Αντίσταση Πλυντηρίου Ρούχων 2000W BOSCH/PITSOS/SIEMENS

15.00

Αντίσταση Πλυντηρίου Ρούχων 2000W BOSCH/PITSOS/SIEMENS

Κωδικός προϊόντος: 10012018 Κατηγορία:

Περιγραφή

Κωδικός: 10012018

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μάρκα: BOSCH, PITSOS, SIEMENS
Μήκος αντίστασης (cm): 30.5
Watt: 2000
Volt: 230
Πλάτος αντίστασης (cm): 7
Μήκος φλάντζας (mm): 9
Πλάτος φλάντζας (mm): 70
Πάχος φλάντζας (mm): 18
Τρύπα: ΝΑΙ
Θερμική ασφάλεια: ΝΑΙ
Λοιπά χαρακτηριστικά: Με θερμική ασφάλεια – Με τρύπα

Κωδικοί: BOSCH WET2820EU/12, WOF 2001 : WOF2001IG/02, WET2820EU : WET2820EU/13, WFF1800 : WFF1800GR/12, WFI2000 : WFI2000EU/12, WFI2001 : WFI2001EU/01, WFI2020 : WFI2020EU/12, WFI2021 : WFI2021EU/01, WFI2060 : WFI2060EU/12, WFK2001 : WFK2001IE/01, WFK2431 : WFK2431/01, WFK2431 : WFK2431IE/01, WFK2830 : WFK2830/12, WFK2831 : WFK2831/01, WFT2400 : WFT2400/12, WFT2400 : WFT2400/13, WFT2830 : WFT2830/12, WFT2830 : WFT2830/13, WOF1600 : WOF1600/02, WOF1600 : WOF1600/05, WOF1600 : WOF1600IG/02, WOF1600 : WOF1600IG/05, WOF1601 : WOF1601IG/02, WOF1601 : WOF1601IG/05, WOF1610 Euroline : WOF1610EU/02, WOF1610 Euroline : WOF1610EU/05, WOF2000 : WOF2000IG/02, WOF2000 : WOF2000IG/05, WOF2001IG : WOF2001IG/05, WOL1650 : WOL1650/01, WOL1650 : WOL1650/10, WOL1650 : WOL1650EE/01, WOL1650 : WOL1650EE/08, WOL1650 : WOL1650EE/10, WOL1650 : WOL1650EE/11, WOL1650 : WOL1650EE/12, WOL1650 : WOL1650EE/13, WOL1650 : WOL1650EU/01, WOL1650 : WOL1650EU/08, WOL1650 : WOL1650EU/10, WOL1650 : WOL1650EU/11, WOL1650 : WOL1650EU/12, WOL1650 : WOL1650EU/13, WOL1650 : WOL1650II/08, WOL1650 electronic : WOL1650II/01, WOL1650 electronic : WOL1650II/10, WOL1650 electronic : WOL1650II/11, WOL1650 electronic : WOL1650II/12, WOL1650 electronic : WOL1650II/13, WOL2040 : WOL2040/08, WOL2040 : WOL2040/10, WOL2040 : WOL2040/11, WOL2040 : WOL2040/12, WOL2040 : WOL2040/13, WOL2050 : WOL2050/01, WOL2050 : WOL2050/08, WOL2050 : WOL2050/10, WOL2050 : WOL2050/11, WOL2050 : WOL2050/12, WOL2050 : WOL2050/13, WOL2050 : WOL2050EU/01, WOL2050 : WOL2050EU/08, WOL2050 : WOL2050EU/10, WOL2050 : WOL2050EU/11, WOL2050 : WOL2050EU/12, WOL2050 : WOL2050EU/13, WOP 2430 : WOP2430/01, WOP1651 : WOP1651EU/03, WOP1651 : WOP1651EU/12, WOP1651 : WOP1651EU/13, WOP2051 : WOP2051BY/02, WOP2051 : WOP2051BY/03, WOP2051 : WOP2051BY/12, WOP2051 : WOP2051BY/13, WOP2430 : WOP2430/02

NEFF
WI65A : W4280W1EU/01
PITSOS
TOP750/05 : TOP750/05, PITSOS TOP 600 : WOFPI01GR/02, PITSOS TOP 750 : WOFPI02GR/02, TOP 600 : TOP600/05
SIEMENS
edition 150 : WM6147E/01, family 80 : WP80810EU/02, family 80 : WP80810EU/05, OPTIMA 809 : WP80961/02, OPTIMA 809 : WP80961/05, SIWAMAT XT 1050 : WXT1050EU/01, SIWAMAT XT 1050 : WXT1050EU/08, SIWAMAT XT 1050 : WXT1050EU/10, SIWAMAT XT 1050 : WXT1050EU/11, SIWAMAT XT 1050 : WXT1050EU/12, SIWAMAT XT 1050 : WXT1050EU/13, SIWAMAT XT 1250 : WXT1250EU/01, SIWAMAT XT 1250 : WXT1250EU/08, SIWAMAT XT 1250 : WXT1250EU/10, SIWAMAT XT 1250 : WXT1250EU/11, SIWAMAT XT 1250 : WXT1250EU/12, SIWAMAT XT 1250 : WXT1250EU/13, SIWAMAT XT 750 : WXT750HK/01, SIWAMAT XT 750 : WXT750HK/08, SIWAMAT XT 750 : WXT750HK/10, SIWAMAT XT 750 : WXT750HK/11, SIWAMAT XT 750 : WXT750HK/12, SIWAMAT XT 750 : WXT750HK/13, SIWAMAT XT 850 : WXT850EU/01, SIWAMAT XT 850 : WXT850EU/08, SIWAMAT XT 850 : WXT850EU/10, SIWAMAT XT 850 : WXT850HK/10, SIWAMAT XT 850 : WXT850HK/11, SIWAMAT XT 850 : WXT850HK/12, SIWAMAT XT 850 electronic ACQUA GUARD : WXT850II/01, SIWAMAT XT 850 electronic ACQUA GUARD : WXT850II/08, SIWAMAT XT 850 electronic ACQUA GUARD : WXT850II/10, SIWAMAT XT 850 electronic ACQUA GUARD : WXT850II/11, SIWAMAT XT 850 electronic ACQUA GUARD : WXT850II/12, SIWAMAT XT 850 electronic ACQUA GUARD : WXT850II/13, SIWAMAT XT650 electronic AQUA GUARD : WXT650II/01, SIWAMAT XT650 electronic AQUA GUARD : WXT650II/08, SIWAMAT XT650 electronic AQUA GUARD : WXT650II/10, SIWAMAT 5020 : WM50200/12, SIWAMAT 5020 : WM50200/12, SIWAMAT 5100 : WM51000/12, SIWAMAT 5100 : WM51000GR/12, SIWAMAT 6100 : WM61001/01, SIWAMAT 6100 : WM61001IE/01, SIWAMAT 6102 : WE61020EU/12, SIWAMAT 6102 : WE61021EU/01, SIWAMAT 6122 : WE61221EE/01, SIWAMAT 6123 : WM61231IE/01, SIWAMAT 6140 : WM61400/12, SIWAMAT 6140 : WM61400SN/12, SIWAMAT 6142 : WE61420EU/12, SIWAMAT 6142 : WE61421EU/01, Siwamat 8060 : WP80600IE/02, SIWAMAT 8060 : WP80600IE/05, SIWAMAT 8080 : WP80800/02, SIWAMAT 8080 : WP80800/05, SIWAMAT 8080 : WP80800IG/02, Siwamat 8080 : WP80801IG/02, SIWAMAT 8080 : WP80801IG/05, SIWAMAT 8090 : WP80900/02, SIWAMAT 8090 : WP80900/05, SIWAMAT 8100 : WP81000IG/02, SIWAMAT 8100 : WP81000IG/05, SIWAMAT 8100 : WP81001IG/02, SIWAMAT 8100 : WP81001IG/05, SIWAMAT 9123 : WP91230/02, SIWAMAT 9123 : WP91230/04, SIWAMAT 9123 : WP91230/05, SIWAMAT 9123 : WP91231EU/02, SIWAMAT 9123 : WP91231EU/04, SIWAMAT 9123 : WP91231EU/05, SIWAMAT 9123 : WP91231EU/07, SIWAMAT XT 850 : WXT850/01, SIWAMAT XT 850 : WXT850/08, SIWAMAT XT 850 : WXT850/10, SIWAMAT XTS 1031 : WXTS1031/02, SIWAMAT XTS 1031 : WXTS1031/03, SIWAMAT XTS 1031 : WXTS1031/12, SIWAMAT XTS 1031 : WXTS1031/13, SIWAMAT XTS 1230 : WXTS1230/01, SIWAMAT XTS 1230 : WXTS1230/02, SIWAMAT XTS 1230 aquastop : WXTS1230BY/01, SIWAMAT XTS 1230 aquastop : WXTS1230BY/02, SIWAMAT XTS 1230 aquastop : WXTS1230BY/03, SIWAMAT XTS 1231 : WXTS1231/02, SIWAMAT XTS 1231 : WXTS1231/03, SIWAMAT XTS 1231 : WXTS1231/12, SIWAMAT XTS 1231 : WXTS1231/13, SIWAMAT XTS 1231 : WXTS1231BY/02, SIWAMAT XTS 1231 : WXTS1231BY/03, SIWAMAT XTS 1231 : WXTS1231BY/12, SIWAMAT XTS 1231 : WXTS1231BY/13, SIWAMAT XTS 851 : WXTS851EU/03, SIWAMAT XTS 851 : WXTS851EU/12, SIWAMAT XTS 851 : WXTS851EU/13, WD61200/12, WD61200/13

1TOP750/05TOP750/05 PITSOS   2WFE2021EU/01WFE2021EU/01 BOSCH   3BOSCHWET2820EU/12 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WET 2820 EU7611 7703 4BOSCH WOF 2001WOF2001IG/02 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WOF 2001 IG7801 7812 5edition 150WM6147E/01 SIEMENSΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ7703 7709 6EURO-Classic 1000WOK2001/02 BOSCHTop loaders7709 7810 7EURO-Classic 1000WOK2001/04 BOSCHTop loaders7811 7812 8EURO-CLASSIC 1000WOK2001/05 BOSCHTop loaders7901 8101 9EURO-CLASSIC 1000WOK2001/07 BOSCHTop loaders8102 8107 10EURO-CLASSIC 1000WOK2001/08 BOSCHTop loaders  11family 80WP80810EU/02 SIEMENSTop loaders7706 7812 12family 80WP80810EU/05 SIEMENSTop loaders7901 8004 13OPTIMA 809WP80961/02 SIEMENSTop loaders7711 7805 14OPTIMA 809WP80961/05 SIEMENSTop loaders7912 15PITSOS TOP 600WOFPI01GR/02 PITSOSWaschvollautomat7803 7812 16PITSOS TOP 750WOFPI02GR/02 PITSOSWaschvollautomat7803 7812 17Siemens SIWAMAT XT 1050WXT1050EU/01 SIEMENSΗΠΡ WXT1050EU8004 8107 18Siemens SIWAMAT XT 1050WXT1050EU/08 SIEMENSΗΠΡ WXT1050EU8108 8209 19Siemens SIWAMAT XT 1050WXT1050EU/10 SIEMENSΗΠΡ WXT1050EU8306 8412 20Siemens SIWAMAT XT 1050WXT1050EU/11 SIEMENSΗΠΡ WXT1050EU8501 8504 21Siemens SIWAMAT XT 1050WXT1050EU/12 SIEMENSΗΠΡ WXT1050EU8505 8505 22Siemens SIWAMAT XT 1050WXT1050EU/13 SIEMENSΗΠΡ WXT1050EU  23Siemens SIWAMAT XT 1250WXT1250EU/01 SIEMENSTop loaders8005 8107 24Siemens SIWAMAT XT 1250WXT1250EU/08 SIEMENSTop loaders8108 8209 25Siemens SIWAMAT XT 1250WXT1250EU/10 SIEMENSTop loaders8306 8412 26Siemens SIWAMAT XT 1250WXT1250EU/11 SIEMENSTop loaders8501 8504 27Siemens SIWAMAT XT 1250WXT1250EU/12 SIEMENSTop loaders8505 8507 28Siemens SIWAMAT XT 1250WXT1250EU/13 SIEMENSTop loaders8511 8606 29Siemens SIWAMAT XT 750WXT750HK/01 SIEMENSTop loaders8007 8107 30Siemens SIWAMAT XT 750WXT750HK/08 SIEMENSTop loaders8110 8207 31Siemens SIWAMAT XT 750WXT750HK/10 SIEMENSTop loaders8306 8412 32Siemens SIWAMAT XT 750WXT750HK/11 SIEMENSTop loaders8501 8504 33Siemens SIWAMAT XT 750WXT750HK/12 SIEMENSTop loaders8505 8506 34Siemens SIWAMAT XT 750WXT750HK/13 SIEMENSTop loaders8511 8607 35Siemens SIWAMAT XT 850WXT850EU/01 SIEMENSΗΠΡ WXT850EU8005 8107 36Siemens SIWAMAT XT 850WXT850EU/08 SIEMENSΗΠΡ WXT850EU8108 8209 37Siemens SIWAMAT XT 850WXT850EU/10 SIEMENSΗΠΡ WXT850EU8306 8405 38Siemens SIWAMAT XT 850WXT850HK/10 SIEMENSTop loaders8407 8412 39Siemens SIWAMAT XT 850WXT850HK/11 SIEMENSTop loaders8503 8504 40Siemens SIWAMAT XT 850WXT850HK/12 SIEMENSTop loaders8505 8505 41Siemens SIWAMAT XT 850 electronic ACQUA GUARDWXT850II/01 SIEMENSTop loaders8004 8107 42Siemens SIWAMAT XT 850 electronic ACQUA GUARDWXT850II/08 SIEMENSTop loaders8110 8209 43Siemens SIWAMAT XT 850 electronic ACQUA GUARDWXT850II/10 SIEMENSTop loaders8306 8509 44Siemens SIWAMAT XT 850 electronic ACQUA GUARDWXT850II/11 SIEMENSTop loaders8501 8501 45Siemens SIWAMAT XT 850 electronic ACQUA GUARDWXT850II/12 SIEMENSTop loaders8506 8507 46Siemens SIWAMAT XT 850 electronic ACQUA GUARDWXT850II/13 SIEMENSTop loaders  47Siemens SIWAMAT XT650 electronic AQUA GUARDWXT650II/01 SIEMENSTop loaders8004 8107 48Siemens SIWAMAT XT650 electronic AQUA GUARDWXT650II/08 SIEMENSTop loaders8110 8209 49Siemens SIWAMAT XT650 electronic AQUA GUARDWXT650II/10 SIEMENSTop loaders8306 8402 50SIWAMAT 5000WM50000IG/12 SIEMENSWashing Machine7610 7701 51SIWAMAT 5020WM50200/12 SIEMENSWashing Machine7610 7805 52SIWAMAT 5020WM50200/12 SIEMENSWashing Machine7610 7805 53SIWAMAT 5100WM51000/12 SIEMENSWashing Machine7610 7707 54SIWAMAT 5100WM51000GR/12 SIEMENSWashing Machine7610 7703 55SIWAMAT 6100WM61001/01 SIEMENSWashing Machine7702 7903 56SIWAMAT 6100WM61001IE/01 SIEMENSWashing Machine7704 8006 57SIWAMAT 6102WE61020EU/12 SIEMENSΗΠΡ WE 61020EU7610 7703 58SIWAMAT 6102WE61021EU/01 SIEMENSΗΠΡ WE 61021EU7704 8305 59SIWAMAT 6122WE61221EE/01 SIEMENSFront loaders8203 8307 60SIWAMAT 6123WM61231IE/01 SIEMENSΠΛΥΝΤΗΡΙΟ WM 61231 IE7704 8101 61SIWAMAT 6140WM61400/12 SIEMENSWashing Machine7610 7704 62SIWAMAT 6140WM61400SN/12 SIEMENSWashing Machine7610 7703 63SIWAMAT 6142WE61420EU/12 SIEMENSFront loaders7610 7703 64SIWAMAT 6142WE61421EU/01 SIEMENSFront loaders7704 8307 65Siwamat 8060WP80600IE/02 SIEMENSTop loaders7804 7812 66SIWAMAT 8060WP80600IE/05 SIEMENSTop loaders7901 8003 67SIWAMAT 8080WP80800/02 SIEMENSTop loaders7704 7812 68SIWAMAT 8080WP80800/05 SIEMENSTop loaders7901 8004 69SIWAMAT 8080WP80800IG/02 SIEMENSΗΠΡ WP 80800IG7704 7802 70SIWAMAT 8080WP80800II/02 SIEMENSTop loaders7704 7802 71Siwamat 8080WP80801IG/02 SIEMENSΗΠΡ WP 80801IG7801 7812 72SIWAMAT 8080WP80801IG/05 SIEMENSΗΠΡ WP 80801IG7901 8005 73SIWAMAT 8090WP80900/02 SIEMENSTop loaders7707 7812 74SIWAMAT 8090WP80900/05 SIEMENSTop loaders7902 7903 75SIWAMAT 8100WP81000IG/02 SIEMENSΗΠΡ WP 81000IG7705 7802 76SIWAMAT 8100WP81000IG/05 SIEMENSΗΠΡ WP 81000IG7912 77SIWAMAT 8100WP81001IG/02 SIEMENSΗΠΡ WP 81001IG7801 7812 78SIWAMAT 8100WP81001IG/05 SIEMENSΗΠΡ WP 81001IG7901 8003 79SIWAMAT 9123WP91230/02 SIEMENSΗΠΡ WP 912307704 7801 80SIWAMAT 9123WP91230/04 SIEMENSΗΠΡ WP 912307812 81SIWAMAT 9123WP91230/05 SIEMENSΗΠΡ WP 912307812 82SIWAMAT 9123WP91231EU/02 SIEMENSTop loaders7801 7810 83SIWAMAT 9123WP91231EU/04 SIEMENSTop loaders7811 7812 84SIWAMAT 9123WP91231EU/05 SIEMENSTop loaders7901 8101 85SIWAMAT 9123WP91231EU/07 SIEMENSTop loaders  86SIWAMAT XT 850WXT850/01 SIEMENSTop loaders8005 8107 87SIWAMAT XT 850WXT850/08 SIEMENSTop loaders8108 8205 88SIWAMAT XT 850WXT850/10 SIEMENSTop loaders8310 8311 89SIWAMAT XTS 1031WXTS1031/02 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXTS 1031  90SIWAMAT XTS 1031WXTS1031/03 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXTS 10318405 8504 91SIWAMAT XTS 1031WXTS1031/12 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXTS 10318503 8506 92SIWAMAT XTS 1031WXTS1031/13 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXTS 10318508 8606 93SIWAMAT XTS 1230WXTS1230/01 SIEMENSTop loaders8211 8211 94SIWAMAT XTS 1230WXTS1230/02 SIEMENSTop loaders8306 8405 95SIWAMAT XTS 1230 aquastopWXTS1230BY/01 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXTS 1230 BY  96SIWAMAT XTS 1230 aquastopWXTS1230BY/02 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXTS 1230 BY8307 8402 97SIWAMAT XTS 1230 aquastopWXTS1230BY/03 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXTS 1230 BY8406 8408 98SIWAMAT XTS 1231WXTS1231/02 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXTS 1231  99SIWAMAT XTS 1231WXTS1231/03 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXTS 12318405 8405 100SIWAMAT XTS 1231WXTS1231/12 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXTS 12318505 8507 101SIWAMAT XTS 1231WXTS1231/13 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXTS 12318511 8607 102SIWAMAT XTS 1231WXTS1231BY/02 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXTS 1231 BY  103SIWAMAT XTS 1231WXTS1231BY/03 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXTS 1231 BY8408 8503 104SIWAMAT XTS 1231WXTS1231BY/12 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXTS 1231 BY8505 8506 105SIWAMAT XTS 1231WXTS1231BY/13 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXTS 1231 BY8508 8509 106SIWAMAT XTS 851WXTS851EU/03 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXTS 851 EU8408 8501 107SIWAMAT XTS 851WXTS851EU/12 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXTS 851 EU8506 8506 108SIWAMAT XTS 851WXTS851EU/13 SIEMENSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WXTS 851 EU  109TOP 600TOP600/05 PITSOSΗΠ ΡΟΥΧΩΝ TOP 600 (WOFPI01GR)7901 7906 110TOPLINEWK61420EU/12 SIEMENSΠΛΥΝΤ-ΣΤΕΓΝ WK 61420 EU7610 7702 111TOPLINEWK61420EU/13 SIEMENSΠΛΥΝΤ-ΣΤΕΓΝ WK 61420 EU7704 8307 112WashWD61200/12 SIEMENSΠΛΥΝΤ.-ΣΤΕΓΝ.WD 612007610 7703 113WashWD61200/13 SIEMENSΠΛΥΝΤ.-ΣΤΕΓΝ.WD 612007704 8212 114WET2820EUWET2820EU/13 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WET 2820 EU7704 8307 115WFF1101WFF1101IG/01 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFF 1101 IG7804 8008 116WFF1800WFF1800GR/12 BOSCHHΠ ΡΟΥΧΩΝ WFF 1800 GR7610 7703 117WFI2000WFI2000EU/12 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFI 2000 EU7704 118WFI2001WFI2001EU/01 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFI 2001 EU7704 8209 119WFI2020WFI2020EU/12 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFI 2020 EU7610 77031000UpM,Stg.ME1,8Tasten,Aqu.120WFI2021WFI2021EU/01 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFI 2021 EU7704 8307 121WFI2060WFI2060EU/12 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFI 2060 EU7610 7610 122WFK2001WFK2001IE/01 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFK 2001IE7704 8105 123WFK2431WFK2431/01 BOSCHΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ7703 8108 124WFK2431WFK2431IE/01 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFK 2431 IE7705 8103 125WFK2830WFK2830/12 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFK 28307610 7704 126WFK2831WFK2831/01 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFK 28317703 8207 127WFT2400WFT2400/12 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFT 24007610 7703 128WFT2400WFT2400/13 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFT 24007704 8302 129WFT2830WFT2830/12 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFT 28307610 7703 130WFT2830WFT2830/13 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WFT 28307704 8303 131WI65AW4280W1EU/01 NEFFΗΛ.ΠΛ.ΡΟΥΧΩΝ W 4280 W1EU (WI 65A)7704 8304 132WOF1600WOF1600/02 BOSCHΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ7704 7812 133WOF1600WOF1600/05 BOSCHΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ7901 8003 134WOF1600WOF1600IG/02 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ %23WOF 1600IG7704 7712 135WOF1600WOF1600IG/05 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ %23WOF 1600IG7812 136WOF1601WOF1601IG/02 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WOF 1601 IG7801 7812 137WOF1601WOF1601IG/05 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WOF 1601 IG7901 8006 138WOF1610 EurolineWOF1610EU/02 BOSCHΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ7706 7812 139WOF1610 EurolineWOF1610EU/05 BOSCHΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ7901 8004 140WOF2000WOF2000IG/02 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WOF 2000IG7704 7801 141WOF2000WOF2000IG/05 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WOF 2000IG7903 7912 142WOF2001IGWOF2001IG/05 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WOF 2001 IG7901 8004 143WOK2031WOK2031/02 BOSCHTop loaders7712 7810 144WOK2031WOK2031/04 BOSCHTop loaders7811 7812 145WOK2031WOK2031/05 BOSCHTop loaders7901 8101 146WOK2031WOK2031/07 BOSCHTop loaders8102 8107 147WOK2031WOK2031/08 BOSCHTop loaders8108 8211 148WOL1650WOL1650/01 BOSCHTop loaders8005 8107 149WOL1650WOL1650/10 BOSCHTop loaders8312 8312 150WOL1650WOL1650EE/01 BOSCHTop loaders8006 8107 151WOL1650WOL1650EE/08 BOSCHTop loaders8108 8209 152WOL1650WOL1650EE/10 BOSCHTop loaders8306 8412 153WOL1650WOL1650EE/11 BOSCHTop loaders8501 8504 154WOL1650WOL1650EE/12 BOSCHTop loaders8505 8506 155WOL1650WOL1650EE/13 BOSCHTop loaders8508 8508 156WOL1650WOL1650EU/01 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WOL 1650 EU8005 8107 157WOL1650WOL1650EU/08 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WOL 1650 EU8108 8209 158WOL1650WOL1650EU/10 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WOL 1650 EU8306 8412 159WOL1650WOL1650EU/11 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WOL 1650 EU8501 8504 160WOL1650WOL1650EU/12 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WOL 1650 EU8503 8507 161WOL1650WOL1650EU/13 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WOL 1650 EU  162WOL1650WOL1650II/08 BOSCHΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ8109 8209 163WOL1650 electronicWOL1650II/01 BOSCHΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ8004 8107 164WOL1650 electronicWOL1650II/10 BOSCHΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ8306 8412 165WOL1650 electronicWOL1650II/11 BOSCHΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ8501 8504 166WOL1650 electronicWOL1650II/12 BOSCHΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ8504 8507 167WOL1650 electronicWOL1650II/13 BOSCHΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ  168WOL2040WOL2040/08 BOSCHTop loaders8109 8207 169WOL2040WOL2040/10 BOSCHTop loaders8306 8412 170WOL2040WOL2040/11 BOSCHTop loaders8501 8504 171WOL2040WOL2040/12 BOSCHTop loaders8504 8507 172WOL2040WOL2040/13 BOSCHTop loaders8511 8605 173WOL2050WOL2050/01 BOSCHTop loaders8003 8107 174WOL2050WOL2050/08 BOSCHTop loaders8108 8207 175WOL2050WOL2050/10 BOSCHTop loaders8306 8412 176WOL2050WOL2050/11 BOSCHTop loaders8501 8504 177WOL2050WOL2050/12 BOSCHTop loaders8504 8509 178WOL2050WOL2050/13 BOSCHTop loaders8511 8606 179WOL2050WOL2050EU/01 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WOL 2050 EU8004 8107 180WOL2050WOL2050EU/08 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WOL 2050 EU8108 8209 181WOL2050WOL2050EU/10 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WOL 2050 EU8306 8412 182WOL2050WOL2050EU/11 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WOL 2050 EU8501 8504 183WOL2050WOL2050EU/12 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WOL 2050 EU8505 8507 184WOL2050WOL2050EU/13 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WOL 2050 EU8507 8509 185WOP 2430WOP2430/01 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WOP 24308211 8211 186WOP1651WOP1651EU/03 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WOP 1651 EU8410 8505 187WOP1651WOP1651EU/12 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WOP 1651 EU8506 8506 188WOP1651WOP1651EU/13 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WOP 1651 EU  189WOP2051WOP2051BY/02 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WOP 2051 BY  190WOP2051WOP2051BY/03 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WOP 2051 BY8405 8405 191WOP2051WOP2051BY/12 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WOP 2051 BY8505 8506 192WOP2051WOP2051BY/13 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WOP 2051 BY8603 8607 193WOP2430WOP2430/02 BOSCHΗΠ ΡΟΥΧΩΝ WOP 24308306 8406

Κωδικοί Ανταλλακτικού:00269293 Bosch, 263726, 263889, 269293, 429210, 2058690, AEG33121503, 33121503

Επιπλέον πληροφορίες

Κατασκευαστής

, ,