Μεντεσές Πόρτας Πλυντηρίου Ρούχων BOSCH

16.00

Μεντεσές Πόρτας Πλυντηρίου Ρούχων BOSCH

Κωδικός προϊόντος: 57012014 Κατηγορία:

Περιγραφή

Κωδικός: 57012014

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μάρκα: BOSCH, PITSOS, SIEMENS
1 WAT24220AU/01 WAT24220AU/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ 9606 9701
2 WAT24261AU/01 WAT24261AU/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ 9412 9507
3 WAT24261AU/02 WAT24261AU/02 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ 9507 9512
4 WAT24261AU/04 WAT24261AU/04 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ 9601 9701
5 WAT24440AU/04 WAT24440AU/04 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ 9606 9701
6 WAT24460IN/01 WAT24460IN/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ 9412 9506
7 WAT24460IN/02 WAT24460IN/02 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ 9508 9512
8 WAT24460IN/04 WAT24460IN/04 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ 9601 9602
9 WAT24463IN/04 WAT24463IN/04 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ 9804 9906
10 WAT24463IN/05 WAT24463IN/05 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ 9905 9911 PUMU Implementation
11 WAT24464IN/04 WAT24464IN/04 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ 9804 9903
12 WAT24464IN/05 WAT24464IN/05 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ 9905 9912 PUMU Implemetation
13 WAT24465IN/04 WAT24465IN/04 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ 9802 9905
14 WAT24465IN/05 WAT24465IN/05 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ 9905 9911 PUMU Implementation
15 WAT24468IN/01 WAT24468IN/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ 9506 9506
16 WAT24468IN/02 WAT24468IN/02 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ 9508 9512
17 WAT24468IN/04 WAT24468IN/04 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ 9601 9701
18 WAT24469GR/01 WAT24469GR/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT 24425 GR 9702 9807
19 WAT24469GR/33 WAT24469GR/33 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT 24425 GR 9808 9809
20 WAT24469GR/34 WAT24469GR/34 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT 24425 GR 9810 9811
21 WAT24469GR/40 WAT24469GR/40 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT 24425 GR 9812 9812
22 WAT24469GR/41 WAT24469GR/41 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT 24425 GR 9812 9902
23 WAT24469GR/43 WAT24469GR/43 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT 24425 GR 9903 9904
24 WAT24469GR/48 WAT24469GR/48 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT 24425 GR 9904 9904
25 WAT24469GR/49 WAT24469GR/49 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT 24425 GR 9905 9905
26 WAT24469GR/51 WAT24469GR/51 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT 24425 GR 9905 9905
27 WAT24469GR/53 WAT24469GR/53 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT 24425 GR
28 WAT24469GR/54 WAT24469GR/54 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT 24425 GR 9907 9908
29 WAT24469GR/60 WAT24469GR/60 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT 24425 GR 9908 9911
30 WAT24480ID/01 WAT24480ID/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ 9412 9412
31 WAT24480ID/02 WAT24480ID/02 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ 9508 9509
32 WAT24480ID/04 WAT24480ID/04 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ 9601 9609
33 WAT24480SG/01 WAT24480SG/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ 9412 9412
34 WAT24480SG/02 WAT24480SG/02 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ 9508 9509
35 WAT24480SG/04 WAT24480SG/04 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ 9602 9701
36 WAT28440AU/04 WAT28440AU/04 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ 9609 9609
37 WAT28461IN/04 WAT28461IN/04 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ
38 WAT28468IN/04 WAT28468IN/04 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ
39 WAT28469GR/69 WAT28469GR/69 BOSCH Washing machine 0005 0005
40 WAT28469GR/72 WAT28469GR/72 BOSCH Washing machine 0007 0007
41 WAT28469IN/04 WAT28469IN/04 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ
42 WAT285C0NL/01 WAT285C0NL/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT285H0 9809 9809
43 WAT285C0NL/34 WAT285C0NL/34 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT285H0 9809 9810
44 WAT285C0NL/37 WAT285C0NL/37 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT285H0 9810 9811
45 WAT285C0NL/40 WAT285C0NL/40 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT285H0 9811 9811
46 WAT285C0NL/44 WAT285C0NL/44 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT285H0 9903 9904
47 WAT285C0NL/50 WAT285C0NL/50 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT285H0
48 WAT285C0NL/51 WAT285C0NL/51 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT285H0
49 WAT285C0NL/53 WAT285C0NL/53 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT285H0
50 WAT285C0NL/54 WAT285C0NL/54 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT285H0
51 WAT285C0NL/56 WAT285C0NL/56 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT285H0 9907 9912
52 WAT285H0/01 WAT285H0/01 BOSCH Washing machine 9705 9807
53 WAT285H0/34 WAT285H0/34 BOSCH Washing machine
54 WAT285H0/37 WAT285H0/37 BOSCH Washing machine
55 WAT285H0/40 WAT285H0/40 BOSCH Washing machine 9811 9902
56 WAT285H0/44 WAT285H0/44 BOSCH Washing machine 9902 9903
57 WAT285H0/50 WAT285H0/50 BOSCH Washing machine
58 WAT285H0/51 WAT285H0/51 BOSCH Washing machine
59 WAT285H0/53 WAT285H0/53 BOSCH Washing machine 9906 9906
60 WAT285H0/54 WAT285H0/54 BOSCH Washing machine
61 WAT285H0/55 WAT285H0/55 BOSCH Washing machine
62 WAT285H0/56 WAT285H0/56 BOSCH Washing machine 9907 9911
63 WAT28661BY/01 WAT28661BY/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT 28661 BY 9706 9804
64 WAT28661BY/34 WAT28661BY/34 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT 28661 BY
65 WAT28661BY/37 WAT28661BY/37 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT 28661 BY 9810 9811
66 WAT28661BY/40 WAT28661BY/40 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT 28661 BY 9812 9901
67 WAT28661BY/42 WAT28661BY/42 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT 28661 BY
68 WAT28661BY/43 WAT28661BY/43 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT 28661 BY 9903 9904
69 WAT28661BY/50 WAT28661BY/50 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT 28661 BY 9905 9905
70 WAT28661BY/51 WAT28661BY/51 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT 28661 BY 9905 9905
71 WAT28661BY/53 WAT28661BY/53 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT 28661 BY 9906 9906
72 WAT28661BY/54 WAT28661BY/54 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAT 28661 BY 9908 9912
73 WAW24540IR/12 WAW24540IR/12 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAP 20321 IT 9704 9705
74 WAW24540IR/14 WAW24540IR/14 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAP 20321 IT 9709 9803
75 WLK20461UA/01 WLK20461UA/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WLK 20261 BY 9505 9509
76 WLK20461UA/02 WLK20461UA/02 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WLK 20261 BY W_036B Introduce double valve with MR flowmeter
77 WLK20461UA/03 WLK20461UA/03 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WLK 20261 BY W_070E/ 6B02R3 OS option D project
78 WLK20461UA/04 WLK20461UA/04 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WLK 20261 BY Introduce standard outlet hose and fitting support change
79 WLK20461UA/05 WLK20461UA/05 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WLK 20261 BY Consume safety stock of old drum support
80 WLK20461UA/07 WLK20461UA/07 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WLK 20261 BY OS option D project re-introduce
81 WLK20461UA/08 WLK20461UA/08 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WLK 20261 BY Introduce elastic nut for pullry fixation
82 WM14T4E9GR/01 WM14T4E9GR/01 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14T4E9 GR 9703 9809
83 WM14T4E9GR/01 WM14T4E9GR/01 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14T4E9 GR 9703 9809
84 WM14T4E9GR/34 WM14T4E9GR/34 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14T4E9 GR 9809 9811
85 WM14T4E9GR/34 WM14T4E9GR/34 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14T4E9 GR 9809 9811
86 WM14T4E9GR/40 WM14T4E9GR/40 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14T4E9 GR 9811 9811
87 WM14T4E9GR/40 WM14T4E9GR/40 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14T4E9 GR 9811 9811
88 WM14T4E9GR/41 WM14T4E9GR/41 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14T4E9 GR 9812 9902
89 WM14T4E9GR/41 WM14T4E9GR/41 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14T4E9 GR 9812 9902
90 WM14T4E9GR/43 WM14T4E9GR/43 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14T4E9 GR 9902 9904
91 WM14T4E9GR/43 WM14T4E9GR/43 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14T4E9 GR 9902 9904
92 WM14T4E9GR/48 WM14T4E9GR/48 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14T4E9 GR 9904 9904
93 WM14T4E9GR/48 WM14T4E9GR/48 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14T4E9 GR 9904 9904
94 WM14T4E9GR/49 WM14T4E9GR/49 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14T4E9 GR 9905 9905
95 WM14T4E9GR/49 WM14T4E9GR/49 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14T4E9 GR 9905 9905
96 WM14T4E9GR/51 WM14T4E9GR/51 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14T4E9 GR 9905 9906
97 WM14T4E9GR/51 WM14T4E9GR/51 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14T4E9 GR 9905 9906
98 WM14T4E9GR/53 WM14T4E9GR/53 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14T4E9 GR
99 WM14T4E9GR/53 WM14T4E9GR/53 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14T4E9 GR
100 WM14T4E9GR/54 WM14T4E9GR/54 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14T4E9 GR 9906 9908
101 WM14T4E9GR/54 WM14T4E9GR/54 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14T4E9 GR 9906 9908
102 WM14T4E9GR/60 WM14T4E9GR/60 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14T4E9 GR 9908 9912
103 WM14T4E9GR/60 WM14T4E9GR/60 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14T4E9 GR 9908 9912
104 WM14T4E9GR/61 WM14T4E9GR/61 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14T4E9 GR
105 WM14T4E9GR/61 WM14T4E9GR/61 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14T4E9 GR
106 WM14T561BY/72 WM14T561BY/72 SIEMENS Washing machine 7 8
107 800 Series WAT28402PE/01 BOSCH Πλυντήριο ρούχων 9602 9602
108 800 Series WAT28402PE/09 BOSCH Πλυντήριο ρούχων 9604 9701
109 F14-F BO MK 1400 8KG AQS P WAT28391/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ 9701 9701
110 F14-G BO SEMI 1400 8KG AQS P WAT284W1/01 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο
111 F14-G SE 1200 SEMI 8KG AQS P WM12T458IT/01 SIEMENS Υπεραυτόματο πλυντήριο 9701 9701
112 F14-G SE FULL 1000 8KG H WM10T409ES/01 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10Q320 EE
113 F14-G SE FULL 1000 8KG H WM10T469ES/01 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10Q320 EE
114 F14-G SEMI 1400 8KG AQS P WAT284H1/01 BOSCH Υπεραυτόματο πλυντήριο
115 iSensoric WD15G442EU/01 SIEMENS ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WD 15G441 EU 9704 9901
116 iSensoric WD15G460GR/01 SIEMENS ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ WD 15G441 EU 9605 9708
117 Logixx 9 VarioPerfect WAW24549IT/09 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAP 20321 IT 9602 9611
118 Logixx 9 VarioPerfect WAW24549IT/11 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAP 20321 IT 9611 9702
119 Logixx 9 VarioPerfect WAW24549IT/12 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAP 20321 IT 9702 9707
120 Logixx 9 VarioPerfect WAW24549IT/14 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAP 20321 IT 9708 9812
121 Logixx 9 VarioPerfect WAW24549IT/17 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAP 20321 IT 9901 9903
122 Serie | 4 WLK20261IN/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WLK 20261 BY 9804 9805
123 Serie | 4 WLK20261IN/02 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WLK 20261 BY 9806 9903

Επιπλέον πληροφορίες

Κατασκευαστής

, ,