Μεντεσές Πλυντηρίου Ρούχων BOSCH/SIEMENS/PITSOS

20.00

Μεντεσές Πλυντηρίου Ρούχων BOSCH/SIEMENS/PITSOS

Κωδικός προϊόντος: 57012016 Κατηγορία:

Περιγραφή

Κωδικός: 57012016

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μάρκα: BOSCH, PITSOS, SIEMENS
1WAT28469GR/01WAT28469GR/01 BOSCHWashing machine9702 9809 2WAT28469GR/34WAT28469GR/34 BOSCHWashing machine9809 9811 3WAT28469GR/40WAT28469GR/40 BOSCHWashing machine9812 9812 4WAT28469GR/41WAT28469GR/41 BOSCHWashing machine9812 9812 5WAT28469GR/43WAT28469GR/43 BOSCHWashing machine9902 9904 6WAT28469GR/48WAT28469GR/48 BOSCHWashing machine  7WAT28469GR/49WAT28469GR/49 BOSCHWashing machine9905 9905 8WAT28469GR/51WAT28469GR/51 BOSCHWashing machine  9WAT28469GR/53WAT28469GR/53 BOSCHWashing machine9906 9906 10WAT28469GR/54WAT28469GR/54 BOSCHWashing machine9908 9912 11WAT28469GR/61WAT28469GR/61 BOSCHWashing machine0002 0003 12WAT28469GR/67WAT28469GR/67 BOSCHWashing machine  13WAW24748IT/09WAW24748IT/09 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939605 9611 14WAW24748IT/11WAW24748IT/11 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939701 9702 15WAW24748IT/12WAW24748IT/12 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939703 9811 16WAW24748IT/17WAW24748IT/17 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939901 9901 17WAW285W5/17WAW285W5/17 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAW285409903 9904 18WAW28720SG/12WAW28720SG/12 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939808 9811 19WAW28720SG/17WAW28720SG/17 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S893  20WAW32640TH/09WAW32640TH/09 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16W640 EU9801 9811 21WAW32640TH/17WAW32640TH/17 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16W640 EU9812 9904 22WM14T561BY/01WM14T561BY/01 SIEMENSWashing machine9706 9709 23WM14T561BY/31WM14T561BY/31 SIEMENSWashing machine9804 9805 24WM14T561BY/34WM14T561BY/34 SIEMENSWashing machine9810 9811 25WM14T561BY/40WM14T561BY/40 SIEMENSWashing machine9811 9902 26WM14T561BY/43WM14T561BY/43 SIEMENSWashing machine9902 9902 27WM14T561BY/44WM14T561BY/44 SIEMENSWashing machine9902 9904 28WM14T561BY/50WM14T561BY/50 SIEMENSWashing machine9905 9905 29WM14T561BY/51WM14T561BY/51 SIEMENSWashing machine  30WM14T561BY/53WM14T561BY/53 SIEMENSWashing machine9906 9906 31WM14T561BY/54WM14T561BY/54 SIEMENSWashing machine  32WM14T561BY/55WM14T561BY/55 SIEMENSWashing machine9907 9912 33WM14T561BY/61WM14T561BY/61 SIEMENSWashing machine2 3 34WM14T561BY/67WM14T561BY/67 SIEMENSWashing machine5 6 35WM14W59AGR/09WM14W59AGR/09 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14W59A9605 9610 36WM14W59AGR/11WM14W59AGR/11 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14W59A9611 9702 37WM14W59AGR/12WM14W59AGR/12 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14W59A9702 9707 38WM14W59AGR/14WM14W59AGR/14 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14W59A9708 9811 39WM14W59AGR/17WM14W59AGR/17 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14W59A9812 9903 40WM14W59AGR/20WM14W59AGR/20 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14W59A9906 9908 41WM14W59AGR/21WM14W59AGR/21 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14W59A9909 9912 42WM14W59AGR/23WM14W59AGR/23 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14W59A0003 0007 43WM16W640ZA/09WM16W640ZA/09 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16W640 EU9807 9809 44WM16W640ZA/17WM16W640ZA/17 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16W640 EU9812 9903 45WM16W6A1/09WM16W6A1/09 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939706 9802 46WM16W6H0EU/09WM16W6H0EU/09 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAY 28740 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ)9608 9811 47WM16W6H0EU/17WM16W6H0EU/17 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAY 28740 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ)9901 9903 48WM16W7A1/09WM16W7A1/09 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939607 9612 49WM16W7A1/11WM16W7A1/11 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939701 9711 50bestCollectionWM16W4G2NL/09 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S4929607 9610 51bestCollectionWM16W4G2NL/11 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S4929612 9707 52bestCollectionWM16W4G2NL/14 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S4929708 9812 53bestCollectionWM16W4G2NL/17 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S4929812 9904 54ecoChampionWM16W4C1/01 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S4929407 9602 55ecoChampionWM16W4C1/09 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S4929602 9611 56ecoChampionWM16W4C1/11 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S4929611 9707 57ecoChampionWM16W4C1/14 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S4929707 9809 58ecoChampionWM16W4C1/17 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S4929812 9904 59iQ 700WM16W640EU/01 SIEMENSEuroWasher9408 9601 60iQ 700WM16W640EU/07 SIEMENSEuroWasher9509 9510 61iQ 700WM16W640EU/09 SIEMENSEuroWasher9603 9809 62iQ 700WM16W640EU/17 SIEMENSEuroWasher9812 9906 63iQ 700WM16W640EU/20 SIEMENSEuroWasher9908 9908 64iQ 700WM16W640EU/21 SIEMENSEuroWasher9909 3 65iQ 700WM16W640EU/23 SIEMENSEuroWasher5 9 66iQ 700 varioPerfectWM16W648DN/01 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAY 28740 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ)9410 9504 67iQ 700 varioPerfectWM16W649DN/01 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAY 28740 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ)9408 9511 68IQ700WM14W520GR/01 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S742GR9409 9602 69IQ700WM14W520GR/09 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S742GR9603 9701 70IQ700WM14W520GR/12 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S742GR9703 9707 71IQ700WM14W520GR/14 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S742GR9708 9812 72IQ700WM14W520GR/17 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S742GR9812 9902 73IQ700WM14W520GR/19 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S742GR9903 9906 74IQ700WM14W520GR/20 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S742GR9906 1 75iQ700 iDosWM16W642FG/01 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAY 28740 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ)9409 9602 76iQ700 iDosWM16W642FG/09 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAY 28740 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ)9603 9811 77iQ700 iDosWM16W642FG/17 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAY 28740 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ)9903 9903 78Logixx 9 VarioPerfectWAW24549IT/01 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAP 20321 IT9406 9602 79OxyGuardWAW28750FF/01 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939602 9602 80OxyGuardWAW28750FF/09 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939606 9702 81OxyGuardWAW28750FF/12 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939703 9811 82OxyGuardWAW28750FF/17 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939812 9904 83OxyGuardWAW28768SN/09 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939603 9701 84OxyGuardWAW28768SN/12 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939702 9810 85OxyGuardWAW28768SN/17 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939812 9904 86OxyGuardWAW32768SN/09 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939603 9807 87sensoFreshWM16W768DN/01 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939506 9512 88sensoFreshWM16W768DN/09 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939606 9811 89sensoFreshWM16W768DN/17 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S893  90sensoFreshWM16W790CH/09 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939611 9611 91sensoFreshWM16W790CH/11 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939612 9811 92sensoFreshWM16W790CH/17 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939812 9904 93sensoFreshWM16W790NL/01 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939602 9603 94sensoFreshWM16W790NL/09 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939605 9612 95sensoFreshWM16W790NL/11 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939701 9811 96sensoFreshWM16W790NL/17 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939901 9904 97sensoFreshWM16W890FG/01 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939602 9602 98sensoFreshWM16W890FG/09 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939604 9604 99sensoFreshWM16W890FG/11 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939704 9810 100sensoFreshWM16W890FG/17 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S893  101sensoFreshWM16W890NL/01 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939602 9603 102sensoFreshWM16W890NL/09 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939605 9611 103sensoFreshWM16W890NL/11 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939701 9812 104sensoFreshWM16W890NL/17 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 16S8939901 9904 105Serie 8WAW24420GR/01 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAS 24422GR9410 9602 106Serie 8WAW24420GR/09 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAS 24422GR9603 9702 107Serie 8WAW24420GR/12 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAS 24422GR9703 9707 108Serie 8WAW24420GR/14 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAS 24422GR9708 9811 109Serie 8WAW24420GR/17 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAS 24422GR9812 9902 110Serie 8WAW24420GR/19 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAS 24422GR9903 9903 111Serie 8WAW28540GR/01 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAS 24721GR9410 9602 112Serie 8WAW28540GR/09 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAS 24721GR9603 9610 113Serie 8WAW28540GR/11 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAS 24721GR9611 9702 114Serie 8WAW28540GR/12 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAS 24721GR9702 9707 115Serie 8WAW28540GR/14 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAS 24721GR9708 9811 116Serie 8WAW28540GR/17 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAS 24721GR9812 9904 117SiemensWM16W4B0FG/09 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S4929603 9706 118SiemensWM16W4B0FG/14 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S4929708 9811 119SiemensWM16W4B0FG/17 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S4929812 9901 120SiemensWM16W4B0FG/19 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WM 14S4929904 9904 121varioPerfect iQ700WM16W5V3FG/01 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAY 28740 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ)9409 9602 122varioPerfect iQ700WM16W5V3FG/09 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAY 28740 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ)9606 9706 123varioPerfect iQ700WM16W5V3FG/14 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAY 28740 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ)9709 9807 124varioPerfect iQ700WM16W5V3FG/17 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAY 28740 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ)9812 9901 125varioPerfect iQ700WM16W5V3FG/19 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WAY 28740 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ)

Επιπλέον πληροφορίες

Κατασκευαστής

, ,