Σωλήνας Εξαέρωσης Φούρνου BOSCH/SIEMENS/PITSOS

8.00

Σωλήνας Εξαέρωσης Φούρνου BOSCH/SIEMENS/PITSOS

Κωδικός προϊόντος: 40102010 Κατηγορία:

Περιγραφή

Κωδικός: 40102010

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μάρκα: BOSCH, PITSOS, SIEMENS

BOSCH
EH696GKL/03, EH696GKL/04, EH696GKLW/03, EH696GKLW/04, EH696GKSW/03, EH696GKSW/04, EH697GKL/02, EH697GKLW/02, EH697GKS/02, EH697GKSW/02, HCE723220G/01, HCE723250G/01, HCE743250G/01, HCE743250G/02, HCE743420G/01, HCE743420G/02, HCE743450G/01, HCE743450G/02, HLN423020E/01, HLN423020E/02, HLN423020E/03, HLN423021E/01, HLN423021E/02, HLN423021E/03, HLN423021E/04, HLN423040E/01, HLN423040E/02, HLN433052E/01, HLN433052E/02, HLN433052E/03, HLN433052E/04, HLN443050E/01, HLN443050E/02, HLN444020E/01, HLN444020E/02, HLN444020E/03, HLN444020E/04, HSE641120G/01, HSE641120G/02, HSN130BEU/02, HSN130BEU/03, HSN140BEU/01, HSN140BEU/02, HSN140BEU/03, HSN140BEU/04, HSN232DEU/01, HSN232DEU/02, HSN232DEU/03, HSN232DEU/04, HSN242CEU/01, HSN242CEU/02, HSN242CEU/03, HSN242CEU/04, HSN252BEU/01, HSN252BEU/02, HSN252BEU/03, HSN252BEU/04, HSN252BEU/05, HSN260KEU/01, HSN260KEU/02, HSN260KEU/03, HSN260KEU/04, HSN262KEU/01, HSN262KEU/02, HSN262KEU/03, HSN262KEU/04, HSN270KEU/01, HSN270KEU/02, HSN280KEU/01, HSN280KEU/02, HSN280KEU/03, HSN280KEU/04, HSN282BEU/01, HSN282BEU/02, HSN282BEU/03, HSN282BEU/04, HSN282BEU/05, HSN282KEU/01, HSN282KEU/02, HSN282KEU/03, HSN282KEU/04, HSN282LEU/03, HSN282LEU/04, HSN282LEU/05, HSN321020E/01, HSN321020E/02, HSN321020E/03, HSN321021E/01, HSN321021E/02, HSN321021E/03, HSN340020E/01, HSN340020E/02, HSN340020E/03, HSN340020E/04, HSN492NEU/01, HSN492NEU/02, HSN492NEU/03, HSN492NEU/04, HSN492NEU/05, HSN492NEU/06, HSN492NEU/07, HSN590NEU/01, HSN590NEU/02, HSN590NEU/03, HSN590NEU/04, HSN590NEU/05, HSN590NEU/06, HSN592NEU/01, HSN592NEU/02, HSN592NEU/03, HSN592NEU/04, HSN592NEU/05, HSN592NEU/06, HSN595NEU/01, HSN802BEU/01, HSN802KEU/01, HSN812KEU/01, HSN852CEU/01, HSN852KEU/01, HSN853KEU/01, HSN853KEU/02, HSN862CEU/01, HSN862KEU/01, HSN870BEU/01, HSN870KEU/01, HSN872BEU/01, HSN872KEU/01, HSN882BEU/01, HSN882KEU/01, HSN882LEU/01, HSN892KEU/01, HSN902NEU/01, HSN902NEU/02, HSN902NEU/03, HSN905NEU/01, HSN905NEU/02, HSN905NEU/03, HSN912NEU/01, HSN922NEU/01, HSN925NEU/01, HSN925NEU/02, HSN992NEU/01, HSN992NEU/02, HSN992NEU/04, HSS832CEU/01, HSW532MGR/01, HSW532MGR/02, HSS352A/01, HSS352A/02, HSS352A/03, HSS352ACC/01, HSS352ACC/02
PITSOS
5020W/03, 5020W/04, 5060W/03, 5060W/04, 7201/01, 7201/02, 7201/03, 7201W/01, 7201W/02, 7201W/03, 7601/01, 7601/02, 7601/03, 7601P/01, 7601P/02, 7601P/03, 7601W/01, 7601W/01 (ΗΜ PITSOS 7601 W/03), 7601W/02, 7601W/02(ΗΜPITSOS 7601 W/03), 7601W/03, 7601W/03(ΗΜPITSOS 7601 W/03), 7601WP/01, 7601WP/01(ΗΜPITSOS 7601 WP/04), 7601WP/02, 7601WP/02(ΗΜPITSOS 7601 WP/04), 7601WP/03, 7601WP/03(ΗΜPITSOS 7601 WP/04), 7601WP/04, 7601WP/04(ΗΜPITSOS 7601 WP/04), 7601WP/05, 7601WP/05(ΗΜPITSOS 7601 WP/04), 7621P/01, 7621P/02, 7621P/03, 7621S/01, 7621S/02, 7621WP/01, 7621WP/02, 7621WP/03, 7621WP/04, 7621WP/05, 7681P/01, 7681P/02, 7681P/03, C7605P/03, C7605P/04, C7605P/05, C7605P/06, C7605P/07, C7605P/08, C7605P/09, C7605WP/03, C7605WP/04, C7605WP/05, C7605WP/07, C7605WP/08, C7605WP/09, C7625WP/03, C7625WP/04, C7625WP/05, C7625WP/06, C7625WP/07, C7625WP/08, C7686P/03, C7686P/04, C7686P/06, C7686P/07, C7686P/08, C7686P/09, C7686WP/03, C7686WP/04, C7686WP/05, C7686WP/06, C7686WP/07, C7686WP/08, P15061W/01, P15061W/02, P15061W/03, P17202/01, P17202/02, P17202/03, P17202/04, P17202W/01, P17202W/02, P17202W/03, P17202W/04, P17602/01, P17602/02, P17602/03, P17602/04, P17602P/01, P17602P/02, P17602P/03, P17602P/04, P17602P/05, P17602P/06, P17602P/07, P17602P/08, P17602S/01, P17602W/01, P17602W/02, P17602W/03, P17602W/04, P17602WP/01, P17602WP/02, P17602WP/03, P17602WP/04, P17602WP/05, P17602WP/06, P17602WP/07, P17602WP/08, P17602WS/01, P17602WS/02, P17602WS/03, P17602WS/04, P17622P/01, P17622P/02, P17622P/03, P17622P/04, P17622P/05, P17622P/06, P17622P/07, P17622P/08, P17622W/01, P17622W/02, P17622W/03, P17622W/04, P17622WP/01, P17622WP/02, P17622WP/03, P17622WP/04, P17622WP/05, P17622WP/06, P17622WP/07, P17622WP/08, P17682WP/01, P17682WP/02, P17722WP/01, P17722WP/02, P17722WP/03, P1C7604EP/01, P1C7604EP/02, P1C7606P/01, P1C7606P/02, P1C7606P/03, P1C7606P/04, P1C7606P/05, P1C7606P/06, P1C7606WP/01, P1C7606WP/02, P1C7606WP/03, P1C7606WP/04, P1C7606WP/05, P1C7606WP/06, P1C7614P/01, P1C7614P/02, P1C7614P/03, P1C7614WL/01, P1C7614WP/01, P1C7614WP/02, P1C7614WP/03, P1C7627P/01, P1C7627P/02, P1C7627P/03, P1C7627P/04, P1C7627P/05, P1C7627P/06, P1C7627WP/01, P1C7627WP/02, P1C7627WP/03, P1C7627WP/04, P1C7627WP/05, P1C7627WP/06, P1C7687P/01, P1C7687P/02, P1C7687P/03, P1C7687P/04, P1C7687P/05, P1C7687P/06, P1C7687WP/01, P1C7687WP/02, P1C7687WP/03, P1C7687WP/04, P1C7687WP/05, P1C7687WP/06, P1C7687XP/01, P1C7687XP/02, P1C7687XP/03, P1C7727WP/01, P1C7727WP/02, P1HCB21320/01, P1HCB21321/01, P1HCB21322/01, P1HCB21322/02, P1HCB21325/01, P1HCB21325/02, P1HCB21340/01, P1HCB21341/01, P1HCB21342/01, P1HCB21342/02, P1HCB21345/01, P1HCB22328/01, P1HCB31320/01, P1HCB31320/02, P1HCB31321/01, P1HCB31322/01, P1HCB31324/01, P1HCB31324/02, P1HCB31325/01, P1HCB31326/01, P1HCB31327/01, P1HCB31327/02, P1HCB31329/01, P1HCB31329/02, P1HCB31340/01, P1HCB31340/02, P1HCB31341/01, P1HCB31342/01, P1HCB31344/01, P1HCB31345/01, P1HCB31346/01, P1HCB31347/01, P1HCB31347/02, P1HCB31349/01, P1HCB32320/01, P1HCB32320/02, P1HCB32321/01, P1HCB32322/01, P1HCB32325/01, P1HCB32325/02, P1HCB32340/01, P1HCB32340/02, P1HCB32341/01, P1HCB32342/01, P1HCB32345/01, P1HCB34320/01, P1HCB34320/02, P1HCB34321/01, P1HCB34322/01, P1HCB35320/01, P1HCB35320/02, P1HCB35321/01, P1HCB35322/01, P1HCB35340/01, P1HCB35340/02, P1HCB35341/01, P1HCB35342/01, P1HCB37325/01, P1HCB37325/02, P1HCB38325/01, P1HCB38325/02, P1HCB38345/01, P1HCB41429/01, P1HCB41429/02, P1HCB42427/01, P1HCB42428/01, P1HCB42520/01, P1HCB42522/01, P1HCB42525/01, P1HCB42525/02, P1HCB42525/03, P1HCB42525/04, P1HCB42540/01, P1HCB42542/01, P1HCB42545/01, P1HCB42545/02, P1HCB42545/03, P1HCB45420/01, P1HCB45422/01, P1HCB45440/01, P1HCB45442/01, P1HCB45520/01, P1HCB45522/01, P1HCB45540/01, P1HCB45542/01, P1HCB47459/01, P1HCB47459/02, P1HCB47459/03, P1HCB47459/04, P1HCB48425/01, P1HCB48425/02, P1HCB48425/03, P1HCB48425/04, P1HCB48445/01, P1HCB48445/02, P1HCB48445/03, P1HCB48458/01, P1HCB48458/02, P1HCB48525/01, P1HCB48525/02, P1HCB48525/03, P1HCB48525/04, P1HCB48552/01, P1HCB48555/01, P1HCB48555/02, P1HCB48555/03, P1HCB48555/04, P1HCB48620/01, P1HCB48622/01, P1HCB48625/01, P1HCB48625/02, P1HCB48625/03, P1HCB48625/04, P1HCB48650/01, P1HCB48652/01, P1HCB48652/02, P1HCB52327/01, P1HCB52328/01, P1HCB55320/01, P1HCB55320/02, P1HCB55321/01, P1HCB55322/01, P1HCB55520/01, P1HCB55521/01, P1HCB55522/01, P1HCB58458/01, P1HCB58562/01, P1HCB88320/01, P1HCB88320/02, P1HCB88320/03, P1HCB88320/04, P1HCB88322/01, P1HCB88340/01, P1HCB88340/02, P1HCB88340/03, P1HCB88340/04, P1HCB88342/01, P1HCB88427/01, P1HCB88620/01, P1HCB88620/02, P1HCB88620/03, P1HCB88622/01, P1HCB88640/01, P1HCB88640/02, P1HCB88640/04, P1HCB88642/01, P1HCB88650/01, P1HCB88650/02, P1HCB88650/03, P1HCB88652/01, P1HCB88652/02, P1HSB21320/01, P1HSB21320/02, P1HSB21321/01, P1HSB21322/01, P1HSB21322/02, P1HSB31320/01, P1HSB31320/02, P1HSB31321/01, P1HSB31322/01, P1HSB31322/02, P1HTB48429/01, P1HTB48429/02, P1HTB48429/03, P1HTB48429/04, P1HTB48525/01, P1HTB48525/02, P1HTB48525/03, P1HTB48525/04, P1HTB48555/01, P1HTB48555/02, P1HTB48555/03, P1HTB48555/04, P1P7681P/01, P1P7681P/02, P1P7681P/03, P1P7681P/04, P1P7681P/05, P1P7681P/06, P1P7681P/07, P1P7681WP/01, P1P7681WP/02, P1P7681WP/03, P1P7681WP/04, P1P7681WP/05, P1P7681WP/06, P1P7681WP/07, P1PC7677WP/01, P1PC7677WP/02, P1PC7677WP/03, P1PC7677WP/05, P1PC7677WP/06, P1PC7687P/01, P1PC7687P/02, P1PC7687P/03, P1PC7687P/04, P1PC7687P/05, P1PC7687P/06, P1PC7687WP/01, P1PC7687WP/02, P1PC7687WP/03, P1PC7687WP/04, P1PC7687WP/05, P1PC7687WP/06, P1PC7687X/01, P1PC7687X/02, PHCB113020/01, PHCB113040/01, PHCB123020/01, PHCB123029/01, PHCB123029/02, PHCB123040/01, PHCB123049/01, PHCB123049/02, PHCB154020/01, PHCB154124/01, PHCB154124/02, PHCB154155/01, PHCB154155/02, PHCB154254/01, PHCB154254/02, PHCB223020/01, PHCB223040/01, PHCB255020/01, PHCB255040/01, PHCB523220/01, PHCB523220/02, PHCB554220/01, PHCB554220/02, PHCB554240/01, PHCB554240/02, PHCB555055/01, PHCB855220/01, PHCB855220/02, PHCB855221/01, PHCB855221/02, PHCB856250/01, PHCB856250/02, PHCB856251/01, PHCB856251/02, PHTB554225/01, PHTB555225/01, PHTB555225/02, PHTB855250/01, PHTB855250/02, PLUS/04
SIEMENS
HC723220G/01, HC723221G/01, HC724261E/01, HC743520G/01, HC743520G/02, HC743521G/01, HC743521G/02, HC743540G/01, HC743540G/02, HC743541G/01, HC743541G/02, HC744230G/01, HC744230G/02, HC744231G/01, HC744231G/02, HC744271U/01, HC744271U/02, HC744531G/01, HC744531G/02, HC744571U/01, HC744571U/02, HD621210G/01, HL4022/02, HL4102/03, HL4102/04, HL4104/03, HL4104/04, HL4122/02, HL423200E/01, HL423200E/02, HL423200E/03, HL423200E/04, HL423202E/01, HL423202E/02, HL443530E/01, HL443530E/02, HL443530E/03, HL443530E/04, HL443530E/05, HL444200E/01, HL444200E/02, HL444200E/03, HL444200E/04, HL444200E/05, HL53225EU/01, HL53225EU/02, HL53225EU/03, HL53225EU/04, HL53225EU/05, HL53227EU/01, HL53229EU/01, HL53245EU/01, HL53245EU/02, HL53245EU/03, HL53245EU/04, HL53245EU/05, HL53247EU/01, HL53249EU/01, HL54123EU/01, HL54123EU/02, HL54143EU/01, HL54143EU/02, HL54623EU/01, HL54623EU/02, HL54625EU/01, HL54625EU/03, HL54625EU/04, HL54625EU/05, HL54720EU/01, HL54720EU/02, HL54725EU/01, HL54725EU/02, HL54727EU/01, HL54729EU/01, HL56325EU/01, HL56325EU/02, HL56325EU/03, HL58225EU/01, HL58225EU/02, HL58225EU/03, HL58225EU/04, HL58225EU/05, HL58225EU/06, HL58225EU/07, HL58229EU/01, HL58245EU/01, HL58245EU/02, HL58245EU/03, HL58245EU/04, HL58245EU/05, HL58245EU/07, HL58255EU/01, HL58257EU/01, HL58257EU/02, HL58257EU/03, HL58259EU/01, HL58259EU/02, HN33020EU/01, HN33225EU/01, HN33225EU/02, HN33225EU/03, HN33225EU/05, HN33227EU/01, HN33227EU/02, HN33228EU/01, HN33229EU/01, HS25023EU/01, HS25023EU/02, HS25025EU/01, HS25025EU/02, HS25025EU/03, HS25025EU/04, HS25025EU/05, HS25027EU/01, HS25028EU/01, HS25029EU/01, HS25029EU/02, HS320200E/01, HS320200E/02, HS320200E/03, HS320200E/04, HS320201E/01, HS320201E/02, HS320201E/03, HS320203E/01, HS340200E/01, HS340200E/02, HS340200E/03, HS340200E/04, HS34023EU/01, HS34023EU/02, HS34025EU/01, HS34025EU/02, HS34025EU/03, HS34025EU/04, HS34025EU/05, HS34027EU/01, HS34027EU/02, HS34028EU/01, HS34029EU/01, HS34043EU/01, HS34043EU/02, HS34045EU/01, HS34045EU/02, HS34045EU/03, HS34045EU/04, HS34045EU/05, HS34047EU/01, HS34047EU/02, HS34048EU/01, HS34049EU/01, HS34123EU/01, HS34123EU/02, HS34125EU/01, HS34125EU/02, HS34125EU/03, HS34125EU/04, HS34125EU/05, HS34125EU/06, HS34127EU/01, HS34127EU/02, HS34128EU/01, HS34129EU/01, HS34145EU/01, HS34145EU/02, HS34145EU/03, HS34145EU/05, HS34145EU/06, HS34147EU/01, HS34147EU/02, HS34148EU/01, HS34149EU/01, HS34220EU/01, HS34220EU/02, HS34225EU/01, HS34225EU/02, HS34225EU/03, HS34225EU/04, HS34225EU/05, HS34227EU/01, HS34227EU/02, HS34228EU/01, HS34229EU/01, HS34623EU/01, HS34623EU/02, HS34625EU/01, HS34625EU/03, HS34625EU/04, HS34625EU/05, HS34625EU/06, HS34627EU/01, HS34628EU/01, HS34643EU/01, HS34643EU/02, HS34645EU/01, HS34645EU/03, HS34645EU/04, HS34645EU/06, HS48225EU/01, HS48225EU/02, HS48225EU/04, HS48225EU/05, HS48225EU/06, HS48225EU/07, HS48225EU/08, HS48227EU/01, HS48227EU/02, HS48227EU/04, HC722224G/01, HC723524G/01

Κωδικοί Ανταλλακτικού: 162077 162083 Siemens, 21558, 162077, 162803, 01.02.33.37, 00162077, 00162803

Επιπλέον πληροφορίες

Κατασκευαστής

, ,