Αντλία Πλυντηρίου Ρούχων ARISTON/INDESIT

19.00

Αντλία Πλυντηρίου Ρούχων ARISTON/INDESIT

Κωδικός προϊόντος: LG-16365 Κατηγορία:

Περιγραφή

Κωδικός: LG-16365

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μάρκα: ARISTON, INDESIT
Watt: 34
Volt: 230
Hz: 50
Στόμιο Α (mm): 35
Στόμιο Β (mm): 30
Στόμιο Γ (mm): 10
Τύπος: Μαγνητική
Με Κέλυφος/Με Φίλτρο: Με φίλτρο
Μοντέλο: F500X , LWM1000, LWM600
1ET71860EU/01ET71860EU/01 SIEMENSElectric hobs7811 8004SCHWARZ2ET71860EU/02ET71860EU/02 SIEMENSElectric hobs8005SCHWARZ3AD 1000 (EX)80277640030F027764ARISTONF.P. Washing machine WASHING4AD 1600 (FR)80271570130F027157ARISTONF.P. Washing machine WASHING5AD 1600 (IT)80268340130F026834ARISTONF.P. Washing machine WASHING6AD 1600 PXU (IT)80271630030F027163ARISTONF.P. Washing machine WASHING7ALD 100 (EX)80271590130F027159ARISTONF.P. Washing machine WASHING8ALD 120 (EX)80271600230F027160ARISTONF.P. Washing machine WASHING9ALD 140 (EX)80277400130F027740ARISTONF.P. Washing machine WASHING10ALD 160 (EU)80277960130F027796ARISTONF.P. Washing machine WASHING11ALD 80 (EX)80280660030F028066ARISTONF.P. Washing machine WASHING12ALDS 120 (EX)80277390030F027739ARISTONF.P. Washing machine WASHING13AVD 108 S (IT)80294870001F029487ARISTONF.P. Washing machine WASHING14AVD 109 (EX)80284460200F028446ARISTONF.P. Washing machine WASHING15AVD 109 (EX)80284460201F028446ARISTONF.P. Washing machine WASHING16AVD 109 (EX)80284460252F028446ARISTONF.P. Washing machine WASHING17AVD 109 (EX)80284460900F028446ARISTONF.P. Washing machine WASHING18AVD 109 (EX)80284460905F028446ARISTONF.P. Washing machine WASHING19AVD 109 S (EX)80284470201F028447ARISTONF.P. Washing machine WASHING20AVD 109 S (EX)80284470252F028447ARISTONF.P. Washing machine WASHING21AVD 109 S (EX)80284470255F028447ARISTONF.P. Washing machine WASHING22AVD 127 (EX)80297680000F029768ARISTONF.P. Washing machine WASHING23AVD 127 (EX)80297680001F029768ARISTONF.P. Washing machine WASHING24AVD 127 (EX)80297680900F029768ARISTONF.P. Washing machine WASHING25AVD 129 (EX)80284480100F028448ARISTONF.P. Washing machine WASHING26AVD 129 (EX)80284480101F028448ARISTONF.P. Washing machine WASHING27AVD 129 (EX)80284480152F028448ARISTONF.P. Washing machine WASHING28AVD 129 (EX)80284480900F028448ARISTONF.P. Washing machine WASHING29AVD 129 (EX)80284480905F028448ARISTONF.P. Washing machine WASHING30AVD 129 (SK)91300790000F030079ARISTONF.P. Washing machine WASHING31AVD 129 (SK)91300790052F030079ARISTONF.P. Washing machine WASHING32AVD 129 (SK)91300790900F030079ARISTONF.P. Washing machine WASHING33AVD 149 (EX)80288730101F028873ARISTONF.P. Washing machine WASHING34AVD 149 (EX)80288730900F028873ARISTONF.P. Washing machine WASHING35AVD 149 (EX)80288730905F028873ARISTONF.P. Washing machine WASHING36AVD 169 (EU)80298480000F029848ARISTONF.P. Washing machine WASHING37AVD 169 (EU)80298480900F029848ARISTONF.P. Washing machine WASHING38AVD 88 (EX)80299910000F029991ARISTONF.P. Washing machine WASHING39AVF 109 (EU)91342190000F034219ARISTONF.P. Washing machine WASHING40AVF 109 (EU)91342190052F034219ARISTONF.P. Washing machine WASHING41AVF 109 (EU)91342190900F034219ARISTONF.P. Washing machine WASHING42AVF 109 (EU)91342190905F034219ARISTONF.P. Washing machine WASHING43AVF 109 (EU)91342190907F034219ARISTONF.P. Washing machine WASHING44AVF 129 (SK)91342420000F034242ARISTONF.P. Washing machine WASHING45AVF 129 (SK)91342420052F034242ARISTONF.P. Washing machine WASHING46AVF 129 (SK)91342420900F034242ARISTONF.P. Washing machine WASHING47AVF 129 (SK)91342420905F034242ARISTONF.P. Washing machine WASHING48AVF 129 (SK)91342420907F034242ARISTONF.P. Washing machine WASHING49AVF 88 (EU)91342180000F034218ARISTONF.P. Washing machine WASHING50AVF 88 (EU)91342180900F034218ARISTONF.P. Washing machine WASHING51AVG 12 (EU)80288710100F028871ARISTONF.P. Washing machine WASHING52AVG 12 (EU)80288710152F028871ARISTONF.P. Washing machine WASHING53AVG 12 (EU)80288710900F028871ARISTONF.P. Washing machine WASHING54AVG 12 (EU)80288710905F028871ARISTONF.P. Washing machine WASHING55AVG 16 (EU)80284340100F028434ARISTONF.P. Washing machine WASHING56AVG 16 (EU)80284340900F028434ARISTONF.P. Washing machine WASHING57AVG 16 (EU)80284340905F028434ARISTONF.P. Washing machine WASHING58AVL 105 (EU)91298930000F029893ARISTONF.P. Washing machine WASHING59AVL 105 (EU)91298930050F029893ARISTONF.P. Washing machine WASHING60AVL 105 (EU)91298930900F029893ARISTONF.P. Washing machine WASHING61AVL 105 (EX)80298440001F029844ARISTONF.P. Washing machine WASHING62AVL 105 (EX)80298440050F029844ARISTONF.P. Washing machine WASHING63AVL 105 (EX)80298440900F029844ARISTONF.P. Washing machine WASHING64AVL 109 (EU)91298890000F029889ARISTONF.P. Washing machine WASHING65AVL 109 (EU)91298890050F029889ARISTONF.P. Washing machine WASHING66AVL 109 (EU)91298890052F029889ARISTONF.P. Washing machine WASHING67AVL 109 (EU)91298890900F029889ARISTONF.P. Washing machine WASHING68AVL 109 (EU)91298890905F029889ARISTONF.P. Washing machine WASHING69AVL 109 (EU)91298890907F029889ARISTONF.P. Washing machine WASHING70AVL 129 (EU)80298410001F029841ARISTONF.P. Washing machine WASHING71AVL 129 (EU)80298410050F029841ARISTONF.P. Washing machine WASHING72AVL 129 (EU)80298410052F029841ARISTONF.P. Washing machine WASHING73AVL 129 (EU)80298410900F029841ARISTONF.P. Washing machine WASHING74AVL 129 (EU)80298410905F029841ARISTONF.P. Washing machine WASHING75AVL 129 (EX)91303950000F030395ARISTONF.P. Washing machine WASHING76AVL 129 (EX)91303950050F030395ARISTONF.P. Washing machine WASHING77AVL 129 (EX)91303950052F030395ARISTONF.P. Washing machine WASHING78AVL 129 (EX)91303950900F030395ARISTONF.P. Washing machine WASHING79AVL 129 (EX)91303950905F030395ARISTONF.P. Washing machine WASHING80AVL 129 (EX)91303950907F030395ARISTONF.P. Washing machine WASHING81AVL 62 (EX)91300810000F030081ARISTONF.P. Washing machine WASHING82AVL 62 (EX)91300810050F030081ARISTONF.P. Washing machine WASHING83AVL 62 (EX)91300810900F030081ARISTONF.P. Washing machine WASHING84AVL 65 (EU)80298420001F029842ARISTONF.P. Washing machine WASHING85AVL 65 (EU)80298420050F029842ARISTONF.P. Washing machine WASHING86AVL 65 (EU)80298420900F029842ARISTONF.P. Washing machine WASHING87AVL 82 (EU)91302080000F030208ARISTONF.P. Washing machine WASHING88AVL 82 (EU)91302080050F030208ARISTONF.P. Washing machine WASHING89AVL 82 (EU)91302080900F030208ARISTONF.P. Washing machine WASHING90AVL 85 (EU)80298450001F029845ARISTONF.P. Washing machine WASHING91AVL 85 (EU)80298450050F029845ARISTONF.P. Washing machine WASHING92AVL 85 (EU)80298450900F029845ARISTONF.P. Washing machine WASHING93AVL 85 S (EU)80298910000F029891ARISTONF.P. Washing machine WASHING94AVL 85 S (EU)80298910050F029891ARISTONF.P. Washing machine WASHING95AVL 89 (EU)91300600000F030060ARISTONF.P. Washing machine WASHING96AVL 89 (EU)91300600050F030060ARISTONF.P. Washing machine WASHING97AVL 89 (EU)91300600052F030060ARISTONF.P. Washing machine WASHING98AVL 89 (EU)91300600900F030060ARISTONF.P. Washing machine WASHING99AVL 89 (EU)91300600905F030060ARISTONF.P. Washing machine WASHING100AVL 89 (EU)91300600907F030060ARISTONF.P. Washing machine WASHING101AVL 89 (IT)80289070000F028907ARISTONF.P. Washing machine WASHING102AVL 89 (IT)80289070001F028907ARISTONF.P. Washing machine WASHING103AVL 95 (EX)91298310000F029831ARISTONF.P. Washing machine WASHING104AVL 95 (EX)91298310050F029831ARISTONF.P. Washing machine WASHING105AVL 95 (EX)91298310900F029831ARISTONF.P. Washing machine WASHING106AVSD 107 (EX)80297020000F029702ARISTONF.P. Washing machine WASHING107AVSD 107 (EX)80297020001F029702ARISTONF.P. Washing machine WASHING108AVSD 107 (EX)80297020900F029702ARISTONF.P. Washing machine WASHING109AVSD 109 (EU)80296280001F029628ARISTONF.P. Washing machine WASHING110AVSD 109 (EU)80296280052F029628ARISTONF.P. Washing machine WASHING111AVSD 109 (EU)80296280900F029628ARISTONF.P. Washing machine WASHING112AVSD 109 (EU)80296280905F029628ARISTONF.P. Washing machine WASHING113AVSD 109 S (EX)80299930000F029993ARISTONF.P. Washing machine WASHING114AVSD 109 S (EX)80299930052F029993ARISTONF.P. Washing machine WASHING115AVSD 109 S (EX)80299930055F029993ARISTONF.P. Washing machine WASHING116AVSD 127 (EX)80297700000F029770ARISTONF.P. Washing machine WASHING117AVSD 127 (EX)80297700001F029770ARISTONF.P. Washing machine WASHING118AVSD 127 (EX)80297700900F029770ARISTONF.P. Washing machine WASHING119AVSD 129 (EU)80299890000F029989ARISTONF.P. Washing machine WASHING120AVSD 129 (EU)80299890052F029989ARISTONF.P. Washing machine WASHING121AVSD 129 (EU)80299890900F029989ARISTONF.P. Washing machine WASHING122AVSL 105 (EU)80299920000F029992ARISTONF.P. Washing machine WASHING123AVSL 105 (EU)80299920050F029992ARISTONF.P. Washing machine WASHING124AVSL 105 (EU)80299920900F029992ARISTONF.P. Washing machine WASHING125AVSL 109 (IT)80284290100F028429ARISTONF.P. Washing machine WASHING126AVSL 109 (IT)80284290101F028429ARISTONF.P. Washing machine WASHING127AVSL 109 (IT)80284290201F028429ARISTONF.P. Washing machine WASHING128AVSL 109 (IT)80284290250F028429ARISTONF.P. Washing machine WASHING129AVSL 109 (IT)80284290252F028429ARISTONF.P. Washing machine WASHING130AVSL 109 (IT)80284290900F028429ARISTONF.P. Washing machine WASHING131AVSL 109 (IT)80284291005F028429ARISTONF.P. Washing machine WASHING132AVSL 85 (EU)80299050001F029905ARISTONF.P. Washing machine WASHING133AVSL 85 (EU)80299050050F029905ARISTONF.P. Washing machine WASHING134AVSL 85 (EU)80299050900F029905ARISTONF.P. Washing machine WASHING135AVXD 109 (EU)91296210000F029621ARISTONF.P. Washing machine WASHING136AVXD 109 (EU)91296210001F029621ARISTONF.P. Washing machine WASHING137AVXD 109 (EU)91296210052F029621ARISTONF.P. Washing machine WASHING138AVXD 109 (EU)91296210900F029621ARISTONF.P. Washing machine WASHING139AVXD 109 (EU)91296210905F029621ARISTONF.P. Washing machine WASHING140AVXD 109 (EU)91296210907F029621ARISTONF.P. Washing machine WASHING141AVXD 129 (EU)91284980100F028498ARISTONF.P. Washing machine WASHING142AVXD 129 (EU)91284980101F028498ARISTONF.P. Washing machine WASHING143AVXD 129 (EU)91284980152F028498ARISTONF.P. Washing machine WASHING144AVXD 129 (EU)91284980900F028498ARISTONF.P. Washing machine WASHING145AVXD 129 (EU)91284980905F028498ARISTONF.P. Washing machine WASHING146AVXD 129 (EU)91284980907F028498ARISTONF.P. Washing machine WASHING147AVXD 129 (EX)91296220000F029622ARISTONF.P. Washing machine WASHING148AVXD 129 (EX)91296220001F029622ARISTONF.P. Washing machine WASHING149AVXD 129 (EX)91296220052F029622ARISTONF.P. Washing machine WASHING150AVXD 129 (EX)91296220900F029622ARISTONF.P. Washing machine WASHING151AVXD 129 (EX)91296220905F029622ARISTONF.P. Washing machine WASHING152AVXD 129 (EX)91296220907F029622ARISTONF.P. Washing machine WASHING153AVXF 129 (FR)91344080000F034408ARISTONF.P. Washing machine WASHING154AVXF 129 (FR)91344080052F034408ARISTONF.P. Washing machine WASHING155AVXF 129 (FR)91344080900F034408ARISTONF.P. Washing machine WASHING156AVXL 105 (AUS)91296630001F029663ARISTONF.P. Washing machine WASHING157AVXL 105 (AUS)91296630050F029663ARISTONF.P. Washing machine WASHING158AVXL 105 (AUS)91296630900F029663ARISTONF.P. Washing machine WASHING159AVXL 105 (AUS)91296630902F029663ARISTONF.P. Washing machine WASHING160AVXL 105 (EX)91296600000F029660ARISTONF.P. Washing machine WASHING161AVXL 105 (EX)91296600001F029660ARISTONF.P. Washing machine WASHING162AVXL 105 (EX)91296600050F029660ARISTONF.P. Washing machine WASHING163AVXL 105 (EX)91296600900F029660ARISTONF.P. Washing machine WASHING164AVXL 105 (EX)91296600902F029660ARISTONF.P. Washing machine WASHING165AVXL 109 (EU)91296240000F029624ARISTONF.P. Washing machine WASHING166AVXL 109 (EU)91296240001F029624ARISTONF.P. Washing machine WASHING167AVXL 109 (EU)91296240050F029624ARISTONF.P. Washing machine WASHING168AVXL 109 (EU)91296240052F029624ARISTONF.P. Washing machine WASHING169AVXL 109 (EU)91296240900F029624ARISTONF.P. Washing machine WASHING170AVXL 109 (EU)91296240905F029624ARISTONF.P. Washing machine WASHING171AVXL 109 (EU)91296240907F029624ARISTONF.P. Washing machine WASHING172AVXL 125 (EX)91296610001F029661ARISTONF.P. Washing machine WASHING173AVXL 125 (EX)91296610050F029661ARISTONF.P. Washing machine WASHING174AVXL 125 (EX)91296610900F029661ARISTONF.P. Washing machine WASHING175AVXL 125 (EX)91296610902F029661ARISTONF.P. Washing machine WASHING176AVXL 125 (EX)91296611002F029661ARISTONF.P. Washing machine WASHING177AVXL 88 (EU)91296590001F029659ARISTONF.P. Washing machine WASHING178AVXL 88 (EU)91296590050F029659ARISTONF.P. Washing machine WASHING179AVXL 88 (EU)91296590900F029659ARISTONF.P. Washing machine WASHING180AVXL 88 (EU)91296590902F029659ARISTONF.P. Washing machine WASHING181FWSF61053WEU859991057370 WHIRLPOOLΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ  182LBE 12 X80269610030F026961ARISTONF.P. Washing machine WASHING183LBE 6 X80269680030F026968ARISTONF.P. Washing machine WASHING184LBE 8 X80269690030F026969ARISTONF.P. Washing machine WASHING185WA 10 X (IT)80268830130F026883INDESITF.P. Washing machine WASHING186WA 155 (UK)80280420030F028042INDESITF.P. Washing machine WASHING187WA 6 X (IT)80268810030F026881INDESITF.P. Washing machine WASHING188WA 8 X (IT)80268820030F026882INDESITF.P. Washing machine WASHING189WA 8 XS (IT)80269190030F026919INDESITF.P. Washing machine WASHING190WAS 6 X (IT)80270520030F027052INDESITF.P. Washing machine WASHING191WAS 8 X (IT)80270530030F027053INDESITF.P. Washing machine WASHING192WE 12 S (DE)80271490030F027149INDESITF.P. Washing machine WASHING193WE 14 S (DE)80271500030F027150INDESITF.P. Washing machine WASHING194WE 8 X (R)80269520330F026952INDESITF.P. Washing machine WASHING195WES 9 X (R)80268920230F026892INDESITF.P. Washing machine WASHING196WIL 105 (EX) (BG)91335990000F033599INDESITF.P. Washing machine WASHING197WIL 105 (EX) (BG)91335990900F033599INDESITF.P. Washing machine WASHING198WIL 85 (EX) (BG)91335980000F033598INDESITF.P. Washing machine WASHING199WIL 85 (EX) (BG)91335980900F033598INDESITF.P. Washing machine WASHING200WIXE 127 (EX)91305750000F030575INDESITF.P. Washing machine WASHING201WIXE 127 (EX)91305750900F030575INDESITF.P. Washing machine WASHING202WIXE 127 (EX)91305750902F030575INDESITF.P. Washing machine WASHING203WIXL 105 (EX)91305860000F030586INDESITF.P. Washing machine WASHING204WIXL 105 (EX)91305860900F030586INDESITF.P. Washing machine WASHING205WIXL 105 (EX)91305860902F030586INDESITF.P. Washing machine WASHING206WIXL 125 (EX)91305870000F030587INDESITF.P. Washing machine WASHING207WIXL 125 (EX)91305870900F030587INDESITF.P. Washing machine WASHING208WIXL 125 (EX)91305870902F030587INDESITF.P. Washing machine WASHING209WIXL 85 (EX)91305770000F030577INDESITF.P. Washing machine WASHING210WIXL 85 (EX)91305770900F030577INDESITF.P. Washing machine WASHING211WIXL 85 (EX)91305770902F030577INDESITF.P. Washing machine WASHING212WM 12 X (UK)80272310030F027231INDESITF.P. Washing machine WASHING213WME 12 X80272300030F027230INDESITF.P. Washing machine WASHING214WME 6 X80272280030F027228INDESITF.P. Washing machine WASHING215WME 6 X80272280900F027228INDESITF.P. Washing machine WASHING

Επιπλέον πληροφορίες

Κατασκευαστής

,