Μεντεσές Πόρτας Πλυντηρίου Ρούχων PITSOS

22.00

Μεντεσές Πόρτας Πλυντηρίου Ρούχων PITSOS

Κωδικός προϊόντος: 57012013 Κατηγορία:

Περιγραφή

Κωδικός: 57012013

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μάρκα: BOSCH, PITSOS, SIEMENS

1 WAB1606SZA/01 WAB1606SZA/01
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 16163 BY 9509 9509

2 WAB1606SZA/28 WAB1606SZA/28
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 16163 BY 9511 9612

3 WAB20061GR/01 WAB20061GR/01
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 GR 9412 9412

4 WAB20061GR/20 WAB20061GR/20
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 GR 9501 9501

5 WAB20061GR/21 WAB20061GR/21
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 GR 9503 9506

6 WAB20061GR/23 WAB20061GR/23
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 GR

7 WAB20061GR/24 WAB20061GR/24
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 GR 9507 9507

8 WAB20061GR/27 WAB20061GR/27
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 GR 9509 9510

9 WAB20061GR/28 WAB20061GR/28
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 GR 9511 9612

10 WM10B060GR/01 WM10B060GR/01
SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 08B060 GR 9412 9412

11 WM10B060GR/21 WM10B060GR/21
SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 08B060 GR 9503 9504

12 WM10B060GR/23 WM10B060GR/23
SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 08B060 GR

13 WM10B060GR/24 WM10B060GR/24
SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 08B060 GR

14 WM10B060GR/27 WM10B060GR/27
SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 08B060 GR 9508 9509

15 WM10B060GR/28 WM10B060GR/28
SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 08B060 GR 9512 9701

16 WM12B260CY/01 WM12B260CY/01
SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12B260 GR 9509 9510

17 WM12B260CY/24 WM12B260CY/24
SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12B260 GR 9512 9701

18 WXP801B5/01 WXP801B5/01
PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 B5 9412 9412

19 WXP801B5/21 WXP801B5/21
PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 B5 9502 9506

20 WXP801B5/23 WXP801B5/23
PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 B5

21 WXP801B5/24 WXP801B5/24
PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 B5 9507 9507

22 WXP801B5/25 WXP801B5/25
PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 B5 9508 9508

23 WXP801B5/27 WXP801B5/27
PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 B5 9509 9510

24 WXP801B5/28 WXP801B5/28
PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 B5 9511 9701

25 WXP801B5/29 WXP801B5/29
PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 B5 9702 9703

26 Classixx WAB16060IN/01
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY

27 Classixx WAB16060IN/08
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9304 9304

28 Classixx WAB16060IN/10
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY

29 Classixx WAB16060IN/14
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9403 9404

30 Classixx WAB16060IN/17
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9404 9411

31 Classixx WAB16060IN/21
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9502 9507 24″ (61 cm) freezer with ice/water dispenser
32 Classixx WAB16060IN/23
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY

33 Classixx WAB16060IN/24
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9507 9507

34 Classixx WAB16060IN/25
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9508 9509

35 Classixx WAB16060IN/27
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9509 9511

36 Classixx WAB16060IN/28
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9601 9612

37 Classixx 6 WAB12060BY/01
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 12163 BY 9204 9204

38 Classixx 6 WAB12060BY/02
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 12163 BY 9204 9206

39 Classixx 6 WAB12060BY/03
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 12163 BY

40 Classixx 6 WAB12060BY/04
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 12163 BY 9208 9208

41 Classixx 6 WAB12060BY/05
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 12163 BY 9208 9208

42 Classixx 6 WAB12060BY/07
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 12163 BY

43 Classixx 6 WAB12060BY/08
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 12163 BY 9304 9304

44 Classixx 6 WAB16060BY/01
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 16163 BY 9203 9204

45 Classixx 6 WAB16060BY/02
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 16163 BY 9204 9206

46 Classixx 6 WAB16060BY/03
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 16163 BY 9208 9208

47 Classixx 6 WAB16060BY/04
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 16163 BY

48 Classixx 6 WAB16060BY/05
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 16163 BY 9208 9210

49 Classixx 6 WAB16060BY/07
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 16163 BY 9210 9212

50 Classixx 6 WAB16060BY/08
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 16163 BY 9212 9403

51 Classixx 6 WAB16060BY/13
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAA 16163 BY 9403 9410

52 Classixx 6 WAB20060BY/01
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9203 9204

53 Classixx 6 WAB20060BY/02
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9204 9206

54 Classixx 6 WAB20060BY/03
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9207 9208

55 Classixx 6 WAB20060BY/04
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9208 9208

56 Classixx 6 WAB20060BY/05
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9208 9403

57 Classixx 6 WAB20060BY/13
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9403 9406

58 Classixx 6 WAB20060BY/18
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9407 9412

59 Classixx 6 WAB20060BY/20
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9501 9501

60 Classixx 6 WAB20060BY/21
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9502 9502 24″ (61 cm) freezer with ice/water dispenser
61 Classixx 6 WAB20060GR/01
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9405 9406

62 Classixx 6 WAB20060GR/18
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9410 9412

63 Classixx 6 WAB20260GR/01
BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20260GR 9302 9401

64 Classixx 6 WAB24260GR/01
BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20260GR 9402 9412

65 Classixx 6 WAB24260GR/15
BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20260GR 9501 9501

66 Classixx 6 WAB24260GR/16
BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20260GR 9504 9505

67 Classixx 6 WAB24260GR/17
BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20260GR 9506 9506

68 Classixx 6 WAB24260GR/20
BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20260GR 9507 9508

69 Classixx 6 WAB24260GR/21
BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20260GR

70 Classixx 6 WAB24260GR/22
BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20260GR 9508 9511

71 Classixx 6 WAB24260GR/24
BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20260GR 9511 9612

72 iQ100 WM08B060GR/01
SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 08B060 GR

73 iQ100 WM08B060GR/02
SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 08B060 GR 9206 9206

74 iQ100 WM08B060GR/03
SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 08B060 GR

75 iQ100 WM08B060GR/04
SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 08B060 GR

76 iQ100 WM08B060GR/05
SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 08B060 GR 9209 9209

77 iQ100 WM08B060GR/07
SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 08B060 GR 9211 9211

78 iQ100 WM08B060GR/08
SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 08B060 GR 9306 9403

79 iQ100 WM08B060GR/13
SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 08B060 GR 9403 9411

80 IQ100 WM08B060HK/01
SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9112 9112

81 IQ100 WM08B060HK/05
SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9209 9209

82 IQ100 WM08B060HK/07
SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT

83 IQ100 WM08B060HK/08
SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9303 9412

84 IQ100 WM08B060HK/20
SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9501 9501

85 IQ100 WM08B060HK/21
SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9502 9506

86 IQ100 WM08B060HK/23
SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT

87 IQ100 WM08B060HK/24
SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9507 9507

88 IQ100 WM08B060HK/25
SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT

89 IQ100 WM08B060HK/27
SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9510 9510

90 IQ100 WM08B060HK/28
SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο SIWAMAT 9511 9606

91 iQ100 WM10B260GR/01
SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10B260 GR 9302 9405

92 iQ100 WM12B260GR/01
SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10B260 GR 9402 9412

93 iQ100 WM12B260GR/16
SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10B260 GR 9502 9504

94 iQ100 WM12B260GR/17
SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10B260 GR

95 iQ100 WM12B260GR/20
SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10B260 GR 9507 9507

96 iQ100 WM12B260GR/21
SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10B260 GR 9508 9509

97 iQ100 WM12B260GR/22
SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10B260 GR 9509 9510

98 iQ100 WM12B260GR/24
SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10B260 GR 9601 9701

99 KOENIC WFB12011/01
KOENIC Washing machine KWF51206 9203 9205

100 KOENIC WFB12011/02
KOENIC Washing machine KWF51206 9205 9205

101 KOENIC WFB12011/03
KOENIC Washing machine KWF51206

102 KOENIC WFB12011/04
KOENIC Washing machine KWF51206

103 KOENIC WFB12011/05
KOENIC Washing machine KWF51206 9209 9402

104 Serie 2 WAB20061BY/01
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9410 9412

105 Serie 2 WAB20061BY/20
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9501 9501

106 Serie 2 WAB20061BY/21
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9502 9506 24″ (61 cm) freezer with ice/water dispenser
107 Serie 2 WAB20061BY/23
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY

108 Serie 2 WAB20061BY/24
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9507 9508

109 Serie 2 WAB20061BY/27
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9508 9511

110 Serie 2 WAB20061BY/28
BOSCH HΠ ΡΟΥΧΩΝ WAB 20060 BY 9511 9701

111 Vario 5 WXP800B5/01
PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 B5

112 Vario 5 WXP800B5/05
PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 B5 9210 9210

113 Vario 5 WXP800B5/07
PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 B5 9211 9211

114 Vario 5 WXP800B5/08
PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 B5 9301 9403

115 Vario 5 WXP800B5/13
PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 800 B5 9403 9411

116 vario 6 WXP1000C6/01
PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 1000C6

117 vario 6 WXP1000C6/04
PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 1000C6 9209 9302

118 vario 6 WXP1001C6/01
PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 1001C6 9305 9401

119 vario 6 WXP1003C6/01
PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 803C6 9403 9411

120 vario 6 WXP1003C6/15
PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 803C6 9501 9501

121 vario 6 WXP1003C6/16
PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 803C6 9502 9507

122 vario 6 WXP1003C6/17
PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 803C6

123 vario 6 WXP1003C6/20
PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 803C6

124 vario 6 WXP1003C6/21
PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 803C6 9508 9508

125 vario 6 WXP1003C6/22
PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 803C6 9509 9510

126 vario 6 WXP1003C6/23
PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 803C6 9510 9510

127 vario 6 WXP1003C6/24
PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 803C6 9512 9703

128 vario 6 WXP1200C6/01
PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 1001C6 9404 9411

129 vario 6 WXP1200C6/16
PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 1001C6 9502 9506

130 vario 6 WXP1200C6/17
PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 1001C6

131 vario 6 WXP1200C6/20
PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 1001C6

132 vario 6 WXP1200C6/21
PITSOS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 1001C6

133 vario 6 WXP802C6/01
PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 802C6

134 vario 6 WXP802C6/03
PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 802C6 9207 9207

135 vario 6 WXP802C6/04
PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 802C6 9208 9302

136 vario 6 WXP803C6/01
PITSOS HΠ ΡΟΥΧΩΝ WXP 803C6 9305 9403

 

 

 

 

 

Επιπλέον πληροφορίες

Κατασκευαστής

, ,