Μεντεσές Κουζίνας BOSCH/SIEMENS/NEFF/PITSOS

37.00

Μεντεσές Κουζίνας BOSCH/SIEMENS/NEFF/PITSOS

Κωδικός προϊόντος: 57102032 Κατηγορία:

Περιγραφή

Κωδικός: 57102032

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μάρκα: BOSCH, NEFF, PITSOS, SIEMENS
Τύπος: Μεντεσές
1 E4542N0/01 E4542N0/01 NEFF ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ E 4542 N0 8612 8705
2 E4542N0/02 E4542N0/02 NEFF ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ E 4542 N0 8706 8808
3 HB23AB521S/03 HB23AB521S/03 SIEMENS ΕΝΤ. ΦΟΥΡΝΟΣ SIEMENS HB23AB521S(PREMIUM) 9207 9303
4 HB23AB521S/04 HB23AB521S/04 SIEMENS ΕΝΤ. ΦΟΥΡΝΟΣ SIEMENS HB23AB521S(PREMIUM) 9303 9401
5 HB23AB521S/05 HB23AB521S/05 SIEMENS ΕΝΤ. ΦΟΥΡΝΟΣ SIEMENS HB23AB521S(PREMIUM) 9401 9702
6 HB23AB521S/06 HB23AB521S/06 SIEMENS ΕΝΤ. ΦΟΥΡΝΟΣ SIEMENS HB23AB521S(PREMIUM) 9702 9707
7 HB23AB521S/07 HB23AB521S/07 SIEMENS ΕΝΤ. ΦΟΥΡΝΟΣ SIEMENS HB23AB521S(PREMIUM) 9707 9709
8 HB23AB521S/70 HB23AB521S/70 SIEMENS ΕΝΤ. ΦΟΥΡΝΟΣ SIEMENS HB23AB521S(PREMIUM) 9709
9 HB43G1541F/45 HB43G1541F/45 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9303 9304 stainless steel
10 HB43G1541F/56 HB43G1541F/56 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9311 9401 stainless steel
11 HB43G1541F/57 HB43G1541F/57 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9401 9405 stainless steel
12 HB43G1541F/61 HB43G1541F/61 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9407 9503 stainless steel
13 HBA23B250/45 HBA23B250/45 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBA 23B250 9207 9310 stainless steel
14 HBA23B250/56 HBA23B250/56 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBA 23B250 9311 9311 stainless steel
15 HBA23B250/57 HBA23B250/57 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBA 23B250 9402 9404 stainless steel
16 HBA23B250/61 HBA23B250/61 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBA 23B250 9409 9608 stainless steel
17 HBA23B250/70 HBA23B250/70 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBA 23B250 9609 9708 stainless steel
18 HBA23B350Y/61 HBA23B350Y/61 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBA 23B450 9409 9608 stainless steel
19 HBA23B350Y/70 HBA23B350Y/70 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBA 23B450 9610 9709 stainless steel
20 HBA23B351R/01 HBA23B351R/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9609 9609
21 HBA23B351R/70 HBA23B351R/70 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9610 9709
22 HBA23B451Y/45 HBA23B451Y/45 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBA 23B450 9208 9309 stainless steel
23 HBA23B451Y/56 HBA23B451Y/56 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBA 23B450 9311 9312 stainless steel
24 HBA23B451Y/57 HBA23B451Y/57 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBA 23B450 9401 9406 stainless steel
25 HBA23B451Y/61 HBA23B451Y/61 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBA 23B450 9409 9503 stainless steel
26 HBA33B250/45 HBA33B250/45 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBA 23B250 9307 9310 stainless steel
27 HBA33B250/56 HBA33B250/56 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBA 23B250 9311 9401 stainless steel
28 HBA33B250/57 HBA33B250/57 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBA 23B250 9402 9407 stainless steel
29 HBA33B250/61 HBA33B250/61 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBA 23B250 9407 9710 stainless steel
30 HBA33B250/70 HBA33B250/70 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBA 23B250 9710 9712 stainless steel
31 HBA33B550D/57 HBA33B550D/57 BOSCH ?????????????? ??????? stainless steel 9401 9405
32 HBA33B550D/61 HBA33B550D/61 BOSCH ?????????????? ??????? stainless steel 9406 9502
33 HBA33B550M/45 HBA33B550M/45 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBA 33B550 9207 9310 stainless steel
34 HBA33B550M/56 HBA33B550M/56 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBA 33B550 9311 9311 stainless steel
35 HBA33B550M/57 HBA33B550M/57 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBA 33B550 9404 9405 stainless steel
36 HBA33B550M/61 HBA33B550M/61 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBA 33B550 9406 9501 stainless steel
37 HBG30B550/35 HBG30B550/35 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9106 9206 stainless steel
38 HBG30B550C/35 HBG30B550C/35 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9111 9207 stainless steel
39 HBG33B550D/01 HBG33B550D/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9106 9111 stainless steel
40 HBG34B550/01 HBG34B550/01 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBG 34B550 (BOSCH PLUS) 9106 9111 stainless steel
41 HBG34B550/35 HBG34B550/35 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBG 34B550 (BOSCH PLUS) 9201 9205 stainless steel
42 HBN211B6R/01 HBN211B6R/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9610 9611
43 HBN211B6R/02 HBN211B6R/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9612 9612
44 HBN211B6R/04 HBN211B6R/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9705 9705
45 HBN211B6R/06 HBN211B6R/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9807
46 HBN211E0J/01 HBN211E0J/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9312 9402
47 HBN211E0J/02 HBN211E0J/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9403 9405
48 HBN211E0J/03 HBN211E0J/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9405 9406
49 HBN211E0J/04 HBN211E0J/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9406 9406
50 HBN211E0J/05 HBN211E0J/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9407 9611
51 HBN211E0J/06 HBN211E0J/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9612 9612
52 HBN211E0J/08 HBN211E0J/08 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9706
53 HBN211E0J/10 HBN211E0J/10 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9807
54 HBN211E0K/01 HBN211E0K/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος
55 HBN211E0K/02 HBN211E0K/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9503 9503
56 HBN211E0K/03 HBN211E0K/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος
57 HBN211E0K/05 HBN211E0K/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9705 9705
58 HBN211E0K/08 HBN211E0K/08 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9711 9804
59 HBN211E0M/01 HBN211E0M/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος
60 HBN211E0M/02 HBN211E0M/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9403 9404
61 HBN211E0M/03 HBN211E0M/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9405 9406
62 HBN211E0M/04 HBN211E0M/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9408 9610
63 HBN211E0M/07 HBN211E0M/07 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9706
64 HBN211E0M/09 HBN211E0M/09 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9808
65 HBN211E2/01 HBN211E2/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος
66 HBN211E2/02 HBN211E2/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9303 9306
67 HBN211E2/03 HBN211E2/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος
68 HBN211E2/04 HBN211E2/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9306 9309
69 HBN211E2/05 HBN211E2/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9310 9401
70 HBN211E2/06 HBN211E2/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9401 9402
71 HBN211E2/07 HBN211E2/07 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9403 9403
72 HBN211E2/08 HBN211E2/08 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9407 9407
73 HBN211E2J/01 HBN211E2J/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9501 9612
74 HBN211E2J/03 HBN211E2J/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9705
75 HBN211E2K/01 HBN211E2K/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος
76 HBN211E2K/02 HBN211E2K/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9412 9611
77 HBN211E2K/03 HBN211E2K/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9612 9612
78 HBN211E2K/05 HBN211E2K/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9705 9706
79 HBN211E2K/07 HBN211E2K/07 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9806
80 HBN211E4/01 HBN211E4/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9401 9402
81 HBN211E4/02 HBN211E4/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9402 9405
82 HBN211E4/03 HBN211E4/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9406 9407
83 HBN211E4/04 HBN211E4/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9408 9603
84 HBN211E4/05 HBN211E4/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9603 9611
85 HBN211E4/06 HBN211E4/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9612 9612
86 HBN211E4/08 HBN211E4/08 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9706
87 HBN211E4/10 HBN211E4/10 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9809
88 HBN211S0J/01 HBN211S0J/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9401 9402
89 HBN211S0J/02 HBN211S0J/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9402 9404
90 HBN211S0J/04 HBN211S0J/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9406 9407
91 HBN211S0J/05 HBN211S0J/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9408 9611
92 HBN211S0J/06 HBN211S0J/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9612 9612
93 HBN211S0J/08 HBN211S0J/08 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9707
94 HBN211S0J/10 HBN211S0J/10 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9809
95 HBN211S2/01 HBN211S2/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος
96 HBN211S2/02 HBN211S2/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9303 9306
97 HBN211S2/03 HBN211S2/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9306 9310
98 HBN211S2/04 HBN211S2/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9310 9401
99 HBN211S2/05 HBN211S2/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9401 9401
100 HBN211S4/01 HBN211S4/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9401 9402
101 HBN211S4/02 HBN211S4/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9403 9405
102 HBN211S4/03 HBN211S4/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9406 9407
103 HBN211S4/04 HBN211S4/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9407 9611
104 HBN211S4/05 HBN211S4/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9612 9612
105 HBN211S4/07 HBN211S4/07 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9706
106 HBN211S4/09 HBN211S4/09 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9808
107 HBN211S6R/01 HBN211S6R/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9611 9611
108 HBN211S6R/02 HBN211S6R/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9612 9612
109 HBN211S6R/04 HBN211S6R/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9705 9705
110 HBN211S6R/06 HBN211S6R/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9808
111 HBN211W0J/01 HBN211W0J/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9312 9401
112 HBN211W0J/02 HBN211W0J/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9403 9403
113 HBN211W0J/04 HBN211W0J/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9406 9406
114 HBN211W0J/05 HBN211W0J/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9407 9611
115 HBN211W0J/06 HBN211W0J/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9612 9612
116 HBN211W0J/08 HBN211W0J/08 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9706
117 HBN211W0J/10 HBN211W0J/10 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9808
118 HBN211W6R/01 HBN211W6R/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9610 9611
119 HBN211W6R/02 HBN211W6R/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9612 9612
120 HBN211W6R/06 HBN211W6R/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9807
121 HBN231E0M/01 HBN231E0M/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος
122 HBN231E0Y/01 HBN231E0Y/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9307 9308
123 HBN231E0Y/02 HBN231E0Y/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9310 9312
124 HBN231E0Y/03 HBN231E0Y/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος
125 HBN231E0Y/05 HBN231E0Y/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9405 9407
126 HBN231E1L/47 HBN231E1L/47 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9308 9309
127 HBN231E1L/48 HBN231E1L/48 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9310 9312
128 HBN231E1L/49 HBN231E1L/49 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9401 9402
129 HBN231E1L/50 HBN231E1L/50 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9403 9405
130 HBN231E1L/51 HBN231E1L/51 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9405 9407
131 HBN231E1L/52 HBN231E1L/52 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9407 9510
132 HBN231E2/01 HBN231E2/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος
133 HBN231E2/02 HBN231E2/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9303 9305
134 HBN231E2/03 HBN231E2/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9306 9306
135 HBN231E2/04 HBN231E2/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9306 9309
136 HBN231E2/05 HBN231E2/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9310 9401
137 HBN231E2/06 HBN231E2/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9401 9402
138 HBN231E2/07 HBN231E2/07 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9403 9404
139 HBN231E2/08 HBN231E2/08 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9406 9406
140 HBN231E2/09 HBN231E2/09 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9408 9612
141 HBN231E2/11 HBN231E2/11 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9706
142 HBN231E2/13 HBN231E2/13 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9710
143 HBN231E2I/01 HBN231E2I/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9511 9511
144 HBN231E2I/06 HBN231E2I/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9712 9803
145 HBN231E2Y/01 HBN231E2Y/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9412 9611
146 HBN231E2Y/02 HBN231E2Y/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9612 9612
147 HBN231E2Y/04 HBN231E2Y/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9706 9707
148 HBN231E2Y/06 HBN231E2Y/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9802
149 HBN231E3/01 HBN231E3/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9402 9405
150 HBN231E3/02 HBN231E3/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9405 9406
151 HBN231E3/03 HBN231E3/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9407 9407
152 HBN231E3/04 HBN231E3/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9407 9506
153 HBN231E3/05 HBN231E3/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9506 9606
154 HBN231E3/06 HBN231E3/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9606 9611
155 HBN231E3/07 HBN231E3/07 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9612 9612
156 HBN231E3/09 HBN231E3/09 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9706
157 HBN231E3/11 HBN231E3/11 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9808
158 HBN231E4/01 HBN231E4/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9401 9402
159 HBN231E4/02 HBN231E4/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9402 9405
160 HBN231E4/03 HBN231E4/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9405 9407
161 HBN231E4/04 HBN231E4/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9407 9611
162 HBN231E4/05 HBN231E4/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9612 9612
163 HBN231E4/07 HBN231E4/07 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9706
164 HBN231E4/09 HBN231E4/09 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9808
165 HBN231E4Q/04 HBN231E4Q/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9712
166 HBN231S2/01 HBN231S2/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος
167 HBN231S2/02 HBN231S2/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9303 9306
168 HBN231S2/03 HBN231S2/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9306 9306
169 HBN231S2/04 HBN231S2/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9306 9309
170 HBN231S2/05 HBN231S2/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9309 9401
171 HBN231S2/06 HBN231S2/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9401 9402
172 HBN231S2/07 HBN231S2/07 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9403 9405
173 HBN231S2/09 HBN231S2/09 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9407 9408
174 HBN231S4/01 HBN231S4/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9401 9402
175 HBN231S4/02 HBN231S4/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9402 9405
176 HBN231S4/03 HBN231S4/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9405 9407
177 HBN231S4/04 HBN231S4/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9408 9611
178 HBN231S4/05 HBN231S4/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9612 9612
179 HBN231S4/07 HBN231S4/07 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9706
180 HBN231S4/09 HBN231S4/09 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9808
181 HBN231W3R/01 HBN231W3R/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9606 9610
182 HBN231W3R/04 HBN231W3R/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9705 9706
183 HBN231W3R/06 HBN231W3R/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9802
184 HBN231W4/01 HBN231W4/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9312 9401
185 HBN231W4/02 HBN231W4/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9403 9405
186 HBN231W4/03 HBN231W4/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9406 9407
187 HBN231W4/04 HBN231W4/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9408 9611
188 HBN231W4/05 HBN231W4/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9612 9612
189 HBN231W4/07 HBN231W4/07 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9706
190 HBN231W4/09 HBN231W4/09 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9804
191 HBN231W4/10 HBN231W4/10 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9804 9807
192 HBN232E1L/47 HBN232E1L/47 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9307 9309
193 HBN232E1L/48 HBN232E1L/48 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9310 9312
194 HBN232E1L/49 HBN232E1L/49 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9401 9402
195 HBN232E1L/50 HBN232E1L/50 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9403 9405
196 HBN232E1L/51 HBN232E1L/51 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9405 9407
197 HBN232E1L/52 HBN232E1L/52 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9408 9605
198 HBN232E3/01 HBN232E3/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος
199 HBN232E3/02 HBN232E3/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9409 9506
200 HBN232E3/03 HBN232E3/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9506 9602
201 HBN232E3/04 HBN232E3/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9602 9606
202 HBN232E3/05 HBN232E3/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9606 9612
203 HBN232E3/07 HBN232E3/07 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9706
204 HBN232E3/09 HBN232E3/09 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9710
205 HBN232E3/10 HBN232E3/10 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9808
206 HBN239E1L/47 HBN239E1L/47 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9308 9309
207 HBN239E1L/48 HBN239E1L/48 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9310 9312
208 HBN239E1L/49 HBN239E1L/49 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9402 9402
209 HBN239E1L/50 HBN239E1L/50 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9403 9405
210 HBN239E1L/51 HBN239E1L/51 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9405 9406
211 HBN239E1L/52 HBN239E1L/52 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9408 9511
212 HBN239E3/01 HBN239E3/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος
213 HBN239E3/02 HBN239E3/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9304 9309
214 HBN239E3/03 HBN239E3/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9310 9312
215 HBN239E3/04 HBN239E3/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος
216 HBN239E3/05 HBN239E3/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9402 9403
217 HBN239E4/01 HBN239E4/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9402 9404
218 HBN239E4/03 HBN239E4/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9408 9605
219 HBN239E4/04 HBN239E4/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9608 9611
220 HBN239E4/05 HBN239E4/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9612 9612
221 HBN239E4/08 HBN239E4/08 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9706
222 HBN239E4/10 HBN239E4/10 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9808
223 HBN239E5/01 HBN239E5/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9402 9402
224 HBN239E5/02 HBN239E5/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9405 9405
225 HBN239E5/03 HBN239E5/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9406 9407
226 HBN239E5/05 HBN239E5/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9408 9410
227 HBN239E5/06 HBN239E5/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9411 9505
228 HBN239E5/07 HBN239E5/07 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9507 9606
229 HBN239E5/08 HBN239E5/08 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9607 9611
230 HBN239E5/09 HBN239E5/09 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9612 9612
231 HBN239E5/11 HBN239E5/11 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9706
232 HBN239E5/13 HBN239E5/13 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9808
233 HBN239E5R/02 HBN239E5R/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9403 9405
234 HBN239E5R/03 HBN239E5R/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9406 9407
235 HBN239E5R/04 HBN239E5R/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9408 9611
236 HBN239E5R/05 HBN239E5R/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9612 9612
237 HBN239E5R/07 HBN239E5R/07 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9706
238 HBN239E5R/09 HBN239E5R/09 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9802
239 HBN239S5R/02 HBN239S5R/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9403 9404
240 HBN239S5R/03 HBN239S5R/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9405 9407
241 HBN239S5R/04 HBN239S5R/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9410 9611
242 HBN239S5R/05 HBN239S5R/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9612 9612
243 HBN239S5R/07 HBN239S5R/07 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9706
244 HBN239S5R/09 HBN239S5R/09 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9802
245 HBN239W5R/02 HBN239W5R/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9403 9405
246 HBN239W5R/03 HBN239W5R/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9405 9407
247 HBN239W5R/04 HBN239W5R/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9409 9611
248 HBN239W5R/05 HBN239W5R/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9612 9612
249 HBN239W5R/07 HBN239W5R/07 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9706
250 HBN239W5R/09 HBN239W5R/09 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9802
251 HBN300550/01 HBN300550/01 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBN 300550 8511 8612 EDELSTAHL
252 HBN300551/01 HBN300551/01 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBN 300551 8610 8812 Stainless Steel
253 HBN330520/01 HBN330520/01 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBN 330520 8305 WEISS
254 HBN330520/02 HBN330520/02 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBN 330520 8511 8612 WHITE
255 HBN330521/01 HBN330521/01 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBN 330521 8610 8902 white
256 HBN330540/01 HBN330540/01 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBN 330540 8305 BRAUN
257 HBN330540/02 HBN330540/02 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBN 330540 8511 8602 BROWN
258 HBN330541/01 HBN330541/01 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBN 330541 8612 8807 brown
259 HBN330550/01 HBN330550/01 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBN 330550 8511 8612 EDELSTAHL
260 HBN330551/01 HBN330551/01 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBN 330551 8607 8901 Stainless Steel
261 HBN330560/01 HBN330560/01 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBN 330560 8305 SCHWARZ HG
262 HBN330560/02 HBN330560/02 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBN 330560 8511 8612 BLACK
263 HBN330561/01 HBN330561/01 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBN 330561 8610 8902 black
264 HBN331E1/48 HBN331E1/48 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9307 9405
265 HBN331E1/49 HBN331E1/49 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9406 9407
266 HBN331E1J/01 HBN331E1J/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9312 9403
267 HBN331E1J/03 HBN331E1J/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9409 9411
268 HBN331E1J/04 HBN331E1J/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9501 9510
269 HBN331E1J/05 HBN331E1J/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9510 9602
270 HBN331E1J/06 HBN331E1J/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9603 9606
271 HBN331E1J/07 HBN331E1J/07 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9606 9612
272 HBN331E1J/09 HBN331E1J/09 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9706
273 HBN331E1J/11 HBN331E1J/11 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9710
274 HBN331E1J/12 HBN331E1J/12 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9711 9802
275 HBN331E1K/01 HBN331E1K/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9407 9602
276 HBN331E1K/02 HBN331E1K/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9603 9611
277 HBN331E1K/03 HBN331E1K/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9612 9612
278 HBN331E1K/05 HBN331E1K/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9706
279 HBN331E1K/07 HBN331E1K/07 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9806
280 HBN331E1S/01 HBN331E1S/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9403 9404
281 HBN331E1S/03 HBN331E1S/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9407 9407
282 HBN331E1S/04 HBN331E1S/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9410 9611
283 HBN331E1S/05 HBN331E1S/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9612 9612
284 HBN331E1S/09 HBN331E1S/09 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9802
285 HBN331E2J/48 HBN331E2J/48 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9309 9405
286 HBN331E2J/49 HBN331E2J/49 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9405 9602
287 HBN331E2J/50 HBN331E2J/50 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9602 9611
288 HBN331E2K/01 HBN331E2K/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος
289 HBN331E2Q/01 HBN331E2Q/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος
290 HBN331E4/01 HBN331E4/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9402 9404
291 HBN331E4/02 HBN331E4/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9405 9408
292 HBN331E4/03 HBN331E4/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9408 9606
293 HBN331E4/04 HBN331E4/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9606 9611
294 HBN331E4/05 HBN331E4/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9612 9612
295 HBN331E4/07 HBN331E4/07 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9706
296 HBN331E4/09 HBN331E4/09 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9807
297 HBN331E4B/01 HBN331E4B/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος
298 HBN331E4B/02 HBN331E4B/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9408 9612
299 HBN331E4B/04 HBN331E4B/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9706
300 HBN331E4B/06 HBN331E4B/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9710
301 HBN331E4B/07 HBN331E4B/07 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9711 9807
302 HBN331E4J/01 HBN331E4J/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9401 9404
303 HBN331E4J/02 HBN331E4J/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9408 9602
304 HBN331E4J/03 HBN331E4J/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9602 9611
305 HBN331E4J/04 HBN331E4J/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9612 9612
306 HBN331E4J/06 HBN331E4J/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9706
307 HBN331E4J/08 HBN331E4J/08 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9805
308 HBN331E6B/01 HBN331E6B/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9502 9612
309 HBN331E6B/03 HBN331E6B/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9706
310 HBN331E6B/05 HBN331E6B/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9710
311 HBN331E6B/06 HBN331E6B/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9711 9806
312 HBN331S0T/01 HBN331S0T/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9303 9306
313 HBN331S0T/02 HBN331S0T/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9306 9312
314 HBN331S4B/01 HBN331S4B/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος
315 HBN331S4B/02 HBN331S4B/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9408 9612
316 HBN331S4B/04 HBN331S4B/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9706
317 HBN331S4B/06 HBN331S4B/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9710
318 HBN331S4B/07 HBN331S4B/07 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9711 9806
319 HBN331S4J/01 HBN331S4J/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9312 9403
320 HBN331S4J/02 HBN331S4J/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9412 9601
321 HBN331S4J/03 HBN331S4J/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9602 9612
322 HBN331S4J/05 HBN331S4J/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9706
323 HBN331S4J/07 HBN331S4J/07 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9710
324 HBN331S4J/08 HBN331S4J/08 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9711 9803
325 HBN331W0Q/01 HBN331W0Q/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος
326 HBN339E0J/01 HBN339E0J/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9403 9404
327 HBN339E0J/02 HBN339E0J/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9406 9406
328 HBN339E0J/03 HBN339E0J/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9410 9508
329 HBN339E0J/04 HBN339E0J/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9509 9610
330 HBN339E0J/05 HBN339E0J/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9612 9612
331 HBN339E0J/07 HBN339E0J/07 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9705 9706
332 HBN339E0J/09 HBN339E0J/09 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9711 9802
333 HBN340551S/01 HBN340551S/01 BOSCH Built-in/built-under el. cookers/ovens 8607 8901 Stainless Steel
334 HBN411E2K/01 HBN411E2K/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος
335 HBN411E2K/02 HBN411E2K/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9412 9611
336 HBN411E2K/03 HBN411E2K/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9612 9612
337 HBN411E2K/05 HBN411E2K/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9705 9706
338 HBN730550B/04 HBN730550B/04 BOSCH Built-in/built-under el. cookers/ovens 8602 8609 STAINLESS STEEL
339 HBN730550B/05 HBN730550B/05 BOSCH Built-in/built-under el. cookers/ovens 8609 8702 STAINLESS STEEL
340 HBN730550C/02 HBN730550C/02 BOSCH Built-in/built-under el. cookers/ovens 8601 8601 STAINLESS STEEL
341 HBN730550C/03 HBN730550C/03 BOSCH Built-in/built-under el. cookers/ovens 8603 8609 STAINLESS STEEL
342 HBN730550J/03 HBN730550J/03 BOSCH Built-in/built-under el. cookers/ovens 8602 8609 STAINLESS STEEL
343 HBN730550J/04 HBN730550J/04 BOSCH Built-in/built-under el. cookers/ovens 8609 8701 STAINLESS STEEL
344 HBN730550S/02 HBN730550S/02 BOSCH Built-in/built-under el. cookers/ovens 8511 8601 STAINLESS STEEL
345 HBN730550S/03 HBN730550S/03 BOSCH Built-in/built-under el. cookers/ovens 8602 8609 STAINLESS STEEL
346 HBN730551/01 HBN730551/01 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBN 730551 8610 8903 STAINLESS STEEL
347 HBN730551B/01 HBN730551B/01 BOSCH Built-in/built-under el. cookers/ovens 8703 8902 STAINLESS STEEL
348 HBN730551C/01 HBN730551C/01 BOSCH Built-in/built-under el. cookers/ovens 8607 8810 STAINLESS STEEL
349 HBN730551J/01 HBN730551J/01 BOSCH Built-in/built-under el. cookers/ovens 8702 8901 STAINLESS STEEL
350 HBN730551S/01 HBN730551S/01 BOSCH Built-in/built-under el. cookers/ovens 8609 8901 STAINLESS STEEL
351 HC722234U/01 HC722234U/01 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9206 9208
352 HC722234U/02 HC722234U/02 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9212 9212
353 HC722234U/03 HC722234U/03 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9306 9312
354 HC722234U/04 HC722234U/04 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9401 9403
355 HC722234U/05 HC722234U/05 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9406 9501
356 HC722234U/06 HC722234U/06 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9502 9506
357 HC722234V/01 HC722234V/01 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9206 9208
358 HC722234V/02 HC722234V/02 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9310 9310
359 HC722234V/03 HC722234V/03 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
360 HC723223U/01 HC723223U/01 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9206 9211
361 HC723223U/02 HC723223U/02 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9212 9303
362 HC723223U/03 HC723223U/03 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9303 9312
363 HC723223U/04 HC723223U/04 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9401 9404
364 HC723223U/05 HC723223U/05 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9406 9412
365 HC723223U/06 HC723223U/06 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9501 9506
366 HC723223V/01 HC723223V/01 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9206 9211
367 HC723223V/02 HC723223V/02 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9303 9310
368 HC723223V/03 HC723223V/03 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9405 9405
369 HC723223V/04 HC723223V/04 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9408 9412
370 HC723223V/05 HC723223V/05 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9503 9504
371 HC723523U/01 HC723523U/01 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9206 9211
372 HC723523U/02 HC723523U/02 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9301 9302
373 HC723523U/03 HC723523U/03 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9305 9311
374 HC723523U/04 HC723523U/04 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9403 9404
375 HC723523U/05 HC723523U/05 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9406 9505
376 HC723523V/01 HC723523V/01 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9206 9210
377 HC723523V/02 HC723523V/02 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
378 HC723523V/03 HC723523V/03 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
379 HC724220/45 HC724220/45 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9207 9211
380 HC724220/46 HC724220/46 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9211 9303
381 HC724220/47 HC724220/47 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9303 9306
382 HC724220/48 HC724220/48 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9308 9405
383 HC724220/49 HC724220/49 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9405 9501
384 HC724220/50 HC724220/50 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9501 9602
385 HC742230V/01 HC742230V/01 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 8911 9001
386 HC742230V/02 HC742230V/02 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
387 HC742230V/03 HC742230V/03 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9003 9003 trio
388 HC742230V/04 HC742230V/04 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα trio
389 HC742230V/05 HC742230V/05 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα trio
390 HC742230V/06 HC742230V/06 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα trio
391 HC742230V/07 HC742230V/07 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9010 9104 trio
392 HC742230V/08 HC742230V/08 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9107 9108 trio
393 HC742230V/09 HC742230V/09 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9108 9108 trio
394 HC742230V/10 HC742230V/10 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9110 9111 trio
395 HC742230V/11 HC742230V/11 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9112 9201 trio
396 HC742230V/12 HC742230V/12 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα trio
397 HC742230V/13 HC742230V/13 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9203 9203 trio
398 HC742230V/35 HC742230V/35 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9207 9207 trio
399 HC742531V/01 HC742531V/01 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 8911 9001
400 HC742531V/02 HC742531V/02 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
401 HC742531V/03 HC742531V/03 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
402 HC742531V/04 HC742531V/04 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9006 9007
403 HC742531V/05 HC742531V/05 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
404 HC742531V/06 HC742531V/06 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9008 9008
405 HC742531V/07 HC742531V/07 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9009 9012
406 HC742531V/08 HC742531V/08 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9105 9108
407 HC742531V/09 HC742531V/09 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9109 9110
408 HC742531V/10 HC742531V/10 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
409 HC742531V/11 HC742531V/11 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9201 9201
410 HC742531V/12 HC742531V/12 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
411 HC742531V/13 HC742531V/13 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9203 9203
412 HC744220/45 HC744220/45 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9207 9210
413 HC744220/46 HC744220/46 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9212 9303
414 HC744220/47 HC744220/47 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9304 9307
415 HC744220/48 HC744220/48 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9308 9405
416 HC744220/49 HC744220/49 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9405 9412
417 HC744220/50 HC744220/50 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9501 9505
418 HC744233U/01 HC744233U/01 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9206 9211
419 HC744233U/02 HC744233U/02 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9212 9303
420 HC744233U/03 HC744233U/03 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9303 9312
421 HC744233U/04 HC744233U/04 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9402 9405
422 HC744233U/05 HC744233U/05 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9407 9501
423 HC744233U/06 HC744233U/06 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9501 9506
424 HC744233V/01 HC744233V/01 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9206 9207
425 HC744233V/02 HC744233V/02 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9212 9311
426 HC744233V/03 HC744233V/03 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
427 HC744233V/04 HC744233V/04 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9407 9412
428 HC744233V/05 HC744233V/05 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9503 9503
429 HC744240/45 HC744240/45 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9207 9211
430 HC744240/46 HC744240/46 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9212 9303
431 HC744240/47 HC744240/47 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9303 9306
432 HC744240/48 HC744240/48 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9308 9405
433 HC744240/49 HC744240/49 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9405 9501
434 HC744240/50 HC744240/50 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9501 9506
435 HC744523/01 HC744523/01 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9206 9209
436 HC744523/02 HC744523/02 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9212 9301
437 HC744523/03 HC744523/03 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9303 9305
438 HC744523/04 HC744523/04 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9308 9404
439 HC744530V/01 HC744530V/01 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 8911 8911
440 HC744530V/02 HC744530V/02 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9001 9001
441 HC744530V/03 HC744530V/03 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
442 HC744530V/04 HC744530V/04 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
443 HC744530V/05 HC744530V/05 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
444 HC744530V/06 HC744530V/06 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
445 HC744530V/08 HC744530V/08 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9106 9106
446 HC744530V/09 HC744530V/09 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9108 9108
447 HC744530V/10 HC744530V/10 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
448 HC744530V/11 HC744530V/11 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
449 HC744530V/12 HC744530V/12 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
450 HC744530V/13 HC744530V/13 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9205 9205
451 HC744533U/01 HC744533U/01 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9206 9211
452 HC744533U/02 HC744533U/02 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9302 9302
453 HC744533U/03 HC744533U/03 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9303 9312
454 HC744533U/04 HC744533U/04 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9404 9405
455 HC744533U/05 HC744533U/05 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9407 9506
456 HC744533V/01 HC744533V/01 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9206 9209
457 HC744533V/02 HC744533V/02 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9308 9308
458 HC744533V/03 HC744533V/03 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9401 9404
459 HC744533V/04 HC744533V/04 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9407 9506
460 HC744540/45 HC744540/45 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9207 9210
461 HC744540/46 HC744540/46 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9210 9211
462 HC744540/47 HC744540/47 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9212 9303
463 HC744540/48 HC744540/48 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9303 9308
464 HC744540/49 HC744540/49 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9308 9405
465 HC744540/50 HC744540/50 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9406 9511
466 HC748230S/01 HC748230S/01 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 8910 9105 white
467 HC748230X/01 HC748230X/01 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9001 9105
468 HC748231S/01 HC748231S/01 SIEMENS HM SIEMENS HC748231S 9101 9205
469 HC748231S/02 HC748231S/02 SIEMENS HM SIEMENS HC748231S 9105
470 HC748231S/03 HC748231S/03 SIEMENS HM SIEMENS HC748231S
471 HC748231X/01 HC748231X/01 SIEMENS HM SIEMENS HC748231X 9101 9205
472 HC748231X/02 HC748231X/02 SIEMENS HM SIEMENS HC748231X 9205 9207
473 HC748231X/03 HC748231X/03 SIEMENS HM SIEMENS HC748231X 9207
474 HC748530S/01 HC748530S/01 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9002 9104
475 HC748530X/01 HC748530X/01 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9001 9104
476 HC748531S/01 HC748531S/01 SIEMENS HM SIEMENS HC748531S 9101
477 HC748531S/02 HC748531S/02 SIEMENS HM SIEMENS HC748531S
478 HC748531S/03 HC748531S/03 SIEMENS HM SIEMENS HC748531S
479 HC748531X/01 HC748531X/01 SIEMENS HM SIEMENS HC748531X 9101
480 HC748531X/02 HC748531X/02 SIEMENS HM SIEMENS HC748531X
481 HC748531X/03 HC748531X/03 SIEMENS HM SIEMENS HC748531X
482 HC748540/01 HC748540/01 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 8910 9104
483 HC748541/01 HC748541/01 SIEMENS HM SIEMENS HC748541 9101 9205
484 HC748541/02 HC748541/02 SIEMENS HM SIEMENS HC748541 9205 9207
485 HC748541/03 HC748541/03 SIEMENS HM SIEMENS HC748541
486 HCA722120/02 HCA722120/02 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9606 9610
487 HCA722120C/01 HCA722120C/01 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
488 HCA722120C/02 HCA722120C/02 SIEMENS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9601 9609
489 HCA722120C/04 HCA722120C/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9710 9711
490 HCA722120F/01 HCA722120F/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9506 9511
491 HCA722120F/02 HCA722120F/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9601 9610
492 HCA722120F/04 HCA722120F/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9711 9801
493 HCA722120F/05 HCA722120F/05 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9803 9804
494 HCA722220/01 HCA722220/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9507 9512
495 HCA722220/02 HCA722220/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9512 9610
496 HCA722220U/01 HCA722220U/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9506 9610
497 HCA722220U/05 HCA722220U/05 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9711 9711
498 HCA722220U/06 HCA722220U/06 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9712 9802
499 HCA722220U/07 HCA722220U/07 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9803 9804
500 HCA722220V/01 HCA722220V/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9507 9610
501 HCA722220V/03 HCA722220V/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9710 9802
502 HCA722220V/04 HCA722220V/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9803 9804
503 HCA722221U/02 HCA722221U/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9801 9801
504 HCA722250U/01 HCA722250U/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9507 9610
505 HCA722251U/02 HCA722251U/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9712 9801
506 HCA722260U/01 HCA722260U/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9507 9610
507 HCA722260U/05 HCA722260U/05 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9711 9711
508 HCA722260U/06 HCA722260U/06 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9801 9801
509 HCA722261U/02 HCA722261U/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9710 9710
510 HCA724320U/01 HCA724320U/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9506 9702
511 HCA724320V/01 HCA724320V/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9507 9509
512 HCA724321U/01 HCA724321U/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9705 9803
513 HCA743220F/01 HCA743220F/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9409 9511
514 HCA743220F/02 HCA743220F/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9601 9606
515 HCA743220F/03 HCA743220F/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9608 9610
516 HCA743220F/05 HCA743220F/05 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9710 9802
517 HCA743220F/06 HCA743220F/06 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9804 9804
518 HCA743250E/01 HCA743250E/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9508 9511
519 HCA743250E/02 HCA743250E/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9512 9609
520 HCA743250E/04 HCA743250E/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9710 9802
521 HCA743250E/05 HCA743250E/05 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9803 9803
522 HCA744220R/01 HCA744220R/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9508 9511
523 HCA744220R/02 HCA744220R/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
524 HCA744220U/01 HCA744220U/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9507 9610
525 HCA744220U/04 HCA744220U/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9710 9710
526 HCA744220V/01 HCA744220V/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9507 9610
527 HCA744220V/03 HCA744220V/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9711 9801
528 HCA744220V/04 HCA744220V/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9804 9804
529 HCA744221U/02 HCA744221U/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9801 9801
530 HCA744250R/01 HCA744250R/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9509 9511
531 HCA744250R/02 HCA744250R/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
532 HCA744250U/01 HCA744250U/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9507 9609
533 HCA744250V/01 HCA744250V/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9507 9610
534 HCA744250V/03 HCA744250V/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9711 9711
535 HCA744250V/04 HCA744250V/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9804 9804
536 HCA744251U/02 HCA744251U/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9712 9712
537 HCA744260R/01 HCA744260R/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9504 9509
538 HCA744260R/02 HCA744260R/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
539 HCA744320/01 HCA744320/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9506 9512
540 HCA744320/02 HCA744320/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9512 9802
541 HCA744320/03 HCA744320/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9804 9804
542 HCA744320R/01 HCA744320R/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9509 9509
543 HCA744320R/02 HCA744320R/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
544 HCA744350/03 HCA744350/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9512 9803
545 HCA744350/04 HCA744350/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9804 9804
546 HCA744350R/01 HCA744350R/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9509 9509
547 HCA744350R/02 HCA744350R/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
548 HCA744351R/01 HCA744351R/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9504 9511
549 HCA744351R/02 HCA744351R/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9511 9511
550 HCA744351R/03 HCA744351R/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
551 HCA744351R/04 HCA744351R/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9702 9702
552 HCA763220U/01 HCA763220U/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9601 9602
553 HCA763220V/01 HCA763220V/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9601 9601
554 HCA763250U/01 HCA763250U/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9601 9702
555 HCA763250U/02 HCA763250U/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9704 9708
556 HCA763250V/01 HCA763250V/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9601 9802
557 HCA764220V/01 HCA764220V/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9507 9609
558 HCA764220V/03 HCA764220V/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9711 9803
559 HCA764220V/04 HCA764220V/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9804 9804
560 HCA764250V/01 HCA764250V/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9507 9608
561 HCA764250V/03 HCA764250V/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9711 9712
562 HCA764250V/04 HCA764250V/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9804 9804
563 HCA764320V/01 HCA764320V/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9507 9610
564 HCA764320V/03 HCA764320V/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9711 9712
565 HCA764321U/01 HCA764321U/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9507 9601
566 HCA764322U/02 HCA764322U/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9711 9711
567 HCA764322U/03 HCA764322U/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9804 980
568 HCE722120F/01 HCE722120F/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9103 9104
569 HCE722120F/02 HCE722120F/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9109 9109
570 HCE722120F/03 HCE722120F/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
571 HCE722120F/04 HCE722120F/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9112 9202
572 HCE722120F/05 HCE722120F/05 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9203 9206
573 HCE722120F/45 HCE722120F/45 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9207 9211
574 HCE722120F/46 HCE722120F/46 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9301 9303
575 HCE722120F/47 HCE722120F/47 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9306 9405
576 HCE722120F/48 HCE722120F/48 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9405 9501
577 HCE722120F/49 HCE722120F/49 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9501 9506
578 HCE722123/01 HCE722123/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
579 HCE722123/02 HCE722123/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9305 9305
580 HCE722123/03 HCE722123/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9312 9312
581 HCE722123/04 HCE722123/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9406 9406
582 HCE722123/05 HCE722123/05 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9411 9411
583 HCE722123/06 HCE722123/06 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9501 9510
584 HCE722123C/01 HCE722123C/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
585 HCE722123C/02 HCE722123C/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9304 9305
586 HCE722123C/04 HCE722123C/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9405 9405
587 HCE722123C/05 HCE722123C/05 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9406 9412
588 HCE722123C/06 HCE722123C/06 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9502 9511
589 HCE722123U/01 HCE722123U/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9206 9211
590 HCE722123U/02 HCE722123U/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9212 9303
591 HCE722123U/03 HCE722123U/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9304 9401
592 HCE722123U/04 HCE722123U/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9401 9405
593 HCE722123U/05 HCE722123U/05 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9406 9412
594 HCE722123U/06 HCE722123U/06 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9501 9508
595 HCE722123V/01 HCE722123V/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9206 9212
596 HCE722123V/02 HCE722123V/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9306 9312
597 HCE722123V/03 HCE722123V/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9401 9405
598 HCE722123V/04 HCE722123V/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9406 9411
599 HCE722123V/05 HCE722123V/05 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9504 9508
600 HCE722153U/01 HCE722153U/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9206 9210
601 HCE722153U/02 HCE722153U/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9212 9303
602 HCE722153U/03 HCE722153U/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9305 9401
603 HCE722153U/04 HCE722153U/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9402 9404
604 HCE722153U/05 HCE722153U/05 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9406 9506
605 HCE722153V/01 HCE722153V/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9206 9206
606 HCE722153V/02 HCE722153V/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
607 HCE722163U/01 HCE722163U/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9206 9209
608 HCE722163U/02 HCE722163U/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9210 9211
609 HCE722163U/03 HCE722163U/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9212 9303
610 HCE722163U/04 HCE722163U/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9304 9312
611 HCE722163U/05 HCE722163U/05 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9401 9405
612 HCE722163U/06 HCE722163U/06 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9406 9501
613 HCE722163U/07 HCE722163U/07 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9501 9504
614 HCE722163V/01 HCE722163V/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9206 9209
615 HCE722163V/03 HCE722163V/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9311 9312
616 HCE722163V/04 HCE722163V/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9404 9404
617 HCE722163V/05 HCE722163V/05 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9407 9412
618 HCE722163V/06 HCE722163V/06 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9501 9506
619 HCE722323U/01 HCE722323U/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9206 9211
620 HCE722323U/02 HCE722323U/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9212 9303
621 HCE722323U/03 HCE722323U/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9304 9305
622 HCE722323U/04 HCE722323U/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
623 HCE722323V/01 HCE722323V/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9203 9209
624 HCE722323V/02 HCE722323V/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9309 9309
625 HCE722323V/03 HCE722323V/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9403 9403
626 HCE722323V/04 HCE722323V/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9410 9410
627 HCE722353U/01 HCE722353U/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9206 9210
628 HCE722353U/03 HCE722353U/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9311 9311
629 HCE722353U/04 HCE722353U/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
630 HCE723250G/01 HCE723250G/01 BOSCH HM BOSCH HCE723250G 8903 9207
631 HCE724323U/01 HCE724323U/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9206 9209
632 HCE724323U/02 HCE724323U/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9212 9302
633 HCE724323U/03 HCE724323U/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9304 9401
634 HCE724323U/04 HCE724323U/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
635 HCE724323U/05 HCE724323U/05 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9407 9411
636 HCE724323U/06 HCE724323U/06 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9501 9506
637 HCE724323V/01 HCE724323V/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9206 9209
638 HCE724323V/02 HCE724323V/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9212 9312
639 HCE724323V/03 HCE724323V/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9405 9405
640 HCE724323V/04 HCE724323V/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9408 9412
641 HCE724323V/05 HCE724323V/05 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9503 9506
642 HCE724353V/01 HCE724353V/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9206 9209
643 HCE724353V/02 HCE724353V/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
644 HCE724353V/03 HCE724353V/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
645 HCE743220F/01 HCE743220F/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 8911 8911
646 HCE743220F/02 HCE743220F/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9002 9003
647 HCE743220F/03 HCE743220F/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9004 9004
648 HCE743220F/04 HCE743220F/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9005 9007
649 HCE743220F/05 HCE743220F/05 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
650 HCE743220F/06 HCE743220F/06 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
651 HCE743220F/07 HCE743220F/07 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9008 9009
652 HCE743220F/08 HCE743220F/08 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
653 HCE743220F/09 HCE743220F/09 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9011 9108
654 HCE743220F/10 HCE743220F/10 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9108 9109
655 HCE743220F/11 HCE743220F/11 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
656 HCE743220F/12 HCE743220F/12 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9112 9202
657 HCE743220F/13 HCE743220F/13 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9203 9204
658 HCE743220F/35 HCE743220F/35 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9205 9206
659 HCE743220F/45 HCE743220F/45 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9207 9211
660 HCE743220F/46 HCE743220F/46 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9211 9303
661 HCE743220F/47 HCE743220F/47 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9303 9404
662 HCE743220F/48 HCE743220F/48 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9405 9412
663 HCE743220F/49 HCE743220F/49 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9501 9509
664 HCE743220M/01 HCE743220M/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9105 9105
665 HCE743220M/02 HCE743220M/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9109 9109
666 HCE743220M/03 HCE743220M/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
667 HCE743220M/04 HCE743220M/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
668 HCE743220M/05 HCE743220M/05 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
669 HCE743220M/35 HCE743220M/35 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9205 9206
670 HCE743221M/01 HCE743221M/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9206 9211
671 HCE743221M/02 HCE743221M/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9212 9412
672 HCE743221M/03 HCE743221M/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9503 9604
673 HCE743250G/01 HCE743250G/01 BOSCH HM BOSCH HCE743250G 8812 9204
674 HCE743250G/02 HCE743250G/02 BOSCH HM BOSCH HCE743250G 9204
675 HCE743350E/45 HCE743350E/45 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9207 9211
676 HCE743350E/46 HCE743350E/46 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9211 9303
677 HCE743350E/47 HCE743350E/47 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9304 9402
678 HCE743350E/48 HCE743350E/48 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9402 9405
679 HCE743350E/49 HCE743350E/49 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9405 9509
680 HCE743420G/01 HCE743420G/01 BOSCH HM BOSCH HCE743420G 8903 9203
681 HCE743420G/02 HCE743420G/02 BOSCH HM BOSCH HCE743420G 9203
682 HCE743420G/03 HCE743420G/03 BOSCH HM BOSCH HCE743420G 9207 9401
683 HCE743420G/04 HCE743420G/04 BOSCH HM BOSCH HCE743420G 9401
684 HCE743450G/01 HCE743450G/01 BOSCH HM BOSCH HCE743450G (BOSCH PLUS) 8903 9203
685 HCE743450G/02 HCE743450G/02 BOSCH HM BOSCH HCE743450G (BOSCH PLUS) 9203 9207
686 HCE743460G/01 HCE743460G/01 BOSCH HM BOSCH HCE743460G 8903 9203
687 HCE743460G/02 HCE743460G/02 BOSCH HM BOSCH HCE743460G 9203 9207
688 HCE743460G/03 HCE743460G/03 BOSCH HM BOSCH HCE743460G 9207 9304
689 HCE743460G/04 HCE743460G/04 BOSCH HM BOSCH HCE743460G 9304 9401
690 HCE743460G/05 HCE743460G/05 BOSCH HM BOSCH HCE743460G 9401
691 HCE744220B/01 HCE744220B/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 8911 8911
692 HCE744220B/02 HCE744220B/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9002 9002
693 HCE744220B/03 HCE744220B/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
694 HCE744220B/04 HCE744220B/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
695 HCE744220B/05 HCE744220B/05 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9008 9008
696 HCE744220B/06 HCE744220B/06 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
697 HCE744220B/07 HCE744220B/07 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
698 HCE744220B/08 HCE744220B/08 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
699 HCE744220R/01 HCE744220R/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 8911 9001
700 HCE744220R/02 HCE744220R/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9001 9003
701 HCE744220R/03 HCE744220R/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
702 HCE744220R/04 HCE744220R/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9007 9008
703 HCE744220R/05 HCE744220R/05 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
704 HCE744220R/06 HCE744220R/06 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9008 9009
705 HCE744220R/07 HCE744220R/07 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9010 9010
706 HCE744220R/08 HCE744220R/08 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9012 9107
707 HCE744220R/09 HCE744220R/09 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9109 9111
708 HCE744220R/10 HCE744220R/10 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
709 HCE744220R/11 HCE744220R/11 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9111 9202
710 HCE744220R/12 HCE744220R/12 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9202 9205
711 HCE744220R/35 HCE744220R/35 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9206 9206
712 HCE744220R/45 HCE744220R/45 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9207 9211
713 HCE744220R/46 HCE744220R/46 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9211 9303
714 HCE744220U/01 HCE744220U/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 8911 9001
715 HCE744220U/02 HCE744220U/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9001 9002
716 HCE744220U/03 HCE744220U/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9003 9003 trio
717 HCE744220U/04 HCE744220U/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9008 9008 trio
718 HE13025/01 HE13025/01 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9307 9309
719 HE13025/02 HE13025/02 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9310 9311
720 HE13025/03 HE13025/03 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9312 9401
721 HE13025/04 HE13025/04 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9401 9402
722 HE13025/05 HE13025/05 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9402 9405
723 HE13025/06 HE13025/06 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9406 9407
724 HE13025/07 HE13025/07 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9407 9710
725 HE13025/08 HE13025/08 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9711 9802
726 HE13045/01 HE13045/01 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9307 9309
727 HE13045/02 HE13045/02 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9310 9311
728 HE13045/03 HE13045/03 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9312 9401
729 HE13045/04 HE13045/04 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9401 9402
730 HE13045/05 HE13045/05 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9403 9405
731 HE13045/06 HE13045/06 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9406 9407
732 HE13045/07 HE13045/07 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9407 9710
733 HE13045/08 HE13045/08 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9710 9802
734 HE13055/01 HE13055/01 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9307 9309
735 HE13055/02 HE13055/02 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9310 9312
736 HE13055/03 HE13055/03 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9312 9401
737 HE13055/04 HE13055/04 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9401 9402
738 HE13055/05 HE13055/05 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9402 9405
739 HE13055/06 HE13055/06 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9405 9407
740 HE13055/07 HE13055/07 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9407 9710
741 HE13055/08 HE13055/08 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9710 9803
742 HE13055C/01 HE13055C/01 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9410 9710
743 HE13055C/02 HE13055C/02 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9711 9803
744 HE301E1S/02 HE301E1S/02 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 8906 8907 BM36″ Trio
745 HE301E1S/03 HE301E1S/03 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα BM36″ Trio
746 HE301E1S/04 HE301E1S/04 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9004 9004 BM36″ Trio
747 HE301E1S/05 HE301E1S/05 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα BM36″ Trio
748 HE301E1S/06 HE301E1S/06 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα BM36″ Trio
749 HE301E1S/07 HE301E1S/07 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα BM36″ Trio
750 HE301E1S/08 HE301E1S/08 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9009 9009 BM36″ Trio
751 HE301E1S/09 HE301E1S/09 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα BM36″ Trio
752 HE301E1S/10 HE301E1S/10 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα BM36″ Trio
753 HE301E1S/11 HE301E1S/11 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9107 9109 BM36″ Trio
754 HE301E1S/12 HE301E1S/12 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα BM36″ Trio
755 HE301E1S/13 HE301E1S/13 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα
756 HE301E1S/14 HE301E1S/14 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9203 9203
757 HE301E1S/15 HE301E1S/15 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα
758 HE301E1S/47 HE301E1S/47 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9308 9308
759 HE301W1S/02 HE301W1S/02 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 8906 8907 BM36″ Trio
760 HE301W1S/03 HE301W1S/03 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα BM36″ Trio
761 HE301W1S/04 HE301W1S/04 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα BM36″ Trio
762 HE301W1S/05 HE301W1S/05 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα BM36″ Trio
763 HE301W1S/06 HE301W1S/06 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα BM36″ Trio
764 HE301W1S/07 HE301W1S/07 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9010 9012 BM36″ Trio
765 HE301W1S/08 HE301W1S/08 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα BM36″ Trio
766 HE301W1S/09 HE301W1S/09 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα BM36″ Trio
767 HE301W1S/10 HE301W1S/10 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα BM36″ Trio
768 HE301W1S/11 HE301W1S/11 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9103 9105 BM36″ Trio
769 HE301W1S/12 HE301W1S/12 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9106 9111 BM36″ Trio
770 HE301W1S/13 HE301W1S/13 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9112 9112 BM36″ Trio
771 HE301W1S/14 HE301W1S/14 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9201 9201
772 HE301W1S/15 HE301W1S/15 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9202 9203
773 HE301W1S/16 HE301W1S/16 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9204 9206
774 HE301W2S/01 HE301W2S/01 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9308 9309
775 HE301W2S/02 HE301W2S/02 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα
776 HE301W2S/03 HE301W2S/03 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9310 9310
777 HE301W2X/01 HE301W2X/01 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα
778 HE330540/01 HE330540/01 SIEMENS ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HE 330540 8511 8807 EDELSTAHL
779 HE33G1240S/45 HE33G1240S/45 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα white
780 HE33G1240S/56 HE33G1240S/56 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα white
781 HE33G1240S/57 HE33G1240S/57 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα
782 HE33G1240S/58 HE33G1240S/58 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα white
783 HE33G1240S/61 HE33G1240S/61 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα white
784 HE33G1540S/45 HE33G1540S/45 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9205 9307 stainelss steel
785 HE33G1540S/56 HE33G1540S/56 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9311 9311 stainelss steel
786 HE33G1540S/57 HE33G1540S/57 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα
787 HE33G1540S/58 HE33G1540S/58 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9403 9403 stainelss steel
788 HE33G1540S/61 HE33G1540S/61 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9407 9610 stainelss steel
789 HE33G1540S/64 HE33G1540S/64 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9706 9706 stainelss steel
790 HE33G1640S/45 HE33G1640S/45 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα black
791 HE33G1640S/56 HE33G1640S/56 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα black
792 HE33G1640S/57 HE33G1640S/57 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα
793 HE33G1640S/58 HE33G1640S/58 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα black
794 HE33GU540/45 HE33GU540/45 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9207 9310 stainless steel
795 HE33GU540/56 HE33GU540/56 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9311 9311 stainless steel
796 HE33GU540/57 HE33GU540/57 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα
797 HE33GU540/58 HE33GU540/58 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα stainless steel
798 HE33GU545/45 HE33GU545/45 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9209 9310 stainless steel
799 HE33GU545/56 HE33GU545/56 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9311 9401 stainless steel
800 HE33GU545/57 HE33GU545/57 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9402 9403
801 HE33GU545/58 HE33GU545/58 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9403 9502 stainless steel
802 HEA23B250/45 HEA23B250/45 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEA 23B250 9207 9309 stainless steel
803 HEA23B250/56 HEA23B250/56 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEA 23B250 9311 9311 stainless steel
804 HEA23B250/57 HEA23B250/57 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEA 23B250 9401 9405
805 HEA23B250/61 HEA23B250/61 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEA 23B250 9407 9608 stainless steel
806 HEA23B250/70 HEA23B250/70 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEA 23B250 9611 9712 stainless steel
807 HEA23U450/45 HEA23U450/45 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEA 23B250 9211 9309 stainless steel
808 HEA23U450/56 HEA23U450/56 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEA 23B250 stainless steel
809 HEA23U450/57 HEA23U450/57 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEA 23B250 9401 9503
810 HEA33B250/45 HEA33B250/45 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEA 23B250 9307 9310 stainless steel
811 HEA33B250/56 HEA33B250/56 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEA 23B250 9311 9312 stainless steel
812 HEA33B250/57 HEA33B250/57 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEA 23B250 9401 9405
813 HEA33B250/61 HEA33B250/61 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEA 23B250 9407 9710 stainless steel
814 HEA33B250/70 HEA33B250/70 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEA 23B250 stainless steel
815 HEG30B550/01 HEG30B550/01 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9107 9107 stainless steel
816 HEG30B550/35 HEG30B550/35 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9201 9205 stainless steel
817 HEG33B455/01 HEG33B455/01 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9107 9110 stainless steel
818 HEG33B455/35 HEG33B455/35 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα stainless steel
819 HEG33B455/45 HEG33B455/45 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9204 9306 stainless steel
820 HEG33B455/56 HEG33B455/56 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα stainless steel
821 HEG33B550/35 HEG33B550/35 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9111 9112 stainless steel
822 HEG33S450/01 HEG33S450/01 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEG 33S450 (BOSCH PLUS) 9201 9201 stainless steel
823 HEG33S450/35 HEG33S450/35 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEG 33S450 (BOSCH PLUS) stainless steel
824 HEG33S450/45 HEG33S450/45 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEG 33S450 (BOSCH PLUS) 9207 9308 stainless steel
825 HEG33S450/56 HEG33S450/56 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEG 33S450 (BOSCH PLUS) stainless steel
826 HEG33S450/57 HEG33S450/57 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEG 33S450 (BOSCH PLUS)
827 HEG33S450/58 HEG33S450/58 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEG 33S450 (BOSCH PLUS) 9404 9701 stainless steel
828 HEG33S450/61 HEG33S450/61 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEG 33S450 (BOSCH PLUS) stainless steel
829 HEG33S450/70 HEG33S450/70 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEG 33S450 (BOSCH PLUS) stainless steel
830 HEG34B550/35 HEG34B550/35 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEG 34B550 9111 9204 stainless steel
831 HEG34S550/35 HEG34S550/35 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEG 34S550 9201 9207 stainless steel
832 HEN201B2/01 HEN201B2/01 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9307 9309
833 HEN201B2/03 HEN201B2/03 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9310 9311
834 HEN201B2/04 HEN201B2/04 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9401 9402
835 HEN201B2/05 HEN201B2/05 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9403 9405
836 HEN201B2/06 HEN201B2/06 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9405 9407
837 HEN201B2/07 HEN201B2/07 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9407 9612
838 HEN201B2/09 HEN201B2/09 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9704 9705
839 HEN201B2/11 HEN201B2/11 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9710 9710
840 HEN201B2/12 HEN201B2/12 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9711 9802
841 HEN201E2/01 HEN201E2/01 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9307 9309
842 HEN201E2/02 HEN201E2/02 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα
843 HEN201E2/03 HEN201E2/03 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9310 9401
844 HEN201E2/05 HEN201E2/05 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9403 9405
845 HEN201E2/06 HEN201E2/06 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9405 9407
846 HEN201E2/07 HEN201E2/07 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9407 9603
847 HEN201E2/08 HEN201E2/08 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9603 9611
848 HEN201E2/09 HEN201E2/09 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9612 9612
849 HEN201E2/11 HEN201E2/11 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9704 9704
850 HEN201E2/12 HEN201E2/12 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9705 9706
851 HEN201E2/14 HEN201E2/14 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9710 9810
852 HEN201W2/01 HEN201W2/01 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9307 9309
853 HEN201W2/03 HEN201W2/03 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9310 9401
854 HEN201W2/04 HEN201W2/04 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9401 9402
855 HEN201W2/05 HEN201W2/05 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9403 9404
856 HEN201W2/06 HEN201W2/06 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9406 9407
857 HEN201W2/07 HEN201W2/07 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9407 9612
858 HEN201W2/09 HEN201W2/09 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9704 9706
859 HEN201W2/11 HEN201W2/11 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9710 9710
860 HEN201W2/12 HEN201W2/12 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9711 9802
861 HEN300550/01 HEN300550/01 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEN 300550 8511 8612 EDELSTAHL
862 HEN300550C/01 HEN300550C/01 BOSCH Built-in/built-under el. cookers/ovens 8312 stainless steel
863 HEN300551/01 HEN300551/01 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEN 300551 8610 8808 Stainless Steel
864 HEN301E1S/01 HEN301E1S/01 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα
865 HEN301E1S/02 HEN301E1S/02 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 8906 8907 trio
866 HEN301E1S/03 HEN301E1S/03 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα trio
867 HEN301E1S/04 HEN301E1S/04 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα trio
868 HEN301E1S/05 HEN301E1S/05 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα trio
869 HEN301W1S/01 HEN301W1S/01 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 8903 8903
870 HEN301W1S/02 HEN301W1S/02 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 8906 8906 trio
871 HEN301W1S/03 HEN301W1S/03 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα trio
872 HEN301W1S/04 HEN301W1S/04 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα trio
873 HEN301W1S/05 HEN301W1S/05 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα trio
874 HEN301W1S/06 HEN301W1S/06 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα trio
875 HEN301W1S/07 HEN301W1S/07 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα trio
876 HEN301W1S/08 HEN301W1S/08 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα trio
877 HEN301W1S/09 HEN301W1S/09 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα trio
878 HEN301W1S/10 HEN301W1S/10 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα trio
879 HEN301W1S/11 HEN301W1S/11 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα trio
880 HEN301W1S/12 HEN301W1S/12 BOSCH Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα
881 HEN330520/01 HEN330520/01 BOSCH ΦΟΥΡΝΟΣ HEN 330520 8305 WEISS
882 HEN330520/02 HEN330520/02 BOSCH ΦΟΥΡΝΟΣ HEN 330520 8512 8612 WHITE
883 HEN330520S/01 HEN330520S/01 BOSCH Built-in/built-under el. cookers/ovens 8311 WEISS
884 HEN330520S/02 HEN330520S/02 BOSCH Built-in/built-under el. cookers/ovens 8606 8606 WHITE
885 HEN330521/01 HEN330521/01 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEN 330521 8610 8810 white
886 HEN330540/01 HEN330540/01 BOSCH ΦΟΥΡΝΟΣ HEN 330540 8305 BRAUN
887 HEN330540/02 HEN330540/02 BOSCH ΦΟΥΡΝΟΣ HEN 330540 8602 8707 BROWN
888 HEN330550/01 HEN330550/01 BOSCH ΦΟΥΡΝΟΣ HEN 330550 8511 8612 EDELSTAHL
889 HEN330550S/01 HEN330550S/01 BOSCH Built-in/built-under el. cookers/ovens 8603 8606 EDELSTAHL
890 HEN330551/01 HEN330551/01 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEN 330551 8610 8902 Stainless Steel
891 HEN330560/01 HEN330560/01 BOSCH ΦΟΥΡΝΟΣ HEN 330560 BLACK
892 HEN330560/02 HEN330560/02 BOSCH ΦΟΥΡΝΟΣ HEN 330560 8511 8612 BLACK
893 HEN330560S/01 HEN330560S/01 BOSCH Built-in/built-under el. cookers/ovens 8311 SCHWARZ
894 HEN330560S/02 HEN330560S/02 BOSCH Built-in/built-under el. cookers/ovens 8510 BLACK
895 HEN340551S/01 HEN340551S/01 BOSCH Built-in/built-under el. cookers/ovens 8609 8810 Stainless Steel
896 HEN43T053/01 HEN43T053/01 BOSCH Built-in/built-under el. cookers/ovens 8511 8711 Stainless Steel
897 HEN730551/01 HEN730551/01 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEN 730551 8610 8808 STAINLESS STEEL
898 HGD725120N/01 HGD725120N/01 BOSCH Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9508 9512
899 HGD745220/01 HGD745220/01 BOSCH Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9508 9512
900 HGD745250/01 HGD745250/01 BOSCH Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9504 9512
901 HGD745250/02 HGD745250/02 BOSCH Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9512 9606
902 HGD745250/03 HGD745250/03 BOSCH Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9607 9608
903 HGD745250/04 HGD745250/04 BOSCH Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9609 9610
904 HGD745250/07 HGD745250/07 BOSCH Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9710 9805
905 HGD745250E/01 HGD745250E/01 BOSCH Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9509 9511
906 HGV745250/48 HGV745250/48 BOSCH HΛ.KOYZINA ΓΚΑΖΙΟΥ HGV 745250 9307 9308
907 HGV745250/49 HGV745250/49 BOSCH HΛ.KOYZINA ΓΚΑΖΙΟΥ HGV 745250 9308 9405
908 HGV745250/50 HGV745250/50 BOSCH HΛ.KOYZINA ΓΚΑΖΙΟΥ HGV 745250 9405 9510
909 HL654201E/01 HL654201E/01 SIEMENS HM SIEMENS HL654201E 8706 8709 λευκή
910 HL654201E/02 HL654201E/02 SIEMENS HM SIEMENS HL654201E 8710 8901 νεο λευκό
911 HL654201E/03 HL654201E/03 SIEMENS HM SIEMENS HL654201E 8902 νεο λευκό
912 HL654500E/01 HL654500E/01 SIEMENS ΗΛ.ΚΟΥΖΙΝΑ HL 654500 E 8605 8609 STAINLESS STEEL
913 HL654501E/01 HL654501E/01 SIEMENS HM SIEMENS HL654501E 8705 8901 ανοξείδωτη
914 HL654501E/02 HL654501E/02 SIEMENS HM SIEMENS HL654501E 8902 ανοξείδωτη
915 HLN654020E/01 HLN654020E/01 BOSCH ΗΛ.ΚΟΥΖΙΝΑ HLN 654020 E 8605 8609 WHITE
916 HLN654020E/02 HLN654020E/02 BOSCH ΗΛ.ΚΟΥΖΙΝΑ HLN 654020 E WHITE
917 HLN654021E/01 HLN654021E/01 BOSCH ΗΜ BOSCH – HLN 654021 E 8707 8709 λευκή
918 HLN654021E/02 HLN654021E/02 BOSCH ΗΜ BOSCH – HLN 654021 E 8710 νεο λευκό
919 HLN654040E/01 HLN654040E/01 BOSCH ΗΛ.ΚΟΥΖΙΝΑ HLN 654040 E 8605 8605 BROWN
920 HLN654040E/02 HLN654040E/02 BOSCH ΗΛ.ΚΟΥΖΙΝΑ HLN 654040 E 8704 8704 BROWN
921 HLN654050E/01 HLN654050E/01 BOSCH ΗΛ.ΚΟΥΖΙΝΑ HLN 654050 E 8606 8612 STAINLESS STEEL
922 HLN654050E/02 HLN654050E/02 BOSCH ΗΛ.ΚΟΥΖΙΝΑ HLN 654050 E 8703 8706 STAINLESS STEEL
923 HLN654051E/01 HLN654051E/01 BOSCH ΗΜ BOSCH – HLN 654051 E 8707 8904 ανοξείδωτη
924 HLN654051E/02 HLN654051E/02 BOSCH ΗΜ BOSCH – HLN 654051 E 8905 9002 ανοξείδωτη
925 HSA720120/01 HSA720120/01 BOSCH Electric free-standing cooker 9507 9511
926 HSA720120/02 HSA720120/02 BOSCH Electric free-standing cooker 9512 9601
927 HSE720120/48 HSE720120/48 BOSCH Free-standing electric cookers 9307 9404
928 HSE720120/49 HSE720120/49 BOSCH Free-standing electric cookers 9406 9509
929 HSN651020E/01 HSN651020E/01 BOSCH ΗΛ.ΚΟΥΖΙΝΑ HSN 651020 E 8605 8609 white
930 HSN651020E/02 HSN651020E/02 BOSCH ΗΛ.ΚΟΥΖΙΝΑ HSN 651020 E white
931 HSN651021E/01 HSN651021E/01 BOSCH ΗΜ BOSCH – HSN 651021 E 8706 8710 λευκή
932 HSN651021E/02 HSN651021E/02 BOSCH ΗΜ BOSCH – HSN 651021 E 8711 νεο λευκό
933 HX745220E/01 HX745220E/01 SIEMENS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9509 9512
934 HX745220E/02 HX745220E/02 SIEMENS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9512 9606
935 HX745220E/03 HX745220E/03 SIEMENS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9609 9609
936 HX745220E/04 HX745220E/04 SIEMENS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9610 9701
937 HX745220E/05 HX745220E/05 SIEMENS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9702 9706
938 HX745220E/07 HX745220E/07 SIEMENS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9710 9802
939 HX745220E/08 HX745220E/08 SIEMENS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9803 9805
940 HX745220E/09 HX745220E/09 SIEMENS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9805 9808
941 HX745220F/01 HX745220F/01 SIEMENS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9507 9511
942 HX745220F/02 HX745220F/02 SIEMENS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9602 9606
943 HX745220F/03 HX745220F/03 SIEMENS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου
944 HX745221N/01 HX745221N/01 SIEMENS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9508 9510
945 HX745221N/02 HX745221N/02 SIEMENS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου
946 HX745221N/03 HX745221N/03 SIEMENS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου
947 HX745221N/04 HX745221N/04 SIEMENS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου
948 HX745221N/06 HX745221N/06 SIEMENS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9705 9706
949 HX745221N/08 HX745221N/08 SIEMENS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9710 9801
950 HX745225/01 HX745225/01 SIEMENS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9506 9512
951 HX745225/02 HX745225/02 SIEMENS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9601 9604
952 HX745225/03 HX745225/03 SIEMENS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9608 9609
953 HX745225/04 HX745225/04 SIEMENS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9610 9612
954 HX745225/05 HX745225/05 SIEMENS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9702 9706
955 HX745225/07 HX745225/07 SIEMENS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9710 9802
956 HX745225/08 HX745225/08 SIEMENS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9803 9805
957 HX745225/09 HX745225/09 SIEMENS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9805 9807
958 P1HCB88525/01 P1HCB88525/01 PITSOS HM PITSOS – HCB 88525 8806 9002 άσπρη
959 P1HCB88525/02 P1HCB88525/02 PITSOS HM PITSOS – HCB 88525 9002
960 P1HCB89325/01 P1HCB89325/01 PITSOS HM PITSOS – HCB 89325 8705 8709 λευκή
961 P1HCB89325/02 P1HCB89325/02 PITSOS HM PITSOS – HCB 89325 8710 νεο λευκό
962 P1HCB89345/01 P1HCB89345/01 PITSOS HM PITSOS – HCB 89345 8707 καφέ
963 P1HCB89645/01 P1HCB89645/01 PITSOS HM PITSOS – HCB 89645 BROWN
964 P1HEB31052/02 P1HEB31052/02 PITSOS HM PITSOS – HEB 31052 8902 inox – ic3
965 P1HEB38052/01 P1HEB38052/01 PITSOS HM PITSOS – HEB 38052 8804 inox – ic3
966 P1HEB43121/01 P1HEB43121/01 PITSOS HM PITSOS – HEB 43121 8903 9207
967 P1HEB43151/01 P1HEB43151/01 PITSOS HM PITSOS – HEB 43151 8903 9207
968 P1HEB43161/01 P1HEB43161/01 PITSOS HM PITSOS – HEB 43161 8903 9207
969 P1HEB44251/01 P1HEB44251/01 PITSOS HM PITSOS – HEB 44251
970 P1HEB44255/01 P1HEB44255/01 PITSOS HM PITSOS – HEB 44255 9003 9206
971 P1HEB44255/02 P1HEB44255/02 PITSOS HM PITSOS – HEB 44255 9206 9207
972 P1HEB44256/01 P1HEB44256/01 PITSOS ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ PITSOS P1HEB44256 9111 9206
973 P1HEB44256/02 P1HEB44256/02 PITSOS ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ PITSOS P1HEB44256
974 P1HEB49022/01 P1HEB49022/01 PITSOS HM PITSOS – HEB 49022 8812 λευκό – IC3 POP
975 P1HEB49052/01 P1HEB49052/01 PITSOS HM PITSOS – HEB 49052 8805 INOX – IC3 POP
976 P1HEB59052/01 P1HEB59052/01 PITSOS HM PITSOS – HEB 59052 8805 INOX – IC3 POP
977 P1HEB74351/01 P1HEB74351/01 PITSOS HM PITSOS – HEB 74351 8903 9207
978 P1HEB74351/02 P1HEB74351/02 PITSOS HM PITSOS – HEB 74351
979 P1HEB75751/01 P1HEB75751/01 PITSOS HM PITSOS – HEB 75751 9003 9102
980 P1HEB75751/02 P1HEB75751/02 PITSOS HM PITSOS – HEB 75751 9102
981 P1HEB75751/03 P1HEB75751/03 PITSOS HM PITSOS – HEB 75751
982 P1HEB79052/01 P1HEB79052/01 PITSOS HM PITSOS – HEB 79052 8804 INOX – IC3 POP
983 P1HEB89020/01 P1HEB89020/01 PITSOS ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ P1 HEB 89020 8408 WHITE
984 P1HEB89020/02 P1HEB89020/02 PITSOS ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ P1 HEB 89020 8512 8601 WHITE
985 P1HEB89020/03 P1HEB89020/03 PITSOS ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ P1 HEB 89020 8604 8703 WHITE
986 P1HEB89020/04 P1HEB89020/04 PITSOS ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ P1 HEB 89020 8706 8706 WHITE
987 P1HEB89050/01 P1HEB89050/01 PITSOS ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ P1 HEB 89050 8512 8601 STAINLESS STEEL
988 P1HEB89050/02 P1HEB89050/02 PITSOS ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ P1 HEB 89050 8603 8703 STAINLESS STEEL
989 P1HEB89050/03 P1HEB89050/03 PITSOS ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ P1 HEB 89050 8706 8706 STAINLESS STEEL
990 P1HEB89051/01 P1HEB89051/01 PITSOS ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ P1 HEB 89051 8708 8904 STAINLESS STEEL
991 P1HEB89060/01 P1HEB89060/01 PITSOS ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ P1 HEB 89060 8410 BLACK
992 P1HEB89060/02 P1HEB89060/02 PITSOS ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ P1 HEB 89060 8512 8601 BLACK
993 P1HEB89060/03 P1HEB89060/03 PITSOS ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ P1 HEB 89060 8603 8703 BLACK
994 P1HEB89060/04 P1HEB89060/04 PITSOS ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ P1 HEB 89060 8706 8706 BLACK
995 P1HEC31052/01 P1HEC31052/01 PITSOS ΗΜ PITSOS – HEC 31052 8902 inox
996 P1HEC38052/01 P1HEC38052/01 PITSOS HM PITSOS – HEC 38052 8805 inox – ic3
997 P1HEC43121/01 P1HEC43121/01 PITSOS HM PITSOS – HEC 43121 8903 9202
998 P1HEC43121/02 P1HEC43121/02 PITSOS HM PITSOS – HEC 43121 9202 9207
999 P1HEC43151/01 P1HEC43151/01 PITSOS HM PITSOS – HEC 43151 8903 9202
1000 P1HEC43151/02 P1HEC43151/02 PITSOS HM PITSOS – HEC 43151 9202 9207
1001 P1HEC44251/01 P1HEC44251/01 PITSOS HM PITSOS – HEC 44251 9003 9202
1002 P1HEC44251/02 P1HEC44251/02 PITSOS HM PITSOS – HEC 44251 9202
1003 P1HEC44256/01 P1HEC44256/01 PITSOS ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ PITSOS P1HEC44256 9111 9207
1004 P1HEC44256/02 P1HEC44256/02 PITSOS ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ PITSOS P1HEC44256
1005 P1HEC59052/01 P1HEC59052/01 PITSOS HM PITSOS – HEC 59052 8806 inox
1006 P1HEC74351/01 P1HEC74351/01 PITSOS HM PITSOS – HEC 74351 8903 9202
1007 P1HEC74351/02 P1HEC74351/02 PITSOS HM PITSOS – HEC 74351 9202 9207
1008 P1HEC74351/03 P1HEC74351/03 PITSOS HM PITSOS – HEC 74351
1009 P1HEC75751/01 P1HEC75751/01 PITSOS HM PITSOS – HEC 75751 8903 9102
1010 P1HEC75751/02 P1HEC75751/02 PITSOS HM PITSOS – HEC 75751 9102 9202
1011 P1HEC75751/03 P1HEC75751/03 PITSOS HM PITSOS – HEC 75751 9202 9207
1012 P1HEC79052/01 P1HEC79052/01 PITSOS HM PITSOS – HEC 79052 8806 inox
1013 P1HEC89050/01 P1HEC89050/01 PITSOS ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ P1 HEC 89050 8512 8601 STAINLESS STEEL
1014 P1HEC89050/02 P1HEC89050/02 PITSOS ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ P1 HEC 89050 8602 8703 STAINLESS STEEL
1015 P1HEC89050/03 P1HEC89050/03 PITSOS ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ P1 HEC 89050 8706 8707 STAINLESS STEEL
1016 P1HEC89051/01 P1HEC89051/01 PITSOS ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ P1 HEC 89051 8708 8903 STAINLESS STEEL
1017 P1HEC89060/01 P1HEC89060/01 PITSOS ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ P1 HEC 89060 8410 BLACK
1018 P1HEC89060/02 P1HEC89060/02 PITSOS ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ P1 HEC 89060 8510 BLACK
1019 P1HEC89060/03 P1HEC89060/03 PITSOS ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ P1 HEC 89060 8603 8703 BLACK
1020 P1HEC99851/01 P1HEC99851/01 PITSOS HM PITSOS – HEC 99851 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) 9002 9006 stainless steel
1021 P1HEC99851/02 P1HEC99851/02 PITSOS HM PITSOS – HEC 99851 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) stainless steel
1022 P1HEC99851/03 P1HEC99851/03 PITSOS HM PITSOS – HEC 99851 (ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ) stainless steel
1023 P1HTB48555/01 P1HTB48555/01 PITSOS HM PITSOS P1HTB48555 8712 8801 λευκή
1024 P1HTB48555/02 P1HTB48555/02 PITSOS HM PITSOS P1HTB48555 8802 8901 λευκή
1025 P1HTB48555/03 P1HTB48555/03 PITSOS HM PITSOS P1HTB48555 8902 8906 λευκή
1026 P1HTB48555/04 P1HTB48555/04 PITSOS HM PITSOS P1HTB48555 8906 λευκή
1027 PHCB855220/01 PHCB855220/01 PITSOS HM PITSOS PHCB855220 8903
1028 PHCB855220/02 PHCB855220/02 PITSOS HM PITSOS PHCB855220
1029 PHCB855221/01 PHCB855221/01 PITSOS HM PITSOS PHCB855221 (HYDROPURE) 9103 9205
1030 PHCB855221/02 PHCB855221/02 PITSOS HM PITSOS PHCB855221 (HYDROPURE) 9205
1031 PHCB856250/01 PHCB856250/01 PITSOS HM PITSOS PHCB856250 8903
1032 PHCB856250/02 PHCB856250/02 PITSOS HM PITSOS PHCB856250
1033 PHCB856251/01 PHCB856251/01 PITSOS HM PITSOS PHCB856251 (HYDROPURE) 9103 9205
1034 PHCB856251/02 PHCB856251/02 PITSOS HM PITSOS PHCB856251 (HYDROPURE) 9205 9207
1035 PHCB856251/03 PHCB856251/03 PITSOS HM PITSOS PHCB856251 (HYDROPURE) 9207
1036 PHCB856251/04 PHCB856251/04 PITSOS HM PITSOS PHCB856251 (HYDROPURE) 9304 9401
1037 PHCB856251/05 PHCB856251/05 PITSOS HM PITSOS PHCB856251 (HYDROPURE) 9401
1038 PHTB855250/01 PHTB855250/01 PITSOS HM PITSOS PHTB855250 8903 9205
1039 PHTB855250/02 PHTB855250/02 PITSOS HM PITSOS PHTB855250 9205 9207
1040 PHTB855250/03 PHTB855250/03 PITSOS HM PITSOS PHTB855250 9207 9304
1041 PHTB855250/04 PHTB855250/04 PITSOS HM PITSOS PHTB855250 9304 9401
1042 PHTB855250/05 PHTB855250/05 PITSOS HM PITSOS PHTB855250 9401
1043 Bosch HBA23B250B/61 BOSCH ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ BOSCH HBA13B150B 9507 9507
1044 Bosch HBA23B250K/61 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBA 23B250 9505 9709
1045 Bosch HBA23B251K/61 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9502 9511
1046 Bosch HBA23B251K/70 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9610 9708
1047 Bosch HBA53R350B/57 BOSCH ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ BOSCH HBA43B251B 9504 9603
1048 Bosch HBG33B450/45 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9303 9310 stainless steel
1049 Bosch HBG33B450/56 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9311 9401 stainless steel
1050 Bosch HBG33B450/57 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9401 9405 stainless steel
1051 Bosch HBG33B450/61 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9406 9501 stainless steel
1052 Bosch HBG33B455/35 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBG 33B455 9111 9206 stainless steel
1053 Bosch HBG33B455/45 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBG 33B455 9207 9310 stainless steel
1054 Bosch HBG33B455/56 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBG 33B455 9311 9311 stainless steel
1055 Bosch HBG33B455/57 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBG 33B455 9401 9405 stainless steel
1056 Bosch HBG33B455/61 BOSCH ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HBG 33B455 9408 9501 stainless steel
1057 Bosch HBN231E0B/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9505 9609
1058 Bosch HBN231E0B/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9704
1059 Bosch HBN231E0B/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9710
1060 Bosch HBN231E0B/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9711 9803
1061 Bosch HBN231S3R/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9608 9610
1062 Bosch HBN231S3R/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9705 9706
1063 Bosch HBN231S3R/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9711 9802
1064 Bosch HBN331E3B/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9504 9612
1065 Bosch HBN331E3B/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9706
1066 Bosch HBN331E3B/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9710
1067 Bosch HBN331E3B/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9711 9806
1068 Bosch HBN331E4SG/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9606 9608
1069 Bosch HBN331E4SG/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9612 9612
1070 Bosch HBN331E4SG/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9705 9706
1071 Bosch HBN331E4SG/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9805
1072 Bosch HBN331E5B/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9504 9612
1073 Bosch HBN331E5B/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9706
1074 Bosch HBN331E5B/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9711 9806
1075 Bosch HBN331E7B/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9504 9612
1076 Bosch HBN331E7B/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9706
1077 Bosch HBN331E7B/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9710
1078 Bosch HBN331E7B/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9711 9807
1079 Bosch HBN331E8B/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9504 9612
1080 Bosch HBN331E8B/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9706
1081 Bosch HBN331E8B/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9711 9805
1082 Bosch HBN331E9B/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9504 9610
1083 Bosch HBN331E9B/03 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9706 9706
1084 Bosch HBN331S1R/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9501 9611
1085 Bosch HBN331S1R/02 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9612 9612
1086 Bosch HBN331S1R/04 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9704 9707
1087 Bosch HBN331S1R/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9802
1088 Bosch HBN331S3B/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος
1089 Bosch HBN331S5B/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9504 9611
1090 Bosch HBN331S5B/05 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9710
1091 Bosch HBN331S5B/06 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9711 9806
1092 Bosch HBN331S7B/01 BOSCH Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος
1093 Bosch HCA763221U/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9603 9703
1094 Bosch HCA763221U/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9704 9709
1095 Bosch HCA763221U/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9712 9712
1096 Bosch HCA763221V/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9603 9802
1097 Bosch HCA763221V/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9803 9804
1098 Bosch HEA23B251/45 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEA 23B250 9207 9308 stainless steel
1099 Bosch HEA23B251/56 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEA 23B250 stainless steel
1100 Bosch HEA33B251/45 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEA 23B250 9307 9310 stainless steel
1101 Bosch HEA33B251/56 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEA 23B250 9310 9312 stainless steel
1102 Bosch HEA33B251/57 BOSCH ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ HEA 23B250 9401 9403
1103 Bosch HEA34U250/45 BOSCH Built-in/built-under el. cookers/ovens 9308 9308 stainless steel
1104 Bosch HEA34U250/56 BOSCH Built-in/built-under el. cookers/ovens 9311 9401 stainless steel
1105 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S4/.B.E0_C/// HB43GR240/01 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9307 9405
1106 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S4/.B.E0_C/// HB43GR240/02 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9406 9603
1107 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S4/.N.E0_C/// HB43GR640/01 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9307 9405
1108 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S4/.N.E0_C/// HB43GR640/02 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9406 9604
1109 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S4/.X.E0_C/// HB23GB540/45 SIEMENS ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HB 23GB540 9207 9405
1110 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S4/.X.E0_C/// HB23GB540/46 SIEMENS ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HB 23GB540 9406 9604
1111 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S4/.X.E0_C/// HB43GB540/45 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9206 9405
1112 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S4/.X.E0_C/// HB43GB540/46 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9406 9502
1113 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S4/.X.E0_C/// HB43GR540/01 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9307 9406
1114 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S4/.X.E0_C/// HB43GR540/02 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9406 9603
1115 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S4/.X.E0_C/// HB43GR540Q/01 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9308 9405
1116 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S4/.X.E0_C/// HB43GR540Q/02 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9406 9510
1117 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S4/.X.E0_C/// HB43GS540/45 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9207 9406
1118 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S4/.X.E0_C/// HB43GS540/46 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9406 9603
1119 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S4/.X.E0_C/// HB43GT540E/45 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9207 9406
1120 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S4/.X.E0_C/// HB43GT540E/46 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9406 9603
1121 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S5b.B.E0_C/// HB43GR255/01 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9602 9608
1122 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S5b.B.E0_C/// HB43GR255/70 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9610 9611
1123 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S5b.B.E0_C/// HB43GS256/01 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9603 9708
1124 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S5b.B.E0_C/// HB43GS256/70 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9711
1125 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S5b.N.E0_C/// HB43GR655/01 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9603 9608
1126 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S5b.N.E0_C/// HB43GR655/70 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9611 9711
1127 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S5b.N.E0_C/// HB43GS656/01 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9603 9609
1128 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S5b.N.E0_C/// HB43GS656/70 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9609 9802
1129 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S5b.X.E0_C/// HB23GB555/01 SIEMENS ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HB 23GB540 9509 9609
1130 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S5b.X.E0_C/// HB23GB555/70 SIEMENS ΕΝΤ.ΦΟΥΡΝΟΣ HB 23GB540 9609 9803
1131 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S5b.X.E0_C/// HB43GR555/01 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9602 9608
1132 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S5b.X.E0_C/// HB43GR555/70 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9609 9711
1133 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S5b.X.E0_C/// HB43GS555/01 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9602 9609
1134 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S5b.X.E0_C/// HB43GS555/70 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9609 9803
1135 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S5b.X.E0_C/// HB43GS556/01 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9603 9608
1136 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S5b.X.E0_C/// HB43GS556/70 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9611 9802
1137 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S5b.X.E0_C/// HB43GT555/01 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9602 9608
1138 H.SE.NP.L2D.IN.GLASS.S5b.X.E0_C/// HB43GT555/70 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9609 9803
1139 H.SE.NP.L3D.IN.GLASS.S5a.X.E0_C/// HB43AS552E/45 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9207 9406
1140 H.SE.NP.L3D.IN.GLASS.S5b.X.E0_C/// HB43AS555E/01 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9604 9709
1141 H.SE.NP.L3D.IN.GLASS.S5b.X.E0_C/// HB43AS555E/70 SIEMENS Εντοιχιζόμενος ηλεκτρικός φούρνος 9710 9803
1142 Siemens HE301E2X/01 SIEMENS Εντοιχιζόμενη ηλεκτρική κουζίνα 9503 9504

Επιπλέον πληροφορίες

Κατασκευαστής

, , ,