Μεντεσές Πλυντηρίου BOSCH/SIEMENS

20.00

Μεντεσές Πλυντηρίου BOSCH/SIEMENS

Κωδικός προϊόντος: 57012027 Κατηγορία:

Περιγραφή

Κωδικός: 57012027

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μάρκα: BOSCH, PITSOS, SIEMENS
1 WAN20067GR/01 WAN20067GR/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20321 GR 9607 9607
2 WAN20067GR/05 WAN20067GR/05 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20321 GR 9607 9611
3 WAN20067GR/11 WAN20067GR/11 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20321 GR 9701 9702
4 WAN20067GR/19 WAN20067GR/19 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20321 GR 9710 9802
5 WAN20167GR/01 WAN20167GR/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 20067 GR 9803 9807
6 WAN20167GR/24 WAN20167GR/24 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 20067 GR 9808 9811
7 WAN20167GR/25 WAN20167GR/25 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 20067 GR 9812 9902
8 WAN24067GR/01 WAN24067GR/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20169 GR (BOSCH PLUS) 9606 9606
9 WAN24067GR/05 WAN24067GR/05 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20169 GR (BOSCH PLUS) 9608 9701
10 WAN24067GR/14 WAN24067GR/14 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20169 GR (BOSCH PLUS) 9702 9706
11 WAN24067GR/19 WAN24067GR/19 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20169 GR (BOSCH PLUS) 9707 9803
12 WAN24067GR/22 WAN24067GR/22 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 20169 GR (BOSCH PLUS) 9711 9711
13 WAN24068GR/01 WAN24068GR/01 BOSCH EuroWasher 9512 9602
14 WAN24068GR/03 WAN24068GR/03 BOSCH EuroWasher
15 WAN24068GR/05 WAN24068GR/05 BOSCH EuroWasher 9608 9701
16 WAN24068GR/09 WAN24068GR/09 BOSCH EuroWasher 9702 9702
17 WAN24068GR/14 WAN24068GR/14 BOSCH EuroWasher 9702 9707
18 WAN24068GR/19 WAN24068GR/19 BOSCH EuroWasher 9707 9803
19 WAN24068GR/22 WAN24068GR/22 BOSCH EuroWasher 9711 9806
20 WAN24068GR/24 WAN24068GR/24 BOSCH EuroWasher 9808 9811
21 WAN24068GR/25 WAN24068GR/25 BOSCH EuroWasher 9812 9903
22 WAN24167GR/01 WAN24167GR/01 BOSCH EuroWasher 9606 9607
23 WAN24167GR/05 WAN24167GR/05 BOSCH EuroWasher 9611 9701
24 WAN24167GR/09 WAN24167GR/09 BOSCH EuroWasher 9702 9702
25 WAN24167GR/11 WAN24167GR/11 BOSCH EuroWasher 9701 9701
26 WAN24167GR/14 WAN24167GR/14 BOSCH EuroWasher 9702 9706
27 WAN24167GR/19 WAN24167GR/19 BOSCH EuroWasher 9707 9803
28 WAN24167GR/20 WAN24167GR/20 BOSCH EuroWasher 9708 9708
29 WAN24167GR/22 WAN24167GR/22 BOSCH EuroWasher 9711 9807
30 WAN24167GR/24 WAN24167GR/24 BOSCH EuroWasher 9808 9811
31 WAN24167GR/25 WAN24167GR/25 BOSCH EuroWasher 9812 9902
32 WAN24207GR/01 WAN24207GR/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 24267 GR 9803 9803
33 WAN24207GR/22 WAN24207GR/22 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 24267 GR 9805 9806
34 WAN24207GR/25 WAN24207GR/25 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 24267 GR 9902 9902
35 WAN24267GR/01 WAN24267GR/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24421 GR 9606 9607
36 WAN24267GR/05 WAN24267GR/05 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24421 GR 9608 9609
37 WAN24267GR/14 WAN24267GR/14 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24421 GR 9702 9706
38 WAN24267GR/19 WAN24267GR/19 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24421 GR 9708 9803
39 WAN24267GR/22 WAN24267GR/22 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24421 GR 9710 9808
40 WAN24267GR/24 WAN24267GR/24 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24421 GR 9808 9812
41 WAN24267GR/25 WAN24267GR/25 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAE 24421 GR 9812 9903
42 WAN24268GR/01 WAN24268GR/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 28258 GR 9708 9802
43 WAN24268GR/22 WAN24268GR/22 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 28258 GR 9710 9808
44 WAN24268GR/24 WAN24268GR/24 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 28258 GR 9808 9811
45 WAN24268GR/25 WAN24268GR/25 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 28258 GR 9812 9903
46 WAN28068GR/01 WAN28068GR/01 BOSCH EuroWasher 9601 9601
47 WAN28068GR/03 WAN28068GR/03 BOSCH EuroWasher 9604 9606
48 WAN28068GR/04 WAN28068GR/04 BOSCH EuroWasher 9606 9606
49 WAN28068GR/05 WAN28068GR/05 BOSCH EuroWasher 9607 9701
50 WAN28068GR/11 WAN28068GR/11 BOSCH EuroWasher 9701 9702
51 WAN28068GR/14 WAN28068GR/14 BOSCH EuroWasher 9702 9706
52 WAN28068GR/19 WAN28068GR/19 BOSCH EuroWasher 9707 9709
53 WAN28258GR/01 WAN28258GR/01 BOSCH Washing machine 9601 9601
54 WAN28258GR/03 WAN28258GR/03 BOSCH Washing machine 9604 9604
55 WAN28258GR/04 WAN28258GR/04 BOSCH Washing machine 9606 9606
56 WAN28258GR/05 WAN28258GR/05 BOSCH Washing machine 9611 9701
57 WAN28258GR/14 WAN28258GR/14 BOSCH Washing machine 9702 9702
58 WAN28258GR/19 WAN28258GR/19 BOSCH Washing machine 9707 9708
59 WAN28268GR/01 WAN28268GR/01 BOSCH Washing machine 9601 9601
60 WAN28268GR/03 WAN28268GR/03 BOSCH Washing machine 9604 9606
61 WAN28268GR/04 WAN28268GR/04 BOSCH Washing machine
62 WAN28268GR/05 WAN28268GR/05 BOSCH Washing machine 9608 9701
63 WAN28268GR/09 WAN28268GR/09 BOSCH Washing machine 9702 9702
64 WAN28268GR/14 WAN28268GR/14 BOSCH Washing machine 9703 9706
65 WAN28268GR/19 WAN28268GR/19 BOSCH Washing machine 9707 9709
66 WAN28268GR/20 WAN28268GR/20 BOSCH Washing machine 9707 9707
67 WAN28288GR/01 WAN28288GR/01 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 28258 GR 9708 9712
68 WAN28288GR/23 WAN28288GR/23 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 28258 GR 9802 9807
69 WAN28288GR/24 WAN28288GR/24 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 28258 GR 9808 9812
70 WAN28288GR/25 WAN28288GR/25 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 28258 GR 9812 9812
71 WAN28288GR/26 WAN28288GR/26 BOSCH ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAN 28258 GR 9901 9903
72 WM10N067GR/01 WM10N067GR/01 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E484 GR 9606 9606
73 WM10N067GR/05 WM10N067GR/05 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E484 GR 9609 9610
74 WM10N067GR/07 WM10N067GR/07 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E484 GR 9611 9611
75 WM12N067GR/01 WM12N067GR/01 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E360 GR (PREMIUM) 9606 9606
76 WM12N067GR/05 WM12N067GR/05 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E360 GR (PREMIUM) 9608 9609
77 WM12N067GR/07 WM12N067GR/07 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E360 GR (PREMIUM)
78 WM12N067GR/14 WM12N067GR/14 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E360 GR (PREMIUM) 9708 9802
79 WM12N067GR/22 WM12N067GR/22 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E360 GR (PREMIUM) 9710 9807
80 WM12N067GR/24 WM12N067GR/24 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E360 GR (PREMIUM) 9808 9809
81 WM12N067GR/25 WM12N067GR/25 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 10E360 GR (PREMIUM) 9902 9904
82 WM12N068GR/01 WM12N068GR/01 SIEMENS EuroWasher 9512 9602
83 WM12N068GR/03 WM12N068GR/03 SIEMENS EuroWasher 9607 9607
84 WM12N068GR/05 WM12N068GR/05 SIEMENS EuroWasher 9608 9610
85 WM12N068GR/07 WM12N068GR/07 SIEMENS EuroWasher 9611 9701
86 WM12N167GR/01 WM12N167GR/01 SIEMENS EuroWasher 9606 9606
87 WM12N167GR/05 WM12N167GR/05 SIEMENS EuroWasher 9608 9609
88 WM12N167GR/07 WM12N167GR/07 SIEMENS EuroWasher 9701 9701
89 WM12N167GR/14 WM12N167GR/14 SIEMENS EuroWasher 9706 9803
90 WM12N167GR/22 WM12N167GR/22 SIEMENS EuroWasher 9710 9806
91 WM12N167GR/24 WM12N167GR/24 SIEMENS EuroWasher 9808 9811
92 WM12N167GR/25 WM12N167GR/25 SIEMENS EuroWasher 9812 9906
93 WM12N167GR/30 WM12N167GR/30 SIEMENS EuroWasher 9907 9908
94 WM12N167GR/31 WM12N167GR/31 SIEMENS EuroWasher 9909 9912
95 WM12N267GR/01 WM12N267GR/01 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12E267DN 9606 9607
96 WM12N267GR/05 WM12N267GR/05 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12E267DN 9608 9610
97 WM12N267GR/07 WM12N267GR/07 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12E267DN 9611 9701
98 WM12N267GR/11 WM12N267GR/11 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12E267DN 9702 9702
99 WM12N267GR/12 WM12N267GR/12 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12E267DN 9701 9701
100 WM12N267GR/14 WM12N267GR/14 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12E267DN 9702 9803
101 WM12N267GR/22 WM12N267GR/22 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12E267DN 9711 9807
102 WM12N267GR/24 WM12N267GR/24 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12E267DN 9808 9812
103 WM12N267GR/25 WM12N267GR/25 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12E267DN 9812 9902
104 WM12N2X8GR/01 WM12N2X8GR/01 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12N268 GR 9610 9701
105 WM12N2X8GR/07 WM12N2X8GR/07 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12N268 GR
106 WM12N2X8GR/14 WM12N2X8GR/14 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12N268 GR 9703 9710
107 WM12N2X8GR/22 WM12N2X8GR/22 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12N268 GR 9712 9807
108 WM12N2X8GR/24 WM12N2X8GR/24 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12N268 GR 9809 9811
109 WM12N2X8GR/25 WM12N2X8GR/25 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 12N268 GR 9901 9901
110 WM14N288GR/01 WM14N288GR/01 SIEMENS Washing machine 9601 9601
111 WM14N288GR/03 WM14N288GR/03 SIEMENS Washing machine 9604 9605
112 WM14N288GR/04 WM14N288GR/04 SIEMENS Washing machine 9606 9607
113 WM14N288GR/05 WM14N288GR/05 SIEMENS Washing machine 9608 9609
114 WM14N288GR/07 WM14N288GR/07 SIEMENS Washing machine 9611 9701
115 WM14N288GR/11 WM14N288GR/11 SIEMENS Washing machine 9701 9702
116 WNP1000D8/01 WNP1000D8/01 PITSOS EuroWasher 9606 9607
117 WNP1000D8/05 WNP1000D8/05 PITSOS EuroWasher 9609 9612
118 WNP1000D8/10 WNP1000D8/10 PITSOS EuroWasher 9701 9701
119 WNP1000D8/14 WNP1000D8/14 PITSOS EuroWasher 9702 9806
120 WNP1000D8/24 WNP1000D8/24 PITSOS EuroWasher 9808 9811
121 WNP1000D8/25 WNP1000D8/25 PITSOS EuroWasher 9812 9904
122 WNP1200D8/31 WNP1200D8/31 PITSOS EuroWasher 0001 0006
123 WNP1200E8/01 WNP1200E8/01 PITSOS EuroWasher 9606 9606
124 WNP1200E8/05 WNP1200E8/05 PITSOS EuroWasher 9608 9612
125 WNP1200E8/14 WNP1200E8/14 PITSOS EuroWasher 9702 9710
126 WNP1200E8/22 WNP1200E8/22 PITSOS EuroWasher 9711 9808
127 WNP1200E8/24 WNP1200E8/24 PITSOS EuroWasher 9808 9811
128 WNP1200E8/25 WNP1200E8/25 PITSOS EuroWasher 9812 9905
129 WNP1200E8/30 WNP1200E8/30 PITSOS EuroWasher 9907 9908
130 WNP1200E8/31 WNP1200E8/31 PITSOS EuroWasher 9909 9912
131 WNP1200E8/34 WNP1200E8/34 PITSOS EuroWasher 1 1
132 WS12G262FF/01 WS12G262FF/01 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WLX 24261 BY 9610 9611
133 iQ 300 WS10G140OE/01 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9206 9301
134 iQ 300 WS10G140OE/03 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9302 9308
135 iQ 300 WS10G140OE/04 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9309 9406
136 iQ 300 WS10G140OE/05 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9407 9502
137 iQ 300 WS10G140OE/06 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9503 9605
138 iQ 300 WS10G140OE/07 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9507 9511
139 iQ 300 WS10G140OE/08 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9606 9609
140 iQ 300 WS10G140OE/09 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9609 9701
141 iQ 300 WS10G160OE/01 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9207 9302
142 iQ 300 WS10G160OE/03 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9302 9309
143 iQ 300 WS10G160OE/04 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9309 9501
144 iQ 300 WS10G160OE/05 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9503 9604
145 iQ 300 WS10G160OE/06 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων
146 iQ 300 WS10G160OE/07 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9606 9609
147 iQ 300 WS10G160OE/08 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9609 9701
148 iQ300 WS10G140UA/01 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9208 9302
149 iQ300 WS10G140UA/03 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9303 9304
150 iQ300 WS10G140UA/04 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων
151 iQ300 WS12G160BY/01 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WS 12X161 BY 9403 9607
152 iQ300 WS12G160BY/02 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WS 12X161 BY 9510 9510
153 iQ300 WS12G160BY/03 SIEMENS ΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WS 12X161 BY 9608 9702
154 Siemens iQ300 WS10G240OE/01 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9207 9303
155 Siemens iQ300 WS10G240OE/03 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9302 9308
156 Siemens iQ300 WS10G240OE/04 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9309 9406
157 Siemens iQ300 WS10G240OE/05 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9407 9501
158 Siemens iQ300 WS10G240OE/06 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9503 9606
159 Siemens iQ300 WS10G240OE/07 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9507 9511
160 Siemens iQ300 WS10G240OE/08 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9606 9609
161 Siemens iQ300 WS10G240OE/09 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9610 9701
162 Siemens iQ300 WS12G140OE/01 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9207 9302
163 Siemens iQ300 WS12G140OE/03 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9302 9308
164 Siemens iQ300 WS12G140OE/04 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9309 9406
165 Siemens iQ300 WS12G140OE/05 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9407 9501
166 Siemens iQ300 WS12G140OE/06 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9503 9604
167 Siemens iQ300 WS12G140OE/07 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων
168 Siemens iQ300 WS12G140OE/08 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9510 9602
169 Siemens iQ300 WS12G140OE/09 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9607 9607
170 Siemens iQ300 WS12G240OE/01 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9206 9302
171 Siemens iQ300 WS12G240OE/03 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9302 9308
172 Siemens iQ300 WS12G240OE/04 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9309 9406
173 Siemens iQ300 WS12G240OE/05 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9407 9502
174 Siemens iQ300 WS12G240OE/06 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9503 9604
175 Siemens iQ300 WS12G240OE/07 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9512 9512
176 Siemens iQ300 WS12G240OE/08 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9606 9701
177 Siemens iQ300 WS12G24SOE/01 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9209 9212
178 Siemens iQ300 WS12G24SOE/03 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9302 9304
179 Siemens iQ300 WS12G24SOE/04 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων
180 Siemens iQ300 WS12G24SOE/05 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9408 9502
181 Siemens iQ300 WS12G24SOE/06 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9504 9607
182 Siemens iQ300 WS12G24SOE/07 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων 9512 9512
183 Siemens iQ300 WS12G24SOE/08 SIEMENS Πλυντήριο ρούχων

Επιπλέον πληροφορίες

Κατασκευαστής

, ,