Μεντεσές Πόρτας Κουζίνας BOSCH/SIEMENS (Ζεύγος)

40.00

Μεντεσές Πόρτας Κουζίνας BOSCH/SIEMENS (Ζεύγος)

Κωδικός προϊόντος: KZ-102815 Κατηγορία:

Περιγραφή

Κωδικός: KZ-102815

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μάρκα: BOSCH, PITSOS, SIEMENS
Τύπος: Μεντεσές
Παρατηρήσεις: Δεξής + Αριστερός
Διαστάσεις σε (cm): 7,2  x 10
Απόσταση τρύπα με τρύπα σε (mm): 35 και 73

BOSCH
HBE620D/01, HBE620D/01, HBE630N/00, HBE630N/00, HBE630N66/00, HBE630N66/00, HBE630N68/00, HBE630N68/00, HBE630N69/00, HBE630N69/00, HBE630N89/00, HBE630N89/00, HBE632T/01, HBE632T/01, HBE632T/02, HBE632T/02, HBN210A/02, HBN210A/02, HBN210A/02, HBN210A/03, HBN210A/03, HBN210A/03, HBN212A/01, HBN212A/01, HBN212A/01, HBN212A/02, HBN212A/02, HBN212A/02, HBN212A/03, HBN212A/03, HBN212A/03, HBN212AEU/01, HBN212AEU/01, HBN212AEU/02, HBN212AEU/02, HBN212AEU/02, HBN212BEU/01, HBN212BEU/01, HBN212BEU/01, HBN212BEU/02, HBN212BEU/02, HBN212BEU/02, HBN215A/01, HBN215A/01, HBN215A/01, HBN215A/02, HBN215A/02, HBN215A/02, HBN215A/03, HBN215A/03, HBN215A/03, HBN215A/04, HBN215A/04, HBN216A/01, HBN216A/01, HBN216A/01, HBN216A/02, HBN216A/02, HBN216A/02, HBN216A/03, HBN216A/03, HBN216A/03, HBN230A/01, HBN230A/01, HBN230A/02, HBN230A/02, HBN230A/03, HBN230A/03, HBN230A/03, HBN230A/04, HBN230A/04, HBN230A/04, HBN232A/01, HBN232A/01, HBN232A/02, HBN232A/02, HBN232A/03, HBN232A/03, HBN232A/03, HBN232A/04, HBN232A/04, HBN232A/04, HBN235A/01, HBN235A/01, HBN235A/02, HBN235A/02, HBN235A/03, HBN235A/03, HBN235A/03, HBN235A/04, HBN235A/04, HBN235A/04, HBN235A/05, HBN235A/05, HBN235A/05, HBN235A/06, HBN235A/06, HBN235A/06, HBN235B/01, HBN235B/01, HBN235B/02, HBN235B/02, HBN252BEU/01, HBN252BEU/01, HBN252BEU/01, HBN252BEU/02, HBN252BEU/02, HBN252BEU/02, HBN252BEU/03, HBN256AEU/01, HBN256AEU/01, HBN256AEU/02, HBN256AEU/02, HEE620C/00, HEE620C/00, HEE620C/01, HEE620C/01, HEE620C/02, HEE620C/02, HEE620D/01, HEE620D/01, HEE620DJJ/01, HEE620DJJ/01, HEE620S/01, HEE620S/01, HEE620S/02, HEE620S/02, HEE622D/01, HEE622D/01, HEE622DFD/01, HEE622DFD/01, HEE622DFD/02, HEE622DFD/02, HEE622DJJ/01, HEE622DJJ/01, HEE622DNN/01, HEE622DNN/01, HEE622DSC/01, HEE622DSC/01, HEE630N/01, HEE630N/01, HEE630N/02, HEE630N/02, HEE630N89/00, HEE630N89/00, HEE632E/01, HEE632E/01, HEE632ECC/01, HEE632ECC/01, HEE632ENN/01, HEE632ENN/01, HEN200A/01, HEN200A/01, HEN200A/02, HEN200A/02, HEN200A/03, HEN200A/03, HEN200A/04, HEN200A/04, HEN200B/01, HEN200B/01, HEN200B/01, HEN200B/02, HEN200B/02, HEN200B/02, HEN200B/03, HEN200B/03, HEN200B/03, HEN200M/01, HEN200M/01, HEN200M/01, HEN200M/02, HEN200M/02, HEN200M/02, HEN200P/01, HEN200P/01, HEN200Q/01, HEN200Q/01, HEN202A/01, HEN202A/01, HEN202A/02, HEN202A/02, HEN202A/03, HEN202A/03, HEN202A/04, HEN202A/04, HEN202B/01, HEN202B/01, HEN202B/01, HEN202B/02, HEN202B/02, HEN202B/02, HEN202B/03, HEN202B/03, HEN202B/03, HEN202E/01, HEN202M/01, HEN202M/01, HEN202M/01, HEN202M/02, HEN202M/02, HEN202M/02, HEN202P/01, HEN202P/01, HEN202Q/01, HEN202Q/01, HEN205B/01, HEN205B/01, HEN205B/01, HEN205B/02, HEN205B/02, HEN205B/02, HEN205B/03, HEN205B/03, HEN205B/03, HEN205B/04, HEN205B/04, HEN205Q/01, HEN205Q/01, HEN206B/01, HEN206B/01, HEN206B/01, HEN206B/02, HEN206B/02, HEN206B/02, HEN206B/03, HEN206B/03, HEN206B/03, HEN206B/04, HEN206B/04, HEN206B/04, HEN206B/05, HEN206B/05, HEN206B/05, HEN220A/01, HEN220A/01, HEN220A/02, HEN220A/02, HEN220A/03, HEN220A/03, HEN220A/03, HEN220A/04, HEN220A/04, HEN220A/04, HEN220BEU/01, HEN220BEU/01, HEN220BEU/02, HEN220BEU/02, HEN220BEU/03, HEN220BEU/03, HEN220BEU/03, HEN220BEU/04, HEN220BEU/04, HEN220BEU/04, HEN220DEU/01, HEN220DEU/01, HEN222BEU/01, HEN222BEU/01, HEN222BEU/02, HEN222BEU/02, HEN222BEU/03, HEN222BEU/03, HEN222BEU/03, HEN222BEU/04, HEN222BEU/04, HEN222BEU/04, HEN225DEU/01, HEN225DEU/01, HEN225DEU/01, HEN230A/01, HEN230A/01, HEN230A/02, HEN230A/02, HEN230A/02, HEN230A/03, HEN230A/03, HEN230A/03, HEN230A/04, HEN230A/04, HEN230A/04, HEN232A/01, HEN232A/01, HEN232A/02, HEN232A/02, HEN232A/02, HEN232A/03, HEN232A/03, HEN232A/03, HEN232A/04, HEN232A/04, HEN232A/04, HEN232ASK/01, HEN232ASK/01, HEN232ASK/02, HEN232ASK/02, HEN232ASK/02, HEN235A/01, HEN235A/01, HEN235A/02, HEN235A/02, HEN235A/02, HEN235A/03, HEN235A/03, HEN235A/03, HEN235A/04, HEN235A/04, HEN235A/04, HEN235A/05, HEN235A/05, HEN235A/05, HEN235A/06, HEN235A/06, HEN236A/01, HEN236A/01, HEN236A/01, HEN236A/02, HEN236A/02, HEN236A/02, HEN236A/03, HEN236A/03, HEN236A/03, HEN250A/01, HEN250A/01, HEN250B/01, HEN250B/01, HEN250B/01, HEN250B/02, HEN250B/02, HEN250B/02, HEN250B/03, HEN250B/03, HEN250B/03, HEN252A/01, HEN252A/01, HEN252B/01, HEN252B/01, HEN252B/01, HEN252B/02, HEN252B/02, HEN252B/02, HEN252B/03, HEN252B/03, HEN252B/03, HEN252C/01, HEN252C/01, HEN252C/02, HEN252CEU/01, HEN252CEU/01, HEN256ACC/01, HEN256ACC/01, HEN256AEU/01, HEN256AEU/01, HEN256ASK/01, HEN256ASK/01, HEN256B/01, HEN256B/01, HEN256B/01, HEN256B/02, HEN256B/02, HEN256B/02, HEN256B/03, HEN256B/03, HEN256B/03, HEN256C/01, HEN256C/01, HEN256C/02, HEN256CEU/01, HEN256CEU/01, HEN350B/01, HEN350B/02, HEN350B/03, HEN352C/01, HEN356B/01, HEN356B/02, HEN356B/03, HEN356BCC/01, HEN356BCC/02, HSN232A/01, HSN232A/01, HSN252A/01, HSN252A/01, HSN252ADK/01, HSN252ADK/01, HSN382A/01, HSN382A/02, HSN382A/03, HSN382A/04, HSN382ACC/01, HSN382ACC/02, HSN382ACC/03, HSN382ACC/04, HSN382ANN/01, HSN382ANN/02, HSN382ANN/03, HSN382ANN/04, HSN382ASC/01, HSN382ASC/02, HSN382ASC/03, HSN382ASC/04, HSN382B/01, HSN382B/02, HSN382B/03, HSN382B/04, HSN382BCC/01, HSN382BCC/02, HSN382BCC/03, HSN382BNN/01, HSN382BNN/02, HSN382BNN/03, HSN382BNN/04, HSN382BSC/01, HSN382BSC/02, HSN382BSC/03
NEFF
F1622W0/01, F1622W0/01, F1622W0/02, F1622W0/02, F1642W0/01, F1642W0/01, F1642W0/02, F1642W0/02, F1662W0/01, F1662W0/01, F1662W0/02, F1662W0/02, F1662W1/01, F1662W1/01
SIEMENS
HB28020EU/01, HB28020EU/01, HB28020EU/01, HB28020EU/02, HB28020EU/02, HB28020EU/02, HB28020EU/03, HB28020EU/03, HB28050EU/01, HB28050EU/01, HB28050EU/01, HB28050EU/02, HB28050EU/02, HB28050EU/02, HB28050EU/03, HB28050EU/03, HB28050EU/03, HB28050EU/04, HB28050EU/04, HB28050EU/04, HB28060EU/01, HB28060EU/01, HB28060EU/01, HB28060EU/02, HB28060EU/02, HB28060EU/02, HB28060EU/03, HB28060EU/03, HB3502(00), HB3502(00), HB350216(00), HB350216(00), HB350254(00), HB350254(00), HB3510/01, HB3510/01, HB3510/02, HB3510/02, HB3512/01, HB3512/01, HB35241/01, HB35241/01, HB37020/01, HB37020/02, HB37020/03, HB37020/03, HB37020/04, HB37020/04, HB37040/01, HB37040/02, HB37040/03, HB37040/03, HB37040/04, HB37040/04, HB37050/01, HB37050/01, HB37050/02, HB37050/02, HB37050/03, HB37050/03, HB37050/03, HB37050/04, HB37050/04, HB37050/04, HB37050/05, HB37050/05, HB37050/05, HB37050/06, HB37050/06, HB37050/06, HB48020EU/01, HB48020EU/01, HB48020EU/01, HB48020EU/02, HB48020EU/02, HB48020EU/02, HB48020EU/03, HB48020EU/03, HB48040EU/01, HB48040EU/01, HB48040EU/01, HB48040EU/02, HB48040EU/02, HB48040EU/02, HB48040EU/03, HB48040EU/03, HB48060EU/01, HB48060EU/01, HB48060EU/01, HB48060EU/02, HB48060EU/02, HB48060EU/02, HB48060EU/03, HB48060EU/03, HE1300(00), HE1300(00), HE1300/01, HE1300/01, HE1302(00), HE1302(00), HE1302/00, HE1302/00, HE1302/01, HE1302/01, HE13120/01, HE13120/01, HE13120/02, HE13120/02, HE13520/01, HE13520/01, HE13520/02, HE13520/02, HE13521/01, HE13521/01, HE13540/01, HE13540/01, HE13540/02, HE13540/02, HE13541/01, HE13541/01, HE13821/01, HE13821/01, HE13824/01, HE13841/01, HE13841/01, HE13844/01, HE13851/01, HE13851/01, HE20020/01, HE20020/02, HE20020/03, HE20020/04, HE20020/05, HE20020/05, HE20020/06, HE20020/06, HE20020/07, HE20020/07, HE20020/08, HE20020/08, HE20020/09, HE20020/09, HE20040/01, HE20040/02, HE20040/03, HE20040/04, HE20040/05, HE20040/05, HE20040/06, HE20040/06, HE20040/07, HE20040/07, HE20050/01, HE20050/01, HE20050/01, HE20050/02, HE20050/02, HE20050/02, HE20050/03, HE20050/03, HE20050/03, HE20050/04, HE20050/04, HE20050/04, HE20060/01, HE20060/01, HE20060/02, HE20060/02, HE20060/03, HE20060/03, HE20060/04, HE20060/04, HE20060/05, HE20060/05, HE25020/01, HE25020/02, HE25020/03, HE25020/03, HE25020/04, HE25020/04, HE25021/01, HE25021/01, HE25021/01, HE25040/01, HE25040/02, HE25040/03, HE25040/03, HE25040/04, HE25040/04, HE25041/01, HE25041/01, HE25041/01, HE25050/01, HE25050/01, HE25050/02, HE25050/02, HE25050/03, HE25050/03, HE25050/03, HE25050/04, HE25050/04, HE25050/04, HE25050/05, HE25050/05, HE25050/05, HE25050/06, HE25050/06, HE25050/06, HE25051/01, HE25051/01, HE25051/01, HE25060/01, HE25060/02, HE25060/03, HE25060/03, HE25060/04, HE25060/04, HE25061/01, HE25061/01, HE25061/01, HE25121EU/01, HE25121EU/01, HE25141EU/01, HE25141EU/01, HE25151EU/01, HE25151EU/01, HE25151EU/01, HE25161EU/01, HE25161EU/01, HE30050/01, HE30050/01, HE30050/01, HE30050/02, HE30050/02, HE30050/02, HE30050/03, HE30050/03, HE30050/03, HE33040SF/01, HE33040SF/01, HE33200/01, HE33200/01, HE35241/01, HE35241/01, HE37020/01, HE37020/02, HE37020/02, HE37020/03, HE37020/03, HE37020/04, HE37020/04, HE37040/01, HE37040/02, HE37040/02, HE37040/03, HE37040/03, HE37040/04, HE37040/04, HE37050/01, HE37050/01, HE37050/01, HE37050/02, HE37050/02, HE37050/02, HE37050/03, HE37050/03, HE37050/03, HE37050/04, HE37050/04, HE37050/04, HE37060/01, HE37060/01, HE37060/02, HE37060/02, HE37060/03, HE37060/03, HE37E60/02, HE38020/01, HE38020/01, HE38020CC/01, HE38021/01, HE38021/01, HE38021/02, HE38021/02, HE38021/03, HE38021/03, HE38021/04, HE38021/04, HE38021/05, HE38021/05, HE38021CC/01, HE38021CC/01, HE38021CC/02, HE38021CC/02, HE38021SK/01, HE38021SK/01, HE38022EU/01, HE38022EU/01, HE38041/01, HE38041/01, HE38041/02, HE38041/02, HE38041/03, HE38041/03, HE38041CC/01, HE38041CC/01, HE38041CC/02, HE38041CC/02, HE38051/01, HE38051/01, HE38051/01, HE38051/02, HE38051/02, HE38051/02, HE38051/03, HE38051/03, HE38051/03, HE38051/04, HE38051/04, HE38051/04, HE38052EU/01, HE38052EU/01, HE38052EU/01, HE38061/01, HE38061/01, HE38061/02, HE38061/02, HE38061/03, HE38061/03, HE38062EU/01, HE38062EU/01, HE38E20/01, HE38E20/01, HE38E20/02, HE38E50/01, HE38E50/01, HE38E50/01, HE38E50/02, HE38E50/02, HE47021/01, HE47021/02, HE47022/01, HE47041/01, HE47041/02, HE47042/01, HE47051/01, HE47051/02, HE47051/03, HE47052/01, HE47062/01, HE48021/01, HE48021/02, HE48021/03, HE48041/01, HE48041/02, HE48041/03, HE48051/01, HE48051/02, HE48051/03, HE48051/04, HE48061/01, HE48061/02, HE48061/03, HE48E20/01, HE48E40/01, HE48E50/01, HE48E60/01, HL54023/01, HL54023/01, HL54623/01, HL54623/01, HL65023/01, HL65023/02, HL65023/03, HL65023/04, HL66023/01, HL66023/02, HL66023/03, HL66023/04, HL66023/05, HL66023/06, HL66023CC/01, HL66023CC/02, HL66023CC/03, HL66023CC/04Ίδιο με 57105111

Κωδικοί Ανταλλακτικού: 48099, 169720, 068488, 068487, 01.09.36.01, 57.10.01.11, 643913, 163082, 163083, 068581, 00169720, 00068488, 00068487, 00643913, 00163082, 00163083, 00068581, 481281729141, 054685, 00054685, 054686, 00054686, 154004, 154005, HE20040/01

Επιπλέον πληροφορίες

Κατασκευαστής

, ,