Φίλτρο Πλυντηρίου Πιάτων BOSCH/SIEMENS

12.00

Φίλτρο Πλυντηρίου Πιάτων BOSCH/SIEMENS

Κωδικός προϊόντος: 12040199 Κατηγορία:

Περιγραφή

Κωδικός: 12040199

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μάρκα: BOSCH, PITSOS, SIEMENS

DF260160/08 DF260160/08
GAGGENAU ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DF 260-160 8605 8605 stainless steel
2 DF260160/11 DF260160/11
GAGGENAU ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DF 260-160 8608 8801 stainless steel
3 DF260160/14 DF260160/14
GAGGENAU ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DF 260-160 8804 8806 stainless steel
4 DF260160/16 DF260160/16
GAGGENAU ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DF 260-160 8802 8803 stainless steel
5 DF260160/19 DF260160/19
GAGGENAU ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DF 260-160 8808 8810

6 DGS4502/01 DGS4502/01
PITSOS ΗΠΠ DGS 4502 8504

7 DGS4502/71 DGS4502/71
PITSOS ΗΠΠ DGS 4502 8602

8 DGS4502/74 DGS4502/74
PITSOS ΗΠΠ DGS 4502 8606

9 DGS4502/75 DGS4502/75
PITSOS ΗΠΠ DGS 4502 8610 8712

10 DGS4502/86 DGS4502/86
PITSOS ΗΠΠ DGS 4502 8804 KI86: CAMBIO DE MOTOR
11 DGS4502/90 DGS4502/90
PITSOS ΗΠΠ DGS 4502 8801 New heating element
12 DGS5502/01 DGS5502/01
PITSOS ΗΠΠ DGS 5502 8801 8801

13 DGS5502/82 DGS5502/82
PITSOS ΗΠΠ DGS 5502 8806 8811

14 DGS5502/90 DGS5502/90
PITSOS ΗΠΠ DGS 5502 8801 8804

15 DGS5708/01 DGS5708/01
PITSOS ΗΠΠ DGS 5708 8504

16 DGS5708/66 DGS5708/66
PITSOS ΗΠΠ DGS 5708 8510

17 DGS5708/71 DGS5708/71
PITSOS ΗΠΠ DGS 5708 8602

18 DGS5708/74 DGS5708/74
PITSOS ΗΠΠ DGS 5708 8605

19 DGS5708/75 DGS5708/75
PITSOS ΗΠΠ DGS 5708 8611 8801

20 DGS5708/86 DGS5708/86
PITSOS ΗΠΠ DGS 5708 8804 KI86: CAMBIO DE MOTOR
21 DGS5708/90 DGS5708/90
PITSOS ΗΠΠ DGS 5708 8801 8802

22 DGS5718/01 DGS5718/01
PITSOS ΗΠΠ DGS 5718 8803 8804

23 DGS5718/82 DGS5718/82
PITSOS ΗΠΠ DGS 5718 8809 8811

24 DGS6502/01 DGS6502/01
PITSOS ΗΠΠ DGS 6502 8504

25 DGS6502/71 DGS6502/71
PITSOS ΗΠΠ DGS 6502 8602

26 DGS6502/74 DGS6502/74
PITSOS ΗΠΠ DGS 6502 8606

27 DGS6502/75 DGS6502/75
PITSOS ΗΠΠ DGS 6502 8610 8801

28 DGS6502/86 DGS6502/86
PITSOS ΗΠΠ DGS 6502 8804 KI86: CAMBIO DE MOTOR
29 DGS6502/90 DGS6502/90
PITSOS ΗΠΠ DGS 6502 8801

30 DGS6512/01 DGS6512/01
PITSOS ΗΠΠ DGS 6512 8801 8801

31 DGS6512/82 DGS6512/82
PITSOS ΗΠΠ DGS 6512 8805 8811

32 DGS6512/86 DGS6512/86
PITSOS ΗΠΠ DGS 6512 8804 8805

33 DGS6512/90 DGS6512/90
PITSOS ΗΠΠ DGS 6512 8801 8803

34 DGS6518/01 DGS6518/01
PITSOS ΗΠΠ DGS 6518 8801

35 DGS6518/82 DGS6518/82
PITSOS ΗΠΠ DGS 6518 8806 8811

36 DGS6518/90 DGS6518/90
PITSOS ΗΠΠ DGS 6518 8801 8803

37 DIF4305/10 DIF4305/10
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DIF4305 8110 stainless steel
38 DIF4305/14 DIF4305/14
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DIF4305 8307 8307 stainless steel
39 DIF4305/16 DIF4305/16
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DIF4305 8307 8309 stainless steel
40 DIF4305/20 DIF4305/20
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DIF4305 8310 8410

41 DIF4305/21 DIF4305/21
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DIF4305 8410 8501

42 DIF4305/23 DIF4305/23
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DIF4305 8502 8506

43 DIF4305/27 DIF4305/27
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DIF4305 8506 8509 stainless steel
44 DIF4305/28 DIF4305/28
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DIF4305 8509 8601 stainless steel
45 DIF4305/30 DIF4305/30
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DIF4305 8601 8606 stainless steel
46 DIF4305/32 DIF4305/32
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DIF4305 8607 8608 stainless steel
47 DIF5505/01 DIF5505/01
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DIF 5505 8609 8708 stainless steel;
48 DIF5505/05 DIF5505/05
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DIF 5505 8708 8802 stainless steel;
49 DIF5505/07 DIF5505/07
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DIF 5505 8803 8803 stainless steel;
50 DIF5505/09 DIF5505/09
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DIF 5505 8803 8806 stainless steel;
51 DIF5505/12 DIF5505/12
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DIF 5505 8806 8812

52 DIF5505/13 DIF5505/13
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DIF 5505 8812 8905

53 DIF5505/14 DIF5505/14
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DIF 5505 8906 8910 Stainless steel
54 DIF5505/15 DIF5505/15
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DIF 5505 8910 9012 Stainless steel
55 DIF5505/18 DIF5505/18
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DIF 5505 9105 9109 Stainless steel
56 DIF5505/19 DIF5505/19
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DIF 5505 9101 9104 Stainless steel
57 DIL4205/02 DIL4205/02
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DIL 4205 8005 stainless steel
58 DIL4205/04 DIL4205/04
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DIL 4205 8011 stainless steel
59 DIL4205/05 DIL4205/05
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DIL 4205 8102 stainless steel
60 DIL4205/10 DIL4205/10
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DIL 4205 8106 stainless steel
61 DIS4305/01 DIS4305/01
PITSOS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DIS 4305 8804 8804

62 DIS4305/82 DIS4305/82
PITSOS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DIS 4305

63 DIS4305/86 DIS4305/86
PITSOS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DIS 4305 8804 8805

64 DIS4305/93 DIS4305/93
PITSOS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DIS 4305
fully I41 AAA electronico inox
65 DIS6405/01 DIS6405/01
PITSOS ΗΠΠ DIS 6405 8111

66 DIS6505/01 DIS6505/01
PITSOS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DIS 6505 8506

67 DIS6505/70 DIS6505/70
PITSOS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DIS 6505 8511

68 DIS6505/71 DIS6505/71
PITSOS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DIS 6505 8602

69 DIS6505/74 DIS6505/74
PITSOS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DIS 6505 8606

70 DIS6505/75 DIS6505/75
PITSOS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DIS 6505 8610 8801

71 DIS6505/86 DIS6505/86
PITSOS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DIS 6505 8804 KI86: CAMBIO DE MOTOR
72 DIS6505/90 DIS6505/90
PITSOS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DIS 6505 8801 8802

73 DIS6515/01 DIS6515/01
PITSOS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DIS 6515 8803 8804 Facia panel complete E04537
74 DIS6515/82 DIS6515/82
PITSOS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DIS 6515 8806 8809

75 DIS6515/86 DIS6515/86
PITSOS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DIS 6515 8804 8805

76 DIS6515/93 DIS6515/93
PITSOS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DIS 6515 8809 8812 Facia panel complete E04537
77 DLS4202/02 DLS4202/02
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DLS 4202 8003 white
78 DLS4202/04 DLS4202/04
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DLS 4202 8012 white
79 DLS4202/05 DLS4202/05
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DLS 4202 8102 white
80 DLS4202/10 DLS4202/10
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DLS 4202 8106 white
81 DRS4502/01 DRS4502/01
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DRS 4502 8709 8711 white
82 DRS4502/07 DRS4502/07
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DRS 4502
white
83 DRS4502/09 DRS4502/09
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DRS 4502 8811 8811 white
84 DRS4502/13 DRS4502/13
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DRS 4502 8901 8905

85 DRS4502/14 DRS4502/14
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DRS 4502 8906 8909 White
86 DRS4502/15 DRS4502/15
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DRS 4502 8910 9108 White
87 DRS4507/01 DRS4507/01
PITSOS ΗΠΠ DRS 4507 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9004 9108 Stainless steel
88 DRS5505/01 DRS5505/01
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DRS 5505 8610 8610

89 DRS5505/04 DRS5505/04
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DRS 5505 8611 8704 white
90 DRS5505/05 DRS5505/05
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DRS 5505 8705 8802 white
91 DRS5505/07 DRS5505/07
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DRS 5505 8803 8803 white
92 DRS5505/09 DRS5505/09
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DRS 5505 8803 8811 white
93 DRS5505/13 DRS5505/13
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DRS 5505 8901 8903

94 DRS5505/14 DRS5505/14
PITSOS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ DRS 5505
White
95 DTF4301/10 DTF4301/10
PITSOS ΗΠ.ΠΙΑΤΩΝ DTF4301 8110 white
96 DTF4301/14 DTF4301/14
PITSOS ΗΠ.ΠΙΑΤΩΝ DTF4301 8307 8307 white
97 DTF4301/16 DTF4301/16
PITSOS ΗΠ.ΠΙΑΤΩΝ DTF4301 8307 8309 white
98 DTF4301/20 DTF4301/20
PITSOS ΗΠ.ΠΙΑΤΩΝ DTF4301 8310 8410

99 DTF4301/21 DTF4301/21
PITSOS ΗΠ.ΠΙΑΤΩΝ DTF4301 8410 8502

100 DTF4301/23 DTF4301/23
PITSOS ΗΠ.ΠΙΑΤΩΝ DTF4301 8502 8506

101 DTF4301/27 DTF4301/27
PITSOS ΗΠ.ΠΙΑΤΩΝ DTF4301 8506 8509 white
102 DTF4301/28 DTF4301/28
PITSOS ΗΠ.ΠΙΑΤΩΝ DTF4301 8509 8605

103 DTF4301/32 DTF4301/32
PITSOS ΗΠ.ΠΙΑΤΩΝ DTF4301 8606 8609 white
104 DTS4301/01 DTS4301/01
PITSOS

105 DTS4401/01 DTS4401/01
PITSOS ΗΠ.ΠΙΑΤΩΝ DTS4401 8112

106 DTS4401/13 DTS4401/13
PITSOS ΗΠ.ΠΙΑΤΩΝ DTS4401 8211

107 DTS4401/14 DTS4401/14
PITSOS ΗΠ.ΠΙΑΤΩΝ DTS4401 8303

108 DTS4401/15 DTS4401/15
PITSOS ΗΠ.ΠΙΑΤΩΝ DTS4401 8309

109 DTS4401/17 DTS4401/17
PITSOS ΗΠ.ΠΙΑΤΩΝ DTS4401 8311

110 DTS4401/19 DTS4401/19
PITSOS ΗΠ.ΠΙΑΤΩΝ DTS4401 8409

111 DTS6401/01 DTS6401/01
PITSOS

112 DVF5301/10 DVF5301/10
PITSOS ΗΠ. ΠΙΑΤΩΝ DVF5301 8109 Weiss
113 DVF5311/14 DVF5311/14
PITSOS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DVF 5311 8307 8406 weiss
114 DVF5311/21 DVF5311/21
PITSOS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DVF 5311 8406 8505 white
115 DVF5311/24 DVF5311/24
PITSOS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DVF 5311 8506 8509 white
116 DVF5311/28 DVF5311/28
PITSOS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DVF 5311 8509 8601 white
117 DVF5311/31 DVF5311/31
PITSOS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DVF 5311 8602 8606 white
118 DVF5311/32 DVF5311/32
PITSOS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DVF 5311 8607 8611 white
119 DVF5311/35 DVF5311/35
PITSOS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DVF 5311 8611 8802 white
120 DVF5311/36 DVF5311/36
PITSOS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DVF 5311 8803 8806 white
121 DVF5311/40 DVF5311/40
PITSOS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DVF 5311 8806 8811

122 DVF5311/41 DVF5311/41
PITSOS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DVF 5311 8901 8905

123 DVF5311/42 DVF5311/42
PITSOS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DVF 5311 8907 8909

124 DVF5311/44 DVF5311/44
PITSOS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DVF 5311 8910 9104

125 DVF5311/46 DVF5311/46
PITSOS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DVF 5311 9105 9108

126 DVS4301/01 DVS4301/01
PITSOS ΗΠ. ΠΙΑΤΩΝ DVS 4301 8109

127 DVS4303/01 DVS4303/01
PITSOS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DVS 4303 8507

128 DVS4303/70 DVS4303/70
PITSOS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DVS 4303 8511

129 DVS4303/75 DVS4303/75
PITSOS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DVS 4303 8610 8801

130 DVS4303/82 DVS4303/82
PITSOS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DVS 4303 8806 8809

131 DVS4303/86 DVS4303/86
PITSOS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DVS 4303 8805 8805 KI86 CAMBIO DE MOTOR
132 DVS4303/90 DVS4303/90
PITSOS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DVS 4303 8801 8804

133 DVS4303/93 DVS4303/93
PITSOS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DVS 4303 8809 8811 Facia panel complete E04537
134 DVS4311/01 DVS4311/01
PITSOS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DVS 4311 8304

135 DVS4311/18 DVS4311/18
PITSOS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ DVS 4311 8406

136 S1453W1EU/17 S1453W1EU/17
NEFF Dishwashers 60 cm free-standing
Weiss
137 S1459W0EU/13 S1459W0EU/13
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 1459 W0EU (SF 755 B) 8205 WEISS
138 S1459W0EU/21 S1459W0EU/21
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 1459 W0EU (SF 755 B) 8212 WEISS
139 S1459W0EU/22 S1459W0EU/22
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 1459 W0EU (SF 755 B) 8306 WEISS
140 S1953W0EU/02 S1953W0EU/02
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 1953 W0EU (SKF 55 A) 7912

141 S1953W0EU/04 S1953W0EU/04
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 1953 W0EU (SKF 55 A) 8012 weiss
142 S1953W0EU/05 S1953W0EU/05
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 1953 W0EU (SKF 55 A) 8102 weiss
143 S1953W0EU/10 S1953W0EU/10
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 1953 W0EU (SKF 55 A) 8106 weiss
144 S1956W0EU/18 S1956W0EU/18
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 1956 W0EU (SKF 755A) 8306

145 S4456A2/17 S4456A2/17
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 A2 (SI 657 A) 8008 alu
146 S4456A2/22 S4456A2/22
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 A2 (SI 657 A) 8011 alu
147 S4456A3/43 S4456A3/43
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 A3 (SI 657 B) 8307 ALU
148 S4456A5/43 S4456A5/43
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 A5 (SI 657 C) 8307 8404 ALU
149 S4456B2/17 S4456B2/17
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 B2 (SI 650A) 8008 braun
150 S4456B2/22 S4456B2/22
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 B2 (SI 650A) 8011 braun
151 S4456B3/43 S4456B3/43
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 B3 (SI 650B) 8307 BRAUN
152 S4456B5/43 S4456B5/43
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 B5 (SI 650 C) 8307 8404 BRAUN
153 S4456N5/43 S4456N5/43
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 N5 (SI 659 C) 8307 8405 EDELSTAHL
154 S4456S2/17 S4456S2/17
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 S2 (SI 651A) 8008 schwarz
155 S4456S2/22 S4456S2/22
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 S2 (SI 651A) 8011 schwarz
156 S4456W2/17 S4456W2/17
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 W2 (SI 655A) 8008 weiss
157 S4456W2/22 S4456W2/22
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 W2 (SI 655A) 8011 weiss
158 S4456W3/43 S4456W3/43
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 W3 (SI 655B) 8307 WEISS
159 S4456W5/43 S4456W5/43
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 W5 (SI 655 C) 8307 8404 WEISS
160 S4459B1/03 S4459B1/03
NEFF ΗΛ.Π.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 B1 8005 BRAUN
161 S4459B1/05 S4459B1/05
NEFF ΗΛ.Π.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 B1 8006 braun
162 S4459B1/07 S4459B1/07
NEFF ΗΛ.Π.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 B1 8006 braun
163 S4459B1/12 S4459B1/12
NEFF ΗΛ.Π.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 B1 8103 braun
164 S4459B1/13 S4459B1/13
NEFF ΗΛ.Π.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 B1 8102 braun
165 S44M47A0EU/17 S44M47A0EU/17
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S44M47A0EU (SI 74 A) 8407 8504 alu
166 S44M47A0EU/32 S44M47A0EU/32
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S44M47A0EU (SI 74 A) 8505 8507 alu
167 S44M47A0EU/36 S44M47A0EU/36
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S44M47A0EU (SI 74 A) 8507 8509 alu
168 S44M47A0EU/37 S44M47A0EU/37
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S44M47A0EU (SI 74 A) 8509 alu
169 S44M47B0EU/17 S44M47B0EU/17
NEFF ΠΛ. ΠΙΑΤΩΝ S44M47B0EU (SI 74 B) 8407 8504 brown
170 S44M47B0EU/32 S44M47B0EU/32
NEFF ΠΛ. ΠΙΑΤΩΝ S44M47B0EU (SI 74 B) 8505 8506 brown
171 S44M47B0EU/36 S44M47B0EU/36
NEFF ΠΛ. ΠΙΑΤΩΝ S44M47B0EU (SI 74 B) 8507 8508 brown
172 S44M47B0EU/37 S44M47B0EU/37
NEFF ΠΛ. ΠΙΑΤΩΝ S44M47B0EU (SI 74 B) 8509 brown
173 S44M47S0EU/17 S44M47S0EU/17
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44 M 47 S0EU (SI 74 S) 8407 8504 black
174 S44M47S0EU/32 S44M47S0EU/32
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44 M 47 S0EU (SI 74 S) 8505 8506 black
175 S44M47S0EU/36 S44M47S0EU/36
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44 M 47 S0EU (SI 74 S) 8507 8508 black
176 S44M47S0EU/37 S44M47S0EU/37
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44 M 47 S0EU (SI 74 S) 8509 black
177 S44M55N0EU/35 S44M55N0EU/35
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44 M 55 N 0 EU (SI 55N) 8403 8411 stainless steel
178 S44M55N0EU/52 S44M55N0EU/52
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44 M 55 N 0 EU (SI 55N) 8504 8509 stainless steel;
179 S44M55N0EU/56 S44M55N0EU/56
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44 M 55 N 0 EU (SI 55N) 8412 8504 stainless steel
180 S44M55N0EU/70 S44M55N0EU/70
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44 M 55 N 0 EU (SI 55N) 8509 8509 stainless steel;
181 S44M55N1EU/35 S44M55N1EU/35
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44M55 N1EU (SI 55 NA) 8507 8507 Stainless Steel;
182 S44M55N1EU/70 S44M55N1EU/70
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44M55 N1EU (SI 55 NA) 8509 8606 Stainless Steel;
183 S44M55N1EU/73 S44M55N1EU/73
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44M55 N1EU (SI 55 NA) 8607 8612 stainless steel
184 S44M55N1EU/79 S44M55N1EU/79
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44M55 N1EU (SI 55 NA) 8612 8612 stainless steel
185 S44M55N4EU/73 S44M55N4EU/73
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44M55N4EU (SI 55 N1) 8607 8803 stainless steel;
186 S44M55N4EU/82 S44M55N4EU/82
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44M55N4EU (SI 55 N1) 8804 8805 stainless steel;
187 S44M55N4EU/93 S44M55N4EU/93
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44M55N4EU (SI 55 N1) 8807 8808 stainless steel;
188 S44M57A1EU/17 S44M57A1EU/17
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44M57 A1EU (SI 75 AA) 8507 8507 alu;
189 S44M57B1EU/37 S44M57B1EU/37
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44M57 B1EU (SI 75 BA) 8510 8609 brown;
190 S44M57B1EU/41 S44M57B1EU/41
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44M57 B1EU (SI 75 BA) 8610 8611 brown;
191 S44M57B3EU/36 S44M57B3EU/36
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 44M57B3 EU (SI 750 V) 8606 8712 brown;
192 S44M57B3EU/45 S44M57B3EU/45
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 44M57B3 EU (SI 750 V) 8804 8804

193 S44M57B3EU/47 S44M57B3EU/47
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 44M57B3 EU (SI 750 V) 8802 8803 brown
194 S44M57B3EU/49 S44M57B3EU/49
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 44M57B3 EU (SI 750 V) 8801 8801 brown
195 S44M57B3EU/50 S44M57B3EU/50
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 44M57B3 EU (SI 750 V) 8806 8808 brown;
196 S44M57N3EU/36 S44M57N3EU/36
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 44M57 N3EU (SI 759 V) 8604 8712 stainless steel
197 S44M57N3EU/45 S44M57N3EU/45
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 44M57 N3EU (SI 759 V) 8804 8804

198 S44M57N3EU/47 S44M57N3EU/47
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 44M57 N3EU (SI 759 V) 8802 8804 stainless steel
199 S44M57N3EU/49 S44M57N3EU/49
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 44M57 N3EU (SI 759 V) 8801 8802 stainless steel
200 S44M57N3EU/50 S44M57N3EU/50
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 44M57 N3EU (SI 759 V) 8805 8809 stainless steel
201 S44M57S1EU/36 S44M57S1EU/36
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44M57 S1EU (SI 75 SA) 8508 8508 black;
202 S44M57S1EU/37 S44M57S1EU/37
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44M57 S1EU (SI 75 SA) 8510 8609 black
203 S44M57S1EU/41 S44M57S1EU/41
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44M57 S1EU (SI 75 SA) 8610 8610 black
204 S44M57S3EU/37 S44M57S3EU/37
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44M57S3EU 8606 8712 black;
205 S44M57W1EU/41 S44M57W1EU/41
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44M57 W1EU (SI 75 WA) 8611 8612 white;
206 S44M57W3EU/36 S44M57W3EU/36
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 44M57 W3EU (SI 755 V) 8604 8712 white;
207 S44M57W3EU/45 S44M57W3EU/45
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 44M57 W3EU (SI 755 V) 8804 8804

208 S44M57W3EU/47 S44M57W3EU/47
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 44M57 W3EU (SI 755 V) 8802 8803 white
209 S44M57W3EU/49 S44M57W3EU/49
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 44M57 W3EU (SI 755 V) 8801 8801 white
210 S44M57W3EU/50 S44M57W3EU/50
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 44M57 W3EU (SI 755 V) 8805 8810 white;
211 S44T09N0EU/01 S44T09N0EU/01
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44 T 09 N0 EU (SI 90 N) 8403 8506

212 S44T09N0EU/02 S44T09N0EU/02
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44 T 09 N0 EU (SI 90 N) 8507 8509 stainless stee
213 S44T09N0EU/03 S44T09N0EU/03
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44 T 09 N0 EU (SI 90 N) 8509 stainless steel
214 S44T09N2EU/01 S44T09N2EU/01
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44T09 N2EU (SI 90 NA) 8505 8506 Stainless Steel
215 S44T09N2EU/04 S44T09N2EU/04
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44T09 N2EU (SI 90 NA) 8507 Stainless Steel
216 S44T09N2EU/05 S44T09N2EU/05
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44T09 N2EU (SI 90 NA) 8510 8606 Stainless Steel
217 S44T09N2EU/06 S44T09N2EU/06
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44T09 N2EU (SI 90 NA) 8607 8612 stainless steel
218 S44T09N3EU/01 S44T09N3EU/01
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44T09N3EU (SI 90 N1) 8605 8605 Stainless Steel;
219 S44T09N3EU/06 S44T09N3EU/06
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44T09N3EU (SI 90 N1) 8609 8804 stainless steel
220 S44T09N3EU/13 S44T09N3EU/13
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44T09N3EU (SI 90 N1)
stainless steel
221 S44T09N3EU/21 S44T09N3EU/21
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44T09N3EU (SI 90 N1) 8805 8808 stainless steel
222 S44T57N0EU/01 S44T57N0EU/01
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S44 T57 N0EU (SI 85 N) 8404 8406

223 S44T57N0EU/02 S44T57N0EU/02
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S44 T57 N0EU (SI 85 N) 8406 8507 stainless steel
224 S44T57N0EU/07 S44T57N0EU/07
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S44 T57 N0EU (SI 85 N) 8507 8509 stainless steel
225 S44T57N0EU/08 S44T57N0EU/08
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S44 T57 N0EU (SI 85 N) 8509 8509 stainless steel
226 S44T57W0EU/01 S44T57W0EU/01
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S44 T57 W0EU (SI 85 W) 8405 8405 withe
227 S44T57W0EU/02 S44T57W0EU/02
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S44 T57 W0EU (SI 85 W) 8408 8505 white
228 S44T57W0EU/07 S44T57W0EU/07
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S44 T57 W0EU (SI 85 W) 8507 8509 white
229 S44T57W0EU/08 S44T57W0EU/08
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S44 T57 W0EU (SI 85 W) 8509 white
230 S44T59N0EU/02 S44T59N0EU/02
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44T59 N0EU (SI 85 NA) 8506 8507 Stainless Steel
231 S44T59N0EU/04 S44T59N0EU/04
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44T59 N0EU (SI 85 NA) 8509 8509 Stainless Steel
232 S44T59N0EU/05 S44T59N0EU/05
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44T59 N0EU (SI 85 NA) 8510 8605 Stainless Steel
233 S44T59N0EU/07 S44T59N0EU/07
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44T59 N0EU (SI 85 NA) 8606 8612 stainless steel
234 S44T59N0EU/10 S44T59N0EU/10
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 44T59 N0EU (SI 85 NA) 8612 stainless steel
235 S44T59N1EU/07 S44T59N1EU/07
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 44 T 59 N1 EU (SI 85 N1) 8607 8611 stainless steel
236 S44T59N1EU/10 S44T59N1EU/10
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 44 T 59 N1 EU (SI 85 N1) 8612 stainless steel
237 S44T67N0EU/07 S44T67N0EU/07
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 44T67 N0EU (SI 86 N) 8607 8608 Stainless Steel;
238 S44T67N0EU/10 S44T67N0EU/10
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 44T67 N0EU (SI 86 N) 8612 8802 Stainless Steel;
239 S44T67N0EU/13 S44T67N0EU/13
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 44T67 N0EU (SI 86 N)
stainless steel
240 S44T67N0EU/18 S44T67N0EU/18
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 44T67 N0EU (SI 86 N) 8802 8804 stainless steel
241 S44T67N0EU/21 S44T67N0EU/21
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 44T67 N0EU (SI 86 N) 8805 8809 stainless steel
242 S49M53X0EU/15 S49M53X0EU/15
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49M53 X0EU 8509 8601 black
243 S49M53X0EU/30 S49M53X0EU/30
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49M53 X0EU 8601 8601 black
244 S49M53X0EU/31 S49M53X0EU/31
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49M53 X0EU 8602 8708 black
245 S49M53X0EU/36 S49M53X0EU/36
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49M53 X0EU
black
246 S49M53X0EU/37 S49M53X0EU/37
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49M53 X0EU 8709 8802 black
247 S49M53X0EU/38 S49M53X0EU/38
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49M53 X0EU 8803 8806 black
248 S49M53X0EU/40 S49M53X0EU/40
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49M53 X0EU 8807 8812 black
249 S49M53X0EU/41 S49M53X0EU/41
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49M53 X0EU 8812 8905

250 S49M53X0EU/42 S49M53X0EU/42
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49M53 X0EU 8906 8910

251 S49M53X0EU/44 S49M53X0EU/44
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49M53 X0EU 8910 9104

252 S49M53X0EU/46 S49M53X0EU/46
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49M53 X0EU 9105 9108

253 S49M55N1EU/01 S49M55N1EU/01
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49M55N1 EU 8703 8803 stainless steel
254 S49M55N1EU/07 S49M55N1EU/07
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49M55N1 EU
stainless steel
255 S49M55N1EU/09 S49M55N1EU/09
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49M55N1 EU 8803 8806 stainless steel
256 S49M55N1EU/12 S49M55N1EU/12
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49M55N1 EU 8807 8812 stainless steel
257 S49M55N1EU/13 S49M55N1EU/13
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49M55N1 EU 8812 8905

258 S49M55N1EU/14 S49M55N1EU/14
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49M55N1 EU 8906 8909 Stainless steel
259 S49M55N1EU/15 S49M55N1EU/15
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49M55N1 EU 8910 9102 Stainless steel
260 S49M55N1EU/18 S49M55N1EU/18
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49M55N1 EU 9104 9107 Stainless steel
261 S49M55N2EU/01 S49M55N2EU/01
NEFF Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 9003 9103 Stainless steel
262 S49M55N2EU/18 S49M55N2EU/18
NEFF Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 9103 9108 Stainless steel
263 S49T45B1EU/01 S49T45B1EU/01
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49T45 B1EU 8704 8801 brown;
264 S49T45B1EU/07 S49T45B1EU/07
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49T45 B1EU
brown;
265 S49T45B1EU/09 S49T45B1EU/09
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49T45 B1EU 8803 8811 brown;
266 S49T45B1EU/13 S49T45B1EU/13
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49T45 B1EU 8901 8909

267 S49T45B1EU/15 S49T45B1EU/15
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49T45 B1EU 8911 9012 Brown
268 S49T45B1EU/17 S49T45B1EU/17
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49T45 B1EU 9101 9103 Brown
269 S49T45B1EU/18 S49T45B1EU/18
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49T45 B1EU 9106 9106 Brown
270 S49T45N1EU/01 S49T45N1EU/01
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49T45 N1EU 8704 8802 stainless steel;
271 S49T45N1EU/07 S49T45N1EU/07
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49T45 N1EU
stainless steel;
272 S49T45N1EU/09 S49T45N1EU/09
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49T45 N1EU 8803 8812 stainless steel;
273 S49T45N1EU/13 S49T45N1EU/13
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49T45 N1EU 8812 8909

274 S49T45N1EU/15 S49T45N1EU/15
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49T45 N1EU 8910 9101 Stainless steel
275 S49T45N1EU/17 S49T45N1EU/17
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49T45 N1EU 9101 9103 Stainless steel
276 S49T45N1EU/18 S49T45N1EU/18
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49T45 N1EU 9104 9108 Stainless steel
277 S49T45W1EU/01 S49T45W1EU/01
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49T45 W1EU 8704 8801 white;
278 S49T45W1EU/07 S49T45W1EU/07
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49T45 W1EU
white;
279 S49T45W1EU/09 S49T45W1EU/09
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49T45 W1EU 8803 8811 white;
280 S49T45W1EU/13 S49T45W1EU/13
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49T45 W1EU 8901 8907

281 S49T45W1EU/15 S49T45W1EU/15
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 49T45 W1EU 8910 9012 White
282 S49T55B0EU/21 S49T55B0EU/21
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 49 T 55 B0 EU (SK 55B) 8411 8503 brown
283 S49T55B0EU/23 S49T55B0EU/23
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 49 T 55 B0 EU (SK 55B) 8503 8503 brown
284 S49T55B0EU/26 S49T55B0EU/26
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 49 T 55 B0 EU (SK 55B) 8505 8505 brown
285 S49T55B0EU/28 S49T55B0EU/28
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 49 T 55 B0 EU (SK 55B) 8509 8509 brown
286 S49T55B0EU/29 S49T55B0EU/29
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 49 T 55 B0 EU (SK 55B) 8506 8508 brown
287 S49T55B0EU/30 S49T55B0EU/30
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 49 T 55 B0 EU (SK 55B) 8601 brown
288 S49T55B1EU/01 S49T55B1EU/01
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 49T55 B1EU (SK 55BA) 8511 8601 brown;
289 S49T55B1EU/02 S49T55B1EU/02
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 49T55 B1EU (SK 55BA) 8603 8703 brown;
290 S49T55B1EU/05 S49T55B1EU/05
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 49T55 B1EU (SK 55BA) 8705 8705 brown
291 S49T55N0EU/15 S49T55N0EU/15
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 49 T 55 N0 EU (SK 55N) 8403 8409

292 S49T55N0EU/21 S49T55N0EU/21
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 49 T 55 N0 EU (SK 55N) 8410 8503 Stainless Steel
293 S49T55N0EU/23 S49T55N0EU/23
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 49 T 55 N0 EU (SK 55N) 8502 8504 Stainless Steel
294 S49T55N0EU/26 S49T55N0EU/26
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 49 T 55 N0 EU (SK 55N) 8505 8506 Stainless Steel
295 S49T55N0EU/28 S49T55N0EU/28
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 49 T 55 N0 EU (SK 55N) 8509 8511 stainless steel
296 S49T55N0EU/29 S49T55N0EU/29
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 49 T 55 N0 EU (SK 55N) 8506 8509 Stainless Steel
297 S49T55N0EU/30 S49T55N0EU/30
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 49 T 55 N0 EU (SK 55N) 8601 stainless steel
298 S49T55N1EU/28 S49T55N1EU/28
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 49T55 N1EU (SK 55NA) 8510 8601 Stainless Steel
299 S49T55N1EU/30 S49T55N1EU/30
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 49T55 N1EU (SK 55NA) 8601 8704 Stainless Steel
300 S49T55W0EU/15 S49T55W0EU/15
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 49 T 55 W0 EU (SK 55 W) 8403 8409

301 S49T55W0EU/21 S49T55W0EU/21
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 49 T 55 W0 EU (SK 55 W) 8410 8502 white
302 S49T55W0EU/23 S49T55W0EU/23
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 49 T 55 W0 EU (SK 55 W) 8503 8504 white
303 S49T55W0EU/26 S49T55W0EU/26
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 49 T 55 W0 EU (SK 55 W) 8505 8505 white
304 S49T55W0EU/28 S49T55W0EU/28
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 49 T 55 W0 EU (SK 55 W) 8509 8511 white
305 S49T55W0EU/29 S49T55W0EU/29
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 49 T 55 W0 EU (SK 55 W) 8506 8509 white
306 S49T55W0EU/30 S49T55W0EU/30
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 49 T 55 W0 EU (SK 55 W) 8601 white
307 S49T55W1EU/01 S49T55W1EU/01
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 49T55 W1EU (SK 55WA) 8511 8601 white;
308 S49T55W1EU/02 S49T55W1EU/02
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 49T55 W1EU (SK 55WA) 8602 8704 white;
309 S49T55W1EU/05 S49T55W1EU/05
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 49T55 W1EU (SK 55WA)
white
310 S5459X0/07 S5459X0/07
NEFF ΠΛ ΠΙΑΤΩΝ S 5459 X0 (SV750) 8010 Edelstahl
311 S5459X0/13 S5459X0/13
NEFF ΠΛ ΠΙΑΤΩΝ S 5459 X0 (SV750) 8102 Edelstahl
312 S5459X1/22 S5459X1/22
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 5459 X1 (SV 750A) 8305 Edelstahl
313 S5459X1/23 S5459X1/23
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 5459 X1 (SV 750A) 8307 Edelstahl
314 S5459X1/24 S5459X1/24
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 5459 X1 (SV 750A) 8310 EDELSTAHL
315 S5459X2/24 S5459X2/24
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 5459 X2 (SV 750 B) 8310 8401 EDELSTAHL
316 S5459X2/25 S5459X2/25
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 5459 X2 (SV 750 B) 8401 8402

317 S5459X2/27 S5459X2/27
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 5459 X2 (SV 750 B) 8403 8405

318 S54T57X0EU/01 S54T57X0EU/01
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 54 T 57 X0 EU (SV 85) 8404

319 S54T57X0EU/02 S54T57X0EU/02
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 54 T 57 X0 EU (SV 85) 8405 8507

320 S54T57X0EU/07 S54T57X0EU/07
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 54 T 57 X0 EU (SV 85) 8507 8509 stainless steel
321 S54T57X0EU/08 S54T57X0EU/08
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 54 T 57 X0 EU (SV 85) 8510 8512 stainless steel
322 S54T57X1EU/01 S54T57X1EU/01
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 54T57 X1EU (SV 85A) 8509 8509 Stainless Steel;
323 S54T57X1EU/05 S54T57X1EU/05
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 54T57 X1EU (SV 85A) 8509 8606 Stainless Steel;
324 S54T57X1EU/07 S54T57X1EU/07
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 54T57 X1EU (SV 85A) 8606 8612 stainless steel
325 S54T57X2EU/10 S54T57X2EU/10
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 54T57X2EU (SV 85 A2) 8701 8801 Stainless Steel;
326 S54T57X2EU/13 S54T57X2EU/13
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 54T57X2EU (SV 85 A2)
stainless steel
327 S54T57X2EU/18 S54T57X2EU/18
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 54T57X2EU (SV 85 A2) 8802 8802 stainless steel
328 S54T57X2EU/21 S54T57X2EU/21
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 54T57X2EU (SV 85 A2) 8805 8808 stainless steel
329 S5946X0/01 S5946X0/01
NEFF DISHWASHER 45 CM BUILT-IN/BUILT-UNDER
black
330 S5946X0/02 S5946X0/02
NEFF DISHWASHER 45 CM BUILT-IN/BUILT-UNDER 7910 black
331 S5946X0/04 S5946X0/04
NEFF DISHWASHER 45 CM BUILT-IN/BUILT-UNDER 8012 schwarz
332 S5946X0/05 S5946X0/05
NEFF DISHWASHER 45 CM BUILT-IN/BUILT-UNDER 8102 schwarz
333 S5946X2/15 S5946X2/15
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 5946 X2 (SKV 541 B) 8307 8406 black
334 S5946X2/21 S5946X2/21
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 5946 X2 (SKV 541 B) 8406 8504 black
335 S5946X2/24 S5946X2/24
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 5946 X2 (SKV 541 B) 8505 8506 black
336 S5946X2/26 S5946X2/26
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 5946 X2 (SKV 541 B) 8505 8505 black
337 S5946X2/28 S5946X2/28
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 5946 X2 (SKV 541 B) 8509 8601 black
338 S5946X2/29 S5946X2/29
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 5946 X2 (SKV 541 B) 8506 8509 black
339 S5946X2/30 S5946X2/30
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 5946 X2 (SKV 541 B) 8601 8601 black
340 S5946X2/31 S5946X2/31
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 5946 X2 (SKV 541 B) 8603 8704 black
341 S59T45X0EU/01 S59T45X0EU/01
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 59T45 X0EU 8704 8802 stainless steel;
342 S59T45X0EU/36 S59T45X0EU/36
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 59T45 X0EU 8803 8803 stainless steel;
343 S59T45X0EU/38 S59T45X0EU/38
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 59T45 X0EU 8803 8812 stainless steel;
344 S59T45X0EU/41 S59T45X0EU/41
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 59T45 X0EU 8812 8909

345 S59T45X0EU/44 S59T45X0EU/44
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 59T45 X0EU 8910 9101 Stainless steel
346 S59T45X0EU/45 S59T45X0EU/45
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 59T45 X0EU 9101 9103 Stainless steel
347 S59T45X0EU/46 S59T45X0EU/46
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 59T45 X0EU 9104 9108 Stainless steel
348 S59T55X2EU/01 S59T55X2EU/01
NEFF Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 8908 8908 Edelstahl
349 S59T55X2EU/15 S59T55X2EU/15
NEFF Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 9002 9101 Edelstahl
350 S59T55X2EU/17 S59T55X2EU/17
NEFF Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 9101 9102 Edelstahl
351 S59T55X2EU/18 S59T55X2EU/18
NEFF Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 9104 9108 Edelstahl
352 S59T55X2RU/01 S59T55X2RU/01
NEFF Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 8908 8908 Stainless steel
353 S59T55X2RU/15 S59T55X2RU/15
NEFF Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 8911 9010 Stainless steel
354 S59T55X3RU/01 S59T55X3RU/01
NEFF Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 9011 9012 Stainless steel
355 S59T55X3RU/17 S59T55X3RU/17
NEFF Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 9102 9103 Stainless steel
356 S59T55X3RU/18 S59T55X3RU/18
NEFF Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 9104 9107 Stainless steel
357 SE20T290EU/14 SE20T290EU/14
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 20 T 290 EU 8402 8504 WEISS
358 SE20T290EU/27 SE20T290EU/27
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 20 T 290 EU 8507 white
359 SE20T593EU/01 SE20T593EU/01
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 20 T 593 EU 8505 8507 Stainless Steel;
360 SE20T593EU/04 SE20T593EU/04
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 20 T 593 EU 8507 8605 Stainless Steel;
361 SE20T594EU/04 SE20T594EU/04
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 20T594 EU 8603 8606 Stainless Steel;
362 SE20T594EU/06 SE20T594EU/06
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 20T594 EU 8606 8712 stainless steel
363 SE20T594EU/13 SE20T594EU/13
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 20T594 EU 8712 8804 Stainless steel
364 SE24200/12 SE24200/12
SIEMENS ΠΛΥΝΤ.ΠΙΑΤΩΝ SE24200 7707 Weiss
365 SE24200/13 SE24200/13
SIEMENS ΠΛΥΝΤ.ΠΙΑΤΩΝ SE24200 7707 weiss
366 SE24200/20 SE24200/20
SIEMENS ΠΛΥΝΤ.ΠΙΑΤΩΝ SE24200 7907 Weiss
367 SE24900/07 SE24900/07
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 7708 weiss
368 SE24900/12 SE24900/12
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 7904 Soft weiss
369 SE24900/13 SE24900/13
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 7903 Soft weiss
370 SE24900/14 SE24900/14
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 7809 Soft weiss
371 SE24900/17 SE24900/17
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8007 Soft weiss
372 SE24A291/42 SE24A291/42
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 24 A291 8307 8310 Weiss
373 SE24A291/45 SE24A291/45
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 24 A291 8311 8312 WEISS
374 SE24A291/47 SE24A291/47
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 24 A291 8401 8407

375 SE24A291/56 SE24A291/56
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 24 A291 8412 white
376 SE24M270EU/17 SE24M270EU/17
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 24 M 270 EU 8405 8501 white
377 SE24M270EU/32 SE24M270EU/32
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 24 M 270 EU 8505 white
378 SE24M270EU/36 SE24M270EU/36
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 24 M 270 EU 8507 white
379 SE24M272EU/17 SE24M272EU/17
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8404 8503 WEISS
380 SE24M272EU/32 SE24M272EU/32
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8505 white
381 SE24M272EU/36 SE24M272EU/36
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8507 white
382 SE24M274EU/28 SE24M274EU/28
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8405 8412 white
383 SE24M274EU/29 SE24M274EU/29
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8412 8503 white
384 SE24M274EU/31 SE24M274EU/31
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8503 8507 white
385 SE24M274EU/36 SE24M274EU/36
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8507 8609 white
386 SE24M274EU/41 SE24M274EU/41
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8610 8703 white
387 SE24M275EU/35 SE24M275EU/35
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 24 M 275 EU 8502 8504 white
388 SE24M275EU/64 SE24M275EU/64
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 24 M 275 EU 8506 8601 white
389 SE24M277EU/64 SE24M277EU/64
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 24M277 EU 8603 8605 white;
390 SE24M277EU/73 SE24M277EU/73
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 24M277 EU 8607 8711 white
391 SE24M277EU/82 SE24M277EU/82
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 24M277 EU 8712 8712 white
392 SE24M277EU/86 SE24M277EU/86
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 24M277 EU 8802 8802 white
393 SE24M277EU/89 SE24M277EU/89
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 24M277 EU 8801 8801 white
394 SE24M550EU/01 SE24M550EU/01
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8603

395 SE24M550EU/75 SE24M550EU/75
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8610 8702

396 SE24M550EU/81 SE24M550EU/81
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8702 8801

397 SE24M550EU/82 SE24M550EU/82
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8806 8810

398 SE24M550EU/86 SE24M550EU/86
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8804 KI86: CAMBIO DE MOTOR
399 SE24M550EU/90 SE24M550EU/90
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8802 8804

400 SE24M555EU/01 SE24M555EU/01
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8701 8701

401 SE24M555EU/81 SE24M555EU/81
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8702 8712 CAMBIO MUELLE BISAGRA
402 SE24M555EU/86 SE24M555EU/86
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8804 KI86: CAMBIO DE MOTOR
403 SE24M555EU/90 SE24M555EU/90
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8802 8803

404 SE25230/12 SE25230/12
SIEMENS ΗΠΠ SE 25230 7705 weiss
405 SE25230/13 SE25230/13
SIEMENS ΗΠΠ SE 25230 7705 weiss
406 SE25260/12 SE25260/12
SIEMENS ΗΠΠ SE 25260 7912 weiss
407 SE25260/13 SE25260/13
SIEMENS ΗΠΠ SE 25260 7912 weiss
408 SE25263/17 SE25263/17
SIEMENS ΗΠΠ SE 25263 7904 Weiss
409 SE25263/25 SE25263/25
SIEMENS ΗΠΠ SE 25263 8003 Weiss
410 SE25263EU/17 SE25263EU/17
SIEMENS ΗΠΠ SE 25263EU 7904 Weiss
411 SE25263EU/26 SE25263EU/26
SIEMENS ΗΠΠ SE 25263EU 8008 Weiss
412 SE25267/17 SE25267/17
SIEMENS ΗΠΠ SE 25267 8006

413 SE25267/22 SE25267/22
SIEMENS ΗΠΠ SE 25267

414 SE25291/01 SE25291/01
SIEMENS ΗΠΠ SE 25291 7912 WEISS
415 SE25291/03 SE25291/03
SIEMENS ΗΠΠ SE 25291 8001 WEISS
416 SE25291/05 SE25291/05
SIEMENS ΗΠΠ SE 25291 8005 WEISS
417 SE25291/07 SE25291/07
SIEMENS ΗΠΠ SE 25291 8006 WEISS
418 SE25291/12 SE25291/12
SIEMENS ΗΠΠ SE 25291 8103 WEISS
419 SE25294/13 SE25294/13
SIEMENS ΗΠΠ SE 25294 8105 Weiss
420 SE25294/17 SE25294/17
SIEMENS ΗΠΠ SE 25294 8207 Weiss
421 SE25294/20 SE25294/20
SIEMENS ΗΠΠ SE 25294 8211 Weiss
422 SE25294/21 SE25294/21
SIEMENS ΗΠΠ SE 25294 8212 Weiss
423 SE25562/17 SE25562/17
SIEMENS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25562 8008 Edelstahl
424 SE25562/22 SE25562/22
SIEMENS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25562 8012 Edelstahl
425 SE25633EU/13 SE25633EU/13
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 7810 7810

426 SE25A261/35 SE25A261/35
SIEMENS ΗΛ.ΠΛΥΝ.ΠΙΑΤΩΝ SE25A261 8201 WEISS
427 SE25A261/38 SE25A261/38
SIEMENS ΗΛ.ΠΛΥΝ.ΠΙΑΤΩΝ SE25A261 8211 WEISS
428 SE25A261/42 SE25A261/42
SIEMENS ΗΛ.ΠΛΥΝ.ΠΙΑΤΩΝ SE25A261 8212 WEISS
429 SE25A262EU/42 SE25A262EU/42
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8212 Weiss
430 SE25A262EU/43 SE25A262EU/43
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8308 8312 WEISS
431 SE25A262EU/47 SE25A262EU/47
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8401

432 SE25A263/42 SE25A263/42
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 A263 8301 Weiss
433 SE25A263/43 SE25A263/43
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 A263 8307 8310 WEISS
434 SE25A263/45 SE25A263/45
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 A263 8310 8312 WEISS
435 SE25A263/47 SE25A263/47
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 A263 8401 8407

436 SE25A291/17 SE25A291/17
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 A291 8210 WEISS
437 SE25A291/20 SE25A291/20
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 A291 8211 WEISS
438 SE25A291/21 SE25A291/21
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 A291 8212 WEISS
439 SE25A291/22 SE25A291/22
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 A291 8310 8310 WEISS
440 SE25A291/24 SE25A291/24
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 A291 8310 WEISS
441 SE25A560/35 SE25A560/35
SIEMENS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 A560 8201 EDELSTAHL
442 SE25A560/38 SE25A560/38
SIEMENS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 A560 8211 EDELSTAHL
443 SE25A560/42 SE25A560/42
SIEMENS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 A560 8212 EDELSTAHL
444 SE25A560/43 SE25A560/43
SIEMENS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 A560 8307 8312 EDELSTAHL
445 SE25A560/47 SE25A560/47
SIEMENS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 A560 8401 8404

446 SE25A590/35 SE25A590/35
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 A 590 8307 8310 STANDSPUELER 60CM EDELSTAHL
447 SE25A590/45 SE25A590/45
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 A 590 8311 8312 EDELSTAHL
448 SE25A590/47 SE25A590/47
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 A 590 8401 8404

449 SE25E250EU/01 SE25E250EU/01
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8502

450 SE25E250EU/71 SE25E250EU/71
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8602

451 SE25E250EU/74 SE25E250EU/74
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8606

452 SE25E250EU/75 SE25E250EU/75
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8610 8801

453 SE25E250EU/82 SE25E250EU/82
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8805

454 SE25E250EU/86 SE25E250EU/86
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8804 KI86: CAMBIO DE MOTOR
455 SE25E250EU/90 SE25E250EU/90
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8802 8802 New heating element
456 SE25E251EU/56 SE25E251EU/56
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8501 8606 white
457 SE25E251EU/74 SE25E251EU/74
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8607 8711 white
458 SE25E251EU/82 SE25E251EU/82
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8801 8802 white
459 SE25E251EU/86 SE25E251EU/86
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8803 8803 white
460 SE25E252EU/01 SE25E252EU/01
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8502

461 SE25E252EU/71 SE25E252EU/71
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8602

462 SE25E252EU/75 SE25E252EU/75
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8607

463 SE25E253EU/35 SE25E253EU/35
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8502 8606 white
464 SE25E253EU/74 SE25E253EU/74
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8607 8703 white
465 SE25E255EU/01 SE25E255EU/01
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8703 8801 GV630 N51 AAA 54dB BLANCO
466 SE25E255EU/82 SE25E255EU/82
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8804 8811

467 SE25E255EU/86 SE25E255EU/86
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8804 KI86: CAMBIO DE MOTOR
468 SE25E255EU/90 SE25E255EU/90
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8803 8804

469 SE25E257EU/01 SE25E257EU/01
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8702 8708 white
470 SE25E257EU/82 SE25E257EU/82
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8801 8802 white
471 SE25E257EU/85 SE25E257EU/85
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8709 8712 white
472 SE25E257EU/86 SE25E257EU/86
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8802 8804 white
473 SE25E263EU/01 SE25E263EU/01
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8703 8711 GV630 N15 AAA 54dB BLANCO
474 SE25E263EU/82 SE25E263EU/82
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8805 8811

475 SE25E263EU/86 SE25E263EU/86
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8804 8805 KI86: CAMBIO DE MOTOR
476 SE25E263EU/90 SE25E263EU/90
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8801 8804

477 SE25E264EU/01 SE25E264EU/01
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8712 8801

478 SE25E264EU/82 SE25E264EU/82
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8806 8809

479 SE25E264EU/86 SE25E264EU/86
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8804 KI86: CAMBIO DE MOTOR
480 SE25E264EU/90 SE25E264EU/90
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8801

481 SE25E555EU/01 SE25E555EU/01
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8703 8801 GV630 N51 AAA 54dB INOX
482 SE25E555EU/82 SE25E555EU/82
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8805

483 SE25E555EU/86 SE25E555EU/86
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8804 KI86: CAMBIO DE MOTOR
484 SE25E555EU/90 SE25E555EU/90
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8801 8804 GV630 N51 AAA 54dB INOX
485 SE25E657EU/01 SE25E657EU/01
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8710 8802

486 SE25E657EU/82 SE25E657EU/82
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8806 8809

487 SE25E657EU/86 SE25E657EU/86
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8804 KI86: CAMBIO DE MOTOR
488 SE25E657EU/90 SE25E657EU/90
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8802 8804 New heating element
489 SE25M250EU/35 SE25M250EU/35
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 M 250 EU 8403 8411 WEISS
490 SE25M250EU/52 SE25M250EU/52
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 M 250 EU 8504 8601 white
491 SE25M250EU/56 SE25M250EU/56
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 M 250 EU 8412 8504 white
492 SE25M250EU/66 SE25M250EU/66
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 M 250 EU 8602 8603 white
493 SE25M256EU/35 SE25M256EU/35
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 M 256 EU 8502 8503 white
494 SE25M256EU/52 SE25M256EU/52
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 M 256 EU 8504 8506

495 SE25M256EU/59 SE25M256EU/59
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 M 256 EU 8504 8504 white
496 SE25M256EU/65 SE25M256EU/65
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 M 256 EU 8507 8601 white
497 SE25M256EU/66 SE25M256EU/66
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 M 256 EU 8601 8604 white
498 SE25M262EU/66 SE25M262EU/66
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 25M262 EU 8603 8608 white;
499 SE25M262EU/80 SE25M262EU/80
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 25M262 EU 8609 8711 white;
500 SE25M262EU/82 SE25M262EU/82
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 25M262 EU 8801 8801 white
501 SE25M262EU/86 SE25M262EU/86
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 25M262 EU
white
502 SE25M571EU/17 SE25M571EU/17
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 M 571 EU 8404 8503

503 SE25M571EU/32 SE25M571EU/32
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 M 571 EU 8505 stainless steel
504 SE25M571EU/34 SE25M571EU/34
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 M 571 EU 8505 stainless steel
505 SE25M571EU/36 SE25M571EU/36
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 M 571 EU 8507 stainless steel
506 SE25M576EU/17 SE25M576EU/17
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 M 576 EU 8501 8504 Stainless Steel
507 SE25M576EU/34 SE25M576EU/34
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 M 576 EU 8505 8506 Stainless Steel
508 SE25M576EU/36 SE25M576EU/36
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 M 576 EU 8507 8604 Stainless Steel
509 SE25M577EU/36 SE25M577EU/36
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25M577EU 8603 Edelstahl;
510 SE25M577EU/40 SE25M577EU/40
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25M577EU 8604 8608 Edelstahl;
511 SE25M577EU/44 SE25M577EU/44
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25M577EU 8704 8712 Edelstahl;
512 SE25M577EU/45 SE25M577EU/45
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25M577EU
stainless steel
513 SE25M577EU/47 SE25M577EU/47
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25M577EU 8802 8804 stainless steel
514 SE25M577EU/49 SE25M577EU/49
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25M577EU 8801 8801 stainless steel
515 SE25M577EU/80 SE25M577EU/80
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25M577EU 8609 8703 Edelstahl;
516 SE25M850EU/01 SE25M850EU/01
SIEMENS ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 8406

517 SE25M850EU/52 SE25M850EU/52
SIEMENS ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 8504

518 SE25M850EU/64 SE25M850EU/64
SIEMENS ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 8507

519 SE25M850EU/72 SE25M850EU/72
SIEMENS ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 8603

520 SE25M850EU/74 SE25M850EU/74
SIEMENS ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 8605

521 SE25M850EU/75 SE25M850EU/75
SIEMENS ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 8611 8704

522 SE25M850EU/86 SE25M850EU/86
SIEMENS ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 8804 KI86: CAMBIO DE MOTOR
523 SE25M850EU/90 SE25M850EU/90
SIEMENS ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
New heating element
524 SE25T250EU/17 SE25T250EU/17
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 T 250 EU 8402 8402 WEISS
525 SE25T250EU/28 SE25T250EU/28
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 T 250 EU 8404 8408

526 SE25T250EU/29 SE25T250EU/29
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 T 250 EU 8409 8409

527 SE25T250EU/36 SE25T250EU/36
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 25 T 250 EU 8507 8509 white
528 SE26291/03 SE26291/03
SIEMENS ΗΠΠ SE 26291

529 SE26291/07 SE26291/07
SIEMENS ΗΠΠ SE 26291 8006 weiss
530 SE26292/02 SE26292/02
SIEMENS ΗΠΠ SE 26292 8002 WEISS
531 SE26292/05 SE26292/05
SIEMENS ΗΠΠ SE 26292 8005 weiss
532 SE26292/07 SE26292/07
SIEMENS ΗΠΠ SE 26292 8006 weiss
533 SE26292/12 SE26292/12
SIEMENS ΗΠΠ SE 26292 8103 weiss
534 SE26292/13 SE26292/13
SIEMENS ΗΠΠ SE 26292 8102 weiss
535 SE26293/13 SE26293/13
SIEMENS ΗΠΠ SE 26293 8105 Weiss
536 SE26293/16 SE26293/16
SIEMENS ΗΠΠ SE 26293 8106 Weiss
537 SE26293/17 SE26293/17
SIEMENS ΗΠΠ SE 26293 8207 Weiss
538 SE26293/20 SE26293/20
SIEMENS ΗΠΠ SE 26293 8211 Weiss
539 SE26293/21 SE26293/21
SIEMENS ΗΠΠ SE 26293 8212 Weiss
540 SE26293/22 SE26293/22
SIEMENS ΗΠΠ SE 26293 8306 Weiss
541 SE26A290/17 SE26A290/17
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 26 A290 8210 WEISS
542 SE26A290/20 SE26A290/20
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 26 A290 8211 WEISS
543 SE26A290/21 SE26A290/21
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 26 A290 8212 WEISS
544 SE26A290/22 SE26A290/22
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 26 A290 8307 8310 WEISS
545 SE26A290/24 SE26A290/24
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 26 A290 8311 8312 WEISS
546 SE26A294EU/17 SE26A294EU/17
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 26 A294 EU 8309 8309 weiss
547 SE26A294EU/24 SE26A294EU/24
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 26 A294 EU 8311 8402

548 SE26A294EU/27 SE26A294EU/27
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 26 A294 EU 8403

549 SE26T251EU/01 SE26T251EU/01
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 26 T 251 EU 8503 8507 white;
550 SE26T251EU/04 SE26T251EU/04
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 26 T 251 EU 8508 8605 white;
551 SE26T290EU/04 SE26T290EU/04
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 26T290 EU 8603 8605 white;
552 SE26T290EU/07 SE26T290EU/07
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 26T290 EU 8606 8612 white
553 SE26T290EU/10 SE26T290EU/10
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 26T290 EU 8701 8712 white
554 SE26T290EU/13 SE26T290EU/13
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 26T290 EU 8712 8801 White
555 SE26T290EU/18 SE26T290EU/18
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 26T290 EU 8802 8804 white
556 SE28260/17 SE28260/17
SIEMENS ΗΠΠ SE 28260 7904 Weiss
557 SE28262/17 SE28262/17
SIEMENS ΗΠΠ SE 28262 8007 weiss
558 SE28262/22 SE28262/22
SIEMENS ΗΠΠ SE 28262 8010 weiss
559 SE28290/12 SE28290/12
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 7703 weis
560 SE28290/13 SE28290/13
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 7703 weiss
561 SE28291EU/12 SE28291EU/12
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 7707 7912 weiss
562 SE28291EU/13 SE28291EU/13
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 7707 7912 weiss
563 SE28A260/35 SE28A260/35
SIEMENS ΗΛ.ΠΛΥΝ.ΠΙΑΤΩΝ SE28A260 8202 WEISS
564 SE28A260/38 SE28A260/38
SIEMENS ΗΛ.ΠΛΥΝ.ΠΙΑΤΩΝ SE28A260 8211 WEISS
565 SE28A260/42 SE28A260/42
SIEMENS ΗΛ.ΠΛΥΝ.ΠΙΑΤΩΝ SE28A260 8212 WEISS
566 SE34600EU/12 SE34600EU/12
SIEMENS Dishwashers 60 cm built-in/built-under 7811 schwarz
567 SE34600EU/13 SE34600EU/13
SIEMENS Dishwashers 60 cm built-in/built-under 7810 schwarz
568 SE34600EU/20 SE34600EU/20
SIEMENS Dishwashers 60 cm built-in/built-under 7907 schwarz
569 SE53500/12 SE53500/12
SIEMENS Dishwashers 60 cm built-in/built-under 7904 edelstahl
570 SE53500/13 SE53500/13
SIEMENS Dishwashers 60 cm built-in/built-under 7810 8108 Edelstahl
571 SE53500/14 SE53500/14
SIEMENS Dishwashers 60 cm built-in/built-under 7809 edelstahl
572 SE53500/28 SE53500/28
SIEMENS Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8103 8103 Edelstahl
573 SE53500/31 SE53500/31
SIEMENS Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8307 8504 Edelstahl
574 SE53500/58 SE53500/58
SIEMENS Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8505 8509 stainless steel
575 SE53500/70 SE53500/70
SIEMENS Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8510 8606 stainless steel
576 SE53500/73 SE53500/73
SIEMENS Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8607 8610 stainless steel
577 SE53500/79 SE53500/79
SIEMENS Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8607 8609 stainless steel
578 SE54600/12 SE54600/12
SIEMENS Dishwashers 60 cm built-in/built-under 7811

579 SE54600/13 SE54600/13
SIEMENS Dishwashers 60 cm built-in/built-under 7810

580 SE54600/20 SE54600/20
SIEMENS Dishwashers 60 cm built-in/built-under 7907

581 SE54M572EU/37 SE54M572EU/37
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 54M572 EU 8607 8712 stainless steel
582 SE54M572EU/45 SE54M572EU/45
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 54M572 EU 8804 8804

583 SE54M572EU/47 SE54M572EU/47
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 54M572 EU 8802 8803 stainless steel
584 SE54M572EU/49 SE54M572EU/49
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 54M572 EU 8801 8801 stainless steel
585 SE54M572EU/50 SE54M572EU/50
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 54M572 EU 8805 8810 stainless steel
586 SE54M671EU/17 SE54M671EU/17
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 54 M671 EU 8506 8509 black
587 SE54M671EU/37 SE54M671EU/37
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 54 M671 EU 8510 8609 black
588 SE54M671EU/41 SE54M671EU/41
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 54 M671 EU 8510 8609 black
589 SE54M770EU/17 SE54M770EU/17
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 54M770 EU (ALU 60CM) 8406 8504 alu
590 SE54M770EU/32 SE54M770EU/32
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 54M770 EU (ALU 60CM) 8505 8505 alu
591 SE54M770EU/34 SE54M770EU/34
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 54M770 EU (ALU 60CM) 8505 8506 alu
592 SE54M770EU/36 SE54M770EU/36
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 54M770 EU (ALU 60CM) 8507 8509 alu
593 SE54M770EU/37 SE54M770EU/37
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 54M770 EU (ALU 60CM) 8509 8510 alu
594 SE54M771EU/17 SE54M771EU/17
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 54 M771 EU 8509 8509 alu;
595 SE54M771EU/37 SE54M771EU/37
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 54 M771 EU 8510 8608 black
596 SE54M771EU/41 SE54M771EU/41
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 54 M771 EU 8510 8608 black
597 SE55231EU/14 SE55231EU/14
SIEMENS Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8303

598 SE55260/12 SE55260/12
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55260 7912 weiss
599 SE55260/13 SE55260/13
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55260 7912 weiss
600 SE55261EU/17 SE55261EU/17
SIEMENS ΗΠΠ SE 55261EU 7908 Weiss
601 SE55262/17 SE55262/17
SIEMENS ΗΠΠ SE 55262 8006 weiss
602 SE55262/22 SE55262/22
SIEMENS ΗΠΠ SE 55262 8011 weiss
603 SE55290/03 SE55290/03
SIEMENS ΗΠΠ SE 55290

604 SE55290/07 SE55290/07
SIEMENS ΗΠΠ SE 55290 8006 weiss
605 SE55291/03 SE55291/03
SIEMENS ΗΠΠ SE 55291 8005 weiss
606 SE55291/05 SE55291/05
SIEMENS ΗΠΠ SE 55291 8006 weiss
607 SE55291/07 SE55291/07
SIEMENS ΗΠΠ SE 55291 8006 weiss
608 SE55291/12 SE55291/12
SIEMENS ΗΠΠ SE 55291 8103 weiss
609 SE55292/13 SE55292/13
SIEMENS ΗΠΠ SE55292 8106 Weiss
610 SE55292/18 SE55292/18
SIEMENS ΗΠΠ SE55292 8205 8209 Weiss
611 SE55292/19 SE55292/19
SIEMENS ΗΠΠ SE55292 8210 Weiss
612 SE55292/21 SE55292/21
SIEMENS ΗΠΠ SE55292 8212 Weiss
613 SE55292/22 SE55292/22
SIEMENS ΗΠΠ SE55292 8306 Weiss
614 SE55292/23 SE55292/23
SIEMENS ΗΠΠ SE55292

615 SE55460/12 SE55460/12
SIEMENS Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SE 55460 7912 umbra
616 SE55460/13 SE55460/13
SIEMENS Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SE 55460 7912 umbra
617 SE55461EU/17 SE55461EU/17
SIEMENS ΗΠΠ SE 55461EU 7908 Umbra
618 SE55462/17 SE55462/17
SIEMENS ΗΠΠ SE 55462 8006 umbra
619 SE55462/22 SE55462/22
SIEMENS ΗΠΠ SE 55462 8011 umbra
620 SE55490/03 SE55490/03
SIEMENS ΗΠΠ SE 55490 7912

621 SE55490/07 SE55490/07
SIEMENS ΗΠΠ SE 55490 8006 umbra
622 SE55491/03 SE55491/03
SIEMENS ΗΠΠ SE 55491 8005 umbra
623 SE55491/05 SE55491/05
SIEMENS ΗΠΠ SE 55491 8006 umbra
624 SE55491/07 SE55491/07
SIEMENS ΗΠΠ SE 55491 8006 umbra
625 SE55491/12 SE55491/12
SIEMENS ΗΠΠ SE 55491 8103 weiss
626 SE55560/12 SE55560/12
SIEMENS ΗΠΠ SE 55560 7912 edelstahl
627 SE55560/13 SE55560/13
SIEMENS ΗΠΠ SE 55560 7912 edelstahl
628 SE55561EU/17 SE55561EU/17
SIEMENS ΗΠΠ SE 55561EU 7908 Edelstahl
629 SE55562/17 SE55562/17
SIEMENS ΗΠΠ SE 55562 8006 Edelstahl
630 SE55562/22 SE55562/22
SIEMENS ΗΠΠ SE 55562 8308 8308 Edelstahl
631 SE55590/03 SE55590/03
SIEMENS ΗΠΠ SE 55590 7912

632 SE55590/06 SE55590/06
SIEMENS ΗΠΠ SE 55590 8005 Edelstahl
633 SE55590/07 SE55590/07
SIEMENS ΗΠΠ SE 55590 8006 Edelstahl
634 SE55591/03 SE55591/03
SIEMENS ΗΠΠ SE 55591 8005 Edelstahl
635 SE55591/05 SE55591/05
SIEMENS ΗΠΠ SE 55591 8006 Edelstahl
636 SE55591/07 SE55591/07
SIEMENS ΗΠΠ SE 55591 8006 Edelstahl
637 SE55591/12 SE55591/12
SIEMENS ΗΠΠ SE 55591
Edelstahl
638 SE55592/13 SE55592/13
SIEMENS ΗΠΠ SE55592 8106 Edelstahl
639 SE55592/18 SE55592/18
SIEMENS ΗΠΠ SE55592 8205 EDELSTAHL
640 SE55592/21 SE55592/21
SIEMENS ΗΠΠ SE55592 8212 EDELSTAHL
641 SE55592/22 SE55592/22
SIEMENS ΗΠΠ SE55592 8306 EDELSTAHL
642 SE55592/23 SE55592/23
SIEMENS ΗΠΠ SE55592

643 SE55660/12 SE55660/12
SIEMENS ΗΠΠ SE 55660 7912 schwarz
644 SE55660/13 SE55660/13
SIEMENS ΗΠΠ SE 55660 7912 schwarz
645 SE55661EU/17 SE55661EU/17
SIEMENS ΗΠΠ SE 55661EU 7908 Schwarz
646 SE55662/17 SE55662/17
SIEMENS ΗΠΠ SE 55662 8006 schwarz
647 SE55662/22 SE55662/22
SIEMENS ΗΠΠ SE 55662 8011 schwarz
648 SE55690/03 SE55690/03
SIEMENS ΗΠΠ SE 55690 7912

649 SE55690/07 SE55690/07
SIEMENS ΗΠΠ SE 55690 8006 schwarz
650 SE55691/03 SE55691/03
SIEMENS ΗΠΠ SE 55691 8005 schwarz
651 SE55691/05 SE55691/05
SIEMENS ΗΠΠ SE 55691 8006 schwarz
652 SE55691/07 SE55691/07
SIEMENS ΗΠΠ SE 55691 8006 schwarz
653 SE55691/12 SE55691/12
SIEMENS ΗΠΠ SE 55691 8103 weiss
654 SE55692/13 SE55692/13
SIEMENS ΗΠΠ SE55692 8106 Schwarz
655 SE55692/18 SE55692/18
SIEMENS ΗΠΠ SE55692 8205 Schwarz
656 SE55692/21 SE55692/21
SIEMENS ΗΠΠ SE55692 8212 Schwarz
657 SE55692/22 SE55692/22
SIEMENS ΗΠΠ SE55692 8306 Schwarz
658 SE55891/03 SE55891/03
SIEMENS ΗΠΠ SE 55891 8005 alu
659 SE55891/05 SE55891/05
SIEMENS ΗΠΠ SE 55891 8006 alu
660 SE55891/07 SE55891/07
SIEMENS ΗΠΠ SE 55891 8006 alu
661 SE55891/12 SE55891/12
SIEMENS ΗΠΠ SE 55891 8103 weiss
662 SE55892/13 SE55892/13
SIEMENS ΗΠΠ SE55892 8106 Alu
663 SE55A262/43 SE55A262/43
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 A262 8307 8310 WEISS
664 SE55A262/45 SE55A262/45
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 A262 8311 8312 WEISS
665 SE55A262/47 SE55A262/47
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 A262 8401 8407

666 SE55A262/56 SE55A262/56
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 A262 8412 white
667 SE55A290/42 SE55A290/42
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 A290 8310 8310 Weiss
668 SE55A290/45 SE55A290/45
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 A290 8311 8405 WEISS
669 SE55A290EU/42 SE55A290EU/42
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 A290EU 8309 8310

670 SE55A290EU/45 SE55A290EU/45
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 A290EU 8311 8407 WEISS
671 SE55A290EU/56 SE55A290EU/56
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 A290EU 8412 white
672 SE55A462/43 SE55A462/43
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 A462 8308 8310 Umbra
673 SE55A462/45 SE55A462/45
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 A462 8311 8312 BRAUN
674 SE55A462/47 SE55A462/47
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 A462 8401 8407

675 SE55A490EU/42 SE55A490EU/42
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 A490 EU 8309 8310

676 SE55A490EU/45 SE55A490EU/45
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 A490 EU 8310 8409 UMBRA
677 SE55A490EU/56 SE55A490EU/56
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 A490 EU 8412 brown
678 SE55A562/35 SE55A562/35
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 A562 8309 8310 Edelstahl
679 SE55A562/45 SE55A562/45
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 A562 8311 8312 EDELSTAHL
680 SE55A562/47 SE55A562/47
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 A562 8401 8410

681 SE55A562/56 SE55A562/56
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 A562 8412 black
682 SE55A590/42 SE55A590/42
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE55 A590 8307 8310

683 SE55A590/45 SE55A590/45
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE55 A590 8310 8407 EDELSTAHL
684 SE55A590EU/42 SE55A590EU/42
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 A590EU 8307 8310 SPUELER INTEGRIERT 60CM EDELST
685 SE55A690/42 SE55A690/42
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 A690 8307 8310 Schwarz
686 SE55A690/45 SE55A690/45
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 A690 8311 8405 SCHWARZ
687 SE55A690EU/42 SE55A690EU/42
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 A690EU 8309 8310

688 SE55A690EU/45 SE55A690EU/45
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 A690EU 8312 8410 SCHWARZ
689 SE55A690EU/56 SE55A690EU/56
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 A690EU 8412 black
690 SE55E533EU/35 SE55E533EU/35
SIEMENS Dishwasher integrated 8507 8508 Stainless Steel;
691 SE55E533EU/70 SE55E533EU/70
SIEMENS Dishwasher integrated 8510 8606 Stainless Steel;
692 SE55E533EU/73 SE55E533EU/73
SIEMENS Dishwasher integrated 8607 8801 stainless steel
693 SE55E533EU/74 SE55E533EU/74
SIEMENS Dishwasher integrated 8606 stainless steel
694 SE55E533EU/82 SE55E533EU/82
SIEMENS Dishwasher integrated 8805 8806

695 SE55E533EU/86 SE55E533EU/86
SIEMENS Dishwasher integrated 8802 8803 stainless steel
696 SE55E533EU/93 SE55E533EU/93
SIEMENS Dishwasher integrated 8806 8809

697 SE55E534EU/01 SE55E534EU/01
SIEMENS Dishwasher integrated 8511

698 SE55E534EU/70 SE55E534EU/70
SIEMENS Dishwasher integrated 8511

699 SE55E534EU/71 SE55E534EU/71
SIEMENS Dishwasher integrated 8602

700 SE55E534EU/74 SE55E534EU/74
SIEMENS Dishwasher integrated 8607

701 SE55E534EU/75 SE55E534EU/75
SIEMENS Dishwasher integrated 8607

702 SE55M250EU/35 SE55M250EU/35
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 250 EU 8406 8411 White
703 SE55M250EU/52 SE55M250EU/52
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 250 EU 8505 8509 white;
704 SE55M250EU/56 SE55M250EU/56
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 250 EU 8412 8504 White
705 SE55M250EU/66 SE55M250EU/66
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 250 EU
white
706 SE55M250EU/70 SE55M250EU/70
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 250 EU 8510 8510 white;
707 SE55M255EU/35 SE55M255EU/35
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M255 EU 8507 8508 White
708 SE55M255EU/70 SE55M255EU/70
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M255 EU 8510 8604 White
709 SE55M255EU/73 SE55M255EU/73
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M255 EU 8607 8611 white
710 SE55M255EU/79 SE55M255EU/79
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M255 EU 8607 8609 white
711 SE55M280EU/37 SE55M280EU/37
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 280 EU 8603 8712 white
712 SE55M280EU/45 SE55M280EU/45
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 280 EU 8804 8804

713 SE55M280EU/47 SE55M280EU/47
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 280 EU 8802 8803 white
714 SE55M280EU/49 SE55M280EU/49
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 280 EU 8801 8801 white
715 SE55M280EU/50 SE55M280EU/50
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 280 EU 8805 8809

716 SE55M450EU/35 SE55M450EU/35
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE M 450 EU 8405 8411 umbra
717 SE55M450EU/52 SE55M450EU/52
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE M 450 EU 8505 8505 brown;
718 SE55M450EU/56 SE55M450EU/56
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE M 450 EU 8412 8504 umbra
719 SE55M450EU/63 SE55M450EU/63
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE M 450 EU 8506 8509 brown;
720 SE55M450EU/70 SE55M450EU/70
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE M 450 EU 8510 8510 brown;
721 SE55M455EU/35 SE55M455EU/35
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M455 EU 8507 8508 brown;
722 SE55M455EU/70 SE55M455EU/70
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M455 EU 8510 8606 brown;
723 SE55M455EU/73 SE55M455EU/73
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M455 EU 8608 8611 brown
724 SE55M455EU/79 SE55M455EU/79
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M455 EU 8608 8609 brown
725 SE55M480EU/37 SE55M480EU/37
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 480 EU 8606 8712 brown;
726 SE55M480EU/45 SE55M480EU/45
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 480 EU 8804 8804

727 SE55M480EU/47 SE55M480EU/47
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 480 EU 8802 8803 brown
728 SE55M480EU/49 SE55M480EU/49
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 480 EU 8801 8801 brown
729 SE55M480EU/50 SE55M480EU/50
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 480 EU 8805 8809

730 SE55M550EU/35 SE55M550EU/35
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 550 EU 8403 8412 stainless steel
731 SE55M550EU/52 SE55M550EU/52
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 550 EU 8504 8509 Stainless Steel
732 SE55M550EU/56 SE55M550EU/56
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 550 EU 8412 8504 stainless steel
733 SE55M550EU/70 SE55M550EU/70
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 550 EU 8509 8512 Stainless Steel
734 SE55M555EU/35 SE55M555EU/35
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M555 EU 8507 8509 Stainless Steel;
735 SE55M555EU/70 SE55M555EU/70
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M555 EU 8509 8606 Stainless Steel;
736 SE55M555EU/73 SE55M555EU/73
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M555 EU 8607 8612 stainless steel
737 SE55M555EU/79 SE55M555EU/79
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M555 EU 8607 8609 stainless steel
738 SE55M558EU/70 SE55M558EU/70
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55M558 EU 8607 8802 stainless steel;
739 SE55M558EU/82 SE55M558EU/82
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55M558 EU 8804 8804 stainless steel
740 SE55M558EU/86 SE55M558EU/86
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55M558 EU 8803 8803 stainless steel
741 SE55M558EU/92 SE55M558EU/92
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55M558 EU 8805 8806 stainless steel
742 SE55M558EU/93 SE55M558EU/93
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55M558 EU 8807 8810 stainless steel
743 SE55M572EU/32 SE55M572EU/32
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 572 EU 8505 8505 Stainless Steel
744 SE55M572EU/34 SE55M572EU/34
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 572 EU 8506 8507 Stainless Steel
745 SE55M572EU/36 SE55M572EU/36
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 572 EU 8507 8509 Stainless Steel
746 SE55M572EU/37 SE55M572EU/37
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 572 EU 8510 8511 stainless steel
747 SE55M572EU/45 SE55M572EU/45
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 572 EU 8405 8504 Stainless Steel
748 SE55M574EU/34 SE55M574EU/34
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M574 EU 8506 8506 Stainless Steel
749 SE55M574EU/36 SE55M574EU/36
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M574 EU 8509 8509 Stainless Steel
750 SE55M574EU/37 SE55M574EU/37
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M574 EU 8510 8609 stainless steel
751 SE55M574EU/41 SE55M574EU/41
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M574 EU 8610 8612 stainless steel
752 SE55M580EU/17 SE55M580EU/17
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 580 EU 8603 8801 Stainless Steel;
753 SE55M580EU/45 SE55M580EU/45
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 580 EU 8804 8804

754 SE55M580EU/47 SE55M580EU/47
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 580 EU 8802 8804 stainless steel
755 SE55M580EU/49 SE55M580EU/49
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 580 EU 8801 8802 stainless steel
756 SE55M580EU/50 SE55M580EU/50
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 580 EU 8804 8810

757 SE55M680EU/37 SE55M680EU/37
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 680 EU 8606 8712 black;
758 SE55M680EU/45 SE55M680EU/45
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 680 EU 8804 8804

759 SE55M680EU/47 SE55M680EU/47
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 680 EU 8802 8804 black
760 SE55M680EU/49 SE55M680EU/49
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 680 EU 8801 8802 black
761 SE55M680EU/50 SE55M680EU/50
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55 M 680 EU 8805 8808 black;
762 SE55M780EU/17 SE55M780EU/17
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55M780 EU 8607 8712 alu;
763 SE55M780EU/45 SE55M780EU/45
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55M780 EU 8804 8804

764 SE55M780EU/47 SE55M780EU/47
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55M780 EU 8803 8803 alu
765 SE55M780EU/49 SE55M780EU/49
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55M780 EU
alu
766 SE55M780EU/50 SE55M780EU/50
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 55M780 EU 8806 8806 alu;
767 SE56290/01 SE56290/01
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 56290 7909 Weiss
768 SE56290/07 SE56290/07
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 56290 8006 weiss
769 SE56490/01 SE56490/01
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 56490 7909 Umbra
770 SE56490/07 SE56490/07
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 56490 8006 umbra
771 SE56590/01 SE56590/01
SIEMENS Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SE 56590 7909 Edelstahl
772 SE56690/01 SE56690/01
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 56690 7909 Schwarz
773 SE56690/07 SE56690/07
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 56690 8006 schwarz
774 SE56891/02 SE56891/02
SIEMENS ΗΠΠ SE 56891 8004 Alu
775 SE56891/05 SE56891/05
SIEMENS ΗΠΠ SE 56891 8006 Alu
776 SE56891/07 SE56891/07
SIEMENS ΗΠΠ SE 56891 8006 Alu
777 SE56891/12 SE56891/12
SIEMENS ΗΠΠ SE 56891 8103 Alu
778 SE56891/13 SE56891/13
SIEMENS ΗΠΠ SE 56891 8102 Alu
779 SE56A290/20 SE56A290/20
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 56 A290 8210 WEISS
780 SE56A290/21 SE56A290/21
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 56 A290 8212 WEISS
781 SE56A290/22 SE56A290/22
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 56 A290 8308 8409 WEISS
782 SE56A590/17 SE56A590/17
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 56 A590 8209 Edelstahl
783 SE56A590/20 SE56A590/20
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 56 A590 8210 EDELSTAHL
784 SE56A590/21 SE56A590/21
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 56 A590 8212 EDELSTAHL
785 SE56A590/22 SE56A590/22
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 56 A590 8307 8409 Edelstahl
786 SE56A590/36 SE56A590/36
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 56 A590 8507 stainless steel
787 SE56A590/37 SE56A590/37
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 56 A590 8509 stainless steel
788 SE56A690/20 SE56A690/20
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 56 A690 8210 SCHWARZ
789 SE56A690/21 SE56A690/21
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 56 A690 8308 8409 SCHWARZ
790 SE56A690/22 SE56A690/22
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 56 A690 8306 SCHWARZ
791 SE56T591EU/07 SE56T591EU/07
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 56T591 EU 8607 8612 stainless steel
792 SE56T591EU/10 SE56T591EU/10
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 56T591 EU 8612 8801 stainless steel
793 SE56T591EU/13 SE56T591EU/13
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 56T591 EU 8804 8804 stainless steel
794 SE56T591EU/18 SE56T591EU/18
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 56T591 EU 8802 8804 stainless steel
795 SE56T591EU/21 SE56T591EU/21
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 56T591 EU 8805 8810 stainless steel
796 SE56T791EU/07 SE56T791EU/07
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 56T791 EU 8607 8612 alu;
797 SE56T791EU/10 SE56T791EU/10
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 56T791 EU 8612 8709 alu;
798 SE56T791EU/13 SE56T791EU/13
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 56T791 EU
alu
799 SE56T791EU/21 SE56T791EU/21
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 56T791 EU
alu
800 SE58260/17 SE58260/17
SIEMENS Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SE 58260
Weiss
801 SE58261/17 SE58261/17
SIEMENS Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SE 58261 8007 weiss
802 SE58261/22 SE58261/22
SIEMENS Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SE 58261 8011 weiss
803 SE58460/17 SE58460/17
SIEMENS Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SE 58460
Umbra
804 SE58461/17 SE58461/17
SIEMENS Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SE 58461 8007 umbra
805 SE58461/22 SE58461/22
SIEMENS Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SE 58461 8011 umbra
806 SE58560/17 SE58560/17
SIEMENS Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SE 58560 7907 Edelstahl
807 SE58561/17 SE58561/17
SIEMENS Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SE 58561 8007 Edelstahl
808 SE58561/22 SE58561/22
SIEMENS Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SE 58561 8011 Edelstahl
809 SE58660/17 SE58660/17
SIEMENS Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SE 58660
Schwarz
810 SE58661/17 SE58661/17
SIEMENS Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SE 58661 8007 schwarz
811 SE58661/22 SE58661/22
SIEMENS Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SE 58661 8011 schwarz
812 SE58A260/35 SE58A260/35
SIEMENS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 58 A260 8204 WEISS
813 SE58A260/38 SE58A260/38
SIEMENS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 58 A260 8211 WEISS
814 SE58A260/42 SE58A260/42
SIEMENS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 58 A260 8212 WEISS
815 SE58A460/35 SE58A460/35
SIEMENS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 58 A460 8204 UMBRA
816 SE58A460/38 SE58A460/38
SIEMENS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 58 A460 8211 UMBRA
817 SE58A460/42 SE58A460/42
SIEMENS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 58 A460 8212 UMBRA
818 SE58A560/35 SE58A560/35
SIEMENS ΗΠΠ SE58A560 8202 EDELSTAHL
819 SE58A560/38 SE58A560/38
SIEMENS ΗΠΠ SE58A560 8211 EDELSTAHL
820 SE58A560/42 SE58A560/42
SIEMENS ΗΠΠ SE58A560 8212 EDELSTAHL
821 SE58A560/43 SE58A560/43
SIEMENS ΗΠΠ SE58A560 8307

822 SE58A560/47 SE58A560/47
SIEMENS ΗΠΠ SE58A560 8401

823 SE58A660/35 SE58A660/35
SIEMENS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 58 A660 8204 SCHWARZ
824 SE58A660/38 SE58A660/38
SIEMENS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 58 A660 8211 SCHWARZ
825 SE58A660/42 SE58A660/42
SIEMENS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 58 A660 8212 SCHWARZ
826 SE59290/12 SE59290/12
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 59290 EU 7912 weiss
827 SE59290/13 SE59290/13
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 59290 EU 7912 weiss
828 SE59290EU/12 SE59290EU/12
SIEMENS ΗΠΠ SE 59290EU 7912 weiss
829 SE59290EU/13 SE59290EU/13
SIEMENS ΗΠΠ SE 59290EU 7912 weiss
830 SE59490/12 SE59490/12
SIEMENS ΗΠΠ SE 59490 7912 umbra
831 SE59490/13 SE59490/13
SIEMENS ΗΠΠ SE 59490 7912 umbra
832 SE59590/12 SE59590/12
SIEMENS Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SE 59590 7912 edelstahl
833 SE59590/13 SE59590/13
SIEMENS Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SE 59590 7912 edelstahl
834 SE59690/12 SE59690/12
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 59690EU 7705 7912 schwarz
835 SE59690/13 SE59690/13
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 59690EU 7705 7912 schwarz
836 SE59690EU/12 SE59690EU/12
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 59690EU 7705 7912 schwarz
837 SE59690EU/13 SE59690EU/13
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 59690EU 7705 7912 schwarz
838 SE65560/13 SE65560/13
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 65560 7703 Edelstahl
839 SE65560/17 SE65560/17
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 65560 8010 Edelstahl
840 SE65560/19 SE65560/19
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 65560 7906 Edelstahl
841 SE65560/29 SE65560/29
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 65560 8104 Edelstahl
842 SE65590/07 SE65590/07
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 65590 8010 Edelstahl
843 SE65A590/13 SE65A590/13
SIEMENS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 65A590 8112

844 SE65A590/18 SE65A590/18
SIEMENS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 65A590 8205 VOLINTEGRIERT
845 SE65A590/21 SE65A590/21
SIEMENS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 65A590 8212 VOLINTEGRIERT
846 SE65A591/17 SE65A591/17
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 65 A591 8210

847 SE65A591/20 SE65A591/20
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 65 A591 8210

848 SE65A591/21 SE65A591/21
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 65 A591 8212

849 SE65A591/22 SE65A591/22
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 65 A591 8307 8310

850 SE65A591/24 SE65A591/24
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 65 A591 8310 8401 EDELSTAHL
851 SE65A591/25 SE65A591/25
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 65 A591 8401 8403

852 SE65A591/27 SE65A591/27
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 65 A591 8403 8406

853 SE65T370EU/02 SE65T370EU/02
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 65 T 370 EU
stainless steel
854 SE65T370EU/03 SE65T370EU/03
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 65 T 370 EU 8405 8507

855 SE65T370EU/07 SE65T370EU/07
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 65 T 370 EU 8507 8509 stainless steel
856 SE65T370EU/08 SE65T370EU/08
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 65 T 370 EU 8509 8512 stainless steel
857 SE65T371EU/01 SE65T371EU/01
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 65 T371 EU 8509 8509 Stainless Steel;
858 SE65T371EU/05 SE65T371EU/05
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 65 T371 EU 8510 8612 Stainless Steel;
859 SE65T371EU/07 SE65T371EU/07
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 65 T371 EU 8606 8611 stainless steel
860 SE65T371EU/10 SE65T371EU/10
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 65 T371 EU 8701 8702 stainless steel
861 SE65T372EU/07 SE65T372EU/07
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 65T372 EU 8607 8612 Stainless Steel;
862 SE65T372EU/10 SE65T372EU/10
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 65T372 EU 8701 8802 Stainless Steel;
863 SE65T372EU/13 SE65T372EU/13
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 65T372 EU 8804 8804 stainless steel
864 SE65T372EU/18 SE65T372EU/18
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 65T372 EU 8802 8803 stainless steel
865 SE65T372EU/21 SE65T372EU/21
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SE 65T372 EU 8805 8810 stainless steel
866 SE70A591/17 SE70A591/17
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 70 A591 8301 EDELSTAHL
867 SE70A591/19 SE70A591/19
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 70 A591 8307 8310 EDELSTAHL
868 SE70A591/20 SE70A591/20
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 70 A591 8310 8406 EDELSTAHL
869 SE70A591/21 SE70A591/21
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 70 A591 8310 8310

870 SF24230/02 SF24230/02
SIEMENS ΗΠΠ SF 24230 7910 Weiss
871 SF24230/04 SF24230/04
SIEMENS ΗΠΠ SF 24230 8101 Weiss
872 SF24230/05 SF24230/05
SIEMENS ΗΠΠ SF 24230 8102 Weiss
873 SF24230/10 SF24230/10
SIEMENS ΗΠΠ SF 24230 8106 Weiss
874 SF24232/08 SF24232/08
SIEMENS ΗΠΠ SF 24232 8107 Weiss
875 SF24232/14 SF24232/14
SIEMENS ΗΠΠ SF 24232 8212 Weiss
876 SF24232/16 SF24232/16
SIEMENS ΗΠΠ SF 24232 8303 Weiss
877 SF24232/20 SF24232/20
SIEMENS ΗΠΠ SF 24232 8310

878 SF24A230/14 SF24A230/14
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 24 A230 8307 8309 WISS
879 SF24A230/20 SF24A230/20
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 24 A230 8309 8407 white
880 SF24A230/21 SF24A230/21
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 24 A230 8410

881 SF24E201EU/01 SF24E201EU/01
SIEMENS Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9004 9103 White
882 SF24E234EU/01 SF24E234EU/01
SIEMENS Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9004 9108 White
883 SF24M230EU/14 SF24M230EU/14
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 24 M 230 EU 8402 8410 WIESS
884 SF24M230EU/21 SF24M230EU/21
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 24 M 230 EU 8410 8502

885 SF24M230EU/23 SF24M230EU/23
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 24 M 230 EU 8502 8506

886 SF24M230EU/27 SF24M230EU/27
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 24 M 230 EU 8506 8509 white
887 SF24M230EU/28 SF24M230EU/28
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 24 M 230 EU 8509 8603

888 SF24T252GB/01 SF24T252GB/01
SIEMENS Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9001 9103 White
889 SF24T252GB/18 SF24T252GB/18
SIEMENS Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9104 9108 White
890 SF24T257EU/01 SF24T257EU/01
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 24T257 EU 8704 8802 white;
891 SF24T257EU/07 SF24T257EU/07
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 24T257 EU 8803 8803 white;
892 SF24T257EU/09 SF24T257EU/09
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 24T257 EU 8803 8812 white;
893 SF24T257EU/13 SF24T257EU/13
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 24T257 EU 8812 8909

894 SF24T257EU/15 SF24T257EU/15
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 24T257 EU 8910 9101 White
895 SF24T257EU/17 SF24T257EU/17
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 24T257 EU 9101 9103 White
896 SF24T257EU/18 SF24T257EU/18
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 24T257 EU 9104 9107 White
897 SF24T257RU/01 SF24T257RU/01
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 24T257 EU 8809 8810 White
898 SF24T257RU/13 SF24T257RU/13
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 24T257 EU

899 SF24T257RU/15 SF24T257RU/15
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 24T257 EU 9001 9001 White
900 SF24T258EU/01 SF24T258EU/01
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 24T258 EU 8703 8802 white
901 SF24T258EU/07 SF24T258EU/07
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 24T258 EU 8803 8803 white
902 SF24T258EU/09 SF24T258EU/09
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 24T258 EU 8803 8811 white
903 SF24T258EU/13 SF24T258EU/13
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 24T258 EU 8812 8909

904 SF24T258EU/15 SF24T258EU/15
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 24T258 EU 8910 9101 White
905 SF24T258EU/17 SF24T258EU/17
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 24T258 EU 9101 9103 White
906 SF24T258EU/18 SF24T258EU/18
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 24T258 EU 9103 9108 White
907 SF24T259EU/01 SF24T259EU/01
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 24T259EU 8903 8909 White
908 SF24T259EU/15 SF24T259EU/15
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 24T259EU 8910 9003 White
909 SF24T260EU/01 SF24T260EU/01
SIEMENS Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 8904 8905 White
910 SF24T260EU/15 SF24T260EU/15
SIEMENS Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 8911 8911 White
911 SF24T261EU/01 SF24T261EU/01
SIEMENS Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9003 9101 White
912 SF24T261EU/17 SF24T261EU/17
SIEMENS Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9102 9103 White
913 SF24T261EU/18 SF24T261EU/18
SIEMENS Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9104 9109 White
914 SF24T262EU/01 SF24T262EU/01
SIEMENS Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9101 9101 White
915 SF24T262EU/17 SF24T262EU/17
SIEMENS Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9101 9103 White
916 SF24T262EU/18 SF24T262EU/18
SIEMENS Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων
White
917 SF24T558EU/01 SF24T558EU/01
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 24T558 EU 8703 8802 stainless steel
918 SF24T558EU/07 SF24T558EU/07
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 24T558 EU
stainless steel
919 SF24T558EU/09 SF24T558EU/09
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 24T558 EU 8803 8812 stainless steel
920 SF24T558EU/13 SF24T558EU/13
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 24T558 EU 8812 8909

921 SF24T558EU/15 SF24T558EU/15
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 24T558 EU 8910 9101 Stainless steel
922 SF24T558EU/17 SF24T558EU/17
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 24T558 EU 9101 9103 Stainless steel
923 SF24T558EU/18 SF24T558EU/18
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 24T558 EU 9103 9108 Stainless steel
924 SF24T860EU/01 SF24T860EU/01
SIEMENS Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 8904 8907 Stainless steel
925 SF24T860EU/15 SF24T860EU/15
SIEMENS Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 8910 9012 Stainless steel
926 SF24T860EU/17 SF24T860EU/17
SIEMENS Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9101 9103 Stainless steel
927 SF24T860EU/18 SF24T860EU/18
SIEMENS Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9106 9106 Stainless steel
928 SF25260/01 SF25260/01
SIEMENS ΗΠΠ SF 25260 7904 Weiss
929 SF25260/02 SF25260/02
SIEMENS ΗΠΠ SF 25260 7910 Weiss
930 SF25260/04 SF25260/04
SIEMENS ΗΠΠ SF 25260 8012 Weiss
931 SF25260/05 SF25260/05
SIEMENS ΗΠΠ SF 25260 8102 Weiss
932 SF25261/08 SF25261/08
SIEMENS ΗΠΠ SF25261 8105 8208 Weiss
933 SF25261/13 SF25261/13
SIEMENS ΗΠΠ SF25261 8208 Weiss
934 SF25261/16 SF25261/16
SIEMENS ΗΠΠ SF25261 8303 Weiss
935 SF25A560EU/08 SF25A560EU/08
SIEMENS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 25 A560 EU 8205 8207 Edelstahl
936 SF25A560EU/13 SF25A560EU/13
SIEMENS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 25 A560 EU 8208 Edelstahl
937 SF25A560EU/16 SF25A560EU/16
SIEMENS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 25 A560 EU 8303 Edelstahl
938 SF25A561EU/15 SF25A561EU/15
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 25 A561 EU 8307 8307 Edelstahl
939 SF25A561EU/16 SF25A561EU/16
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 25 A561 EU 8309 8309 Edelstahl
940 SF25A561EU/18 SF25A561EU/18
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 25 A561 EU 8310 8403

941 SF25M230EU/14 SF25M230EU/14
SIEMENS ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 8407 8409 white
942 SF25M230EU/21 SF25M230EU/21
SIEMENS ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 8410 8502 white
943 SF25M230EU/23 SF25M230EU/23
SIEMENS ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 8503 8506

944 SF25M230EU/27 SF25M230EU/27
SIEMENS ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 8506 8509 white
945 SF25M230EU/28 SF25M230EU/28
SIEMENS ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 8510 8601

946 SF25M255EU/01 SF25M255EU/01
SIEMENS Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9003 9103 White
947 SF25M255EU/18 SF25M255EU/18
SIEMENS Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9103 9108 White
948 SF25M854EU/13 SF25M854EU/13
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 25M854EU 8901 8905 Stainless steel colored
949 SF25M854EU/14 SF25M854EU/14
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 25M854EU 8906 8909 Stainless steel colored
950 SF25M854EU/15 SF25M854EU/15
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 25M854EU 8910 9006 Stainless steel colored
951 SF25M855EU/01 SF25M855EU/01
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 25M855EU 9003 9103 Stainless steel
952 SF25M855EU/18 SF25M855EU/18
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 25M855EU 9104 9110 Stainless steel
953 SF25M856EU/01 SF25M856EU/01
SIEMENS Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9005 9104 Stainless steel
954 SF25M856EU/18 SF25M856EU/18
SIEMENS Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9104 9105 Stainless steel
955 SF25T251EU/15 SF25T251EU/15
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 25 T 251 EU 8403 8409

956 SF25T251EU/21 SF25T251EU/21
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 25 T 251 EU 8410 8502

957 SF25T251EU/23 SF25T251EU/23
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 25 T 251 EU 8503 8504

958 SF25T251EU/26 SF25T251EU/26
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 25 T 251 EU 8505 8506 white
959 SF25T251EU/28 SF25T251EU/28
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 25 T 251 EU 8510 8602

960 SF25T251EU/29 SF25T251EU/29
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 25 T 251 EU 8506 8509 white
961 SF25T252EU/01 SF25T252EU/01
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 25T252 EU 8601 8704 white;
962 SF25T253EU/01 SF25T253EU/01
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 25T253 EU 8703 8801 white
963 SF25T253EU/07 SF25T253EU/07
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 25T253 EU
white
964 SF25T253EU/09 SF25T253EU/09
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 25T253 EU 8803 8811 white
965 SF25T253EU/13 SF25T253EU/13
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 25T253 EU 8812 8907

966 SF25T552EU/15 SF25T552EU/15
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 25 T 552 EU 8403 8409

967 SF25T552EU/21 SF25T552EU/21
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 25 T 552 EU 8410 8503

968 SF25T552EU/23 SF25T552EU/23
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 25 T 552 EU 8504 8505

969 SF25T552EU/26 SF25T552EU/26
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 25 T 552 EU 8505 8506 stainless steel
970 SF25T552EU/28 SF25T552EU/28
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 25 T 552 EU 8509 8602

971 SF25T552EU/29 SF25T552EU/29
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 25 T 552 EU 8506 8509 stainless steel
972 SF25T554EU/01 SF25T554EU/01
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 25T554 EU 8601 8703 Stainless Steel;
973 SF54560/01 SF54560/01
SIEMENS Dishwashers 45 cm built-in/built-under 7905 Edelstahl
974 SF54560/02 SF54560/02
SIEMENS Dishwashers 45 cm built-in/built-under 7910 Edelstahl
975 SF54560/04 SF54560/04
SIEMENS Dishwashers 45 cm built-in/built-under 8011 Edelstahl
976 SF54560/05 SF54560/05
SIEMENS Dishwashers 45 cm built-in/built-under 8102 Edelstahl
977 SF54561/08 SF54561/08
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 54561 8107 8207 Edelstahl
978 SF54561/13 SF54561/13
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 54561 8208 Edelstahl
979 SF54561/16 SF54561/16
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 54561 8303 Edelstahl
980 SF54561/17 SF54561/17
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 54561 8304 Edelstahl
981 SF54860/02 SF54860/02
SIEMENS ΗΠΠ SF 54860 7910 Alu
982 SF54860/04 SF54860/04
SIEMENS ΗΠΠ SF 54860 8011 Alu
983 SF54860/05 SF54860/05
SIEMENS ΗΠΠ SF 54860 8102 Alu
984 SF54T250EU/15 SF54T250EU/15
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 54 T 250 EU 8406 8409 white
985 SF54T250EU/21 SF54T250EU/21
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 54 T 250 EU 8410 8503 white
986 SF54T250EU/23 SF54T250EU/23
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 54 T 250 EU 8503 8504

987 SF54T250EU/26 SF54T250EU/26
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 54 T 250 EU 8505 8505 white
988 SF54T250EU/28 SF54T250EU/28
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 54 T 250 EU 8510 8512 white
989 SF54T250EU/29 SF54T250EU/29
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 54 T 250 EU 8506 8509 white
990 SF54T250EU/30 SF54T250EU/30
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 54 T 250 EU 8601 white
991 SF54T253EU/01 SF54T253EU/01
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 54T253 EU 8704 8801 white;
992 SF54T253EU/07 SF54T253EU/07
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 54T253 EU 8803 8803 white
993 SF54T253EU/09 SF54T253EU/09
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 54T253 EU 8803 8812 white
994 SF54T253EU/13 SF54T253EU/13
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 54T253 EU 8901 8909

995 SF54T256EU/01 SF54T256EU/01
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 8907 8907 White
996 SF54T256EU/15 SF54T256EU/15
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 8912 9101 White
997 SF54T256EU/17 SF54T256EU/17
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 9102 9103 White
998 SF54T256EU/18 SF54T256EU/18
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 9104 9108 White
999 SF54T450EU/15 SF54T450EU/15
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 54 T 450 EU 8406 8409 brown
1000 SF54T450EU/21 SF54T450EU/21
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 54 T 450 EU 8410 8503 brown
1001 SF54T450EU/23 SF54T450EU/23
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 54 T 450 EU 8503 8504

1002 SF54T450EU/26 SF54T450EU/26
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 54 T 450 EU 8505 8506 brown
1003 SF54T450EU/28 SF54T450EU/28
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 54 T 450 EU 8510 8511 brown
1004 SF54T450EU/29 SF54T450EU/29
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 54 T 450 EU 8506 8509 brown
1005 SF54T450EU/30 SF54T450EU/30
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 54 T 450 EU 8601 brown
1006 SF54T456EU/01 SF54T456EU/01
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 8908 8908 Brown
1007 SF54T456EU/15 SF54T456EU/15
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 8912 9101 Brown
1008 SF54T456EU/17 SF54T456EU/17
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 9101 9103 Brown
1009 SF54T456EU/18 SF54T456EU/18
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 9104 9108 Brown
1010 SF54T553EU/01 SF54T553EU/01
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 54T553 EU 8704 8802 stainless steel;
1011 SF54T553EU/07 SF54T553EU/07
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 54T553 EU
stainless steel;
1012 SF54T553EU/09 SF54T553EU/09
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 54T553 EU 8803 8812 stainless steel;
1013 SF54T553EU/13 SF54T553EU/13
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 54T553 EU 8812 8909

1014 SF54T553EU/15 SF54T553EU/15
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 54T553 EU 8910 9101 Stainless steel
1015 SF54T553EU/17 SF54T553EU/17
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 54T553 EU 9103 9103 Stainless steel
1016 SF54T553EU/18 SF54T553EU/18
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 54T553 EU 9104 9107 Stainless steel
1017 SF54T553SK/01 SF54T553SK/01
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 54T553 EU 8905 8905 Stainless steel
1018 SF54T553SK/15 SF54T553SK/15
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 54T553 EU 9001 9001 Stainless steel
1019 SF54T554EU/01 SF54T554EU/01
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 54T553 EU 8808 8812 Stainless steel
1020 SF54T554EU/13 SF54T554EU/13
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 54T553 EU 8812 8909

1021 SF54T554EU/15 SF54T554EU/15
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 54T553 EU 8910 9101 Stainless steel
1022 SF54T554EU/17 SF54T554EU/17
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 54T553 EU 9102 9103 Stainless steel
1023 SF54T554EU/18 SF54T554EU/18
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 54T553 EU 9103 9108 Stainless steel
1024 SF54T555EU/01 SF54T555EU/01
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 8907 8907 Stainless steel
1025 SF54T555EU/15 SF54T555EU/15
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 9005 9005 Stainless steel
1026 SF54T556EU/01 SF54T556EU/01
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 8908 8908 Stainless steel
1027 SF54T556EU/15 SF54T556EU/15
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 8910 9101 Stainless steel
1028 SF54T556EU/17 SF54T556EU/17
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 9101 9103 Stainless steel
1029 SF54T556EU/18 SF54T556EU/18
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 9103 9108 Stainless steel
1030 SF54T562EU/01 SF54T562EU/01
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 9101 9101 Stainless steel
1031 SF54T562EU/17 SF54T562EU/17
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 9101 9103 Stainless steel
1032 SF54T562EU/18 SF54T562EU/18
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 9105 9108 Stainless steel
1033 SF55260/01 SF55260/01
SIEMENS ΗΠΠ SF 55260 7904 Weiss
1034 SF55260/02 SF55260/02
SIEMENS ΗΠΠ SF 55260 7910 Weiss
1035 SF55260/04 SF55260/04
SIEMENS ΗΠΠ SF 55260 8012 Weiss
1036 SF55260/05 SF55260/05
SIEMENS ΗΠΠ SF 55260 8102 Weiss
1037 SF55261/08 SF55261/08
SIEMENS ΗΠΠ SF55261 8107 Weiss
1038 SF55261/12 SF55261/12
SIEMENS ΗΠΠ SF55261 8205 8207 Weiss
1039 SF55261/13 SF55261/13
SIEMENS ΗΠΠ SF55261 8208 Weiss
1040 SF55261/16 SF55261/16
SIEMENS ΗΠΠ SF55261 8303 Weiss
1041 SF55460/01 SF55460/01
SIEMENS ΗΠΠ SF 55460 7904 umbra
1042 SF55460/02 SF55460/02
SIEMENS ΗΠΠ SF 55460 7910 umbra
1043 SF55460/04 SF55460/04
SIEMENS ΗΠΠ SF 55460 8012 umbra
1044 SF55460/05 SF55460/05
SIEMENS ΗΠΠ SF 55460 8102 umbra
1045 SF55461/08 SF55461/08
SIEMENS ΗΠΠ SF55461 8107 umbra
1046 SF55461/12 SF55461/12
SIEMENS ΗΠΠ SF55461 8205 8207 Umbra
1047 SF55461/13 SF55461/13
SIEMENS ΗΠΠ SF55461 8208 Umbra
1048 SF55461/16 SF55461/16
SIEMENS ΗΠΠ SF55461 8303 Umbra
1049 SF55560/01 SF55560/01
SIEMENS ΗΠΠ SF 55560 7905 edelstahl
1050 SF55560/02 SF55560/02
SIEMENS ΗΠΠ SF 55560 7910 Edelstahl
1051 SF55560/04 SF55560/04
SIEMENS ΗΠΠ SF 55560 8012 Edelstahl
1052 SF55560/05 SF55560/05
SIEMENS ΗΠΠ SF 55560 8102 Edelstahl
1053 SF55561/08 SF55561/08
SIEMENS ΗΠΠ SF55561 8107 Edelstahl
1054 SF55561/12 SF55561/12
SIEMENS ΗΠΠ SF55561 8205 8207 Edelstahl
1055 SF55561/13 SF55561/13
SIEMENS ΗΠΠ SF55561 8208 Edelstahl
1056 SF55561/16 SF55561/16
SIEMENS ΗΠΠ SF55561 8303 Edelstahl
1057 SF55660/02 SF55660/02
SIEMENS ΗΠΠ SF 55660 7910 Schwarz
1058 SF55660/04 SF55660/04
SIEMENS ΗΠΠ SF 55660 8012 Schwarz
1059 SF55660/05 SF55660/05
SIEMENS ΗΠΠ SF 55660 8102 Schwarz
1060 SF55661/08 SF55661/08
SIEMENS ΗΠΠ SF55661 8107 Schwarz
1061 SF55661/12 SF55661/12
SIEMENS ΗΠΠ SF55661 8205 8207 Schwarz
1062 SF55661/13 SF55661/13
SIEMENS ΗΠΠ SF55661 8208 Schwarz
1063 SF55661/16 SF55661/16
SIEMENS ΗΠΠ SF55661 8303 Schwarz
1064 SF55A260/15 SF55A260/15
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 55 A260 8302 Weiss
1065 SF55A260/18 SF55A260/18
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 55 A260 8311 8405

1066 SF55A260/21 SF55A260/21
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 55 A260 8410

1067 SF55A460/16 SF55A460/16
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 55 A460 8308 8309 Umbra
1068 SF55A560/15 SF55A560/15
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 55 A560 8302 Edelstahl
1069 SF55A560/16 SF55A560/16
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 55 A560 8307 8309 Edelstahl
1070 SF55A560/18 SF55A560/18
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 55 A560 8310 8408

1071 SF55A560/21 SF55A560/21
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 55 A560 8410

1072 SF55M254EU/01 SF55M254EU/01
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 9003 9103 White
1073 SF55M254EU/18 SF55M254EU/18
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 9104 9108 White
1074 SF55M454EU/01 SF55M454EU/01
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 9003 9103 Brown
1075 SF55M454EU/18 SF55M454EU/18
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 9103 9108 Brown
1076 SF55M550EU/01 SF55M550EU/01
SIEMENS Dishwashers 45 cm built-in/built-under 8511 8601 Stainless Steel;
1077 SF55M550EU/02 SF55M550EU/02
SIEMENS Dishwashers 45 cm built-in/built-under 8601 8703 Stainless Steel;
1078 SF55M551EU/01 SF55M551EU/01
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 55M551 EU 8703 8802 stainless steel
1079 SF55M551EU/07 SF55M551EU/07
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 55M551 EU 8803 8803 stainless steel
1080 SF55M551EU/09 SF55M551EU/09
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 55M551 EU 8803 8806 stainless steel
1081 SF55M551EU/12 SF55M551EU/12
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 55M551 EU 8806 8811

1082 SF55M551EU/13 SF55M551EU/13
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 55M551 EU 8812 8905

1083 SF55M551EU/14 SF55M551EU/14
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 55M551 EU 8906 8909 Stainless steel
1084 SF55M551EU/15 SF55M551EU/15
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 55M551 EU 8910 9104 Stainless steel
1085 SF55M551EU/18 SF55M551EU/18
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 55M551 EU 9104 9107 Stainless steel
1086 SF55M554EU/01 SF55M554EU/01
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 9003 9103 Stainless steel
1087 SF55M554EU/18 SF55M554EU/18
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 9103 9109 Stainless steel
1088 SF55T251EU/01 SF55T251EU/01
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 55T251 EU 8511 8601 white;
1089 SF55T251EU/02 SF55T251EU/02
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 55T251 EU 8603 8704 white;
1090 SF55T251EU/05 SF55T251EU/05
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 55T251 EU 8705 8705 white
1091 SF55T550EU/18 SF55T550EU/18
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 55 T 550 EU 8403 8409

1092 SF55T550EU/21 SF55T550EU/21
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 55 T 550 EU 8410 8503

1093 SF55T550EU/23 SF55T550EU/23
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 55 T 550 EU 8503 8504

1094 SF55T550EU/26 SF55T550EU/26
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 55 T 550 EU 8505 8506 stainless steel
1095 SF55T550EU/28 SF55T550EU/28
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 55 T 550 EU 8509 8511 stainless steel
1096 SF55T550EU/29 SF55T550EU/29
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 55 T 550 EU 8506 8509 stainless steel
1097 SF55T550EU/30 SF55T550EU/30
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 55 T 550 EU 8601 stainless steel
1098 SF55T551EU/01 SF55T551EU/01
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 55T551 EU 8511 8512 Stainless Steel;
1099 SF55T551EU/02 SF55T551EU/02
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 55T551 EU 8601 8704 Stainless Steel;
1100 SF55T551EU/05 SF55T551EU/05
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 55T551 EU 8705 8705 stainless steel
1101 SF55T552EU/01 SF55T552EU/01
SIEMENS Dishwashers 45 cm built-in/built-under 8703 8802 stainless steel
1102 SF55T552EU/07 SF55T552EU/07
SIEMENS Dishwashers 45 cm built-in/built-under
stainless steel
1103 SF55T552EU/09 SF55T552EU/09
SIEMENS Dishwashers 45 cm built-in/built-under 8804 8812 stainless steel
1104 SF55T552EU/13 SF55T552EU/13
SIEMENS Dishwashers 45 cm built-in/built-under

1105 SF64660/01 SF64660/01
SIEMENS ΗΠΠ SF 64660 7906 Schwarz
1106 SF64660/02 SF64660/02
SIEMENS ΗΠΠ SF 64660 7910 Schwarz
1107 SF64660/04 SF64660/04
SIEMENS ΗΠΠ SF 64660 8401 Schwarz
1108 SF64660/05 SF64660/05
SIEMENS ΗΠΠ SF 64660 8102 Schwarz
1109 SF64660/10 SF64660/10
SIEMENS ΗΠΠ SF 64660 8106 Schwarz
1110 SF64M333EU/01 SF64M333EU/01
SIEMENS Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 9003 9103 Black
1111 SF64M333EU/46 SF64M333EU/46
SIEMENS Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 9105 9105 Black
1112 SF64M333RU/01 SF64M333RU/01
SIEMENS Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 9011 9102 Black
1113 SF64M333RU/46 SF64M333RU/46
SIEMENS Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 9105 9107 Black
1114 SF64M350EU/15 SF64M350EU/15
SIEMENS Dishwashers 45 cm built-in/built-under 8506 black
1115 SF64M350EU/28 SF64M350EU/28
SIEMENS Dishwashers 45 cm built-in/built-under 8509 8511 black
1116 SF64M350EU/29 SF64M350EU/29
SIEMENS Dishwashers 45 cm built-in/built-under 8507 8508 black
1117 SF64M350EU/30 SF64M350EU/30
SIEMENS Dishwashers 45 cm built-in/built-under 8601 8701 black
1118 SF64M350EU/31 SF64M350EU/31
SIEMENS Dishwashers 45 cm built-in/built-under 8512 8601 black
1119 SF64T350EU/15 SF64T350EU/15
SIEMENS ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 8511 8511 black;
1120 SF64T350EU/30 SF64T350EU/30
SIEMENS ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 8604 8610 black;
1121 SF64T350EU/31 SF64T350EU/31
SIEMENS ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 8512 8512 black;
1122 SF64T353EU/01 SF64T353EU/01
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 64T353 EU 8702 8802 stainless steel
1123 SF64T353EU/36 SF64T353EU/36
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 64T353 EU 8803 8803 stainless steel
1124 SF64T353EU/38 SF64T353EU/38
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 64T353 EU 8803 8811 stainless steel
1125 SF64T353EU/41 SF64T353EU/41
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 64T353 EU 8812 8910

1126 SF64T353EU/44 SF64T353EU/44
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 64T353 EU 8910 9101 Stainless steel
1127 SF64T353EU/45 SF64T353EU/45
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 64T353 EU 9101 9102 Stainless steel
1128 SF64T353EU/46 SF64T353EU/46
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 64T353 EU 9104 9108 Stainless steel
1129 SF64T353SK/01 SF64T353SK/01
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 64T353 EU 8905 8909 Stainless steel
1130 SF64T353SK/44 SF64T353SK/44
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 64T353 EU 8910 9101 Stainless steel
1131 SF64T353SK/45 SF64T353SK/45
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 64T353 EU 9102 9103 Stainless steel
1132 SF64T353SK/46 SF64T353SK/46
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 64T353 EU 9103 9107 Stainless steel
1133 SF64T357EU/01 SF64T357EU/01
SIEMENS Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 8908 8908 Stainless steel
1134 SF64T357EU/15 SF64T357EU/15
SIEMENS Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 8911 9101 Stainless steel
1135 SF64T357EU/17 SF64T357EU/17
SIEMENS Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 9102 9102 Stainless steel
1136 SF64T357EU/18 SF64T357EU/18
SIEMENS Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 9103 9108 Stainless steel
1137 SF64T357RU/01 SF64T357RU/01
SIEMENS Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 9011 9101 Stainless steel
1138 SF64T357RU/17 SF64T357RU/17
SIEMENS Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 9102 9103 Stainless steel
1139 SF64T357RU/18 SF64T357RU/18
SIEMENS Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 9103 9107 Stainless steel
1140 SF64T358EU/01 SF64T358EU/01
SIEMENS Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 9101 9101 Stainless steel
1141 SF64T358EU/45 SF64T358EU/45
SIEMENS Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 9101 9103 Stainless steel
1142 SF64T358EU/46 SF64T358EU/46
SIEMENS Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 9104 9105 Stainless steel
1143 SF65660EU/02 SF65660EU/02
SIEMENS ΗΠΠ SF 65660EU 8005 Schwarz
1144 SF65660EU/04 SF65660EU/04
SIEMENS ΗΠΠ SF 65660EU 8101 Schwarz
1145 SF65660EU/05 SF65660EU/05
SIEMENS ΗΠΠ SF 65660EU 8102 Schwarz
1146 SF65660EU/10 SF65660EU/10
SIEMENS ΗΠΠ SF 65660EU 8106 Schwar
1147 SF65A660EU/08 SF65A660EU/08
SIEMENS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 65A660 EU 8206 SILBER
1148 SF65A660EU/16 SF65A660EU/16
SIEMENS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 65A660 EU 8303 SILBER
1149 SF65A660EU/17 SF65A660EU/17
SIEMENS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 65A660 EU 8304

1150 SF65A663EU/15 SF65A663EU/15
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 65 A 663EU 8307 8310

1151 SF65A663EU/19 SF65A663EU/19
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 65 A 663EU 8310 8405 SILBER
1152 SF65T350EU/15 SF65T350EU/15
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 65 T 350 EU 8405 8504 Silver
1153 SF65T350EU/24 SF65T350EU/24
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 65 T 350 EU 8506 Silver
1154 SF65T350EU/26 SF65T350EU/26
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 65 T 350 EU 8505 8506 Silver
1155 SF65T350EU/28 SF65T350EU/28
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 65 T 350 EU 8509 8601 silver
1156 SF65T350EU/29 SF65T350EU/29
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 65 T 350 EU 8506 8509 Silver
1157 SF65T350EU/30 SF65T350EU/30
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 65 T 350 EU 8601 8705 silver
1158 SF65T350EU/37 SF65T350EU/37
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 65 T 350 EU 8705 8705 Silver
1159 SF65T351EU/30 SF65T351EU/30
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 65T351 EU 8607 8703 Stainless Steel
1160 SF65T351EU/36 SF65T351EU/36
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 65T351 EU 8803 8803 stainless steel
1161 SF65T351EU/37 SF65T351EU/37
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 65T351 EU 8705 8802 stainless steel
1162 SF65T351EU/38 SF65T351EU/38
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 65T351 EU 8803 8812 stainless steel
1163 SF65T351EU/41 SF65T351EU/41
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 65T351 EU 8901 8909

1164 SF65T351EU/44 SF65T351EU/44
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SF 65T351 EU 8910 9011 Stainless steel
1165 SF65T352EU/01 SF65T352EU/01
SIEMENS Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 8907 8909 Stainless steel
1166 SF65T352EU/15 SF65T352EU/15
SIEMENS Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 8910 9101 Stainless steel
1167 SF65T352EU/17 SF65T352EU/17
SIEMENS Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 9101 9103 Stainless steel
1168 SF65T352EU/18 SF65T352EU/18
SIEMENS Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 9103 9109 Stainless steel
1169 SF65T353EU/01 SF65T353EU/01
SIEMENS Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 8908 8908 Stainless steel
1170 SGI09T25EU/01 SGI09T25EU/01
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 09T25 EU 8606 Stainless Steel;
1171 SGI09T25EU/06 SGI09T25EU/06
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 09T25 EU 8608 8804 Stainless Steel;
1172 SGI09T25EU/13 SGI09T25EU/13
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 09T25 EU
Stainless Steel;
1173 SGI09T25EU/21 SGI09T25EU/21
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 09T25 EU 8808 8808 Stainless Steel;
1174 SGI4002/12 SGI4002/12
BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 7811 Weiss
1175 SGI4002/13 SGI4002/13
BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 7810 Weiss
1176 SGI4002/20 SGI4002/20
BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 7907 Weiss
1177 SGI4300/12 SGI4300/12
BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 7809 7910 merianbraun
1178 SGI4300/13 SGI4300/13
BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 7809 7910 merianbraun
1179 SGI4330/01 SGI4330/01
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8003

1180 SGI46A02EU/35 SGI46A02EU/35
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 46 A02 EU 8204 WEISS
1181 SGI46A02EU/38 SGI46A02EU/38
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 46 A02 EU 8211 WEISS
1182 SGI46A02EU/42 SGI46A02EU/42
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 46 A02 EU 8212 WEISS
1183 SGI46A05EU/35 SGI46A05EU/35
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 46 A05 EU 8204 EDELSTAHL
1184 SGI46A05EU/38 SGI46A05EU/38
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 46 A05 EU 8211 EDELSTAHL
1185 SGI46A05EU/42 SGI46A05EU/42
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 46 A05 EU 8212 EDELSTAHL
1186 SGI46A06EU/35 SGI46A06EU/35
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 46 A06 EU 8204 GRAPHIT
1187 SGI46A06EU/38 SGI46A06EU/38
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 46 A06 EU 8211 GRAPHIT
1188 SGI46A06EU/42 SGI46A06EU/42
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 46 A06 EU 8212 GRAPHIT
1189 SGI4702EU/17 SGI4702EU/17
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 4702 EU 7908 Weiss
1190 SGI4705EU/17 SGI4705EU/17
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 4705 EU 7908 Edelstahl
1191 SGI4706EU/17 SGI4706EU/17
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 4706 EU 7908 Graphit
1192 SGI4712EU/17 SGI4712EU/17
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 4712 EU 8008 weiss
1193 SGI4712EU/22 SGI4712EU/22
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 4712 EU 8011 weiss
1194 SGI4715EU/17 SGI4715EU/17
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 4715 EU 8007 Edelstahl
1195 SGI4715EU/22 SGI4715EU/22
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 4715 EU 8011 Edelstahl
1196 SGI4716EU/17 SGI4716EU/17
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 4716 EU 8008 graphit
1197 SGI4716EU/22 SGI4716EU/22
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 4716 EU 8011 graphit
1198 SGI47M45EU/17 SGI47M45EU/17
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 47M45 EU 8609 8712 stainless steel
1199 SGI47M45EU/45 SGI47M45EU/45
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 47M45 EU 8804 8804

1200 SGI47M45EU/47 SGI47M45EU/47
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 47M45 EU 8802 8804 stainless steel
1201 SGI47M45EU/49 SGI47M45EU/49
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 47M45 EU 8801 8802 stainless steel
1202 SGI47M45EU/50 SGI47M45EU/50
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 47M45 EU 8805 8809 stainless steel
1203 SGI4900/12 SGI4900/12
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 7809 7912 merianbraun
1204 SGI4900/13 SGI4900/13
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 7809 7912 merianbraun
1205 SGI5310EU/12 SGI5310EU/12
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 7907 Merianbraun
1206 SGI5312EU/12 SGI5312EU/12
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5312 EU 7809 weiss
1207 SGI5312EU/13 SGI5312EU/13
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5312 EU 7809 weiss
1208 SGI5315EU/12 SGI5315EU/12
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5315 EU
edelstahl
1209 SGI5315EU/13 SGI5315EU/13
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5315 EU
edelstahl
1210 SGI55M02EU/35 SGI55M02EU/35
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 55 M 02 EU 8406 8411 White
1211 SGI55M02EU/52 SGI55M02EU/52
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 55 M 02 EU 8503 8509 white;
1212 SGI55M02EU/56 SGI55M02EU/56
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 55 M 02 EU 8412 8504 White
1213 SGI55M02EU/70 SGI55M02EU/70
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 55 M 02 EU 8509 8512 white;
1214 SGI55M05EU/35 SGI55M05EU/35
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 55 M 05 EU 8403 8412 stainless steel
1215 SGI55M05EU/52 SGI55M05EU/52
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 55 M 05 EU 8504 8509 Stainless Steel
1216 SGI55M05EU/56 SGI55M05EU/56
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 55 M 05 EU 8412 8504 stainless steel
1217 SGI55M05EU/70 SGI55M05EU/70
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 55 M 05 EU 8509 8512 Stainless Steel
1218 SGI55M06EU/35 SGI55M06EU/35
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 55 M 06 EU 8406 8412 black
1219 SGI55M06EU/52 SGI55M06EU/52
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 55 M 06 EU 8505 8509 black;
1220 SGI55M06EU/56 SGI55M06EU/56
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 55 M 06 EU 8412 8504 black
1221 SGI55M06EU/70 SGI55M06EU/70
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 55 M 06 EU 8509 8512 black;
1222 SGI55M22EU/35 SGI55M22EU/35
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 55 M22 EU 8508 8509 white:
1223 SGI55M22EU/70 SGI55M22EU/70
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 55 M22 EU 8510 8606 white:
1224 SGI55M22EU/73 SGI55M22EU/73
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 55 M22 EU 8607 8611 white
1225 SGI55M22EU/79 SGI55M22EU/79
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 55 M22 EU 8701 8701 white
1226 SGI55M25EU/35 SGI55M25EU/35
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 55 M25 EU 8508 8509 Stainless Steel;
1227 SGI55M25EU/70 SGI55M25EU/70
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 55 M25 EU 8509 8606 Stainless Steel;
1228 SGI55M25EU/73 SGI55M25EU/73
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 55 M25 EU 8607 8612 stainless steel
1229 SGI55M25EU/79 SGI55M25EU/79
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 55 M25 EU 8607 8609 stainless steel
1230 SGI55M26EU/35 SGI55M26EU/35
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 55 M26 EU 8508 8509 black:
1231 SGI55M26EU/70 SGI55M26EU/70
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 55 M26 EU 8510 8606 black:
1232 SGI55M26EU/73 SGI55M26EU/73
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 55 M26 EU 8607 8612 black
1233 SGI55M26EU/79 SGI55M26EU/79
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 55 M26 EU 8701 8702 black
1234 SGI55M42EU/70 SGI55M42EU/70
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 55M42 EU 8607 8801 white;
1235 SGI55M42EU/82 SGI55M42EU/82
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 55M42 EU
white
1236 SGI55M42EU/86 SGI55M42EU/86
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 55M42 EU 8802 8804 white
1237 SGI55M42EU/92 SGI55M42EU/92
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 55M42 EU 8804 8806

1238 SGI55M42EU/93 SGI55M42EU/93
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 55M42 EU 8807 8809

1239 SGI55M44EU/70 SGI55M44EU/70
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 55M44 EU 8607 8802 brown;
1240 SGI55M44EU/82 SGI55M44EU/82
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 55M44 EU
brown
1241 SGI55M44EU/86 SGI55M44EU/86
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 55M44 EU 8803 8804 brown
1242 SGI55M44EU/92 SGI55M44EU/92
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 55M44 EU 8804 8806

1243 SGI55M44EU/93 SGI55M44EU/93
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 55M44 EU 8807 8808

1244 SGI55M46EU/70 SGI55M46EU/70
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 55M46 EU 8610 8802 black;
1245 SGI55M46EU/82 SGI55M46EU/82
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 55M46 EU
black
1246 SGI55M46EU/86 SGI55M46EU/86
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 55M46 EU 8802 8804 black
1247 SGI55M46EU/92 SGI55M46EU/92
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 55M46 EU 8805 8806 black
1248 SGI55M46EU/93 SGI55M46EU/93
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 55M46 EU 8807 8808 black
1249 SGI55M52EU/73 SGI55M52EU/73
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 55M52 EU 8607 8708 white;
1250 SGI55M54EU/73 SGI55M54EU/73
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 55M54 EU 8607 8707 brown;
1251 SGI55M55EU/73 SGI55M55EU/73
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 55M55 EU 8610 8803 stainless steel
1252 SGI55M55EU/82 SGI55M55EU/82
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 55M55 EU 8804 8806 stainless steel
1253 SGI55M55EU/93 SGI55M55EU/93
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 55M55 EU 8806 8811

1254 SGI5600/12 SGI5600/12
BOSCH Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SGI 5600 7809 7912 merian
1255 SGI5600/13 SGI5600/13
BOSCH Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SGI 5600 7809 7912 merian
1256 SGI5602/12 SGI5602/12
BOSCH Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SGI 5602 7809 7912 weiss
1257 SGI5602/13 SGI5602/13
BOSCH Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SGI 5602 7809 7912 weiss
1258 SGI5605/12 SGI5605/12
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5605 7809 7912 Edelstahl
1259 SGI5605/13 SGI5605/13
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5605 7809 7912 Edelstahl
1260 SGI5606/12 SGI5606/12
BOSCH Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SGI 5606 7809 7912 graphit
1261 SGI5606/13 SGI5606/13
BOSCH Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SGI 5606 7809 7912 graphit
1262 SGI5610/17 SGI5610/17
BOSCH ΗΠ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 5610 7904 Merian
1263 SGI5612/17 SGI5612/17
BOSCH ΗΠ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 5612 7904 Weiss
1264 SGI5615/17 SGI5615/17
BOSCH ΗΠ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 5615 7907 Edelstahl
1265 SGI5616/17 SGI5616/17
BOSCH ΗΠ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 5616 7904 Graphit
1266 SGI5620/17 SGI5620/17
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5620 8006 merianbraun
1267 SGI5620/22 SGI5620/22
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5620 8011 merianbraun
1268 SGI5622/17 SGI5622/17
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5622 8006 weiss
1269 SGI5622/22 SGI5622/22
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5622 8011 weiss
1270 SGI5625/17 SGI5625/17
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5625 8006 Edelstahl
1271 SGI5625/22 SGI5625/22
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5625 8011 Edelstahl
1272 SGI5626/17 SGI5626/17
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5626 8006 graphit
1273 SGI5626/22 SGI5626/22
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5626 8011 graphit
1274 SGI5632EU/27 SGI5632EU/27
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8106 8111 Weiss
1275 SGI5632EU/35 SGI5632EU/35
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8111 Weiss
1276 SGI5632EU/37 SGI5632EU/37
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8202 Weiss
1277 SGI5632EU/38 SGI5632EU/38
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8211 Weiss
1278 SGI5632EU/42 SGI5632EU/42
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8212 Weiss
1279 SGI5634EU/35 SGI5634EU/35
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 5634 EU 8205 BRAUN
1280 SGI5634EU/38 SGI5634EU/38
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 5634 EU 8211 BRAUN
1281 SGI5634EU/42 SGI5634EU/42
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 5634 EU 8212 BRAUN
1282 SGI5635EU/35 SGI5635EU/35
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8109 8201 Edelstahl
1283 SGI5635EU/37 SGI5635EU/37
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8202 Edelstahl
1284 SGI5635EU/38 SGI5635EU/38
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8211 Edelstahl
1285 SGI5635EU/42 SGI5635EU/42
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8212 Edelstahl
1286 SGI5635EU/43 SGI5635EU/43
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8307 8307 EDELSTAHL
1287 SGI56A02EU/35 SGI56A02EU/35
BOSCH ΕΝΤ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 56 A02 EU 8204 WEISS
1288 SGI56A02EU/38 SGI56A02EU/38
BOSCH ΕΝΤ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 56 A02 EU 8211 WEISS
1289 SGI56A02EU/42 SGI56A02EU/42
BOSCH ΕΝΤ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 56 A02 EU 8212 WEISS
1290 SGI56A06EU/35 SGI56A06EU/35
BOSCH ΕΝΤ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 56 A06EU 8204 GRAPHIT
1291 SGI56A06EU/38 SGI56A06EU/38
BOSCH ΕΝΤ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 56 A06EU 8211 GRAPHIT
1292 SGI56A06EU/42 SGI56A06EU/42
BOSCH ΕΝΤ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 56 A06EU 8212 GRAPHIT
1293 SGI56A06EU/43 SGI56A06EU/43
BOSCH ΕΝΤ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 56 A06EU 8308 8308 GRAPHIT
1294 SGI56A32/43 SGI56A32/43
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 56 A32 8309 8310 WEISS
1295 SGI56A32/45 SGI56A32/45
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 56 A32 8311 8401 WEISS
1296 SGI56A32/47 SGI56A32/47
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 56 A32 8401 8406

1297 SGI56A35/35 SGI56A35/35
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 56 A35 8304 EDELST.
1298 SGI56A35/43 SGI56A35/43
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 56 A35 8307 8310 EDELSTAHL
1299 SGI56A35/45 SGI56A35/45
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 56 A35 8310 8401

1300 SGI56A35/47 SGI56A35/47
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 56 A35 8401 8407

1301 SGI56A36/43 SGI56A36/43
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 56 A36 8309 8310 SCHWARZ
1302 SGI56A36/45 SGI56A36/45
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 56 A36 8311 8311 SCHWARZ
1303 SGI56A36/47 SGI56A36/47
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 56 A36 8402 8406

1304 SGI57M25EU/17 SGI57M25EU/17
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M 25 EU 8405 8504 Stainless Steel
1305 SGI57M25EU/32 SGI57M25EU/32
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M 25 EU 8505 Stainless Steel
1306 SGI57M25EU/34 SGI57M25EU/34
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M 25 EU 8505 8507 Stainless Steel
1307 SGI57M25EU/36 SGI57M25EU/36
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M 25 EU 8507 8509 Stainless Steel
1308 SGI57M25EU/37 SGI57M25EU/37
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M 25 EU 8509 8511 stainless steel
1309 SGI57M26EU/17 SGI57M26EU/17
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M 26 EU 8406 8503 black
1310 SGI57M26EU/32 SGI57M26EU/32
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M 26 EU 8505 8506 black
1311 SGI57M26EU/36 SGI57M26EU/36
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M 26 EU 8507 8509 black
1312 SGI57M26EU/37 SGI57M26EU/37
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M 26 EU 8509 8511 black
1313 SGI57M34EU/34 SGI57M34EU/34
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M34 EU 8505 8506 braun;
1314 SGI57M34EU/36 SGI57M34EU/36
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M34 EU 8507 braun;
1315 SGI57M34EU/37 SGI57M34EU/37
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M34 EU 8510 8610 brown
1316 SGI57M35EU/34 SGI57M35EU/34
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8505 8506 Stainless Steel;
1317 SGI57M35EU/36 SGI57M35EU/36
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8509 8509 Stainless Steel;
1318 SGI57M35EU/37 SGI57M35EU/37
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8510 8609 stainless steel
1319 SGI57M35EU/41 SGI57M35EU/41
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8610 8612 stainless steel
1320 SGI57M37EU/17 SGI57M37EU/17
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M37 EU 8506 alu;
1321 SGI57M37EU/34 SGI57M37EU/34
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M37 EU 8506 8506 alu;
1322 SGI57M37EU/36 SGI57M37EU/36
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M37 EU 8507 alu;
1323 SGI57M37EU/37 SGI57M37EU/37
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M37 EU 8510 8609 alu
1324 SGI57M45EU/17 SGI57M45EU/17
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M45 EU 8506 8506 Stainless Steel;
1325 SGI57M45EU/36 SGI57M45EU/36
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M45 EU 8509 8509 Stainless Steel;
1326 SGI57M45EU/37 SGI57M45EU/37
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M45 EU 8510 8609 stainless steel
1327 SGI57M45EU/41 SGI57M45EU/41
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M45 EU 8610 8612 stainless steel
1328 SGI57M46EU/17 SGI57M46EU/17
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M46 EU 8506 8506 black;
1329 SGI57M46EU/36 SGI57M46EU/36
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M46 EU 8507 black;
1330 SGI57M46EU/37 SGI57M46EU/37
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M46 EU 8511 8609 black
1331 SGI57M46EU/41 SGI57M46EU/41
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M46 EU 8610 8708 black
1332 SGI57M55EU/37 SGI57M55EU/37
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8603 stainless steel
1333 SGI57T05EU/01 SGI57T05EU/01
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 T 05 EU 8402 8406 stainless steel
1334 SGI57T05EU/02 SGI57T05EU/02
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 T 05 EU 8407 8505 stainless steel
1335 SGI57T05EU/06 SGI57T05EU/06
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 T 05 EU 8505 8507 stainless steel
1336 SGI57T05EU/07 SGI57T05EU/07
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 T 05 EU 8507 8509 stainless steel
1337 SGI57T05EU/08 SGI57T05EU/08
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 T 05 EU 8509 8511 stainless steel
1338 SGI58M07EU/37 SGI58M07EU/37
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 58M07 EU 8607 8707 alu;
1339 SGI5900/01 SGI5900/01
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5900 7909 Merian
1340 SGI5900/03 SGI5900/03
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5900 7912

1341 SGI5900/07 SGI5900/07
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5900 8006 merian
1342 SGI5902/01 SGI5902/01
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5902 7909 Weiss
1343 SGI5902/03 SGI5902/03
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5902 7912

1344 SGI5902/07 SGI5902/07
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5902 8006 weiss
1345 SGI5905/01 SGI5905/01
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5905 7909 Edelstahl
1346 SGI5905/03 SGI5905/03
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5905 7912

1347 SGI5905/06 SGI5905/06
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5905 8005 Edelstahl
1348 SGI5905/07 SGI5905/07
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5905 8006 Edelstahl
1349 SGI5906/01 SGI5906/01
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5906 7909 Schwarz
1350 SGI5906/03 SGI5906/03
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5906 7912

1351 SGI5906/07 SGI5906/07
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5906 8006 graphit
1352 SGI5910/03 SGI5910/03
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5910 8005 Merianbraun
1353 SGI5910/05 SGI5910/05
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5910 8006 Merianbraun
1354 SGI5910/07 SGI5910/07
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5910 8006 Merianbraun
1355 SGI5910/12 SGI5910/12
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5910 8103 Merianbraun
1356 SGI5912/03 SGI5912/03
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5912 8005 Weiss
1357 SGI5912/05 SGI5912/05
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5912 8006 Weiss
1358 SGI5912/07 SGI5912/07
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5912 8006 Weiss
1359 SGI5912/12 SGI5912/12
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5912 8103 Weiss
1360 SGI5915/03 SGI5915/03
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5915 8005 Edelstahl
1361 SGI5915/05 SGI5915/05
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5915 8006 Edelstahl
1362 SGI5915/07 SGI5915/07
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5915 8006 Edelstahl
1363 SGI5915/12 SGI5915/12
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5915 8103 Edelstahl
1364 SGI5916/03 SGI5916/03
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5916 8005 Graphit
1365 SGI5916/05 SGI5916/05
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5916 8006 Graphit
1366 SGI5916/07 SGI5916/07
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5916 8006 Graphit
1367 SGI5916/12 SGI5916/12
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 5916 8103 Graphit
1368 SGI5920/13 SGI5920/13
BOSCH ΗΠΠ SGI5920 8106 Merian
1369 SGI5920/18 SGI5920/18
BOSCH ΗΠΠ SGI5920 8205 Merian
1370 SGI5922/13 SGI5922/13
BOSCH ΗΠΠ SGI5922 8106 Weiss
1371 SGI5922/18 SGI5922/18
BOSCH ΗΠΠ SGI5922 8205 8209 Weiss
1372 SGI5922/19 SGI5922/19
BOSCH ΗΠΠ SGI5922 8210 Weiss
1373 SGI5922/21 SGI5922/21
BOSCH ΗΠΠ SGI5922 8212 Weiss
1374 SGI5922/22 SGI5922/22
BOSCH ΗΠΠ SGI5922 8306

1375 SGI5922/23 SGI5922/23
BOSCH ΗΠΠ SGI5922

1376 SGI5924/13 SGI5924/13
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 5924 8205 UMBRA
1377 SGI5924/18 SGI5924/18
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 5924 8207 BRAUN
1378 SGI5924/21 SGI5924/21
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 5924 8212 BRAUN
1379 SGI5925/13 SGI5925/13
BOSCH ΗΠΠ SGI5925 8106 Edelstahl
1380 SGI5925/14 SGI5925/14
BOSCH ΗΠΠ SGI5925 8205 Edelstahl
1381 SGI5925/21 SGI5925/21
BOSCH ΗΠΠ SGI5925 8212 Edelstahl
1382 SGI5925/22 SGI5925/22
BOSCH ΗΠΠ SGI5925 8306

1383 SGI5925/23 SGI5925/23
BOSCH ΗΠΠ SGI5925

1384 SGI5926/13 SGI5926/13
BOSCH ΗΠΠ SGI5926 8106 Schwarz
1385 SGI5926/18 SGI5926/18
BOSCH ΗΠΠ SGI5926 8205 Schwarz
1386 SGI5926/21 SGI5926/21
BOSCH ΗΠΠ SGI5926 8212 Schwarz
1387 SGI5926/22 SGI5926/22
BOSCH ΗΠΠ SGI5926 8306

1388 SGI59A02/42 SGI59A02/42
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 A02 8307 8310 Weiss
1389 SGI59A02/45 SGI59A02/45
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 A02 8310 8407 WEISS
1390 SGI59A02EU/35 SGI59A02EU/35
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 A 02 EU 8308 8310 WEISS
1391 SGI59A02EU/45 SGI59A02EU/45
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 A 02 EU 8311 8411 WEISS
1392 SGI59A02EU/56 SGI59A02EU/56
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 A 02 EU 8501 8506 white
1393 SGI59A02EU/65 SGI59A02EU/65
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 A 02 EU 8507 white
1394 SGI59A02EU/70 SGI59A02EU/70
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 A 02 EU 8511 8511 white
1395 SGI59A05/42 SGI59A05/42
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 A05 8307 8310

1396 SGI59A05/45 SGI59A05/45
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 A05 8310 8406 EDELSTAHL
1397 SGI59A05EU/35 SGI59A05EU/35
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 A05EU 8307 8310

1398 SGI59A05EU/45 SGI59A05EU/45
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 A05EU 8311 8406 EDELSTAHL
1399 SGI59A06/42 SGI59A06/42
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 A06 8307 8310 Schwarz
1400 SGI59A06/45 SGI59A06/45
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 A06 8310 8406 SCHWARZ
1401 SGI59A06EU/35 SGI59A06EU/35
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 A06EU 8308 8310

1402 SGI59A06EU/45 SGI59A06EU/45
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 A06EU 8311 8406 SCHWARZ
1403 SGI59A14/17 SGI59A14/17
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 A14 8209 Braun
1404 SGI59A14/20 SGI59A14/20
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 A14 8211 Braun
1405 SGI59A14/21 SGI59A14/21
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 A14 8212 Braun
1406 SGI59A14/22 SGI59A14/22
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 A14 8307 8412

1407 SGI59A14/36 SGI59A14/36
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 A14 8507 brown
1408 SGI59A14/37 SGI59A14/37
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 A14 8509 brown
1409 SGI59A15/17 SGI59A15/17
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8209 EDELSTAHL
1410 SGI59A15/20 SGI59A15/20
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8210 EDELSTAHL
1411 SGI59A15/21 SGI59A15/21
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8212 EDELSTAHL
1412 SGI59A15/22 SGI59A15/22
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8307 8502

1413 SGI59A15/36 SGI59A15/36
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8507 stainless steel
1414 SGI59A15/37 SGI59A15/37
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8509 stainless steel
1415 SGI59A16/17 SGI59A16/17
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 A16 8209 Schwarz
1416 SGI59A16/20 SGI59A16/20
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 A16 8211 Schwarz
1417 SGI59A16/21 SGI59A16/21
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 A16 8212 Schwarz
1418 SGI59A16/22 SGI59A16/22
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 A16 8308 8407

1419 SGI59T05EU/02 SGI59T05EU/02
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 T05 EU 8505 8505 Stainless Steel
1420 SGI59T05EU/03 SGI59T05EU/03
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 T05 EU 8506 8506 Stainless Steel;
1421 SGI59T05EU/04 SGI59T05EU/04
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 T05 EU 8509 8509 Stainless Steel;
1422 SGI59T05EU/05 SGI59T05EU/05
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 T05 EU 8510 8606 Stainless Steel;
1423 SGI59T05EU/07 SGI59T05EU/07
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 T05 EU 8607 8611 stainless steel
1424 SGI59T05EU/10 SGI59T05EU/10
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 59 T05 EU 8612 8612 stainless steel
1425 SGI59T15EU/07 SGI59T15EU/07
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 59T15 EU 8607 8612 Stainless Steel;
1426 SGI59T15EU/10 SGI59T15EU/10
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 59T15 EU 8701 8801 Stainless Steel;
1427 SGI59T15EU/13 SGI59T15EU/13
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 59T15 EU 8804 8804 stainless steel
1428 SGI59T15EU/18 SGI59T15EU/18
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 59T15 EU 8802 8802 stainless steel
1429 SGI59T15EU/21 SGI59T15EU/21
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 59T15 EU 8806 8806 stainless steel
1430 SGI6900/12 SGI6900/12
BOSCH Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SGI 6900 EU 7809 7902 merianbr.
1431 SGI6900/13 SGI6900/13
BOSCH Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SGI 6900 EU 7809 7902 merianbr.
1432 SGI6900EU/12 SGI6900EU/12
BOSCH Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SGI 6900 EU 7809 7912 merian
1433 SGI6900EU/13 SGI6900EU/13
BOSCH Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SGI 6900 EU 7809 7912 merian
1434 SGI6902EU/12 SGI6902EU/12
BOSCH Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SGI 6902 EU 7908 7912 weiss
1435 SGI6902EU/13 SGI6902EU/13
BOSCH Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SGI 6902 EU 7809 7912 weiss
1436 SGI6905/12 SGI6905/12
BOSCH Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SGI 6905 EU 7809 7902 edelstahl
1437 SGI6905/13 SGI6905/13
BOSCH Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SGI 6905 EU 7809 7902 edelstahl
1438 SGI6906EU/12 SGI6906EU/12
BOSCH Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SGI 6906 EU 7809 7912 graphit
1439 SGI6906EU/13 SGI6906EU/13
BOSCH Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SGI 6906 EU 7809 7912 graphit
1440 SGI6910/02 SGI6910/02
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 6910 8003 Merianbraun
1441 SGI6910/05 SGI6910/05
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 6910 8005 Merianbraun
1442 SGI6910/07 SGI6910/07
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 6910 8006 Merianbraun
1443 SGI6910/12 SGI6910/12
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 6910 8103 Merianbraun
1444 SGI6910/13 SGI6910/13
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 6910 8102 Merianbraun
1445 SGI6912/02 SGI6912/02
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 6912 8003 WEISS
1446 SGI6912/05 SGI6912/05
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 6912 8005 WEISS
1447 SGI6912/07 SGI6912/07
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 6912 8006 Weiss
1448 SGI6912/12 SGI6912/12
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 6912 8103 Weiss
1449 SGI6912/13 SGI6912/13
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 6912 8102 Weiss
1450 SGI6915/02 SGI6915/02
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 6915 8003 Edelstahl
1451 SGI6915/05 SGI6915/05
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 6915 8005 Edelstahl
1452 SGI6915/07 SGI6915/07
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 6915 8006 Edelstahl
1453 SGI6915/12 SGI6915/12
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 6915 8103 Edelstahl
1454 SGI6915/13 SGI6915/13
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 6915 8102 Edelstahl
1455 SGI6916/02 SGI6916/02
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 6916 8003 Schwarz
1456 SGI6916/05 SGI6916/05
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 6916 8005 schwarz
1457 SGI6916/07 SGI6916/07
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 6916 8006 schwarz
1458 SGI6916/12 SGI6916/12
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 6916 8103 schwarz
1459 SGI6916/13 SGI6916/13
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGI 6916 8102 schwarz
1460 SGI69A02/20 SGI69A02/20
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 69 A02 8210 WEISS
1461 SGI69A02/21 SGI69A02/21
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 69 A02 8212 WEISS
1462 SGI69A02/22 SGI69A02/22
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 69 A02 8307 8410 WEISS
1463 SGI69A05/17 SGI69A05/17
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 69 A05 8209 Edelstahl
1464 SGI69A05/20 SGI69A05/20
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 69 A05 8210 EDELSTAHL
1465 SGI69A05/21 SGI69A05/21
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 69 A05 8212 EDELSTAHL
1466 SGI69A05/22 SGI69A05/22
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 69 A05 8307 8412 EDELSTAHL
1467 SGI69A05/36 SGI69A05/36
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 69 A05 8507 stainless steel
1468 SGI69A05/37 SGI69A05/37
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 69 A05 8509 stainless steel
1469 SGI69A06/20 SGI69A06/20
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 69 A06 8210 SCHWARZ
1470 SGI69A06/21 SGI69A06/21
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 69 A06 8212 SCHWARZ
1471 SGI69A06/22 SGI69A06/22
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 69 A06 8309 8410

1472 SGS4000EU/12 SGS4000EU/12
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 7811 7912 Soft Braun
1473 SGS4000EU/13 SGS4000EU/13
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 7810 7912 Soft Braun
1474 SGS4000EU/20 SGS4000EU/20
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 7912 Soft Braun
1475 SGS4002/12 SGS4002/12
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 4002 7811 Soft weiss
1476 SGS4002/13 SGS4002/13
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 4002 7810 Soft weiss
1477 SGS4002/20 SGS4002/20
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 4002
Soft weiss
1478 SGS4002/23 SGS4002/23
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 4002 8001

1479 SGS4009/12 SGS4009/12
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 7904 WEISS
1480 SGS4009/13 SGS4009/13
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 7903 WEISS
1481 SGS4009/14 SGS4009/14
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 7809 WEISS
1482 SGS4009/17 SGS4009/17
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8009 WEISS
1483 SGS4009/29 SGS4009/29
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8105 WEISS
1484 SGS4032EU/12 SGS4032EU/12
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 7903 Weiss
1485 SGS4032EU/13 SGS4032EU/13
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 7906 Weiss
1486 SGS4032EU/14 SGS4032EU/14
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 7809 Weiss
1487 SGS4032EU/17 SGS4032EU/17
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8009 Weiss
1488 SGS43E02II/01 SGS43E02II/01
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8503

1489 SGS43E02II/71 SGS43E02II/71
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8602

1490 SGS43E02II/75 SGS43E02II/75
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8612 8701

1491 SGS43E02II/79 SGS43E02II/79
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8701 8703

1492 SGS43E02II/86 SGS43E02II/86
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8804

1493 SGS43E02II/90 SGS43E02II/90
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8801 New heating element
1494 SGS46A22EU/35 SGS46A22EU/35
BOSCH ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 46A22 EU 8205 WEISS
1495 SGS46A22EU/38 SGS46A22EU/38
BOSCH ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 46A22 EU 8211 WEISS
1496 SGS46A22EU/42 SGS46A22EU/42
BOSCH ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 46A22 EU 8212 WEISS
1497 SGS4702/17 SGS4702/17
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 4702 7904 Weiss
1498 SGS4712/17 SGS4712/17
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 4712 8007 weiss
1499 SGS4712/22 SGS4712/22
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 4712 8010 weiss
1500 SGS4732/35 SGS4732/35
BOSCH ΗΛ.ΠΛΥΝ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 4732 8110 WEISS
1501 SGS4732/38 SGS4732/38
BOSCH ΗΛ.ΠΛΥΝ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 4732 8211 WEISS
1502 SGS4732/42 SGS4732/42
BOSCH ΗΛ.ΠΛΥΝ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 4732 8212 WEISS
1503 SGS47M02EU/17 SGS47M02EU/17
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 47 M 02 EU 8405 8503 white
1504 SGS47M02EU/32 SGS47M02EU/32
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 47 M 02 EU 8505 white
1505 SGS47M02EU/36 SGS47M02EU/36
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 47 M 02 EU 8507 white
1506 SGS47M42EU/17 SGS47M42EU/17
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 47 M 42 EU 8501 8504 white
1507 SGS47M42EU/35 SGS47M42EU/35
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 47 M 42 EU 8505 8602 white
1508 SGS47M72EU/35 SGS47M72EU/35
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 47Μ72 EU 8603 8606 white;
1509 SGS47M72EU/73 SGS47M72EU/73
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 47Μ72 EU 8607 8711 white
1510 SGS47M72EU/82 SGS47M72EU/82
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 47Μ72 EU 8712 8712 white
1511 SGS47M72EU/86 SGS47M72EU/86
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 47Μ72 EU 8802 8803 white
1512 SGS47M72EU/89 SGS47M72EU/89
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 47Μ72 EU 8801 8801 white
1513 SGS49A22/42 SGS49A22/42
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 49 A22 8307 8310 Weiss
1514 SGS49A22/45 SGS49A22/45
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 49 A22 8310 8312 WEISS
1515 SGS49A22/47 SGS49A22/47
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 49 A22 8401 8405

1516 SGS5302/12 SGS5302/12
BOSCH Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SGS 5302 7809 Soft-weiss
1517 SGS5302/13 SGS5302/13
BOSCH Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SGS 5302 7809 Soft-weiss
1518 SGS53A08EU/01 SGS53A08EU/01
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8202

1519 SGS53A08EU/13 SGS53A08EU/13
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8211

1520 SGS53A08EU/14 SGS53A08EU/14
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8303

1521 SGS53A08EU/15 SGS53A08EU/15
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8309

1522 SGS53A08EU/17 SGS53A08EU/17
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8311

1523 SGS53A58EU/01 SGS53A58EU/01
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8302

1524 SGS53A58EU/15 SGS53A58EU/15
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8309

1525 SGS53A58EU/16 SGS53A58EU/16
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8311

1526 SGS53A58EU/17 SGS53A58EU/17
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8311

1527 SGS53A58EU/99 SGS53A58EU/99
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8311

1528 SGS53E22EU/35 SGS53E22EU/35
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8312 8405 WEISS
1529 SGS53E22EU/49 SGS53E22EU/49
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8406 8503 white
1530 SGS53E22EU/52 SGS53E22EU/52
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8503 8510

1531 SGS55E02EU/01 SGS55E02EU/01
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8502

1532 SGS55E02EU/71 SGS55E02EU/71
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8602

1533 SGS55E02EU/74 SGS55E02EU/74
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8606

1534 SGS55E02EU/75 SGS55E02EU/75
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8610 8712

1535 SGS55E02EU/82 SGS55E02EU/82
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8805

1536 SGS55E02EU/86 SGS55E02EU/86
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8804 KI86: CAMBIO DE MOTOR
1537 SGS55E02EU/90 SGS55E02EU/90
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8801

1538 SGS55E08EU/01 SGS55E08EU/01
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing silv-ino 8510

1539 SGS55E08EU/71 SGS55E08EU/71
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing silv-ino 8602

1540 SGS55E08EU/74 SGS55E08EU/74
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing silv-ino 8606

1541 SGS55E08EU/75 SGS55E08EU/75
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing silv-ino 8609 8801

1542 SGS55E08EU/82 SGS55E08EU/82
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing silv-ino 8805 8805

1543 SGS55E08EU/86 SGS55E08EU/86
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing silv-ino 8804 8805 KI86: CAMBIO DE MOTOR
1544 SGS55E08EU/90 SGS55E08EU/90
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing silv-ino 8801 8804

1545 SGS55E12EU/56 SGS55E12EU/56
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8501 8606 white
1546 SGS55E12EU/74 SGS55E12EU/74
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8607 8711 white
1547 SGS55E12EU/82 SGS55E12EU/82
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8712 8802 white
1548 SGS55E12EU/86 SGS55E12EU/86
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8802 8805 white
1549 SGS55E18EU/35 SGS55E18EU/35
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8509 8512 silver;
1550 SGS55E18EU/74 SGS55E18EU/74
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8607 8608 silver;
1551 SGS55E22EU/01 SGS55E22EU/01
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8502

1552 SGS55E22EU/71 SGS55E22EU/71
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8602

1553 SGS55E22EU/75 SGS55E22EU/75
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8607

1554 SGS55M12EU/35 SGS55M12EU/35
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 55 M 12 EU 8403 8411 WEISS
1555 SGS55M12EU/52 SGS55M12EU/52
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 55 M 12 EU 8504 8601 white;
1556 SGS55M12EU/56 SGS55M12EU/56
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 55 M 12 EU 8412 8504 white
1557 SGS55M12EU/68 SGS55M12EU/68
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 55 M 12 EU 8602 8605 white
1558 SGS55M15EU/01 SGS55M15EU/01
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8404

1559 SGS55M15EU/52 SGS55M15EU/52
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8504

1560 SGS55M15EU/64 SGS55M15EU/64
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8507

1561 SGS55M15EU/71 SGS55M15EU/71
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8602

1562 SGS55M15EU/75 SGS55M15EU/75
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8607

1563 SGS55M15EU/81 SGS55M15EU/81
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8702

1564 SGS55M18EU/35 SGS55M18EU/35
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8405 8412 silver
1565 SGS55M18EU/52 SGS55M18EU/52
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8505 8601 silver
1566 SGS55M18EU/56 SGS55M18EU/56
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8412 8504 silver
1567 SGS55M18EU/68 SGS55M18EU/68
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8601 8606 silver
1568 SGS55M18EU/73 SGS55M18EU/73
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8607 8608 silver
1569 SGS55M72EU/52 SGS55M72EU/52
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 55 M 72 EU 8502 8504 white
1570 SGS55M72EU/59 SGS55M72EU/59
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 55 M 72 EU 8503 8507 white
1571 SGS55M72EU/65 SGS55M72EU/65
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 55 M 72 EU 8507 8601 white
1572 SGS55M72EU/68 SGS55M72EU/68
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 55 M 72 EU 8601 8605 white
1573 SGS55M92EU/68 SGS55M92EU/68
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 55Μ92 EU 8603 8608 white;
1574 SGS55M92EU/80 SGS55M92EU/80
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 55Μ92 EU 8609 8712 white;
1575 SGS55M92EU/82 SGS55M92EU/82
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 55Μ92 EU 8712 8712 white
1576 SGS55M92EU/86 SGS55M92EU/86
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 55Μ92 EU 8802 8804 white
1577 SGS55T02EU/17 SGS55T02EU/17
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 55 T 02 EU 8402 8503 WEISS
1578 SGS55T02EU/36 SGS55T02EU/36
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 55 T 02 EU 8507 white
1579 SGS55T05EU/17 SGS55T05EU/17
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 55 T 05 EU 8402 8504 EDELSTAHL
1580 SGS55T05EU/36 SGS55T05EU/36
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 55 T 05 EU 8507 stainless steel
1581 SGS55T22EU/01 SGS55T22EU/01
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 55 T22 EU 8505 8507 white;
1582 SGS55T22EU/04 SGS55T22EU/04
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 55 T22 EU 8507 8605 white;
1583 SGS5602/12 SGS5602/12
BOSCH Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SGS 5602 7809 7912 weiss
1584 SGS5602/13 SGS5602/13
BOSCH Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SGS 5602 7809 7912 Weiss
1585 SGS5602/16 SGS5602/16
BOSCH Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SGS 5602 7912 Weiss
1586 SGS5622/17 SGS5622/17
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 5622 7904 Weiss
1587 SGS5662/22 SGS5662/22
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 5662 8010 weiss
1588 SGS56A02/35 SGS56A02/35
BOSCH ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 56A02 8111 WEISS
1589 SGS56A02/38 SGS56A02/38
BOSCH ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 56A02 8211 WEISS
1590 SGS56A02/42 SGS56A02/42
BOSCH ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 56A02 8212 WEISS
1591 SGS56A52/42 SGS56A52/42
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 56 A52 8301 Weiss
1592 SGS56A52/43 SGS56A52/43
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 56 A52 8307 8310 WEISS
1593 SGS56A52/45 SGS56A52/45
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 56 A52 8310 8312 WEISS
1594 SGS56A52/47 SGS56A52/47
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 56 A52 8401 8407

1595 SGS5902/07 SGS5902/07
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 5902 8006 weiss
1596 SGS5903/07 SGS5903/07
BOSCH ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 5903 8011 Edelstahl
1597 SGS5903/17 SGS5903/17
BOSCH ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 5903 8207

1598 SGS5912/03 SGS5912/03
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 5912 8002 WEISS
1599 SGS5912/05 SGS5912/05
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 5912 8005 WEISS
1600 SGS5912/07 SGS5912/07
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 5912 8006 WEISS
1601 SGS5912/12 SGS5912/12
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 5912 8103 WEISS
1602 SGS5913/13 SGS5913/13
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 5913 8109 Edelstahl
1603 SGS5913/17 SGS5913/17
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 5913 8207 Edelstahl
1604 SGS5913/20 SGS5913/20
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 5913 8211 Edelstahl
1605 SGS5913/21 SGS5913/21
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 5913 8212 Edelstahl
1606 SGS5913/22 SGS5913/22
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 5913 8306

1607 SGS5913/24 SGS5913/24
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 5913 8310 EDELSTAHL
1608 SGS5942/13 SGS5942/13
BOSCH ΗΠΠ SGS 5942 8106 Weiss
1609 SGS5942/17 SGS5942/17
BOSCH ΗΠΠ SGS 5942 8207 Weiss
1610 SGS5942/20 SGS5942/20
BOSCH ΗΠΠ SGS 5942 8211 Weiss
1611 SGS5942/21 SGS5942/21
BOSCH ΗΠΠ SGS 5942 8212 Weiss
1612 SGS59A12EU/21 SGS59A12EU/21
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 59 A12EU 8302 Weiss
1613 SGS59A12EU/22 SGS59A12EU/22
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 59 A12EU 8307 8309 Weiss
1614 SGS59A12EU/24 SGS59A12EU/24
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 59 A12EU 8310 8402 WEISS
1615 SGS59A12EU/27 SGS59A12EU/27
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 59 A12EU 8401

1616 SGS59A15EU/21 SGS59A15EU/21
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 59 A15 EU 8302 Edelstahl
1617 SGS59A15EU/22 SGS59A15EU/22
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 59 A15 EU 8307 8310

1618 SGS59A15EU/24 SGS59A15EU/24
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 59 A15 EU 8311 8402 EDELSTAHL
1619 SGS59A15EU/27 SGS59A15EU/27
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 59 A15 EU 8403 8407

1620 SGS59T02EU/04 SGS59T02EU/04
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 59T02 EU 8605 8605 white;
1621 SGS59T02EU/07 SGS59T02EU/07
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 59T02 EU 8607 8611 white
1622 SGS59T02EU/10 SGS59T02EU/10
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 59T02 EU 8701 8712 white
1623 SGS59T02EU/13 SGS59T02EU/13
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 59T02 EU
White
1624 SGS65A02EU/22 SGS65A02EU/22
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8301 8301 Weiss
1625 SGS65A02EU/36 SGS65A02EU/36
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8302 Weiss
1626 SGS65A02EU/37 SGS65A02EU/37
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8307 8411 Weiss
1627 SGS65A02EU/56 SGS65A02EU/56
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8412 8502 white
1628 SGS65A12EU/01 SGS65A12EU/01
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8304

1629 SGS65M02EU/01 SGS65M02EU/01
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8702 8801 GV630 B67 AAA 49dB BLANCO
1630 SGS65M02EU/82 SGS65M02EU/82
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8805

1631 SGS65M02EU/86 SGS65M02EU/86
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8804 KI86: CAMBIO DE MOTOR
1632 SGS65M02EU/90 SGS65M02EU/90
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8801 8804 GV630 B67 AAA 49dB BLANCO
1633 SGS65T02EU/17 SGS65T02EU/17
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8402 8504 WEISS
1634 SGS65T02EU/36 SGS65T02EU/36
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8507 white
1635 SGS65T35EU/01 SGS65T35EU/01
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 65 T35 EU 8505 8506 Stainless Steel;
1636 SGS65T35EU/04 SGS65T35EU/04
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 65 T35 EU 8507 8604 Stainless Steel;
1637 SGS6902EU/12 SGS6902EU/12
BOSCH Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SGS 6902 EU 7809 7912 weiss
1638 SGS6902EU/13 SGS6902EU/13
BOSCH Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SGS 6902 EU 7809 7912 weiss
1639 SGS6922/07 SGS6922/07
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 6922 8006 weiss
1640 SGS6942/02 SGS6942/02
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 6942 8003 WEISS
1641 SGS6942/05 SGS6942/05
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 6942 8002 WEISS
1642 SGS6942/07 SGS6942/07
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 6942 8003 weiss
1643 SGS6942/12 SGS6942/12
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 6942 6103 weiss
1644 SGS6942/13 SGS6942/13
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 6942 8102 weiss
1645 SGS6952/13 SGS6952/13
BOSCH ΗΠΠ SGS 6952 8105 Weiss
1646 SGS6952/17 SGS6952/17
BOSCH ΗΠΠ SGS 6952 8207 Weiss
1647 SGS6952/20 SGS6952/20
BOSCH ΗΠΠ SGS 6952 8211 Weiss
1648 SGS6952/21 SGS6952/21
BOSCH ΗΠΠ SGS 6952 8212 Weiss
1649 SGS69A12/17 SGS69A12/17
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 69 A12 8210 WEISS
1650 SGS69A12/20 SGS69A12/20
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 69 A12 8211 WEISS
1651 SGS69A12/21 SGS69A12/21
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 69 A12 8212 WEISS
1652 SGS69A12/22 SGS69A12/22
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 69 A12 8307 8310 WEISS
1653 SGS69A12/24 SGS69A12/24
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 69 A12 8310 8402 WEISS
1654 SGS69A12/27 SGS69A12/27
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGS 69 A12 8403 8404

1655 SGS69T05EU/01 SGS69T05EU/01
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 69T05 EU 8605 8605 Stainless Steel;
1656 SGS69T05EU/07 SGS69T05EU/07
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 69T05 EU 8606 8611 stainless steel
1657 SGS69T05EU/10 SGS69T05EU/10
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 69T05 EU 8612 8712 stainless steel
1658 SGS69T05EU/13 SGS69T05EU/13
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 69T05 EU 8712 8801 Stainless Steel
1659 SGS69T05EU/18 SGS69T05EU/18
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGS 69T05 EU 8802 8802 stainless steel
1660 SGS85E42EU/56 SGS85E42EU/56
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8605 8606 white;
1661 SGS85E42EU/73 SGS85E42EU/73
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8607 8712 white
1662 SGS85E42EU/82 SGS85E42EU/82
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8712 8801 white
1663 SGS85E42EU/86 SGS85E42EU/86
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8802 8803 white
1664 SGS85M42EU/68 SGS85M42EU/68
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8604 8606 white
1665 SGS85M42EU/73 SGS85M42EU/73
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8607 8712 white
1666 SGS85M42EU/82 SGS85M42EU/82
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8712 8805 white
1667 SGV4313EU/13 SGV4313EU/13
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 7810 Schwarz
1668 SGV4313EU/17 SGV4313EU/17
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 7810 Schwarz
1669 SGV4323EU/13 SGV4323EU/13
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under
Schwarz
1670 SGV4323EU/17 SGV4323EU/17
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8005 Schwarz
1671 SGV43A03EU/01 SGV43A03EU/01
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8207

1672 SGV43A03EU/14 SGV43A03EU/14
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8303

1673 SGV43A03EU/18 SGV43A03EU/18
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8406

1674 SGV43A03GB/17 SGV43A03GB/17
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8207 SCHWARZ
1675 SGV43A13EU/17 SGV43A13EU/17
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8207 SCHWARZ
1676 SGV43A13EU/38 SGV43A13EU/38
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8211 SCHWARZ
1677 SGV43A13EU/42 SGV43A13EU/42
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8212 SCHWARZ
1678 SGV43A13EU/44 SGV43A13EU/44
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8307 8401 SCHWARZ
1679 SGV43A13EU/46 SGV43A13EU/46
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8401 8404

1680 SGV43A33EU/40 SGV43A33EU/40
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8311 8401 EDELSTAHL
1681 SGV43A33EU/46 SGV43A33EU/46
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8401 8410

1682 SGV43A33EU/50 SGV43A33EU/50
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8410 8506 stainless steel
1683 SGV43A33EU/55 SGV43A33EU/55
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8506 8509 stainless steel
1684 SGV43A33EU/70 SGV43A33EU/70
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8511 8511 stainless steel
1685 SGV43E23EU/35 SGV43E23EU/35
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8312 8401 SCHWARZ
1686 SGV43E23EU/46 SGV43E23EU/46
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8403 8406

1687 SGV43E23EU/50 SGV43E23EU/50
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8406 8412 black
1688 SGV43E23EU/55 SGV43E23EU/55
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8505 8509 black
1689 SGV43E23EU/56 SGV43E23EU/56
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8412 8506 black
1690 SGV43E23EU/70 SGV43E23EU/70
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8509 8512 black
1691 SGV43E23EU/72 SGV43E23EU/72
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8601 8606 black
1692 SGV43E23EU/73 SGV43E23EU/73
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8607 8607 black
1693 SGV43E23EU/74 SGV43E23EU/74
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8607 8804 black
1694 SGV43E23EU/82 SGV43E23EU/82
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8804 8806 black
1695 SGV43E23EU/93 SGV43E23EU/93
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under
black
1696 SGV43E33EU/35 SGV43E33EU/35
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8406 8506 Stainless Steel
1697 SGV43E33EU/55 SGV43E33EU/55
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8505 8509 Stainless Steel
1698 SGV43E33EU/70 SGV43E33EU/70
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8510 8512 Stainless Steel
1699 SGV43E33EU/72 SGV43E33EU/72
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8601 8606 Stainless Steel
1700 SGV43E33EU/73 SGV43E33EU/73
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8607 stainless steel
1701 SGV43E33EU/74 SGV43E33EU/74
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8607 8701 stainless steel
1702 SGV43E53EU/74 SGV43E53EU/74
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8608 8804 black;
1703 SGV43E53EU/82 SGV43E53EU/82
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8804 8806

1704 SGV43E53EU/93 SGV43E53EU/93
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8807 8808

1705 SGV45M93EU/82 SGV45M93EU/82
BOSCH Dishwasher fully integrated 8806 8809

1706 SGV45M93EU/86 SGV45M93EU/86
BOSCH Dishwasher fully integrated 8805 8805

1707 SGV45M93EU/90 SGV45M93EU/90
BOSCH Dishwasher fully integrated 8802 8804

1708 SGV45M93EU/93 SGV45M93EU/93
BOSCH Dishwasher fully integrated 8809 8810 fully I24 aaa electronico inox
1709 SGV4603EU/17 SGV4603EU/17
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 7912 EDELSTAHL
1710 SGV4603EU/19 SGV4603EU/19
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 7912 EDELSTAHL
1711 SGV4603EU/29 SGV4603EU/29
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8104 EDELSTAHL
1712 SGV4613EU/17 SGV4613EU/17
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8005 Edelstahl
1713 SGV4613EU/29 SGV4613EU/29
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8104 Edelstahl
1714 SGV4613EU/34 SGV4613EU/34
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8109 EDELSTAHL
1715 SGV4623EU/07 SGV4623EU/07
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8012 Edelstahl
1716 SGV46A03EU/17 SGV46A03EU/17
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8207 8208 Edelstahl
1717 SGV46A03EU/40 SGV46A03EU/40
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8209 Edelstahl
1718 SGV46A03EU/42 SGV46A03EU/42
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8212 Edelstahl
1719 SGV46A03EU/45 SGV46A03EU/45
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8310 EDELSTAHL
1720 SGV46A03EU/46 SGV46A03EU/46
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8401

1721 SGV46A33EU/44 SGV46A33EU/44
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8307 8312 SCHWARZ
1722 SGV46A33EU/46 SGV46A33EU/46
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8403 8403

1723 SGV46M43EU/73 SGV46M43EU/73
BOSCH Dishwasher fully integrated 8607 8801 stainless steel;
1724 SGV46M43EU/82 SGV46M43EU/82
BOSCH Dishwasher fully integrated 8804 8806 stainless steel
1725 SGV46M43EU/86 SGV46M43EU/86
BOSCH Dishwasher fully integrated 8802 8804 stainless steel
1726 SGV46M43EU/93 SGV46M43EU/93
BOSCH Dishwasher fully integrated 8807 8809 stainless steel
1727 SGV46M43EU/94 SGV46M43EU/94
BOSCH Dishwasher fully integrated

1728 SGV46M53EU/73 SGV46M53EU/73
BOSCH Dishwasher fully integrated 8610 8801 stainless steel
1729 SGV46M53EU/82 SGV46M53EU/82
BOSCH Dishwasher fully integrated 8804 8804 stainless steel
1730 SGV46M53EU/86 SGV46M53EU/86
BOSCH Dishwasher fully integrated 8802 8803 stainless steel
1731 SGV46M53EU/92 SGV46M53EU/92
BOSCH Dishwasher fully integrated 8805 8805 stainless steel
1732 SGV46M53EU/93 SGV46M53EU/93
BOSCH Dishwasher fully integrated 8808 8808 stainless steel
1733 SGV46M53EU/94 SGV46M53EU/94
BOSCH Dishwasher fully integrated

1734 SGV46M63EU/01 SGV46M63EU/01
BOSCH Dishwasher fully integrated 8708 8802 stainless steel
1735 SGV46M63EU/82 SGV46M63EU/82
BOSCH Dishwasher fully integrated 8804 8806 stainless steel
1736 SGV46M63EU/86 SGV46M63EU/86
BOSCH Dishwasher fully integrated 8802 8804 stainless steel
1737 SGV46M63EU/93 SGV46M63EU/93
BOSCH Dishwasher fully integrated 8806 8809

1738 SGV46M63EU/94 SGV46M63EU/94
BOSCH Dishwasher fully integrated 8806 8806

1739 SGV46M93EU/01 SGV46M93EU/01
BOSCH Dishwasher fully integrated 8705 8801 Stainless steel;
1740 SGV46M93EU/82 SGV46M93EU/82
BOSCH Dishwasher fully integrated 8805 8806 stainless steel
1741 SGV46M93EU/86 SGV46M93EU/86
BOSCH Dishwasher fully integrated 8802 8804 stainless steel
1742 SGV46M93EU/93 SGV46M93EU/93
BOSCH Dishwasher fully integrated 8808 8808 stainless steel
1743 SGV46M93EU/94 SGV46M93EU/94
BOSCH Dishwasher fully integrated

1744 SGV47T03EU/17 SGV47T03EU/17
BOSCH Dishwasher fully integrated 8405 8506 Staainless Steel
1745 SGV47T03EU/36 SGV47T03EU/36
BOSCH Dishwasher fully integrated 8507 8509 Staainless Steel
1746 SGV47T03EU/37 SGV47T03EU/37
BOSCH Dishwasher fully integrated 8509 8512 stainless steel
1747 SGV47T13EU/01 SGV47T13EU/01
BOSCH Dishwasher fully integrated 8509 8509 Stainless Steel;
1748 SGV47T13EU/05 SGV47T13EU/05
BOSCH Dishwasher fully integrated 8511 8606 Stainless Steel;
1749 SGV47T13EU/07 SGV47T13EU/07
BOSCH Dishwasher fully integrated 8606 8612 stainless steel
1750 SGV47T13EU/10 SGV47T13EU/10
BOSCH Dishwasher fully integrated 8612 stainless steel
1751 SGV4913EU/07 SGV4913EU/07
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8012 Edelstahl
1752 SGV49A03EU/13 SGV49A03EU/13
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8112

1753 SGV49A03EU/17 SGV49A03EU/17
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8207

1754 SGV49A03EU/20 SGV49A03EU/20
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8211

1755 SGV49A03EU/21 SGV49A03EU/21
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8212

1756 SGV49A03EU/22 SGV49A03EU/22
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8307 8310

1757 SGV49A03EU/24 SGV49A03EU/24
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8310 8401 EDELSTAHL
1758 SGV49A03EU/25 SGV49A03EU/25
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8401 8402

1759 SGV49A03EU/27 SGV49A03EU/27
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8403 8409

1760 SGV49A03EU/32 SGV49A03EU/32
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8412 stainless steel
1761 SGV49A03EU/36 SGV49A03EU/36
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8507 stainless steel
1762 SGV49A03EU/37 SGV49A03EU/37
BOSCH Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8509 stainless steel
1763 SGV55M23EU/40 SGV55M23EU/40
BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 8508 8509 Stainless Steel;
1764 SGV55M23EU/70 SGV55M23EU/70
BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 8510 8612 Stainless Steel;
1765 SGV55M23EU/79 SGV55M23EU/79
BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 8612 8703 Stainless Steel;
1766 SGV55M73EU/40 SGV55M73EU/40
BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 8509 8509 black;
1767 SGV55M73EU/70 SGV55M73EU/70
BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 8510 8512 black;
1768 SGV55M73EU/72 SGV55M73EU/72
BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 8512 8606 black;
1769 SGV55M73EU/73 SGV55M73EU/73
BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 8607 8612 black
1770 SGV5603/13 SGV5603/13
BOSCH Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SGV 5603
Edelstahl
1771 SGV5603/17 SGV5603/17
BOSCH Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SGV 5603 8010 EDELSTAHL
1772 SGV5603/19 SGV5603/19
BOSCH Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SGV 5603 7906 Edelstahl
1773 SGV5603/21 SGV5603/21
BOSCH Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SGV 5603 7911 EDELSTAHL
1774 SGV5603/29 SGV5603/29
BOSCH Η.Π.ΠΙΑΤΩΝ SGV 5603 8104 EDELSTAHL
1775 SGV57T13EU/01 SGV57T13EU/01
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGV 57 T13 EU 8508 8509 Stainless Steel;
1776 SGV57T13EU/05 SGV57T13EU/05
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGV 57 T13 EU 8509 8610 Stainless Steel;
1777 SGV57T13EU/07 SGV57T13EU/07
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGV 57 T13 EU 8606 8612 stainless steel
1778 SGV57T13EU/10 SGV57T13EU/10
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGV 57 T13 EU 8612 stainless steel
1779 SGV57T23EU/01 SGV57T23EU/01
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGV 57T23 EU 8606 8611 Stainless Steel;
1780 SGV57T23EU/10 SGV57T23EU/10
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGV 57T23 EU 8701 8802 Stainless Steel;
1781 SGV57T23EU/13 SGV57T23EU/13
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGV 57T23 EU 8804 8805 stainless steel
1782 SGV57T23EU/18 SGV57T23EU/18
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGV 57T23 EU 8802 8804 stainless steel
1783 SGV57T23EU/21 SGV57T23EU/21
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGV 57T23 EU 8804 8808

1784 SGV5903/07 SGV5903/07
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGV 5903 8009 Edelstahl
1785 SGV59A03/13 SGV59A03/13
BOSCH ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGV 59A03 8112 EDELSTAHL
1786 SGV59A03/18 SGV59A03/18
BOSCH ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGV 59A03 8205

1787 SGV59A03/21 SGV59A03/21
BOSCH ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGV 59A03 8212

1788 SGV59A03/22 SGV59A03/22
BOSCH ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGV 59A03 8306

1789 SGV59A03/23 SGV59A03/23
BOSCH ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGV 59A03 8307

1790 SGV59A03/24 SGV59A03/24
BOSCH ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGV 59A03 8310 EDELSTAHL
1791 SGV59A23/17 SGV59A23/17
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGV 59 A23 8210

1792 SGV59A23/20 SGV59A23/20
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGV 59 A23 8211

1793 SGV59A23/21 SGV59A23/21
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGV 59 A23 8212

1794 SGV59A23/22 SGV59A23/22
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGV 59 A23 8307 8310

1795 SGV59A23/24 SGV59A23/24
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGV 59 A23 8310 8401 EDELSTAHL
1796 SGV59A23/25 SGV59A23/25
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGV 59 A23 8401 8403

1797 SGV59A23/27 SGV59A23/27
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGV 59 A23 8403 8407

1798 SL55M580EU/37 SL55M580EU/37
SIEMENS Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8606 8712 stainless steel
1799 SL55M580EU/45 SL55M580EU/45
SIEMENS Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8804 881

1800 SL55M580EU/47 SL55M580EU/47
SIEMENS Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8802 8804 stainless steel
1801 SL55M580EU/49 SL55M580EU/49
SIEMENS Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8801 8802 stainless steel
1802 SRI33E05EU/01 SRI33E05EU/01
BOSCH Dishwashers 45 cm built-in/built-under 8509 8601 Stainless Steel;
1803 SRI33E05EU/02 SRI33E05EU/02
BOSCH Dishwashers 45 cm built-in/built-under 8601 8606 Stainless Steel;
1804 SRI33E05EU/03 SRI33E05EU/03
BOSCH Dishwashers 45 cm built-in/built-under 8607 8610 stainless steel
1805 SRI33E05EU/04 SRI33E05EU/04
BOSCH Dishwashers 45 cm built-in/built-under 8611 8706 stainless steel
1806 SRI33E05EU/05 SRI33E05EU/05
BOSCH Dishwashers 45 cm built-in/built-under 8706 8802 stainless steel
1807 SRI33E05EU/07 SRI33E05EU/07
BOSCH Dishwashers 45 cm built-in/built-under 8803 8803 stainless steel
1808 SRI33E05EU/09 SRI33E05EU/09
BOSCH Dishwashers 45 cm built-in/built-under 8803 8806 stainless steel
1809 SRI33E05EU/12 SRI33E05EU/12
BOSCH Dishwashers 45 cm built-in/built-under 8806 8811

1810 SRI33E05EU/13 SRI33E05EU/13
BOSCH Dishwashers 45 cm built-in/built-under 8812 8905

1811 SRI33E05EU/14 SRI33E05EU/14
BOSCH Dishwashers 45 cm built-in/built-under 8906 8909 Stainless steel
1812 SRI33E05EU/15 SRI33E05EU/15
BOSCH Dishwashers 45 cm built-in/built-under 8910 9109 Stainless steel
1813 SRI45T32EU/01 SRI45T32EU/01
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 45T32 EU 8704 8802 white;
1814 SRI45T32EU/07 SRI45T32EU/07
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 45T32 EU
white;
1815 SRI45T32EU/09 SRI45T32EU/09
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 45T32 EU 8803 8812 white;
1816 SRI45T32EU/13 SRI45T32EU/13
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 45T32 EU 8812 8909

1817 SRI45T32EU/15 SRI45T32EU/15
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 45T32 EU 8910 9101 White
1818 SRI45T32EU/17 SRI45T32EU/17
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 45T32 EU 9101 9103 White
1819 SRI45T32EU/18 SRI45T32EU/18
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 45T32 EU 9103 9109 White
1820 SRI45T35EU/01 SRI45T35EU/01
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 45T35 EU 8704 8802 stainless steel;
1821 SRI45T35EU/07 SRI45T35EU/07
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 45T35 EU 8803 8803 stainless steel;
1822 SRI45T35EU/09 SRI45T35EU/09
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 45T35 EU 8803 8812 stainless steel;
1823 SRI45T35EU/13 SRI45T35EU/13
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 45T35 EU 8901 8910

1824 SRI45T35EU/15 SRI45T35EU/15
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 45T35 EU 8910 9101 Stainless steel
1825 SRI45T35EU/17 SRI45T35EU/17
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 45T35 EU 9101 9103 Stainless steel
1826 SRI45T35EU/18 SRI45T35EU/18
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 45T35 EU 9104 9109 Stainless steel
1827 SRI45T42EU/15 SRI45T42EU/15
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 8910 9012 White
1828 SRI45T42EU/17 SRI45T42EU/17
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 9101 9103 White
1829 SRI45T42EU/18 SRI45T42EU/18
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 9105 9106 White
1830 SRI45T44EU/01 SRI45T44EU/01
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 8908 8908 Brown
1831 SRI45T44EU/15 SRI45T44EU/15
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 8910 9101 Brown
1832 SRI45T44EU/17 SRI45T44EU/17
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 9103 9103 Brown
1833 SRI45T44EU/18 SRI45T44EU/18
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 9105 9107 Brown
1834 SRI45T45EU/01 SRI45T45EU/01
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 8908 8909 Stainless steel
1835 SRI45T45EU/15 SRI45T45EU/15
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 8910 9012 Stainless steel
1836 SRI45T45EU/17 SRI45T45EU/17
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 9101 9103 Stainless steel
1837 SRI45T45EU/18 SRI45T45EU/18
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 9103 9108 Stainless steel
1838 SRI45T55EU/01 SRI45T55EU/01
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 9003 9011 Stainless steel
1839 SRI45T55EU/17 SRI45T55EU/17
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 9102 9102 Stainless steel
1840 SRI45T55EU/18 SRI45T55EU/18
SIEMENS Εντοιχιζόμενο Πλυντήριο πιάτων 9104 9106 Stainless steel
1841 SRI55M05EU/01 SRI55M05EU/01
BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 8511 8601 Stainless Steel;
1842 SRI55M05EU/02 SRI55M05EU/02
BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 8601 8704 Stainless Steel;
1843 SRI55T12EU/01 SRI55T12EU/01
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRI 55T12 EU 8511 8512 white;
1844 SRI55T12EU/02 SRI55T12EU/02
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRI 55T12 EU 8601 8704 white;
1845 SRI55T12EU/05 SRI55T12EU/05
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRI 55T12 EU
white
1846 SRI55T15EU/28 SRI55T15EU/28
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRI 55T15 EU 8510 8601 Stainless Steel
1847 SRI55T15EU/30 SRI55T15EU/30
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRI 55T15 EU 8601 8704 Stainless Steel
1848 SRI5600/01 SRI5600/01
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 5600 7904 Merian
1849 SRI5600/01 SRI5600/01
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 5600 7904 Merian
1850 SRI5600/02 SRI5600/02
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 5600 7910 Merian
1851 SRI5600/02 SRI5600/02
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 5600 7910 Merian
1852 SRI5600/04 SRI5600/04
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 5600 8012 Merian
1853 SRI5600/04 SRI5600/04
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 5600 8012 Merian
1854 SRI5600/05 SRI5600/05
SIEMENS ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 5600 8102 Merian
1855 SRI5600/05 SRI5600/05
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 5600 8102 Merian
1856 SRI5602/01 SRI5602/01
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 5602 7904 weiss
1857 SRI5602/02 SRI5602/02
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 5602 7910 Weiss
1858 SRI5602/04 SRI5602/04
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 5602 8012 Weiss
1859 SRI5602/05 SRI5602/05
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 5602 8102 Weiss
1860 SRI5605/01 SRI5605/01
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 5605 7904 edelstahl
1861 SRI5605/02 SRI5605/02
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 5605 7910 Edelstahl
1862 SRI5605/04 SRI5605/04
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 5605 8012 Edelstahl
1863 SRI5605/05 SRI5605/05
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 5605 8102 Edelstahl
1864 SRI5606/01 SRI5606/01
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 5606 7904 dunkelbraun
1865 SRI5606/02 SRI5606/02
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 5606 7910 Graphit
1866 SRI5606/04 SRI5606/04
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 5606 8012 Graphit
1867 SRI5606/05 SRI5606/05
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRI 5606 8102 Graphit
1868 SRI5610/08 SRI5610/08
BOSCH ΗΠΠ SRI5610 8107 Merian
1869 SRI5610/12 SRI5610/12
BOSCH ΗΠΠ SRI5610 8205 MERIAN
1870 SRI5610/13 SRI5610/13
BOSCH ΗΠΠ SRI5610 8208 MERIANBRAUN
1871 SRI5610/16 SRI5610/16
BOSCH ΗΠΠ SRI5610 8303 MERIANBRAUN
1872 SRI5612/08 SRI5612/08
BOSCH ΗΠΠ SRI5612 8107 Weiss
1873 SRI5612/12 SRI5612/12
BOSCH ΗΠΠ SRI5612 8205 WEISS
1874 SRI5612/13 SRI5612/13
BOSCH ΗΠΠ SRI5612 8208 WEISS
1875 SRI5612/16 SRI5612/16
BOSCH ΗΠΠ SRI5612 8303 WEISS
1876 SRI5615/08 SRI5615/08
BOSCH ΗΠΠ SRI5615 8107 Edelstahl
1877 SRI5615/12 SRI5615/12
BOSCH ΗΠΠ SRI5615 8205 EDELSTAHL
1878 SRI5615/13 SRI5615/13
BOSCH ΗΠΠ SRI5615 8208 EDELSTAHL
1879 SRI5615/16 SRI5615/16
BOSCH ΗΠΠ SRI5615 8303 EDELSTAHL
1880 SRI5616/08 SRI5616/08
BOSCH ΗΠΠ SRI5616 8107 Graphit
1881 SRI5616/12 SRI5616/12
BOSCH ΗΠΠ SRI5616 8205 GRAPHIT
1882 SRI5616/13 SRI5616/13
BOSCH ΗΠΠ SRI5616 8208 GRAPHIT
1883 SRI5616/16 SRI5616/16
BOSCH ΗΠΠ SRI5616 8303 GRAPHIT
1884 SRI56A02/15 SRI56A02/15
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRI 56 A02 8302 Weiss
1885 SRI56A02/16 SRI56A02/16
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRI 56 A02 8308 8309 Weiss
1886 SRI56A02/18 SRI56A02/18
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRI 56 A02 8310 8403

1887 SRI56A05/15 SRI56A05/15
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRI 56 A05 8302 Edelstahl
1888 SRI56A05/16 SRI56A05/16
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRI 56 A05 8307 8309 Edelstahl
1889 SRI56A05/18 SRI56A05/18
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRI 56 A05 8310 8406

1890 SRS3002/01 SRS3002/01
BOSCH Dishwashers 45 cm free-standing 7904 weiss
1891 SRS3002/05 SRS3002/05
BOSCH Dishwashers 45 cm free-standing 8102 Weiss
1892 SRS40A02EU/05 SRS40A02EU/05
BOSCH Dishwashers 45 cm free-standing 8310 8509 WEISS
1893 SRS40A02EU/28 SRS40A02EU/28
BOSCH Dishwashers 45 cm free-standing 8509 8603 White
1894 SRS40E12EU/01 SRS40E12EU/01
BOSCH Dishwashers 45 cm free-standing 8806 8903 white
1895 SRS40E12EU/42 SRS40E12EU/42
BOSCH Dishwashers 45 cm free-standing 8909 8909 White
1896 SRS40E12EU/44 SRS40E12EU/44
BOSCH Dishwashers 45 cm free-standing 8910 9107 White
1897 SRS4302/01 SRS4302/01
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 4302 7904 Weiss
1898 SRS4302/02 SRS4302/02
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 4302 7910 Weiss
1899 SRS4302/04 SRS4302/04
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 4302 8012 Weiss
1900 SRS4302/05 SRS4302/05
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 4302 8102 Weiss
1901 SRS4302/10 SRS4302/10
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 4302 8106 Weiss
1902 SRS4312/08 SRS4312/08
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 4312 8107 Weiss
1903 SRS4312/14 SRS4312/14
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 4312 8212 Weiss
1904 SRS4312/16 SRS4312/16
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 4312 8303 Weiss
1905 SRS43A12/14 SRS43A12/14
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRS 43 A12 8307 8310 WEISS
1906 SRS43A12/20 SRS43A12/20
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRS 43 A12 8310 8405

1907 SRS43E28EU/01 SRS43E28EU/01
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9003 9105 Stainless steel
1908 SRS43E42EU/01 SRS43E42EU/01
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 43E42 EU 8708 8802 white
1909 SRS43E42EU/07 SRS43E42EU/07
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 43E42 EU
white
1910 SRS43E42EU/09 SRS43E42EU/09
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 43E42 EU 8803 8812 white
1911 SRS43E42EU/13 SRS43E42EU/13
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 43E42 EU 8812 8905

1912 SRS43E42EU/14 SRS43E42EU/14
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 43E42 EU 8906 8909 White
1913 SRS43E42EU/15 SRS43E42EU/15
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 43E42 EU 8910 9107 White
1914 SRS43E72EU/01 SRS43E72EU/01
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9003 9108 White
1915 SRS43E82EU/01 SRS43E82EU/01
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9003 9108 White
1916 SRS43M02EU/14 SRS43M02EU/14
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRS 43 M 02 EU 8401 8409 WEISS
1917 SRS43M02EU/21 SRS43M02EU/21
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRS 43 M 02 EU 8410 8502

1918 SRS43M02EU/23 SRS43M02EU/23
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRS 43 M 02 EU 8501 8506

1919 SRS43M02EU/27 SRS43M02EU/27
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRS 43 M 02 EU 8506 8509 white
1920 SRS43M02EU/28 SRS43M02EU/28
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRS 43 M 02 EU 8509 8603

1921 SRS45E42GB/01 SRS45E42GB/01
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9001 9104 White
1922 SRS45T72EU/01 SRS45T72EU/01
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 45T72 EU 8703 8802 white
1923 SRS45T72EU/07 SRS45T72EU/07
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 45T72 EU
white
1924 SRS45T72EU/09 SRS45T72EU/09
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 45T72 EU 8803 8812 white
1925 SRS45T72EU/13 SRS45T72EU/13
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 45T72 EU 8812 8909

1926 SRS45T72EU/15 SRS45T72EU/15
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 45T72 EU 8910 9101 White
1927 SRS45T72EU/17 SRS45T72EU/17
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 45T72 EU 9101 9103 White
1928 SRS45T72EU/18 SRS45T72EU/18
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 45T72 EU 9104 9105 White
1929 SRS45T78EU/01 SRS45T78EU/01
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 45T78 EU 8805 8812 silver-inox
1930 SRS45T78EU/13 SRS45T78EU/13
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 45T78 EU 8903 8909

1931 SRS45T78EU/15 SRS45T78EU/15
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 45T78 EU 8910 9012 Silver-inox
1932 SRS45T78EU/17 SRS45T78EU/17
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 45T78 EU 9101 9103 Silver-inox
1933 SRS45T78EU/18 SRS45T78EU/18
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 45T78 EU 9104 9105 Silver-inox
1934 SRS46T02EU/01 SRS46T02EU/01
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 46T02EU 8703 8802 white
1935 SRS46T02EU/07 SRS46T02EU/07
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 46T02EU 8803 8803 white
1936 SRS46T02EU/09 SRS46T02EU/09
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 46T02EU 8803 8812 white
1937 SRS46T02EU/13 SRS46T02EU/13
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 46T02EU 8812 8909

1938 SRS46T02EU/15 SRS46T02EU/15
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 46T02EU 8910 9101 White
1939 SRS46T02EU/17 SRS46T02EU/17
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 46T02EU 9102 9103 White
1940 SRS46T02EU/18 SRS46T02EU/18
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 46T02EU 9103 9109 White
1941 SRS46T08EU/01 SRS46T08EU/01
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 46T08 EU 8705 8802 stainless steel;
1942 SRS46T08EU/07 SRS46T08EU/07
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 46T08 EU
stainless steel;
1943 SRS46T08EU/09 SRS46T08EU/09
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 46T08 EU 8803 8811 stainless steel;
1944 SRS46T08EU/13 SRS46T08EU/13
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 46T08 EU 8901 8909

1945 SRS46T08EU/15 SRS46T08EU/15
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 46T08 EU 8910 9007 Stainless steel
1946 SRS46T12EU/01 SRS46T12EU/01
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 8904 8909 White
1947 SRS46T12EU/15 SRS46T12EU/15
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 8909 9101 White
1948 SRS46T12EU/17 SRS46T12EU/17
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9101 9103 White
1949 SRS46T12EU/18 SRS46T12EU/18
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9103 9105 White
1950 SRS46T18EU/01 SRS46T18EU/01
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 8904 8909 Stainless steel
1951 SRS46T18EU/15 SRS46T18EU/15
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 8909 9006 Stainless steel
1952 SRS46T22EU/01 SRS46T22EU/01
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 8904 8905 White
1953 SRS46T22EU/14 SRS46T22EU/14
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 8908 8909 White
1954 SRS46T22EU/15 SRS46T22EU/15
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 8910 8912 White
1955 SRS46T22EU/16 SRS46T22EU/16
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9002 9103 White
1956 SRS46T22EU/18 SRS46T22EU/18
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9104 9108 White
1957 SRS46T32EU/13 SRS46T32EU/13
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 8903 8905 White
1958 SRS46T32EU/15 SRS46T32EU/15
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 8911 9002 White
1959 SRS46T42EU/01 SRS46T42EU/01
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9003 9101 White
1960 SRS46T42EU/17 SRS46T42EU/17
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9102 9102 White
1961 SRS46T42EU/18 SRS46T42EU/18
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9104 9107 White
1962 SRS46T48EU/01 SRS46T48EU/01
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 46T48 EU 9003 9101 Stainless steel
1963 SRS46T48EU/17 SRS46T48EU/17
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 46T48 EU 9102 9102 Stainless steel
1964 SRS46T48EU/18 SRS46T48EU/18
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 46T48 EU 9104 9110 Stainless steel
1965 SRS46T52EU/01 SRS46T52EU/01
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9101 9101 White
1966 SRS46T52EU/17 SRS46T52EU/17
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9101 9103 White
1967 SRS46T52EU/18 SRS46T52EU/18
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9104 9106 White
1968 SRS53E42EU/01 SRS53E42EU/01
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9003 9011 White
1969 SRS55M12EU/01 SRS55M12EU/01
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 55M12 EU 8602 8703

1970 SRS55M32EU/01 SRS55M32EU/01
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 55M32 EU 8703 8802 white
1971 SRS55M32EU/07 SRS55M32EU/07
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 55M32 EU
white
1972 SRS55M32EU/09 SRS55M32EU/09
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 55M32 EU 8803 8811 white
1973 SRS55M32EU/13 SRS55M32EU/13
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 55M32 EU 8901 8905

1974 SRS55M32EU/14 SRS55M32EU/14
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 55M32 EU 8906 8909 White
1975 SRS55M32EU/15 SRS55M32EU/15
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 55M32 EU 8910 9008 White
1976 SRS55M42EU/01 SRS55M42EU/01
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 55M42 EU 8703 8803 white
1977 SRS55M42EU/07 SRS55M42EU/07
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 55M42 EU
white
1978 SRS55M42EU/09 SRS55M42EU/09
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 55M42 EU 8803 8812 white
1979 SRS55M42EU/13 SRS55M42EU/13
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 55M42 EU 8812 8905

1980 SRS55M42EU/14 SRS55M42EU/14
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 55M42 EU 8906 8909 White
1981 SRS55M42EU/15 SRS55M42EU/15
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 55M42 EU 8910 9104 White
1982 SRS55M42EU/18 SRS55M42EU/18
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 55M42 EU 9105 9108 White
1983 SRS55M72EU/01 SRS55M72EU/01
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9003 9103 White
1984 SRS55M72EU/18 SRS55M72EU/18
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9104 9110 White
1985 SRS55M76EU/01 SRS55M76EU/01
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9003 9103 Black
1986 SRS55M76EU/18 SRS55M76EU/18
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9104 9105 Black
1987 SRS55M78EU/01 SRS55M78EU/01
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9003 9103 Stainless steel
1988 SRS55M78EU/18 SRS55M78EU/18
BOSCH Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 9104 9108 Stainless steel
1989 SRS55T12EU/01 SRS55T12EU/01
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRS 55T12 EU 8601 8704 white;
1990 SRS5602/01 SRS5602/01
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 5602 7903 Weiss
1991 SRS5602/02 SRS5602/02
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 5602 7910 Weiss
1992 SRS5602/04 SRS5602/04
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 5602 8012 Weiss
1993 SRS5602/05 SRS5602/05
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRS 5602 8102 Weiss
1994 SRS5612/08 SRS5612/08
BOSCH ΗΠ.ΠΙΑΤΩΝ SRS 5612 8104 Weiss
1995 SRS5612/13 SRS5612/13
BOSCH ΗΠ.ΠΙΑΤΩΝ SRS 5612 8208 Weiss
1996 SRS5612/16 SRS5612/16
BOSCH ΗΠ.ΠΙΑΤΩΝ SRS 5612 8303 Weiss
1997 SRS56A02/15 SRS56A02/15
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRS 56 A02 8307 8307 Weiss
1998 SRS56A02/16 SRS56A02/16
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRS 56 A02 8307 8310 Weiss
1999 SRS56A02/18 SRS56A02/18
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRS 56 A02 8310 8404 white
2000 SRV43M53EU/01 SRV43M53EU/01
BOSCH Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 8911 9103 Black
2001 SRV43M53EU/46 SRV43M53EU/46
BOSCH Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 9104 9109 Black
2002 SRV43M63EU/01 SRV43M63EU/01
BOSCH Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 9003 9104 Black
2003 SRV43M63EU/46 SRV43M63EU/46
BOSCH Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 9104 9108 Black
2004 SRV53M03EU/15 SRV53M03EU/15
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 53M03 EU 8402 8406 Schwarz
2005 SRV53M03EU/21 SRV53M03EU/21
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 53M03 EU 8408 8504 black
2006 SRV53M03EU/24 SRV53M03EU/24
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 53M03 EU 8505 8505 black
2007 SRV53M03EU/26 SRV53M03EU/26
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 53M03 EU 8505 black
2008 SRV53M03EU/28 SRV53M03EU/28
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 53M03 EU 8509 8601 black
2009 SRV53M03EU/29 SRV53M03EU/29
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 53M03 EU 8506 8509 black
2010 SRV53M03EU/30 SRV53M03EU/30
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 53M03 EU 8601 8601 black
2011 SRV53M03EU/31 SRV53M03EU/31
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 53M03 EU 8602 8709 black
2012 SRV53M03EU/36 SRV53M03EU/36
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 53M03 EU
black
2013 SRV53M03EU/37 SRV53M03EU/37
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 53M03 EU 8709 8803 black
2014 SRV53M03EU/38 SRV53M03EU/38
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 53M03 EU 8803 8806 black
2015 SRV53M03EU/40 SRV53M03EU/40
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 53M03 EU 8806 8812

2016 SRV53M03EU/41 SRV53M03EU/41
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 53M03 EU 8812 8906

2017 SRV53M03EU/42 SRV53M03EU/42
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 53M03 EU 8906 8909

2018 SRV53M03EU/44 SRV53M03EU/44
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 53M03 EU 8910 9104 Black
2019 SRV53M03EU/46 SRV53M03EU/46
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 53M03 EU 9104 9108 Black
2020 SRV53M13EU/01 SRV53M13EU/01
BOSCH Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 9003 9103 Black
2021 SRV53M13EU/46 SRV53M13EU/46
BOSCH Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 9103 9109 Black
2022 SRV55T03EU/15 SRV55T03EU/15
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRV 55 T 03 EU 8404 8504

2023 SRV55T03EU/24 SRV55T03EU/24
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRV 55 T 03 EU 8506 8506 stainless steel
2024 SRV55T03EU/26 SRV55T03EU/26
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRV 55 T 03 EU 8505 8506 stainless steel
2025 SRV55T03EU/28 SRV55T03EU/28
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRV 55 T 03 EU 8509 8601 stainless steel
2026 SRV55T03EU/29 SRV55T03EU/29
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRV 55 T 03 EU 8506 8509 stainless steel
2027 SRV55T03EU/30 SRV55T03EU/30
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRV 55 T 03 EU 8601 8705 stainless steel
2028 SRV55T03EU/36 SRV55T03EU/36
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRV 55 T 03 EU
Stainless steel
2029 SRV55T03EU/37 SRV55T03EU/37
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRV 55 T 03 EU 8705 8802 Stainless steel
2030 SRV55T03EU/38 SRV55T03EU/38
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRV 55 T 03 EU 8803 8811 Stainless steel
2031 SRV55T03EU/41 SRV55T03EU/41
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRV 55 T 03 EU

2032 SRV55T13EU/30 SRV55T13EU/30
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 55T13 EU 8607 8704 Stainless Steel
2033 SRV55T13EU/36 SRV55T13EU/36
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 55T13 EU
stainless steel
2034 SRV55T13EU/37 SRV55T13EU/37
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 55T13 EU 8705 8802 stainless steel
2035 SRV55T13EU/38 SRV55T13EU/38
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 55T13 EU 8803 8812 stainless steel
2036 SRV55T13EU/41 SRV55T13EU/41
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 55T13 EU 8811 8910

2037 SRV55T13EU/44 SRV55T13EU/44
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 55T13 EU 8910 9103 stainless steel
2038 SRV55T13EU/46 SRV55T13EU/46
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 55T13 EU 9104 9107 stainless steel
2039 SRV55T23EU/01 SRV55T23EU/01
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRV 55T23 EU 8612 8701 stainless steel;
2040 SRV55T33EU/01 SRV55T33EU/01
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRV 55 T 03 EU 8905 8909 Stainless steel
2041 SRV55T33EU/15 SRV55T33EU/15
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRV 55 T 03 EU 8910 9101 Stainless steel
2042 SRV55T33EU/17 SRV55T33EU/17
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRV 55 T 03 EU 9101 9103 Stainless steel
2043 SRV55T33EU/18 SRV55T33EU/18
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRV 55 T 03 EU 9104 9108 Stainless steel
2044 SRV55T34EU/01 SRV55T34EU/01
BOSCH Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 8907 8908 Stainless steel
2045 SRV55T34EU/15 SRV55T34EU/15
BOSCH Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 8910 9011 Stainless steel
2046 SRV55T35EU/01 SRV55T35EU/01
BOSCH Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 8907 8907 Stainless steel
2047 SRV55T43EU/01 SRV55T43EU/01
BOSCH Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 9003 9101 Stainless steel
2048 SRV55T43EU/45 SRV55T43EU/45
BOSCH Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 9101 9103 Stainless steel
2049 SRV55T43EU/46 SRV55T43EU/46
BOSCH Πλήρως εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 9103 9108 Stainless steel
2050 SRV5603EU/02 SRV5603EU/02
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 5603 EU 8005 schwarz
2051 SRV5603EU/04 SRV5603EU/04
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 5603 EU 8101 schwarz
2052 SRV5603EU/05 SRV5603EU/05
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 5603 EU 8102 schwarz
2053 SRV5603EU/10 SRV5603EU/10
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 5603 EU 8106 schwarz
2054 SRV56A03/08 SRV56A03/08
BOSCH ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRV56A03 8206 SILBER
2055 SRV56A03/16 SRV56A03/16
BOSCH ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRV56A03 8303 SILBER
2056 SRV56A03/17 SRV56A03/17
BOSCH ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRV56A03 8304

2057 SRV56A13/15 SRV56A13/15
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRV 56 A13 8307 8307 Silber
2058 SRV56A13/16 SRV56A13/16
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRV 56 A13 8307 8310 Silber
2059 SRV56A13/19 SRV56A13/19
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRV 56 A13 8310 8407 SILBER
2060 ADG 151 851115101610
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
45εκ
2061 ADP 529 WH 854252910610
WHIRLPOOL ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

2062 AQUAVIGIL SGS43B02II/01
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8210

2063 AQUAVIGIL SGS4432II/01
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8104

2064 Art SI650B S4456B3/35
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 B3 (SI 650B) 8202 BRAUN
2065 Art SI651b S4456S3/35
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 S3 (SI 651 B) 8202 SCHWARZ
2066 Art SI655B S4456W3/35
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 W3 (SI 655B) 8202 WEISS
2067 Art:SI650B S4456B3/38
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 B3 (SI 650B) 8211 BRAUN
2068 Art:SI650B S4456B3/42
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 B3 (SI 650B) 8212 BRAUN
2069 Art:SI651b S4456A3/38
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 A3 (SI 657 B) 8211 SCHWARZ
2070 Art:SI651b S4456S3/38
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 S3 (SI 651 B) 8211 SCHWARZ
2071 Art:SI651b S4456S3/42
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 S3 (SI 651 B) 8212 SCHWARZ
2072 Art:SI655B S4456W3/38
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 W3 (SI 655B) 8211 WEISS
2073 Art:SI655B S4456W3/42
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 W3 (SI 655B) 8212 WEISS
2074 Art:SI657b S4456A3/42
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 A3 (SI 657 B) 8212 SCHWARZ
2075 Art.: SI755B S4459W2/23
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 W2 (SI 755 B) 8309

2076 Art.: SI759B S4459N2/23
NEFF ΠΛ ΠΙΑΤΩΝ S 4459 N2 (SI 759 B) 8309

2077 Art.SI657BUnterbaugeraet S4456A3/35
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 A3 (SI 657 B) 8202 ALU
2078 celebration SE24M271EU/36
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8507 white
2079 celebration SE24M271EU/47
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8405 8406 white
2080 celebration SE24M271EU/56
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 8505 white
2081 Eco Star SE25290/01
SIEMENS ΗΠΠ SE 25290 7907 Weiss
2082 Eco Star SE25290/07
SIEMENS ΗΠΠ SE 25290 8006 weiss
2083 Economic Star SGS55M22EU/35
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8407 8411 White
2084 Economic Star SGS55M22EU/52
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8503 white;
2085 Economic Star SGS55M22EU/56
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8501 8501 White
2086 Edition 150 SE25560/12
SIEMENS ΗΠΠ 25560 7709 7912 Edelstahl
2087 Edition 150 SE25560/13
SIEMENS ΗΠΠ 25560 7709 7912 Edelstahl
2088 Euroline SGS46A12EU/35
BOSCH ΗΠΠ SGS 46A12EU 8202 WEISS
2089 Euroline SGS46A12EU/38
BOSCH ΗΠΠ SGS 46A12EU 8211 WEISS
2090 Euroline SGS46A12EU/42
BOSCH ΗΠΠ SGS 46A12EU 8307 8310 WEISS
2091 Euroline SGS46A12EU/47
BOSCH ΗΠΠ SGS 46A12EU 8401

2092 EXCLUSIV SGS8412EU/17
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 7910 Weiss
2093 EXCLUSIV SGS8412EU/24
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8003 Weiss
2094 Exclusiv SGS8422EU/17
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8006 wei~
2095 Exclusiv SGS8422EU/27
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8103 wei~
2096 Exclusiv SGS84A02EU/35
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8201 WEISS
2097 Exclusiv SGS84A02EU/38
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8211 WEISS
2098 Exclusiv SGS84A02EU/42
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8212 WEISS
2099 Exclusiv SGS84A02EU/43
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8307 8307 WEISS
2100 Exclusiv SGS84A12EU/35
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8206 WEISS
2101 Exclusiv SGS84A12EU/38
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8211 WEISS
2102 Exclusiv SGS84A12EU/42
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8212 WEISS
2103 Exclusiv SGS84A32EU/35
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8307 WEISS
2104 Exclusiv SGS84A32EU/43
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8307 8310 WEISS
2105 Exclusiv SGS84A32EU/45
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8310 8311 WEISS
2106 Exclusiv SGS84A32EU/47
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8401 8407

2107 Exclusiv SGS84A42EU/35
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8308 8310 WEISS
2108 Exclusiv SGS84A42EU/47
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8401 8407

2109 Exclusiv SGS85B02EU/35
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8310 WEISS
2110 Exclusiv SGS85M02EU/35
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8407 8502 white
2111 Exclusiv SGS85M02EU/52
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8504 white
2112 Exclusiv SGS85M02EU/56
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8505 white
2113 Exclusiv SGS85M12EU/17
BOSCH Free-standing dishwasher 8407 8503 white
2114 Exclusiv SGS85M12EU/32
BOSCH Free-standing dishwasher 8505 white
2115 Exclusiv SGS85M12EU/36
BOSCH Free-standing dishwasher 8507 white
2116 Exclusiv SGS85M22EU/52
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8502 8504 white
2117 Exclusiv SGS85M22EU/55
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8506 8601 white
2118 Exclusiv SGS85M22EU/68
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8602 8603 white
2119 Exclusiv SGS8802EU/13
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8107 Weiss
2120 Exclusiv SGS8802EU/17
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8207 Weiss
2121 Exclusiv SGS8802EU/20
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8211 Weiss
2122 Exclusiv SGS8802EU/21
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8212 Weiss
2123 Exclusiv SGS8802EU/22
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8306

2124 Exclusiv SGS8802EU/24
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8310 WEISS
2125 Exclusiv; Silence SGS84A52EU/22
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8309 8310 WEISS
2126 Exclusiv; Silence SGS84A52EU/24
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8311 8312 WEISS
2127 Exclusiv; Silence SGS84A52EU/27
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8407 8407

2128 ExclusivundAqua-Mix SGS8432EU/01
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 7910 weiss
2129 ExclusivundAqua-Mix SGS8432EU/07
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8006 weiss
2130 ExclusivundAqua-Mix SGS8442EU/03
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8003 WEISS
2131 ExclusivundAqua-Mix SGS8442EU/05
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8005 WEISS
2132 ExclusivundAqua-Mix SGS8442EU/07
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8006 WEISS
2133 ExclusivundAqua-Mix SGS8442EU/12
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8103 WEISS
2134 ExclusivundAqua-Mix SGS8482EU/13
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8107 Weiss
2135 ExclusivundAqua-Mix SGS8482EU/17
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8206 WEISS
2136 ExclusivundAqua-Mix SGS8482EU/20
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8210 WEISS
2137 ExclusivundAqua-Mix SGS8482EU/21
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8212 WEISS
2138 ExclusivundAqua-Mix SGS8482EU/22
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 8306

2139 Exklusiv SGS8302EU/01
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 7704 weiss
2140 Exklusiv SGS8302EU/07
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 7707 weiss
2141 Exklusiv SGS8302EU/12
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 7811 Soft weiss
2142 Exklusiv SGS8302EU/13
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 7810 Soft weiss
2143 Exklusiv SGS8302EU/20
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing
Soft weiss
2144 Exklusiv SGS8402EU/12
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 7809 weiss
2145 Exklusiv SGS8402EU/13
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 7809 weiss
2146 Exklusiv SGS8512EU/12
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 7809 weiss
2147 Exklusiv SGS8512EU/13
BOSCH Dishwashers 60 cm free-standing 7809 weiss
2148 Extraklasse SE25660EU/12
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 7711 weiss
2149 Extraklasse SE25660EU/13
SIEMENS Dishwashers 60 cm free-standing 7711 weiss
2150 GCIK 6421 IN 857302301680
BAUKNECHT ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ

2151 GV637 T-Steuerung SGI09T05EU/01
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 09 T 05 EU 8403 8507 Edelstahl
2152 GV637 T-Steuerung SGI09T05EU/02
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 09 T 05 EU 8508 8509 stainless steel
2153 GV637 T-Steuerung SGI09T05EU/03
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 09 T 05 EU 8510 8510 stainless steel
2154 HiSense SE20290/04
SIEMENS ΗΠΠ SE 20290 8006 weiss
2155 HiSense SE20290/05
SIEMENS ΗΠΠ SE 20290 8102 weiss
2156 HiSense SE20291/03
SIEMENS ΗΠΠ SE 20291 7912 Weiss
2157 HiSense SE20291/04
SIEMENS ΗΠΠ SE 20291 8006 Weiss
2158 HiSense SE20291/05
SIEMENS ΗΠΠ SE 20291 8102 Weiss
2159 HiSense SE20291/06
SIEMENS ΗΠΠ SE 20291 8101 Weiss
2160 HiSense SE20291/09
SIEMENS ΗΠΠ SE 20291 8105 Weiss
2161 HiSense SE20292/08
SIEMENS ΗΠΠ SE 20292 8104 8105 Weiss
2162 HiSense SE20292/09
SIEMENS ΗΠΠ SE 20292 8105 Weiss
2163 HiSense SE20292/11
SIEMENS ΗΠΠ SE 20292 8112 Weiss
2164 HiSense SE20292/14
SIEMENS ΗΠΠ SE 20292 8211 Weiss
2165 HiSense SE20292/16
SIEMENS ΗΠΠ SE 20292 8212 Weiss
2166 HiSense SE20292/17
SIEMENS ΗΠΠ SE 20292 8301 Weiss
2167 HiSense SE20A290/14
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 20 A290 8209 WEISS
2168 HiSense SE20A290/16
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 20 A290 8212 WEISS
2169 HiSense SE20A290/17
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 20 A290 8301 WEISS
2170 HiSense SE20A290/19
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 20 A290 8307 8309

2171 HiSense SE20A290/20
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 20 A290 8311 8311 WEISS
2172 HiSense SE20A290/21
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 20 A290 8310 8310

2173 Hisense SE70590/03
SIEMENS ΗΠΠ SE 70590 8002 EDELSTAHL
2174 Hisense SE70590/04
SIEMENS ΗΠΠ SE 70590 8005 EDELSTAHL
2175 Hisense SE70590/05
SIEMENS ΗΠΠ SE 70590 8102 EDELSTAHL
2176 Hisense SE70590/06
SIEMENS ΗΠΠ SE 70590 8101 EDELSTAHL
2177 Hisense SE70591/08
SIEMENS ΠΛΥΝΤ.ΠΙΑΤ.SE70591 8104 EDELSTAHL
2178 Hisense SE70591/09
SIEMENS ΠΛΥΝΤ.ΠΙΑΤ.SE70591 8104 EDELSTAHL
2179 Hisense SE70591/11
SIEMENS ΠΛΥΝΤ.ΠΙΑΤ.SE70591 8112 EDELSTAHL
2180 HiSense SE70890/03
SIEMENS ΗΠΠ SE 70890 7912 Alu
2181 HiSense SE70890/04
SIEMENS ΗΠΠ SE 70890 8005 Alu
2182 HiSense SE70890/05
SIEMENS ΗΠΠ SE 70890 8102 Alu
2183 HiSense SE70890/06
SIEMENS ΗΠΠ SE 70890 8101 Alu
2184 HiSense SE70890/09
SIEMENS ΗΠΠ SE 70890 8105 Alu
2185 Hisense SE70A590/11
SIEMENS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 70A590 8204 EDELSTAHL
2186 Hisense SE70A590/14
SIEMENS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 70A590 8205 EDELSTAHL
2187 Hisense SE70A590/16
SIEMENS ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SE 70A590 8212 EDELSTAHL
2188 Logixx SGE0905/03
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGE 0905 7912 Edelstahl
2189 Logixx SGE0905/04
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGE 0905 8006 Edelstahl
2190 Logixx SGE0905/05
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGE 0905 8102 Edelstahl
2191 Logixx SGE0905/06
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGE 0905 8101 Edelstahl
2192 Logixx SGE0905/09
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGE 0905 8105 Edelstahl
2193 Logixx SGE0925/08
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGE 0925 8104 EDELSTAHL
2194 Logixx SGE0925/09
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGE 0925 8104 EDELSTAHL
2195 Logixx SGE0925/11
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SGE 0925 8112 EDELSTAHL
2196 Logixx SGE09A05/11
BOSCH ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGE 09 A05 8203 Edelstahl
2197 Logixx SGE09A05/14
BOSCH ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGE 09 A05 8211 Edelstahl
2198 Logixx SGE09A05/16
BOSCH ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGE 09 A05 8212 Edelstahl
2199 Logixx SGE09A05/17
BOSCH ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGE 09 A05 8308 8309 Edelstahl
2200 Logixx SGE09A05/18
BOSCH ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGE 09 A05 8309 8309 Edelstahl
2201 Logixx SGE09A05/20
BOSCH ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGE 09 A05 8311 8403 EDELSTAHL
2202 Logixx SGE09A05/21
BOSCH ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGE 09 A05 8310

2203 Logixx SGI09T15EU/01
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 09 T15 EU 8504 8506 Stainless Steel;
2204 Logixx SGI09T15EU/04
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 09 T15 EU 8509 8509 Stainless Steel;
2205 Logixx SGI09T15EU/05
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 09 T15 EU 8510 8606 Stainless Steel;
2206 Logixx SGI09T15EU/06
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 09 T15 EU 8607 8611 stainless steel
2207 serie IQ SF25A260/15
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 25 A260 8307 8307 Weiss
2208 serie IQ SF25A260/16
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 25 A260 8308 8309 Weiss
2209 serie IQ SF25A260/18
SIEMENS ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SF 25 A260 8310 8407

2210 SF355 S1453W0EU/12
NEFF Dishwashers 60 cm free-standing
Weiss
2211 SF355 S1453W0EU/13
NEFF Dishwashers 60 cm free-standing
Weiss
2212 SI331 S4430S1/12
NEFF ΠΛ. ΠΙΑΤΩΝ S 4430 S1 7902 schwarz
2213 SI331 S4430S1/13
NEFF ΠΛ. ΠΙΑΤΩΝ S 4430 S1 8103 8108 schwarz
2214 SI331 S4430S1/28
NEFF ΠΛ. ΠΙΑΤΩΝ S 4430 S1 8102 8103 schwarz
2215 SI331 S4430S1/31
NEFF ΠΛ. ΠΙΑΤΩΝ S 4430 S1 8109 schwarz
2216 SI332 S4430B1/12
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4430 B1 7902 unibraun
2217 SI332 S4430B1/13
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4430 B1 8103 8108 unibraun
2218 SI332 S4430B1/28
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4430 B1 8102 8103 unibraun
2219 SI332 S4430B1/31
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4430 B1 8109 unibraun
2220 SI335 S4430W1/12
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4430 W1 (SI 335A) 7902 weiss
2221 SI335 S4430W1/13
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4430 W1 (SI 335A) 8103 8108 weiss
2222 SI335 S4430W1/28
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4430 W1 (SI 335A) 8103 weiss
2223 SI335 S4430W1/31
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4430 W1 (SI 335A) 8109 weiss
2224 SI450 S4456G0/12
NEFF Dishwashers 60 cm built-in/built-under
Goldbraun
2225 SI450 S4456G0/13
NEFF Dishwashers 60 cm built-in/built-under
Goldbraun
2226 SI451 S4456S0/12
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 4456 S0
Schwarz
2227 SI451 S4456S0/13
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 4456 S0
Schwarz
2228 SI455 S4456W0/12
NEFF Dishwashers 60 cm built-in/built-under
Weiss
2229 SI455 S4456W0/13
NEFF Dishwashers 60 cm built-in/built-under
Weiss
2230 SI541 S4443S1/17
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4443 S1 (SI 541) 7909 Schwarz
2231 SI545 S4443W1/17
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4443 W1 (SI 545) 7909 Weiss
2232 SI549 S4443N1/17
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4443 N1 (SI 549 INOX) 7909 Edelstahl
2233 SI649 S4449N0/12
NEFF Dishwashers 60 cm built-in/built-under
Edelstahl
2234 SI649 S4449N0/13
NEFF Dishwashers 60 cm built-in/built-under
Edelstahl
2235 SI650C S4456B5/35
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 B5 (SI 650 C) 8303

2236 SI655C S4456W5/35
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 W5 (SI 655 C) 8303

2237 SI657C S4456A5/35
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 A5 (SI 657 C) 8303

2238 SI659A S4456N2/17
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4456 N2 (SI 659A) 8008 Edelstahl
2239 SI750 S4459B0/03
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 B0 (SI 750) 7912

2240 SI750 S4459B0/05
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 B0 (SI 750) 8005 braun
2241 SI750 S4459B0/07
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 B0 (SI 750) 8006 braun
2242 SI750B S4459B2/13
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 B2 (SI 750 B) 8106 8204 Braun
2243 SI750B S4459B2/18
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 B2 (SI 750 B) 8205 Braun
2244 SI750B S4459B2/21
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 B2 (SI 750 B) 8212 Braun
2245 SI750C S4459B3/17
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 B3 (SI 750 C) 8302 Braun
2246 SI750C S4459B3/19
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 B3 (SI 750 C) 8307 8309 Braun
2247 SI750C S4459B3/22
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 B3 (SI 750 C) 8309 8412 Braun
2248 SI750C S4459B3/36
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 B3 (SI 750 C) 8507

2249 SI750C S4459B3/37
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 B3 (SI 750 C) 8509

2250 SI751 S4459S0/03
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 S0 (SI 751) 7912

2251 SI751 S4459S0/05
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 S0 (SI 751) 8005 schwarz
2252 SI751 S4459S0/07
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 S0 (SI 751) 8006 schwarz
2253 SI751B S4459S2/13
NEFF ΠΛ. ΠΙΑΤΩΝ S 4459 S2 8106 8204 Schwarz
2254 SI751B S4459S2/18
NEFF ΠΛ. ΠΙΑΤΩΝ S 4459 S2 8205 Schwarz
2255 SI751B S4459S2/21
NEFF ΠΛ. ΠΙΑΤΩΝ S 4459 S2 8212 Schwarz
2256 SI751C S4459S3/17
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 S3 (SI 751 C) 8302 Schwarz
2257 SI751C S4459S3/19
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 S3 (SI 751 C) 8306 Schwarz
2258 SI751C S4459S3/22
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 S3 (SI 751 C) 8307 8411 Schwarz
2259 SI755 S4459W0/03
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 W0 (SI 755) 7912

2260 SI755B S4459W2/13
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 W2 (SI 755 B) 8106 Weiss
2261 SI755B S4459W2/18
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 W2 (SI 755 B) 8205 8209 Weiss
2262 SI755B S4459W2/19
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 W2 (SI 755 B) 8210 Weiss
2263 SI755B S4459W2/21
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 W2 (SI 755 B) 8212 Weiss
2264 SI755C S4459W3/17
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 W3 (SI 755 C) 8302 Weiss
2265 SI755C S4459W3/19
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 W3 (SI 755 C) 8306 Weiss
2266 SI755C S4459W3/22
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 W3 (SI 755 C) 8307 8412 Weiss
2267 SI755C S4459W3/36
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 W3 (SI 755 C) 8507

2268 SI755C S4459W3/37
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 W3 (SI 755 C) 8509 white
2269 SI759 S4459N0/03
NEFF Dishwashers 60 cm built-in/built-under 7912

2270 SI759 S4459N0/07
NEFF Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8006 Edelstahl
2271 SI759 S4459W0/05
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 W0 (SI 755) 8005 weiss
2272 SI759 S4459W0/07
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 W0 (SI 755) 8006 weiss
2273 SI759B S4459N2/13
NEFF ΠΛ ΠΙΑΤΩΝ S 4459 N2 (SI 759 B) 8106 8204 Edelstahl
2274 SI759B S4459N2/18
NEFF ΠΛ ΠΙΑΤΩΝ S 4459 N2 (SI 759 B) 8205 Edelstahl
2275 SI759B S4459N2/21
NEFF ΠΛ ΠΙΑΤΩΝ S 4459 N2 (SI 759 B) 8212 Edelstahl
2276 SI759C S4459N3/17
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 N3 (SI 759 C) 8302 Edelstahl
2277 SI759C S4459N3/22
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 N3 (SI 759 C) 8307 8412 Edelstahl
2278 SI759C S4459N3/36
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 N3 (SI 759 C) 8507

2279 SI759C S4459N3/37
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4459 N3 (SI 759 C) 8509

2280 Silence SGS43A52II/01
BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 8206

2281 Silence SGS43A52II/13
BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 8301

2282 Silence SGS43A52II/14
BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 8303

2283 Silence SGS43A52II/15
BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 8309

2284 Silence SGS43A52II/17
BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 8311

2285 Silence SGS43A52II/19
BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 8406

2286 Silence SGS43A52II/52
BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 8504

2287 Silence SGS43A52II/99
BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 8311

2288 Silence comfort SGI4697/17
BOSCH ΗΠΠ SGI 4697 8007 Alu
2289 Silence comfort SGI4697/22
BOSCH ΗΠΠ SGI 4697 8011 Alu
2290 SILENCE COMFORT SGI46A57EU/35
BOSCH ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 46 A57 EU 8203 ALU
2291 SILENCE COMFORT SGI46A57EU/38
BOSCH ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 46 A57 EU 8211 ALU
2292 SILENCE COMFORT SGI46A57EU/42
BOSCH ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 46 A57 EU 8212 ALU
2293 Silence comfort SGI49A54/35
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 49 A 54 8307 8310 SPUELER INTEGRIERT 60CM BRAUN
2294 Silence comfort SGI49A54/45
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 49 A 54 8311 8408 BRAUN
2295 Silence comfort SGI49A54/56
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 49 A 54 8412 brown
2296 Silence comfort SGI49A54/63
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 49 A 54 8505 brown
2297 Silence comfort SGI49A54/65
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 49 A 54 8507 brown
2298 Silence comfort SGI49A54/70
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 49 A 54 8509 brown
2299 Silence comfort SGI49A57/35
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 49 A57 8307 8310 SPUELER INTEGRIERT 60CM ALU
2300 Silence comfort SGI49A57/45
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 49 A57 8311 8408 ALU
2301 Silence comfort SGI57M14EU/17
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M 14 EU 8406 8504 brown
2302 Silence comfort SGI57M14EU/32
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M 14 EU 8505 brown
2303 Silence comfort SGI57M14EU/34
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M 14 EU 8505 8506 brown
2304 Silence comfort SGI57M14EU/36
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M 14 EU 8507 8509 brown
2305 Silence comfort SGI57M14EU/37
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M 14 EU 8509 8509 brown
2306 Silence comfort SGI57M17EU/17
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M 17 EU 8406 8504 alu
2307 Silence comfort SGI57M17EU/32
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M 17 EU 8505 8505 alu
2308 Silence comfort SGI57M17EU/34
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M 17 EU 8506 8506 alu
2309 Silence comfort SGI57M17EU/36
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M 17 EU 8507 8509 alu
2310 Silence comfort SGI57M17EU/37
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGI 57 M 17 EU 8510 8510 alu
2311 Silence Comfort SGV57T03EU/02
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGV 57 T 03 EU

2312 Silence Comfort SGV57T03EU/03
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGV 57 T 03 EU 8404 8507

2313 Silence Comfort SGV57T03EU/07
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGV 57 T 03 EU 8507 8509 stainless steel
2314 Silence Comfort SGV57T03EU/08
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SGV 57 T 03 EU 8509 8512 stainless steel
2315 Silence comfort SRI4670/08
BOSCH ΗΠΠ SRI 4670 8107 merian
2316 Silence comfort SRI46A04/15
BOSCH Dishwashers 45 cm built-in/built-under 8307 8309 Braun
2317 Silence comfort SRI46A04/18
BOSCH Dishwashers 45 cm built-in/built-under 8310 8406

2318 Silence comfort SRI46A04/21
BOSCH Dishwashers 45 cm built-in/built-under 8410

2319 Silence comfort SRI55T02EU/18
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRI 55 T 02 EU 8404 8409

2320 Silence comfort SRI55T02EU/21
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRI 55 T 02 EU 8410 8504

2321 Silence comfort SRI55T02EU/23
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRI 55 T 02 EU 8504 8504 white
2322 Silence comfort SRI55T02EU/26
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRI 55 T 02 EU 8505 8506 white
2323 Silence comfort SRI55T02EU/28
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRI 55 T 02 EU 8509 8511 white
2324 Silence comfort SRI55T02EU/29
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRI 55 T 02 EU 8506 8509 white
2325 Silence comfort SRI55T02EU/30
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRI 55 T 02 EU 8601 white
2326 Silence comfort SRI55T05EU/15
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRI 55 T 05 EU 8404 8409 stainless steel
2327 Silence comfort SRI55T05EU/18
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRI 55 T 05 EU 8404

2328 Silence comfort SRI55T05EU/21
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRI 55 T 05 EU 8410 8504

2329 Silence comfort SRI55T05EU/23
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRI 55 T 05 EU 8504 8504 Stainless Steel
2330 Silence comfort SRI55T05EU/26
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRI 55 T 05 EU 8505 8506 Stainless Steel
2331 Silence comfort SRI55T05EU/28
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRI 55 T 05 EU 8507 8511 stainless steel
2332 Silence comfort SRI55T05EU/29
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRI 55 T 05 EU 8506 8509 Stainless Steel
2333 Silence comfort SRI55T05EU/30
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRI 55 T 05 EU 8601 stainless steel
2334 Silence comfort SRS55T02EU/15
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRS 55 T 02 EU 8403 8409 Weiss
2335 Silence comfort SRS55T02EU/21
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRS 55 T 02 EU 8410 8503

2336 Silence comfort SRS55T02EU/23
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRS 55 T 02 EU 8503 8504

2337 Silence comfort SRS55T02EU/26
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRS 55 T 02 EU 8505 8506 white
2338 Silence comfort SRS55T02EU/29
BOSCH ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ SRS 55 T 02 EU 8506 8509 white
2339 SILENCE COMFORT SRV4663/01
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 4663 7906 schwarz
2340 SILENCE COMFORT SRV4663/02
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 4663 7910 schwarz
2341 SILENCE COMFORT SRV4663/04
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 4663 8101 schwarz
2342 SILENCE COMFORT SRV4663/05
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 4663 8102 schwarz
2343 SILENCE COMFORT SRV4663/10
BOSCH ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ SRV 4663 8106 schwarz
2344 SK545 S4943W0/01
NEFF Dishwashers 45 cm built-in/built-under 7904 weiss
2345 SK545 S4943W0/02
NEFF Dishwashers 45 cm built-in/built-under 7910 weiss
2346 SK545 S4943W0/04
NEFF Dishwashers 45 cm built-in/built-under 8012 weiss
2347 SK545 S4943W0/05
NEFF Dishwashers 45 cm built-in/built-under 8102 weiss
2348 SK545 S4943W0/10
NEFF Dishwashers 45 cm built-in/built-under 8106 weiss
2349 SK750A S4956B1/08
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4956 B1 (SK 750A) 8107 8204 Braun
2350 SK750A S4956B1/12
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4956 B1 (SK 750A) 8205 8207 Braun
2351 SK750A S4956B1/13
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4956 B1 (SK 750A) 8208 Braun
2352 SK750A S4956B1/16
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4956 B1 (SK 750A) 8303 Braun
2353 SK750B S4956B2/15
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4956 B2 (SK 750 B) 8309 8309 Braun
2354 SK750B S4956B2/18
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4956 B2 (SK 750 B) 8310 8402

2355 SK751A S4956S1/08
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4956 S1 (SK 751A) 8108 8204 Schwarz
2356 SK751A S4956S1/12
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4956 S1 (SK 751A) 8205 8207 Schwarz
2357 SK751A S4956S1/13
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4956 S1 (SK 751A) 8208 Schwarz
2358 SK751A S4956S1/16
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4956 S1 (SK 751A) 8303 Schwarz
2359 SK755A S4956W1/08
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4956 W1 (SK 755A) 8107 8204 Weiss
2360 SK755A S4956W1/12
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4956 W1 (SK 755A) 8205 8207 Weiss
2361 SK755A S4956W1/13
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4956 W1 (SK 755A) 8208 Weiss
2362 SK755A S4956W1/16
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4956 W1 (SK 755A) 8303 Weiss
2363 SK755B S4956W2/15
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4956 W2 (SK 755 B) 8307 8309 Weiss
2364 SK755B S4956W2/18
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4956 W2 (SK 755 B) 8310 8403

2365 SK759A S4956N1/08
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4956 N1 (SK 759A) 8105 8204 Edelstahl
2366 SK759A S4956N1/12
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4956 N1 (SK 759A) 8205 8207 Edelstahl
2367 SK759A S4956N1/13
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4956 N1 (SK 759A) 8208 Edelstahl
2368 SK759A S4956N1/16
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4956 N1 (SK 759A) 8303 Edelstahl
2369 SK759B S4956N2/15
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4956 N2 (SK 759B) 8307 8307 Edelstahl
2370 SK759B S4956N2/16
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4956 N2 (SK 759B) 8307 8309 Edelstahl
2371 SK759B S4956N2/18
NEFF ΗΛ.ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 4956 N2 (SK 759B) 8310 8404

2372 SKF755A S1956W0EU/08
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 1956 W0EU (SKF 755A) 8205 WEISS
2373 SKF755A S1956W0EU/13
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 1956 W0EU (SKF 755A) 8208 WEISS
2374 SKF755A S1956W0EU/16
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 1956 W0EU (SKF 755A) 8303 WEISS
2375 SKV541 S5946X0/10
NEFF DISHWASHER 45 CM BUILT-IN/BUILT-UNDER 8106 schwarz
2376 SKV541A S5946X1/08
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 5946 X1 (SKV 541 A) 8307 8307 SCHWARZ
2377 SKV541A S5946X1/16
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 5946 X1 (SKV 541 A) 8303 SCHWARZ
2378 SKV541A S5946X1/17
NEFF ΗΠ ΠΙΑΤΩΝ S 5946 X1 (SKV 541 A) 8307 8307

2379 SKV55Vollintegriert 45x81cm S59T55X0EU/19
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S59T55X0EU (SKV 55) 8405 8504 Stainless Steel
2380 SKV55Vollintegriert 45x81cm S59T55X0EU/24
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S59T55X0EU (SKV 55) 8506 Stainless Steel
2381 SKV55Vollintegriert 45x81cm S59T55X0EU/26
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S59T55X0EU (SKV 55) 8505 8506 Stainless Steel
2382 SKV55Vollintegriert 45x81cm S59T55X0EU/28
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S59T55X0EU (SKV 55) 8509 8601 stainless steel
2383 SKV55Vollintegriert 45x81cm S59T55X0EU/29
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S59T55X0EU (SKV 55) 8506 8509 Stainless Steel
2384 SKV55Vollintegriert 45x81cm S59T55X0EU/30
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S59T55X0EU (SKV 55) 8601 8704 stainless steel
2385 SKV55Vollintegriert 45x81cm S59T55X0EU/37
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S59T55X0EU (SKV 55) 8705 8707 stainless steel
2386 SU909A S6409N1/08
NEFF ΠΛ ΠΙΑΤΩΝ S 6409 N1 (SU 909A) 8104 8105 Edelstahl
2387 SU909A S6409N1/09
NEFF ΠΛ ΠΙΑΤΩΝ S 6409 N1 (SU 909A) 8104 Edelstahl
2388 SU909A S6409N1/11
NEFF ΠΛ ΠΙΑΤΩΝ S 6409 N1 (SU 909A) 8112 Edelstahl
2389 SU909B S6409N2/11
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 6409 N2 (SU 909B) 8202 Edelstahl
2390 SU909B S6409N2/14
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 6409 N2 (SU 909B) 8205 Edelstahl
2391 SU909B S6409N2/16
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 6409 N2 (SU 909B) 8212 Edelstahl
2392 SU909B S6409N2/19
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 6409 N2 (SU 909B) 8306 Edelstahl
2393 SU909C S6409N3/17
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 6409 N3 (SU 909 C) 8301 Edelstahl
2394 SU909C S6409N3/19
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 6409 N3 (SU 909 C) 8307 8309 Edelstahl
2395 SU909C S6409N3/20
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 6409 N3 (SU 909 C) 8311 8403

2396 SU909C S6409N3/21
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 6409 N3 (SU 909 C) 8310 8310 EDELSTAHL
2397 Sussurro SGS4022II/12
BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 7712 weiss
2398 Sussurro SGS4022II/13
BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 7712 weiss
2399 Sussurro SGS4022II/14
BOSCH ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 7712 weiss
2400 SV450 S5456X0/13
NEFF Dishwashers 60 cm built-in/built-under
Edelstahl
2401 SV450 S5456X0/19
NEFF Dishwashers 60 cm built-in/built-under 7906 Edelstahl
2402 SV450 S5456X0/21
NEFF Dishwashers 60 cm built-in/built-under 7911 EDELSTAHL
2403 SV450 S5456X0/25
NEFF Dishwashers 60 cm built-in/built-under 8009 EDELSTAHL
2404 SV750A S5459X1/13
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 5459 X1 (SV 750A) 8202

2405 SV750A S5459X1/18
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 5459 X1 (SV 750A) 8205 Edelstahl
2406 SV750A S5459X1/21
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 5459 X1 (SV 750A) 8212 Edelstahl
2407 SV750A S5459X2/20
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 5459 X2 (SV 750 B) 8211

2408 SV750A S5459X2/21
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 5459 X2 (SV 750 B) 8212

2409 SV750A S5459X2/22
NEFF ΠΛ.ΠΙΑΤΩΝ S 5459 X2 (SV 750 B) 8307 8310

 

Επιπλέον πληροφορίες

Κατασκευαστής

, ,