Κλέμα Παροχής Κουζίνας Original

15.00

Κλέμα Παροχής Κουζίνας Original

Κωδικός προϊόντος: KZ-103905 Κατηγορία:

Περιγραφή

Κωδικός: KZ-103905

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μάρκα: GORENJE, KELVINATOR, KÖRTING, ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ACMT 6533/WH 857657449000
WHIRLPOOL ΚΟΥΖΙΝΑ

2 C 6V F7 (X) R 25307930000 F030793 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
3 C 6V F8 (X) R 25331090000 F033109 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
4 C 6V F8 (X) R 25331090100 F033109 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
5 C 6V F8 (X) R 25331090200 F033109 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
6 C 6V F8 (X) R 25331090300 F033109 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
7 C 6V F8 X U 25319540000 F031954 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
8 C 6V F8 X U 25319540100 F031954 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
9 C 6V F8 X U 25319540200 F031954 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
10 C 6V F8 X U 25319540300 F031954 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
11 C 6V P1 (W) B 25307960000 F030796 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
12 C 6V P4 (W) R 25307970000 F030797 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
13 CE60N1 (W) EX 25429870000 F042987 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
14 CE60N1 (W) EX 25429870100 F042987 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
15 CE60P1 (W) GR 25423830000 F042383 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
16 CE60P1 (W) GR 25423830100 F042383 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
17 CE60P1 (W) GR /HA 25485320000 F048532 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
18 CE6IFA.2 (W) F /HA 25741320000 F074132 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
19 CE6IFA.2 (W) F /HA S 25809600000 F080960 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
20 CE6IFA.2 X F /HA 25741310000 F074131 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
21 CE6IFA.2 X F /HA S 25809590000 F080959 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
22 CE6IFA.2 X F /HA S 25809590100 F080959 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
23 CE6VE6(X) GR /HA 25744740000 F074474 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
24 CE6VM3 (A) R /HA 25485330000 F048533 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
25 CE6VM3 (A) R /HA S 25809480000 F080948 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
26 CE6VM3 (W) R 25431260000 F043126 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
27 CE6VM3 (W) R /HA 25485340000 F048534 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
28 CE6VM3 (W) R /HA 25485340100 F048534 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
29 CE6VM3 (W) R /HA S 25809490000 F080949 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
30 CE6VM3 (X) R /HA 25485350000 F048535 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
31 CE6VM3 (X) R /HA 25485350100 F048535 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
32 CE6VP4 (X) R 25431300000 F043130 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
33 CE6VP4 (X) R /HA 25485360000 F048536 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
34 CE6VP4 (X) R /HA 25485360100 F048536 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
35 CE6VP5 (W) GR 25423840000 F042384 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
36 CE6VP5 (W) GR /HA 25485370000 F048537 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
37 CE6VP5 (X) GR 25423850000 F042385 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
38 CE6VP5 (X) GR /HA 25485380000 F048538 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
39 CE6VP5 (X) GR /HA 25485380100 F048538 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
40 CE6VP5 (X) GR /HA 25485380200 F048538 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
41 CE6VP5 (X) GR /HA S 25810470000 F081047 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
42 E274W 635863-00 E51G2-S4 GORENJE ΚΟΥΖΙΝΑ 01.08.2007

43 EC7768E 655410-00 E44X2-E33 GORENJE ΚΟΥΖΙΝΑ 18.11.2002

44 EC7768E-1 695126-00 E44X2-E34 GORENJE ΚΟΥΖΙΝΑ 07.11.2007

45 EC7768E-1 695259-00 EC7768E-1 E44X2-E34 GORENJE ΚΟΥΖΙΝΑ 26.11.2003

46 EC7768E-NO 695259-00 EC7768E-NO E44X2-E34 GORENJE ΚΟΥΖΙΝΑ 26.11.2003

47 EC7768W 655497-00 E44U3-E32 GORENJE ΚΟΥΖΙΝΑ 18.11.2002

48 EP6500E 156556-00 E44V2.3-E44 GORENJE ΚΟΥΖΙΝΑ 04.05.2006

49 EP6500W 156555-00 E44V2.3-E44 GORENJE ΚΟΥΖΙΝΑ 03.05.2006

50 H 101.1 IX 03427340000 F042734 ARISTON F.P. Oven
COOKING
51 H 101.1 IX 03427340100 F042734 ARISTON F.P. Oven
COOKING
52 H 101.1 IX /HA 03485800000 F048580 ARISTON F.P. Oven
COOKING
53 H 60.1 IX 03330840000 F033084 ARISTON F.P. Oven
COOKING
54 H 60.1 IX 03330840100 F033084 ARISTON F.P. Oven
COOKING
55 H 60.1 IX /HA 03485810000 F048581 ARISTON F.P. Oven
COOKING
56 H 61.1 IX 03454010000 F045401 ARISTON F.P. Oven
COOKING
57 H 61.1 IX /HA 03485840000 F048584 ARISTON F.P. Oven
COOKING
58 H 637 C.1 IX /HA 03596800000 F059680 ARISTON F.P. Oven
COOKING
59 H 637 C.1 IX /HA 03596800100 F059680 ARISTON F.P. Oven
COOKING
60 H 66.1 IX /HA 03485860000 F048586 ARISTON F.P. Oven
COOKING
61 H 66.1 IX /HA 03485860100 F048586 ARISTON F.P. Oven
COOKING
62 H 837 C.1 IX /HA 03596810000 F059681 ARISTON F.P. Oven
COOKING
63 H 837 C.1 IX /HA 03596810100 F059681 ARISTON F.P. Oven
COOKING
64 H 87 V.1 IX 03330870000 F033087 ARISTON F.P. Oven
COOKING
65 H 87 V.1 IX 03330870100 F033087 ARISTON F.P. Oven
COOKING
66 H 89 V.1 IX 03427320000 F042732 ARISTON F.P. Oven
COOKING
67 H 89 V.1 IX 03427320100 F042732 ARISTON F.P. Oven
COOKING
68 H 89 V.1 IX /HA 03485870000 F048587 ARISTON F.P. Oven
COOKING
69 H6V9CA1 (W) FR 25837070100 F083707 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
70 H6V9CA1 (W) FR 25837070200 F083707 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
71 H6V9CA1 (W) FR 25837070300 F083707 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
72 H6VMC6A (W) FR 25837050100 F083705 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
73 H6VMC6A.B (X) FR 25837060100 F083706 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
74 H6VMH6A.B(X)/GR 25842650000 F084265 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
75 H6VMH6A(W)/GR 25842660000 F084266 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
76 H6VMH6A(X)/GR 25842670000 F084267 ARISTON F.P. Cooker
COOKING
77 H6VMH6AWGR 25842660100 F084266 ARISTON ΚΟΥΖΙΝΑ

78 H6VMH6AWGR 25842660200 F084266 ARISTON ΚΟΥΖΙΝΑ

79 H6VMH6AXGR 25842670300 F084267 ARISTON ΚΟΥΖΙΝΑ

80 HB 50 A (BK) 03265030000 F026503 ARISTON F.P. Oven
COOKING
81 HB 50 A (BK) 03265030001 F026503 ARISTON F.P. Oven
COOKING
82 HB 50 A (WH) 03265020000 F026502 ARISTON F.P. Oven
COOKING
83 HB 50 A (WH) 03265020001 F026502 ARISTON F.P. Oven
COOKING
84 HB 50 A.1 (WH) 03291320000 F029132 ARISTON F.P. Oven
COOKING
85 HB 50 A.1 (WH) 03291320001 F029132 ARISTON F.P. Oven
COOKING
86 HB 50 A.1 (WH) 03291320100 F029132 ARISTON F.P. Oven
COOKING
87 HB 50 A.1 (WH) 03291320101 F029132 ARISTON F.P. Oven
COOKING
88 HB 50 A.1 IX 03291300000 F029130 ARISTON F.P. Oven
COOKING
89 HB 50 A.1 IX 03291300001 F029130 ARISTON F.P. Oven
COOKING
90 HB 50 A.1 IX 03291300101 F029130 ARISTON F.P. Oven
COOKING
91 HB 50 A.1 IX /HA 03484320000 F048432 ARISTON F.P. Oven
COOKING
92 HB 50 A.1 IX /HA 03484320001 F048432 ARISTON F.P. Oven
COOKING
93 HB 50 ER (ALU) 03265070000 F026507 ARISTON F.P. Oven
COOKING
94 HB 50 ER IX 03265060000 F026506 ARISTON F.P. Oven
COOKING
95 HB 50 ER IX 03265060010 F026506 ARISTON F.P. Oven
COOKING
96 HB 50 ER.2 (ALU) 03291260000 F029126 ARISTON F.P. Oven
COOKING
97 HB 50 ER.2 (ALU) 03291260000 F029126 ARISTON F.P. Oven
COOKING
98 HB 50 ER.2 (ALU) 03291260100 F029126 ARISTON F.P. Oven
COOKING
99 HB 50 ER.2 (ALU) 03291260100 F029126 ARISTON F.P. Oven
COOKING
100 HB 50 ER.2 (ALU) 03291260200 F029126 ARISTON F.P. Oven
COOKING
101 HB 50 ER.2 (ALU) 03291260200 F029126 ARISTON F.P. Oven
COOKING
102 HB 50 ER.2 IX 03291270000 F029127 ARISTON F.P. Oven
COOKING
103 HB 50 ER.2 IX 03291270000 F029127 ARISTON F.P. Oven
COOKING
104 HB 50 ER.2 IX 03291270100 F029127 ARISTON F.P. Oven
COOKING
105 HB 50 ER.2 IX 03291270100 F029127 ARISTON F.P. Oven
COOKING
106 HB 50 ER.2 IX 03291270200 F029127 ARISTON F.P. Oven
COOKING
107 HB 50 ER.2 IX 03291270200 F029127 ARISTON F.P. Oven
COOKING
108 HGM 20 (WH) 03273780000 F027378 INDESIT F.P. Oven
COOKING
109 HGM 20 (WH) 03273780001 F027378 INDESIT F.P. Oven
COOKING
110 HGM 20 IX 03273790000 F027379 INDESIT F.P. Oven
COOKING
111 HGM 20.B (BK) 03289840000 F028984 INDESIT F.P. Oven
COOKING
112 HGM 20.B (BK) 03289840001 F028984 INDESIT F.P. Oven
COOKING
113 HGM 20.B (WH) 03289850000 F028985 INDESIT F.P. Oven
COOKING
114 HGM 20.B (WH) 03289850001 F028985 INDESIT F.P. Oven
COOKING
115 HGM 20.B (WH) 03289850101 F028985 INDESIT F.P. Oven
COOKING
116 HGM 20.B IX 03289860000 F028986 INDESIT F.P. Oven
COOKING
117 HGM 20.B IX 03289860001 F028986 INDESIT F.P. Oven
COOKING
118 HGM 20.B IX 03289860101 F028986 INDESIT F.P. Oven
COOKING
119 HH 50 IX/HA 03669990000 F066999 ARISTON F.P. Oven
COOKING
120 HH 50 IX/HA 03669990100 F066999 ARISTON F.P. Oven
COOKING
121 HH 50 IX/HA/1 25782240000 F078224 ARISTON F.P. Oven
COOKING
122 HH 53 ER IX/HA 03670020000 F067002 ARISTON F.P. Oven
COOKING
123 HH 53 ER IX/HA 03670020100 F067002 ARISTON F.P. Oven
COOKING
124 HI 20.A IX 03367910001 F036791 INDESIT F.P. Oven
COOKING
125 HI 20.A IX/1 25763720000 F076372 INDESIT F.P. Oven
COOKING
126 HI 50.A IX 03682690001 F068269 INDESIT F.P. Oven
COOKING
127 HI 50.A IX/1 25763770000 F076377 INDESIT F.P. Oven
COOKING
128 HI 50.B (BK) 03367920001 F036792 INDESIT F.P. Oven
COOKING
129 HI 50.B (WH) 03367930001 F036793 INDESIT F.P. Oven
COOKING
130 HI 50.B IX 03367940001 F036794 INDESIT F.P. Oven
COOKING
131 HI 53 EK.B IX GR 03588940001 F058894 INDESIT F.P. Oven
COOKING
132 HI 56 EK.B IX 03367990001 F036799 INDESIT F.P. Oven
COOKING
133 HI 56 EK.B IX GR 03381080001 F038108 INDESIT F.P. Oven
COOKING
134 HIM 50 K.A IX/2 25782880000 F078288 INDESIT F.P. Oven
COOKING
135 HIM 504 K.A IX 03744840001 F074484 INDESIT F.P. Oven
COOKING
136 HIM 504 K.A IX/2 25782910100 F078291 INDESIT F.P. Oven
COOKING
137 HIM 53 K.A IX/2 25782900000 F078290 INDESIT F.P. Oven
COOKING
138 HIM 537 EK.A IX 03744880001 F074488 INDESIT F.P. Oven
COOKING
139 HO 50 (BM) 03265130000 F026513 ARISTON F.P. Oven
COOKING
140 HO 87 EF (ALU) 03265150000 F026515 ARISTON F.P. Oven
COOKING
141 HO 87 EF (BM) 03265160000 F026516 ARISTON F.P. Oven
COOKING
142 HO 87 EF IX 03265140000 F026514 ARISTON F.P. Oven
COOKING
143 HO 87 EF.1/E (ALU) 03291080200 F029108 ARISTON F.P. Oven
COOKING
144 HO 87 EF.1/E (ALU) 03291080300 F029108 ARISTON F.P. Oven
COOKING
145 HO 87 EF.1/E (BM) 03291090200 F029109 ARISTON F.P. Oven
COOKING
146 HO 87 EF.1/E (BM) 03291090300 F029109 ARISTON F.P. Oven
COOKING
147 HO 87 EF.1/E IX 03291100200 F029110 ARISTON F.P. Oven
COOKING
148 HO 87 EF.1/E IX 03291100300 F029110 ARISTON F.P. Oven
COOKING
149 HO 87 EF.2/E TD IX 03301760100 F030176 ARISTON F.P. Oven
COOKING
150 HO 97 P.1/E IX 03312660200 F031266 ARISTON F.P. Oven
COOKING
151 HR 86 T.1 IX 03427350000 F042735 ARISTON F.P. Oven
COOKING
152 HR 86 T.1 IX /HA 03484340000 F048434 ARISTON F.P. Oven
COOKING
153 HR 87.1 T IX 03331020000 F033102 ARISTON F.P. Oven
COOKING
154 HR 87.1 T IX 03331020100 F033102 ARISTON F.P. Oven
COOKING
155 HR 87.1 T IX 03331020200 F033102 ARISTON F.P. Oven
COOKING
156 I6E5H2E(W)/EX 25838090000 F083809 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
157 I6E6C1A(W)/FR 25836620000 F083662 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
158 I6EMH2A(W)/GR 25842910000 F084291 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
159 I6ESHA(W)/GR 25842880000 F084288 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
160 I6VMC6A(W)/GR 25842890000 F084289 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
161 I6VMC6A(X)/GR 25842870000 F084287 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
162 I6VMC6AXGR 25842870100 F084287 ARISTON ΚΟΥΖΙΝΑ

163 I6VMH2A.B(X)/GR 25842850000 F084285 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
164 I6VMH2A(W)/GR 25842840000 F084284 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
165 I6VMH2A(W)/GR 25842840100 F084284 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
166 I6VMH2A(X)/GR 25842900000 F084290 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
167 I6VMH2APPXGR 25884120100 F088412 ARISTON ΚΟΥΖΙΝΑ

168 I6VMH2AXGR 25842900100 F084290 ARISTON ΚΟΥΖΙΝΑ

169 I6VSH2A(W)/GR 25842830000 F084283 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
170 I6VSH2AWGR 25842830100 F084283 ARISTON ΚΟΥΖΙΝΑ

171 IH 63 K.A IX 03608370001 F060837 INDESIT F.P. Oven
COOKING
172 K6C10(W)/R 25308760000 F030876 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
173 K6C10(W)/R 25308760100 F030876 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
174 K6C10(W)/R 25308760200 F030876 ARISTON ΚΟΥΖΙΝΑ

175 K6C10(W)/R S 25810720000 F081072 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
176 K6C10(W)/R S 25810720100 F081072 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
177 K6C11(W)/R 25308750000 F030875 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
178 K6C51(W)/F 25308670000 F030867 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
179 K6C51(W)/GR 25423810000 F042381 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
180 K6C51(W)/GR 25423810100 F042381 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
181 K6C51(W)/R 25308630000 F030863 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
182 K6C51(W)/R 25308630100 F030863 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
183 K6C51(W)/R 25308630200 F030863 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
184 K6C51(W)/R 25308630300 F030863 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
185 K6C51(W)/R 25308630400 F030863 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
186 K6C51(X)/EX 25590030000 F059003 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
187 K6C56(X)/GR 25423820000 F042382 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
188 K6C56(X)/GR 25423820100 F042382 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
189 K6C56(X)/GR S 25810800000 F081080 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
190 K6C7(IX)/SK 25609030000 F060903 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
191 K6C7(W)/SK 25339730000 F033973 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
192 K6C7(W)/SK 25339730100 F033973 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
193 K6C7(X)/SK 25339740000 F033974 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
194 K6C7(X)/SK 25339740100 F033974 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
195 K6E11(W)/GR 25423790000 F042379 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
196 K6E11(W)/GR 25423790100 F042379 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
197 K6E11(W)/R 25308740000 F030874 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
198 K6E11(W)/R 25308740100 F030874 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
199 K6E52(W)/EX 25336740000 F033674 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
200 K6E52(W)/EX 25336740100 F033674 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
201 K6E52(W)/EX 25336740200 F033674 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
202 K6E52(W)/GR 25339710000 F033971 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
203 K6E52(W)/GR 25339710100 F033971 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
204 K6E52(W)/GR 25339710200 F033971 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
205 K6E55(W)/GR 25423800000 F042380 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
206 K6E55(W)/GR 25423800100 F042380 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
207 K7722W 179821/00 K44B2-134VD GORENJE ΚΟΥΖΙΝΑ 16.08.2007

208 KBM 6001 H IX (T) 55297370100 F029737 ARISTON F.P. Hob
COOKING
209 KBM 6004 IX 44388320000 F038832 ARISTON F.P. Hob
COOKING
210 KBM 6004 IX 44388320100 F038832 ARISTON F.P. Hob
COOKING
211 KBM 6004 IX 44388320200 F038832 ARISTON F.P. Hob
COOKING
212 KBM 6004 IX (T) 55297360000 F029736 ARISTON F.P. Hob
COOKING
213 KBM 6004 IX (T) 55297360100 F029736 ARISTON F.P. Hob
COOKING
214 KBM 6004 IX (T) 55297360200 F029736 ARISTON F.P. Hob
COOKING
215 KBT 6001 H IX (T) 55297350000 F029735 ARISTON F.P. Hob
COOKING
216 KBT 6001 H IX (T) 55297350100 F029735 ARISTON F.P. Hob
COOKING
217 KBT 6004 (BI) 44388810000 F038881 ARISTON F.P. Hob
COOKING
218 KBT 6004 (BI) 44388810100 F038881 ARISTON F.P. Hob
COOKING
219 KBT 6004 (BI) (T) 55297300000 F029730 ARISTON F.P. Hob
COOKING
220 KBT 6004 (BI) (T) 55297300100 F029730 ARISTON F.P. Hob
COOKING
221 KBT 6004 I IX 55297150000 F029715 ARISTON F.P. Hob
COOKING
222 KBT 6004 I IX 55297150100 F029715 ARISTON F.P. Hob
COOKING
223 KBT 6004 IX 44388830000 F038883 ARISTON F.P. Hob
COOKING
224 KBT 6004 IX 44388830100 F038883 ARISTON F.P. Hob
COOKING
225 KBT 6004 IX (T) 55297310000 F029731 ARISTON F.P. Hob
COOKING
226 KBT 6004 IX (T) 55297310100 F029731 ARISTON F.P. Hob
COOKING
227 KBT 6013 T (BI) 44388870000 F038887 ARISTON F.P. Hob
COOKING
228 KBT 6013 T (BI) 44388870100 F038887 ARISTON F.P. Hob
COOKING
229 KBT 6013 T IX 44388880000 F038888 ARISTON F.P. Hob
COOKING
230 KBT 6013 T IX 44388880100 F038888 ARISTON F.P. Hob
COOKING
231 KBT 6104 I CL (T) 55354840000 F035484 ARISTON F.P. Hob
COOKING
232 KBT 6104 I CL (T) 55354840100 F035484 ARISTON F.P. Hob
COOKING
233 KBT 6114 D (BI) 44388900000 F038890 ARISTON F.P. Hob
COOKING
234 KBT 6114 D (BI) 44388900100 F038890 ARISTON F.P. Hob
COOKING
235 KBT 6114 D (BI) (T) 55297280000 F029728 ARISTON F.P. Hob
COOKING
236 KBT 6114 D (BI) (T) 55297280100 F029728 ARISTON F.P. Hob
COOKING
237 KBT 6114 D IX 44388300000 F038830 ARISTON F.P. Hob
COOKING
238 KBT 6114 D IX 44388300100 F038830 ARISTON F.P. Hob
COOKING
239 KBT 6114 D IX (T) 55297290000 F029729 ARISTON F.P. Hob
COOKING
240 KBT 6114 D IX (T) 55297290100 F029729 ARISTON F.P. Hob
COOKING
241 KBT 6114 D IX (T) 55297290200 F029729 ARISTON F.P. Hob
COOKING
242 KBT 6114 ID IX 55297130000 F029713 ARISTON F.P. Hob
COOKING
243 KBT 6114 ID IX 55297130100 F029713 ARISTON F.P. Hob
COOKING
244 KBT 6124 D (BI) 44388910000 F038891 ARISTON F.P. Hob
COOKING
245 KBT 6124 D (BI) 44388910100 F038891 ARISTON F.P. Hob
COOKING
246 KBT 6124 D (BI) (T) 55297260000 F029726 ARISTON F.P. Hob
COOKING
247 KBT 6124 D (BI) (T) 55297260100 F029726 ARISTON F.P. Hob
COOKING
248 KBT 6124 D IX 44388920000 F038892 ARISTON F.P. Hob
COOKING
249 KBT 6124 D IX 44388920100 F038892 ARISTON F.P. Hob
COOKING
250 KBT 6124 D IX (T) 55297270000 F029727 ARISTON F.P. Hob
COOKING
251 KBT 6124 D IX (T) 55297270100 F029727 ARISTON F.P. Hob
COOKING
252 KBT 6124 ID (BI) 44388310000 F038831 ARISTON F.P. Hob
COOKING
253 KBT 6124 ID (BI) 44388310100 F038831 ARISTON F.P. Hob
COOKING
254 KBT 6124 ID (BI) 44388310200 F038831 ARISTON F.P. Hob
COOKING
255 KBT 6124 ID (BI) (T) 55303880100 F030388 ARISTON F.P. Hob
COOKING
256 KBT 6124 ID IX 44388940000 F038894 ARISTON F.P. Hob
COOKING
257 KBT 6124 ID IX 44388940100 F038894 ARISTON F.P. Hob
COOKING
258 KBT 6124 ID IX 44388940200 F038894 ARISTON F.P. Hob
COOKING
259 KBT 6412 I IX 44388980000 F038898 ARISTON F.P. Hob
COOKING
260 KBT 6412 I IX 44388980100 F038898 ARISTON F.P. Hob
COOKING
261 KBT 6412 I IX 44388980200 F038898 ARISTON F.P. Hob
COOKING
262 KC35W(KELVINATOR) 655499-00 E41F3-S44 GORENJE ΚΟΥΖΙΝΑ 18.11.2002

263 KHC692W 695298-00 KHC692W E44T3-E44 KÖRTING ΚΟΥΖΙΝΑ 06.05.2003

264 KHC693W 695298-00 KHC693W E44T3-E44 KÖRTING ΚΟΥΖΙΝΑ 06.05.2003

265 KHC695NE 175381/00 E44U3-E34 KÖRTING ΚΟΥΖΙΝΑ 15.03.2007

266 KHC695NW 175378/00 E44U3-E34 KÖRTING ΚΟΥΖΙΝΑ 15.03.2007

267 KHC696NE 175382/00 E44V3-E34 KÖRTING ΚΟΥΖΙΝΑ 15.03.2007

268 KHS555NW 175366-00 E51G1-S4 KÖRTING ΚΟΥΖΙΝΑ 01.03.2007

269 KHS620NB 175372/00 E41F1-S44 KÖRTING ΚΟΥΖΙΝΑ 06.03.2007

270 KHS620NW 175368-01 E41F1-S44 KÖRTING ΚΟΥΖΙΝΑ 01.03.2007

271 KHS620W 635941-00 E41F1-S44 KÖRTING ΚΟΥΖΙΝΑ 18.11.2002

272 KHS689NW 175374/00 E44F1-S44 KÖRTING ΚΟΥΖΙΝΑ 06.03.2007

273 KHS689POP 175671/00 E44F1-S44 KÖRTING ΚΟΥΖΙΝΑ 07.03.2007

274 KHS689W 635944-00 E44F1-S44 KÖRTING ΚΟΥΖΙΝΑ 28.08.2003

275 KHS695NW 176332/00 E44F1-S34 KÖRTING ΚΟΥΖΙΝΑ 27.03.2007

276 KHS696W 635945-00 E44F3-S32 KÖRTING ΚΟΥΖΙΝΑ 28.08.2003

277 KKS622NW 175384-00 K41A1-244VD KÖRTING ΚΟΥΖΙΝΑ 06.03.2007

278 KKS622W 161826-00 K41A1-244VD KÖRTING ΚΟΥΖΙΝΑ 16.02.2007

279 KKS673NW 175386/00 K43B1-244VD KÖRTING ΚΟΥΖΙΝΑ 06.03.2007

280 KKS673NW 175386/00a K44B1-244VD KÖRTING ΚΟΥΖΙΝΑ 06.03.2007

281 KKS673W 159910/00 K44B1-244V KÖRTING ΚΟΥΖΙΝΑ 16.05.2006

282 KKS673W 161868/00 K44B1-244VD KÖRTING ΚΟΥΖΙΝΑ 19.09.2006

283 KKS676W 635952-00 K44A1-234V KÖRTING ΚΟΥΖΙΝΑ

284 KN2703W 102456/00 K41B2-244V KÖRTING KOYZINA 25.02.2004

285 KN2703W 102456/00 K41B2-244V GORENJE KOYZINA 25.02.2004

286 KN6C11(W)/EX S 25811490100 F081149 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
287 KN6C12A(W)/GR 25739070000 F073907 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
288 KN6C12A(W)/GR S 25811630000 F081163 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
289 KN6C61A(W)/FR 25732710000 F073271 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
290 KN6C61A(W)/FR S 25811050100 F081105 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
291 KN6C62A(W)/GR 25739080000 F073908 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
292 KN6C62A(W)/GR S 25811640100 F081164 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
293 KN6C62A(X)/GR 25739090100 F073909 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
294 KN6C66A(W)/GR S 25811660100 F081166 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
295 KN6C72A(X)/GR 25739130100 F073913 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
296 KN6C72A(X)/GR S 25811670100 F081167 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
297 KN6C76A(X)/GR 25739140100 F073914 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
298 KN6C76A(X)/GR 25739140200 F073914 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
299 KN6C76A(X)/GR S 25811680100 F081168 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
300 KN6E11(W)/EX 25740590100 F074059 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
301 KN6E11A(W)/GR 25741330100 F074133 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
302 KN6E11A(W)/GR S 25811950000 F081195 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
303 KN6E52(W)/EX 25736000100 F073600 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
304 KN6E52(W)/EX S 25811500000 F081150 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
305 KN6E62A(W)/GR 25739160200 F073916 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
306 KN6E62A(W)/GR S 25811690100 F081169 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
307 KN6E76A(W)/GR 25739170300 F073917 INDESIT F.P. Cooker
COOKING
308 KOT 7134 DO (BI) 44389060000 F038906 ARISTON F.P. Hob
COOKING
309 KOT 7134 DO (BI) (T) 55297100000 F029710 ARISTON F.P. Hob
COOKING
310 KOT 7424 ID (BI) 44389080000 F038908 ARISTON F.P. Hob
COOKING
311 KOT 7424 ID (BI) 44389080100 F038908 ARISTON F.P. Hob
COOKING
312 KOT 7424 ID (BI) 44389080200 F038908 ARISTON F.P. Hob
COOKING
313 KOT 7424 ID (BI) (T) 55297080100 F029708 ARISTON F.P. Hob
COOKING
314 KOT 7424 IO (BI) (T) 55297090100 F029709 ARISTON F.P. Hob
COOKING
315 KOT 7424 IO (BI) (T) 55297090200 F029709 ARISTON F.P. Hob
COOKING
316 KU7360B 103157-00 EV441-D444M KÖRTING ΦΟΥΡΝΟΣ 11.02.2004

317 KU7360E 103159-00 EV441-D444M KÖRTING ΦΟΥΡΝΟΣ 11.02.2004

318 KU7360W 103155-00 EV441-D444M KÖRTING ΦΟΥΡΝΟΣ 11.02.2004

319 KU7465E 103160-00 EV443-D444M KÖRTING ΦΟΥΡΝΟΣ 11.02.2004

320 KU7500E 177091/00 EV443-D544M KÖRTING ΚΟΥΖΙΝΑ 02.08.2007

321 KU7850E 137082/00 EV443-D424M KÖRTING ΚΟΥΖΙΝΑ 01.07.2005

322 KU7860E 103164/00 EV443-D424M KÖRTING ΚΟΥΖΙΝΑ 11.02.2004

323 KU7860W 103162/00 EV443-D424M KÖRTING ΚΟΥΖΙΝΑ 11.02.2004

324 KU8850E 175398/00 EV443-D424M KÖRTING ΚΟΥΖΙΝΑ 07.03.2007

325 KU8950E 137081/00 EV444-D424M KÖRTING ΚΟΥΖΙΝΑ 01.07.2005

326 KU8960E 103166/00 EV444-D424M KÖRTING ΚΟΥΖΙΝΑ 11.02.2004

327 KZT 6013 T F 44389700000 F038970 ARISTON F.P. Hob
COOKING
328 KZT 6013 T F 44389700100 F038970 ARISTON F.P. Hob
COOKING
329 KZT 6114 D F 44389710000 F038971 ARISTON F.P. Hob
COOKING
330 KZT 7424 DO F 44389740000 F038974 ARISTON F.P. Hob
COOKING
331 MK 64 R (IX) 44388340000 F038834 INDESIT F.P. Hob
COOKING
332 MK 64 R (IX) 44388340100 F038834 INDESIT F.P. Hob
COOKING
333 MK 64 R (IX) (T) 55297480100 F029748 INDESIT F.P. Hob
COOKING
334 MK 64 R (IX) (T) 55297480200 F029748 INDESIT F.P. Hob
COOKING
335 MK 64 R CL 44389660000 F038966 INDESIT F.P. Hob
COOKING
336 TK 64 S (IX) 44388350000 F038835 INDESIT F.P. Hob
COOKING
337 TK 64 S (IX) 44388350100 F038835 INDESIT F.P. Hob
COOKING
338 TK 64 S (IX) (T) 55297470100 F029747 INDESIT F.P. Hob
COOKING
339 TK 64 S (IX) (T) 55297470200 F029747 INDESIT F.P. Hob
COOKING
340 TK 64 SD (IX) 44389220000 F038922 INDESIT F.P. Hob
COOKING
341 TK 64 SD (IX) 44389220100 F038922 INDESIT F.P. Hob
COOKING
342 TK 64 SD (IX) (T) 55297460100 F029746 INDESIT F.P. Hob
COOKING
343 TK 64 SD (IX) (T) 55297460200 F029746 INDESIT F.P. Hob
COOKING
344 U7360E 145362/00 EV443-D444M GORENJE ΚΟΥΖΙΝΑ 14.09.2005

345 U7450E-NO 100718/00 EV443-D424M GORENJE ΚΟΥΖΙΝΑ 19.01.2004

346 U7860E 136487/00 EV444-D424M GORENJE ΚΟΥΖΙΝΑ 21.07.2005

 

 

Επιπλέον πληροφορίες

Κατασκευαστής

, , ,