Λάστιχο Πόρτας Πλυντηρίου Ρούχων WHIRLPOOL 7Kg

22.00

Λάστιχο Πόρτας Πλυντηρίου Ρούχων WHIRLPOOL 7Kg

Κωδικός προϊόντος: 41011218 Κατηγορία:

Περιγραφή

Κωδικός: 41011218

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μάρκα: BAUKNECHT, PHILIPS, WHIRLPOOL
Λοιπά χαρακτηριστικά: Νέου τύπου 7Kg

1 AWO/ 8200/2 859200526010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
2 AWO/C 6104 859231110016
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
3 AWO/C 7010 859231426010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 7kg
4 AWO/C 7010 859231426011
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 7kg
5 AWO/C 7010 859231426013
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 7kg
6 AWO/C 71221 GR 859231726010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
7 AWO/C 71221 GR 859231726011
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

8 AWO/C 7800 859201026010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 7kg
9 AWO/C 7800 859201026011
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 7kg
10 AWO/C 7808 859231326010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΤΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 7kg
11 AWO/C 7808 859231326011
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΤΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 7kg
12 AWO/C 7808 859231326013
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΤΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 7kg
13 AWO/C 7808 859231326018
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΤΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 7kg
14 AWO/C 7810 859231026010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΤΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 7kg
15 AWO/C 7810 859231026018
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΤΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 9kg
16 AWO/C 7812 859231226010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΤΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 7kg
17 AWO/C 81200 859235910010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

18 AWO/D 12127 GR 859232026010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
19 AWO/D 12127 GR 859232026011
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
20 AWO/D 12127 GR 859232026013
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

21 AWO/D 40100 859230126003
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 5KG
22 AWO/D 40100 859230126004
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 5KG
23 AWO/D 40100 859230126006
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 5KG
24 AWO/D 40100 859230126007
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 5KG
25 AWO/D 40100 859230126008
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 5KG
26 AWO/D 40100 859233910104
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 5KG
27 AWO/D 40100 859233910107
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 5KG
28 AWO/D 40100 859233910108
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 5KG
29 AWO/D 4066 859236126003
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
30 AWO/D 4066 859236126008
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
31 AWO/D 42000 859297026000
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
32 AWO/D 42000 859297026005
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

33 AWO/D 42000/1 859245326000
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
34 AWO/D 42100 859297126000
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
35 AWO/D 42100 859297126005
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
36 AWO/D 42100/1 859245426000
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

37 AWO/D 42200 859297226000
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
38 AWO/D 42200 859297226005
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

39 AWO/D 42200/1 859245526000
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
40 AWO/D 42680 859233463204
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
41 AWO/D 5161 859238510000
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 6KG
42 AWO/D 5161 859238510001
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 6KG
43 AWO/D 5161 859238510003
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 6KG
44 AWO/D 5161 859238510004
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 6KG
45 AWO/D 5161 859245926704
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 6KG
46 AWO/D 5161 859245926705
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 6KG
47 AWO/D 5161/ 859230026004
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 6KG
48 AWO/D 5161/1 859230026000
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
49 AWO/D 5161/1 859230026001
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 6KG
50 AWO/D 5161/1 859230026003
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 6KG
51 AWO/D 5161/2 859230026010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 6KG
52 AWO/D 5161/2 859230026010 (5161/2)
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 6KG
53 AWO/D 5161/2 859230026014
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 6KG
54 AWO/D 5161/2 859230026014 (5161/2)
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 6KG
55 AWO/D 5500 859236526007
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

56 AWO/D 5500 859236526008
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
57 AWO/D 6008 859230526010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 6KG
58 AWO/D 6009 859231126010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΤΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 6kg
59 AWO/D 6041 859236626003
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

60 AWO/D 6041 859236626004
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

61 AWO/D 6041 859236626008
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

62 AWO/D 6042 859235126003
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
63 AWO/D 6042 859235126008
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
64 AWO/D 6042 859235126009
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
65 AWO/D 6045 859235226004
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

66 AWO/D 6045 859235226007
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
67 AWO/D 6045 859235226008
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
68 AWO/D 6055 859236426003
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
69 AWO/D 6055 859236426004
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
70 AWO/D 6055 859236426007
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
71 AWO/D 6055 859236426008
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

72 AWO/D 6080 859253910005
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
73 AWO/D 6081/M1 859230226003
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

74 AWO/D 61020 GR 859231926010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
75 AWO/D 6107 859295838006
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
76 AWO/D 6600 859230226010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
77 AWO/D 6605 859230326010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
78 AWO/D 6606 859230826010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

79 AWO/D 6606 859230826016
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

80 AWO/D 6800 859230126010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
81 AWO/D 6800 859230126016
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
82 AWO/D 7010/1 859245110000
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
83 AWO/D 7100 859200326010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
84 AWO/D 7100/2 859200726010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

85 AWO/D 7100/2 859230626010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
86 AWO/D 7100/2 859230626018
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

87 AWO/D 71200/1 859291326000
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 7KG
88 AWO/D 71200/1 859291326005
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 7KG
89 AWO/D 71200/1 859291326007
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 7KG
90 AWO/D 7800/1 859291226000
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 7KG
91 AWO/D 7800/1 859291226000 (7800/1)
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 7kg
92 AWO/D 7800/1 859291226003
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 7KG
93 AWO/D 7800/1 859291226003 (7800/1)
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 7kg
94 AWO/D 7800/1 859291226005
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 7KG
95 AWO/D 7800/1 859291226005 (7800/1)
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 7kg
96 AWO/D 8100/1 859245726103
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
97 AWO/D 8100/1 WP 859245726100
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
98 AWO/D 8100/2 859200426010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

99 AWO/D 8120/2 859200826010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

100 AWO/D 8120/2 859200826011
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

101 AWO/D 8200/1 859245826103
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

102 AWO/D 8200/1 WP 859245826100
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

103 AWO/D 8210 859200226010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
104 AWO/D 8300 859245926103
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

105 AWO/D 8300 WP 859245926100
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
106 AWO/D 8300/2 859200626010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

107 AWO/D81231 GR 859232226010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

108 AWO/D8300/3 859232126010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

109 AWO/D8300/3 859232126012
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
110 AWO/R 5040 859236310007
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
111 AWO/R 5040 859236310008
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
112 AWOC 0714 859232910010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
113 AWOC 0714 859232910018
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
114 AWOC 70100 859234710010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 7kg
115 AWOC 70100 859234710011
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 7kg
116 AWOC 70100 859234710013
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΌ ΕΜΠΡΟΣ 7kg
117 FDLR 70220 S 859241010010
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

118 LOE 1077 858080538606
IGNIS ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

119 LOE 603 858081026008
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΜΠΡΟΣ
120 LOE 61000 858090926000
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΜΠΡΟΣ
121 LOE 619 858080926008
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΜΠΡΟΣ
122 LOE 8077 858080938005
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΜΠΡΟΣ
123 WA PLUS 726 BW 858305803010
BAUKNECHT ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

124 WAGH 72 858304103011
BAUKNECHT ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

Κωδικοί Ανταλλακτικού: 481246068633 Whirlpool, 46138, 481246668754, 481246048633, 481246068633, 46197140879, 46197140840

 

Επιπλέον πληροφορίες

Κατασκευαστής

, ,