403
240 Classixx 6 WAB16060BY/13 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 16163 BY 9403 9410
241 Classixx 6 WAB20060BY/05 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9208 9403
242 Classixx 6 WAB20060BY/13 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9403 9406
243 Classixx 6 WAB20060BY/18 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9407 9412
244 Classixx 6 WAB20060BY/20 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9501 9501
245 Classixx 6 WAB20060BY/21 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9502 9502 24″ (61 cm) freezer with ice/water dispenser
246 Classixx 6 WAB20060GR/01 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9405 9406
247 Classixx 6 WAB20060GR/18 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9410 9412
248 E 10.16 varioExpert WM10E163PL/16 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E163 9002 9003 Washing machine
249 E 10.16 varioExpert WM10E163PL/23 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E163 9006 9009 Washing machine
250 E 10.16 varioExpert WM10E163PL/25 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E163 9009 9009
251 E 10.46 WM10E460GR/03 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E460GR 8603 8611 washing machine SIAWAMAT
252 E 10.47 WM10E470EX/04 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E470EX 8605 8611 washing machine SIAWAMAT
253 E 10.48 WM10E480GR/03 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E480GR 8603 8610 washing machine SIWAMAT
254 E 12.16 WM12E160FG/03 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8603 8703 washing machine SIWAMAT
255 E 12.16 WM12E160FG/09 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8704 8706 washing machine SIWAMAT
256 E 12.16 WM12E160FG/11 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8710 8711 washing machine SIWAMAT
257 E 12.16 WM12E160FG/14 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8804 8901 washing machine SIWAMAT
258 E 12.16 WM12E160FG/15 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8801 8801 washing machine SIWAMAT
259 E 12.16 WM12E160FG/22 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8903 8906 washing machine SIWAMAT
260 E 12.16 WM12E161SN/01 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8703 8703 1200rpm,ME40A,6b,7kg
261 E 12.16 WM12E161SN/02 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8705 8707 washing machine
262 E 12.16 WM12E161SN/03 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8707 8712 Washing machine
263 E 12.16 WM12E161SN/04 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8801 8804 Washing machine
264 E 12.16 WM12E161SN/06 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8804 8903 Washing machine
265 E 12.16 WM12E161SN/10 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8902 8912 Washing machine
266 E 12.16 WM12E161SN/14 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8909 8911 Washing machine
267 E 12.16 varioPerfect WM12E161FG/02 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο 8907 8907 Washing machine
268 E 12.16 varioPerfect WM12E161FG/07 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο 8909 8911 Washing machine
269 E 12.16 varioPerfect WM12E161FG/14 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο 8912 9003
270 E 12.16 varioPerfect WM12E161FG/23 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο 9004 9007 Washing machine
271 E 12.16 varioPerfect WM12E161FG/25 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο 9009 9104
272 E 12.46 WM12E460GR/03 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12E460GR 8604 8610 washing machine SIWAMAT
273 E 14.16 WM14E160DN/02 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8602 8602
274 E 14.16 WM14E160DN/03 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8603 8603 washing machine SIWAMAT
275 E 14.16 WM14E160DN/05 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8607 8703 washing machine SIWAMAT
276 E 14.16 WM14E160DN/09 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8704 8705 Washing machine
277 E 14.16 WM14E160FG/11 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8707 8712 Washing machnie
278 E 14.16 WM14E160FG/14 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8805 8901 Washing machnie
279 E 14.16 WM14E160FG/15 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8801 8802 Washing machnie
280 E 14.16 WM14E160FG/21 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8901 8902 Washing machnie
281 E 14.16 WM14E160FG/23 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8902 8902 Washing machnie
282 E 14.16 WM14E160FG/24 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8904 8908 Washing machnie
283 E 14.16 WM14E160FG/25 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8906 8906 Washing machnie
284 E 14.16 WM14E160FG/29 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8906 8906 Washing machnie
285 E 14.16 WM14E160FG/30 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8908 8908
286 E 14.16 WM14E164SN/02 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8602 8602
287 E 14.16 WM14E164SN/03 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8603 8603 washing machine SIWAMAT
288 E 14.16 WM14E164SN/05 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8606 8702 washing machine SIWAMAT
289 E 14.17 WM14E170FG/06 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8808 8808
290 E 14.17 WM14E170FG/08 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8810 8901
291 E 14.17 WM14E170FG/09 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8901 8903 Washing machine
292 E 14.17 WM14E170FG/13 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8904 8905 Washing machine
293 E 14.17 WM14E170FG/14 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8908 8908
294 EuroWasher 3TS756ZA/01 BALAY 8701 8704 FV-B 1000RPM 6KG
295 EuroWasher 3TS756ZA/08 BALAY 8707 8708
296 iQ 100 WM10E061HK/09 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9304 9312 Washing machine
297 iQ 100 WM10E061HK/19 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9402 9407 Washing machine
298 iQ 100 WM10E061HK/27 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9407 9505 Washing machine
299 iQ 100 WM10E061HK/32 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9508 9607 Washing machine
300 IQ 300 WM14E161EP/25 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9103 9107 Washing machine
301 IQ 300 WM14E161EP/34 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9109 9202 Washing machine
302 IQ 300 WM14E161EP/40 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT Washing machine
303 IQ 300 varioPerfect WM12E420GR/27 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12E420 GR 9201 9203 Washing machine
304 IQ 300 varioPerfect WM12E420GR/32 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12E420 GR Washing machine
305 IQ 300 varioPerfect WM12E420GR/35 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12E420 GR 9208 9208 Washing machine
306 IQ 300 varioPerfect WM12E420GR/43 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12E420 GR 9210 9211 Washing machine
307 IQ 300 varioPerfect WM12E421GR/01 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12E421 GR 9302 9303 Washing machine
308 IQ 300 varioPerfect WM12E421GR/08 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12E421 GR 9307 9307 Washing machine
309 IQ 300 varioPerfect WM12E421GR/24 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12E421 GR 9402 9402 Washing machine
310 iQ100 WM08B060GR/05 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 08B060 GR 9209 9209
311 iQ100 WM08B060GR/07 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 08B060 GR 9211 9211
312 iQ100 WM08B060GR/08 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 08B060 GR 9306 9403
313 iQ100 WM08B060GR/13 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 08B060 GR 9403 9411
314 IQ100 WM08B060HK/05 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9209 9209
315 IQ100 WM08B060HK/07 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT
316 IQ100 WM08B060HK/08 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9303 9412
317 IQ100 WM08B060HK/20 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9501 9501
318 IQ100 WM08B060HK/21 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9502 9506
319 IQ100 WM08B060HK/23 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT
320 IQ100 WM08B060HK/24 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9507 9507
321 IQ100 WM08B060HK/25 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT
322 IQ100 WM08B060HK/27 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9510 9510
323 IQ100 WM08B060HK/28 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9511 9606
324 iQ300 varioPerfect WM12E160FF/34 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο 9202 9204 Washing machine
325 iQ300 varioPerfect WM12E160FF/47 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο 9208 9208 Washing machine
326 iQ300 varioPerfect WM12E160FF/49 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο Washing machine
327 iQ300 varioPerfect WM12E160FF/54 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο 9208 9303 Washing machine
328 iQ300 varioPerfect WM12E161FF/07 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο 9303 9303 Washing machine
329 iQ300 varioPerfect WM12E161FF/13 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο 9305 9312 Washing machine
330 iQ300 varioPerfect WM12E161FF/30 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο 9401 9402 Washing machine
331 iQ300 varioPerfect WM12E161FF/36 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο 9402 9403 Washing machine
332 iQ300 varioPerfect WM12E162FG/34 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο 9106 9204 Washing machine
333 iQ300 varioPerfect WM12E162FG/43 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο 9204 9204 Washing machine
334 iQ300 varioPerfect WM12E162FG/47 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο Washing machine
335 iQ300 varioPerfect WM12E162FG/49 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο Washing machine
336 iQ300 varioPerfect WM14E160FF/40 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο 9203 9205 Washing machine
337 iQ300 varioPerfect WM14E160FF/47 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο Washing machine
338 iQ300 varioPerfect WM14E160FF/54 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο 9210 9301 Washing machine
339 iQ300 varioPerfect WM14E161FF/03 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο 9302 9312 Washing machine
340 iQ300 varioPerfect WM14E161FF/05 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο 9312 9312 Washing machine
341 iQ300 varioPerfect WM14E161FF/31 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο 9402 9402 Washing machine
342 iQ300 varioPerfect WM14E161FF/36 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο 9403 9404 Washing machine
343 iQ300 varioPerfect WM14E161FF/40 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο 9407 9407 Washing machine
344 iQ300 varioPerfect WM14E161FF/47 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο 9408 9408 Washing machine
345 iQ300 varioPerfect WM14E161FF/56 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο 9501 9505
346 iQ300 varioPerfect WM14E161FF/69 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο 9508 9511
347 iQ300 varioPerfect WM14E161FF/97 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο 9602 9606
348 iQ300 varioPerfect WM14E161FF/99 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο 9604 9604
349 KOENIC WFB12011/05 KOENIC Washing machine KWF51206 9209 9402
350 Maxx WFL1441II/01 BOSCH EuroWasher 7905 8001
351 Maxx WFL1620GR/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFL 1620 GR 7905 7907
352 Maxx WFL2050GR/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFL 2050 GR 7905 7907
353 Maxx 6 WAE16020IT/01 BOSCH Washing machine 9005 9009 Washing machine
354 Maxx 6 WAE16020IT/02 BOSCH Washing machine 9009 9106
355 Maxx 6 WAE16021IT/03 BOSCH Washing machine 9106 9204 Washing machine F10-B, 800rpm, 3b, 6kg, ME84V
356 Maxx 6 WAE16021IT/06 BOSCH Washing machine 9205 9207 Washing machine F10-B, 800rpm, 3b, 6kg, ME84V
357 Maxx 6 WAE16021IT/08 BOSCH Washing machine 9207 9208 Washing machine F10-B, 800rpm, 3b, 6kg, ME84V
358 Maxx 6 WAE16021IT/09 BOSCH Washing machine 9208 9301 Washing machine F10-B, 800rpm, 3b, 6kg, ME84V
359 Maxx 6 WAE16021IT/10 BOSCH Washing machine 9209 9209 Washing machine F10-B, 800rpm, 3b, 6kg, ME84V
360 Maxx 6 WAE16021IT/13 BOSCH Washing machine 9304 9304 Washing machine F10-B, 800rpm, 3b, 6kg, ME84V
361 Maxx 6 WAE16021IT/15 BOSCH Washing machine 9304 9310 Washing machine F10-B, 800rpm, 3b, 6kg, ME84V
362 Maxx 6 WAE20460BY/03 BOSCH Washing machine 8603 8703 washing machine
363 Maxx 6 WAE20460GR/03 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20460GR 8604 8611 washing machine
364 Maxx 6 WAE28460GR/03 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 28460GR 8603 8605 washing machine
365 Maxx 6 WAE28460GR/05 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 28460GR 8606 8611 washing machine
366 Maxx 7 WAE28161EP/25 BOSCH Πλυντήριο ρούχων 9103 9104 Washing machine
367 Maxx 7 WAE28161EP/34 BOSCH Πλυντήριο ρούχων 9107 9202 Washing machine
368 Maxx 7 WAE28161EP/40 BOSCH Πλυντήριο ρούχων 9110 9202 Washing machine
369 Maxx 7 WAE28161EP/43 BOSCH Πλυντήριο ρούχων 9206 9206 Washing machine
370 Maxx 7 WAE28161EP/47 BOSCH Πλυντήριο ρούχων Washing machine
371 Maxx 7 WAE28461GR/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 28461 GR 8610 8703 washing machine
372 Maxx 7 WAE28461GR/03 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 28461 GR 8704 8706 washing machine
373 Maxx 7 WAE28461GR/04 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 28461 GR 8704 8706 washing machine
374 Maxx 7 WAE28461GR/05 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 28461 GR 8708 8712
375 Maxx 7 WAE28461GR/07 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 28461 GR 8801 8802 Washing machine
376 Maxx 7 WAE28461GR/08 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 28461 GR 8804 8901 Washing machin
377 Maxx 7 WAE28461GR/13 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 28461 GR 8901 8902 Washing machine
378 Maxx 7 WAE28461GR/15 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 28461 GR 8902 8903 Washing machine
379 Maxx 7 WAE28461GR/16 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 28461 GR 8903 8904 Washing machine
380 Maxx 7 VarioPerfect WAE16201GR/15 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 16201 GR 9106 9108 Washing machine
381 Maxx 7 VarioPerfect WAE18263GR/06 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 18263 GR 9006 9009 Washing machine
382 Maxx 7 VarioPerfect WAE18263GR/08 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 18263 GR 9009 9106 Washing machine
383 Maxx 7 VarioPerfect WAE20168GR/43 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20168 GR (BOSCH PLUS) 9207 9207 Washing machine
384 Maxx 7 VarioPerfect WAE20168GR/47 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20168 GR (BOSCH PLUS) Washing machine
385 Maxx 7 VarioPerfect WAE20168GR/54 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20168 GR (BOSCH PLUS) 9209 9304 Washing machine
386 Maxx 7 VarioPerfect WAE20168GR/56 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20168 GR (BOSCH PLUS) 9209 9209 Washing machine
387 Maxx 7 VarioPerfect WAE20169GR/03 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20169 GR (BOSCH PLUS) 9304 9311 Washing machine
388 Maxx 7 VarioPerfect WAE20169GR/30 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20169 GR (BOSCH PLUS) 9401 9402 Washing machine
389 Maxx 7 VarioPerfect WAE20169GR/36 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20169 GR (BOSCH PLUS) 9403 9405 Washing machine
390 Maxx 7 VarioPerfect WAE20169GR/40 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20169 GR (BOSCH PLUS) 9406 9406 Washing machine
391 Maxx 7 VarioPerfect WAE20169GR/47 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20169 GR (BOSCH PLUS) 9408 9505 Washing machine
392 Maxx 7 VarioPerfect WAE20169GR/69 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20169 GR (BOSCH PLUS) 9507 9511
393 Maxx 7 VarioPerfect WAE20169GR/95 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20169 GR (BOSCH PLUS) 9512 9606
394 Maxx 7 VarioPerfect WAE20300GR/15 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20300 GR 9108 9203 Washing machine
395 Maxx 7 VarioPerfect WAE20300GR/22 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20300 GR 9207 9207 Washing machine
396 Maxx 7 VarioPerfect WAE20300GR/24 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20300 GR 9207 9208 Washing machine
397 Maxx 7 VarioPerfect WAE20300GR/32 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20300 GR 9208 9304 Washing machine
398 Maxx 7 VarioPerfect WAE20300GR/33 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20300 GR 9209 9210 Washing machine
399 Maxx 7 VarioPerfect WAE20301GR/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20301 GR 9304 9312 Washing machine
400 Maxx 7 VarioPerfect WAE20301GR/11 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20301 GR 9311 9311 Washing machine
401 Maxx 7 VarioPerfect WAE20301GR/17 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20301 GR 9401 9401 Washing machine
402 Maxx 7 VarioPerfect WAE20301GR/22 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20301 GR 9403 9404 Washing machine
403 Maxx 7 VarioPerfect WAE20301GR/28 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20301 GR 9407 9506 Washing machine
404 Maxx 7 VarioPerfect WAE20301GR/30 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20301 GR 9406 9406 Washing machine
405 Maxx 7 VarioPerfect WAE20301GR/40 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20301 GR 9508 9511 Washing machine
406 Maxx 7 VarioPerfect WAE20301GR/95 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20301 GR 9512 9605 Washing machine
407 Maxx 7 VarioPerfect WAE24163SN/23 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9102 9103 Washing machine
408 Maxx 7 VarioPerfect WAE24163SN/34 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9104 9204 Washing machine
409 Maxx 7 VarioPerfect WAE24163SN/40 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9201 9203 Washing machine
410 Maxx 7 VarioPerfect WAE24163SN/43 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9205 9305 Washing machine
411 Maxx 7 VarioPerfect WAE24163SN/49 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT Washing machine
412 Maxx 7 VarioPerfect WAE24163SN/60 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9212 9212 Washing machine
413 Maxx 7 VarioPerfect WAE24163SN/65 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9306 9306 Washing machine
414 Maxx 7 VarioPerfect WAE24164SN/01 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT
415 Maxx 7 VarioPerfect WAE24164SN/13 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9307 9312
416 Maxx 7 VarioPerfect WAE24164SN/30 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9312 9402
417 Maxx 7 VarioPerfect WAE24164SN/36 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9402 9406
418 Maxx 7 VarioPerfect WAE24164SN/47 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9408 9411
419 Maxx 7 VarioPerfect WAE24164SN/56 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9412 9503
420 Maxx 7 VarioPerfect WAE24164SN/59 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9503 9506
421 Maxx 7 VarioPerfect WAE24164SN/69 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9507 9510
422 Maxx 7 VarioPerfect WAE24164SN/95 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9512 9512
423 Maxx 7 VarioPerfect WAE24164SN/96 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9601 9606
424 Maxx 7 VarioPerfect WAE24420GR/27 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24420 GR 9201 9204 Washing machine
425 Maxx 7 VarioPerfect WAE24420GR/32 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24420 GR Washing machine
426 Maxx 7 VarioPerfect WAE24420GR/35 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24420 GR 9207 9208 Washing machine
427 Maxx 7 VarioPerfect WAE24420GR/43 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24420 GR 9208 9302 Washing machine
428 Maxx 7 VarioPerfect WAE24421GR/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24421 GR 9302 9304 Washing machine
429 Maxx 7 VarioPerfect WAE24421GR/08 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24421 GR 9309 9312 Washing machine
430 Maxx 7 VarioPerfect WAE24421GR/24 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24421 GR 9312 9402 Washing machine
431 Maxx 7 VarioPerfect WAE24421GR/31 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24421 GR 9403 9403 Washing machine
432 Maxx 7 VarioPerfect WAE24421GR/40 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24421 GR 9406 9406 Washing machine
433 Maxx 7 VarioPerfect WAE24421GR/43 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24421 GR 9408 9411 Washing machine
434 Maxx 7 VarioPerfect WAE24421GR/54 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24421 GR 9412 9506
435 Maxx 7 VarioPerfect WAE24421GR/62 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24421 GR 9508 9511
436 Maxx 7 VarioPerfect WAE24421GR/96 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24421 GR 9601 9605
437 Maxx 7 VarioPerfect WAE28160EP/07 BOSCH Πλυντήριο ρούχων 8909 8911 Washing machine
438 Maxx 7 VarioPerfect WAE28160EP/15 BOSCH Πλυντήριο ρούχων 9002 9003
439 Maxx 7 VarioPerfect WAE28160EP/23 BOSCH Πλυντήριο ρούχων 9004 9005 Washing machine
440 Maxx 7 VarioPerfect WAE28160EP/25 BOSCH Πλυντήριο ρούχων 9009 9104
441 Maxx 7 VarioPerfect WAE28160EP/26 BOSCH Πλυντήριο ρούχων 9010 9101
442 Maxx 7 VarioPerfect WAE28160EP/27 BOSCH Πλυντήριο ρούχων 9101 9102
443 Maxx WFL 2451 WFL2451GR/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFL 2451GR 8504 8508
444 Maxx WFL 2451 WFL2451GR/14 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFL 2451GR 8508 8508
445 Maxx WFL 2451 WFL2451GR/16 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFL 2451GR 8602 8602
446 Maxx WFL1202 Aquavigil WFL1202IT/03 BOSCH EuroWasher 8207
447 Maxx WFL1202 Aquavigil WFL1202IT/24 BOSCH EuroWasher 8308
448 PerfectVario 7 WFP1003C7/01 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 1003 C7 9302 9312 Washing machine
449 PerfectVario 7 WFP1003C7/17 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 1003 C7 9401 9402 Washing machine
450 PerfectVario 7 WFP1003C7/22 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 1003 C7 9402 9405 Washing machine
451 PerfectVario 7 WFP1003C7/28 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 1003 C7 9408 9506 Washing machine
452 PerfectVario 7 WFP1003C7/30 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 1003 C7 9406 9406 Washing machine
453 PerfectVario 7 WFP1003C7/79 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 1003 C7 9508 9510 Washing machine
454 PerfectVario 7 WFP1003C7/93 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 1003 C7 9511 9606 Washing machine
455 Serie 2 WAB20061BY/01 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9410 9412
456 Serie 2 WAB20061BY/20 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9501 9501
457 Serie 2 WAB20061BY/21 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9502 9506 24″ (61 cm) freezer with ice/water dispenser
458 Serie 2 WAB20061BY/23 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY
459 Serie 2 WAB20061BY/24 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9507 9508
460 Serie 2 WAB20061BY/27 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9508 9511
461 Serie 2 WAB20061BY/28 BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9511 9701
462 Serie 2 WAE20037IT/19 BOSCH Washing machine 9402 9407
463 Serie 2 WAE20037IT/27 BOSCH Washing machine 9407 9506
464 Serie 2 WAE20037IT/32 BOSCH Washing machine 9508 9511
465 Serie 2 WAE20037IT/95 BOSCH Washing machine 9512 9704
466 Serie 2 WAE20037IT/A6 BOSCH Washing machine 9702 9708
467 Serie 2 WAE20037IT/A9 BOSCH Washing machine 9708 9802
468 Siemens SIWAMAT XLM 860 WXLM860/12 SIEMENS EuroWasher 8108 8206
469 Siemens SIWAMAT XLM 860 WXLM860GR/03 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXLM 860 GR 8309
470 Siemens SIWAMAT XLM 861 WXLM861/03 SIEMENS EuroWasher 8206
471 Siemens SIWAMAT XLM 861 WXLM861/24 SIEMENS EuroWasher 8308
472 SIWAMAT XB760 WXB760II/03 SIEMENS ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 8207
473 SIWAMAT XB760 WXB760II/04 SIEMENS ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 8212
474 SIWAMAT XL532 WM53220GR/01 SIEMENS FRONT LOADER 7906 7908
475 SIWAMAT XL532 WM53250GR/01 SIEMENS FRONT LOADER 7905 7908
476 SIWAMAT XL540 WM54050GR/01 SIEMENS FRONT LOADER 7906 7908
477 SIWAMAT XL548 WM54850GR/01 SIEMENS FRONT LOADER 7906 7908
478 SIWAMAT XL548 WM54860EE/01 SIEMENS EuroWasher 7810 8001
479 SIWAMAT XL548 WM54860EE/05 SIEMENS EuroWasher 8001 8011
480 SIWAMAT XL548 WM54860EE/11 SIEMENS EuroWasher 8011
481 SIWAMAT XL548 WM54860EE/13 SIEMENS EuroWasher 8204
482 Vario 5 WXP800B5/05 PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 B5 9210 9210
483 Vario 5 WXP800B5/07 PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 B5 9211 9211
484 Vario 5 WXP800B5/08 PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 B5 9301 9403
485 Vario 5 WXP800B5/13 PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 B5 9403 9411
486 Vario 7 WFP1002B7/01 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 802 B7 (FAMILY) 9606 9612
487 Vario 7 WFP1002B7/A6 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 802 B7 (FAMILY) 9702 9707
488 Vario 7 WFP1002B7/A9 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 802 B7 (FAMILY) 9708 9808
489 Vario 7 WFP1002B7/B3 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 802 B7 (FAMILY) 9808 9905
490 Vario 7 WFP1002B7/B5 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 802 B7 (FAMILY) 9906 9910
491 Vario 7 WFP802B7/01 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 801 B7 9403 9406
492 Vario 7 WFP802B7/27 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 801 B7 9407 9506
493 Vario 7 WFP802B7/32 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 801 B7 9507 9508
494 Vario 7 WFP802B7/79 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 801 B7 9509 9510
495 Vario 7 WFP802B7/93 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 801 B7 9511 9606
496 Vario 7 Silver Edition WFP801B7S/01 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 801 B7S 9008 9008 Washing machine
497 Vario 7 Silver Edition WFP801B7S/02 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 801 B7S 9009 9106 Washing machine
498 Vario 7 Silver Edition WFP801B7S/03 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 801 B7S 9109 9112 Washing machine
499 Vario 7 Silver Edition WFP801B7S/06 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 801 B7S Washing machine
500 Vario 7 Silver Edition WFP801B7S/08 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 801 B7S Washing machine
501 Vario 7 Silver Edition WFP801B7S/09 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 801 B7S 9212 9301 Washing machine
502 Vario 7 Silver Edition WFP801B7S/10 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 801 B7S 9209 9209 Washing machine
503 Vario 7 Silver Edition WFP801B7S/15 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 801 B7S 9308 9401 Washing machine
504 Vario 800C WXP801C6/06 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 801 C6 9008 9008 Washing machine
505 Vario 800C WXP801C6/08 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 801 C6 9009 9011
506 Vario 800C WXP801C6/15 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 801 C6 9109 9112 Washing machine
507 Vario 800C WXP801C6/19 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 801 C6 9202 9202 Washing machine
508 Vario 800C WXP801C6/24 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 801 C6 Washing machine
509 Vario 900C WXP900C6/06 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 900 C6 9008 9008 Washing machine
510 Vario 900C WXP900C6/08 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 900 C6 9009 9107 Washing machine
511 Vario 900C WXP900C6/15 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 900 C6 9108 9111 Washing machine
512 Vario 900C WXP900C6/24 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 900 C6 Washing machine
513 Vario electronic 1000 WFDPI10GR/03 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFDPI10GR(VARIO ELECTRON 1000) 8209
514 VARIO electronic 800 WFDPI80GR/03 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFDPI80GR(VARIO ELEKTRON 800) 8207
515 VarioPerfect WFP1002C7/06 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 1002 C7 9007 9007 Washing machine
516 VarioPerfect WFP1002C7/08 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 1002 C7 9010 9106 Washing machine
517 VarioPerfect WFP1002C7/15 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 1002 C7 9107 9204 Washing machine
518 VarioPerfect WFP1002C7/22 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 1002 C7 9206 9207 Washing machine
519 VarioPerfect WFP1002C7/24 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 1002 C7 9207 9208 Washing machine
520 VarioPerfect WFP1002C7/33 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 1002 C7 9209 9209 Washing machine
521 VarioPerfect WFP1002C7/43 PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFP 1002 C7 9208 9301 Washing machine
522 VarioPerfect WM14E160EP/07 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 8909 8912 Washing machine
523 VarioPerfect WM14E160EP/25 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9010 9102 Washing machine
524 WFD1060 electronic WFD1260II/03 BOSCH Front loaders 8207
525 WFD1060 electronic WFD1260II/04 BOSCH Front loaders 8212
526 WFL1201 Aquavigil WFL1201IT/10 BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 8104 8105
527 WFL1201 Aquavigil WFL1201IT/12 BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 8106 8206
528 WFL1601 WFL1601BY/01 BOSCH ΗΠΡ WFL 1601BY 7906 8008
529 WFL1601 WFL1601BY/09 BOSCH ΗΠΡ WFL 1601BY 8009 8105
530 WFL1650 WFL1650GR/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFL 1650 GR 7904 7908
531 WFL1660 WFL1660/12 BOSCH EuroWasher 8108 8204
532 WFL2051 Aquavigil WFL2051II/01 BOSCH EuroWasher 8002 8112
533 WFL2450 WFL2450GR/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFL 2450 GR 7905 7907

Επιπλέον πληροφορίες

Κατασκευαστής

, ,