Κάλυμμα Μοτέρ Αέρος Φούρνου BOSCH/SIEMENS

35.00

Κάλυμμα Μοτέρ Αέρος Φούρνου BOSCH/SIEMENS

Κωδικός προϊόντος: 65102065 Κατηγορία:

Περιγραφή

Κωδικός: 65102065

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μάρκα: BOSCH, NEFF, PITSOS, SIEMENS
1 HCE633150R/01 HCE633150R/01 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
2 HCE633150R/02 HCE633150R/02 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα
3 HCE633150R/03 HCE633150R/03 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9006 9007 trio
4 HCE633150R/04 HCE633150R/04 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα trio
5 HCE633150R/05 HCE633150R/05 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα trio
6 HCE633150R/06 HCE633150R/06 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9010 9011 trio
7 HCE633150R/07 HCE633150R/07 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9011 9111 trio
8 HCE633150R/08 HCE633150R/08 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9111 9111 trio
9 HCE633150R/09 HCE633150R/09 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9111 9206 trio
10 HCE633150R/45 HCE633150R/45 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9207 9211
11 HCE633150R/46 HCE633150R/46 BOSCH Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9212 9303
12 HD621210G/01 HD621210G/01 SIEMENS HM SIEMENS HD621210G 8903
13 HL654201E/03 HL654201E/03 SIEMENS HM SIEMENS HL654201E 8902 νεο λευκό
14 HL654202E/01 HL654202E/01 SIEMENS ΗΜ SIEMENS – HL654202E 8904 νεο λευκό
15 HL654501E/02 HL654501E/02 SIEMENS HM SIEMENS HL654501E 8902 ανοξείδωτη
16 HL654502E/01 HL654502E/01 SIEMENS HM SIEMENS HL654502E 8904 inox
17 HLN654051E/02 HLN654051E/02 BOSCH ΗΜ BOSCH – HLN 654051 E 8905 9002 ανοξείδωτη
18 HS320203E/01 HS320203E/01 SIEMENS HM SIEMENS- HS320203E 8811 νεο λευκό,ic2
19 HSE641120G/01 HSE641120G/01 BOSCH HM BOSCH HSE641120G 8903 9203
20 HSE641120G/02 HSE641120G/02 BOSCH HM BOSCH HSE641120G 9203
21 P1ACB37725/06 P1ACB37725/06 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 37725 8705 8705
22 P1ACB37726/01 P1ACB37726/01 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 37726 8711 8804
23 P1ACB37726/02 P1ACB37726/02 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 37726 8805 8806
24 P1ACB37726/03 P1ACB37726/03 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 37726 8807 8808
25 P1ACB37726/04 P1ACB37726/04 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 37726 8809 8901
26 P1ACB37726/05 P1ACB37726/05 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 37726 8901 8904
27 P1ACB37726/07 P1ACB37726/07 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 37726 8906 8906 BM36″ Trio
28 P1ACB37726/08 P1ACB37726/08 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 37726 BM36″ Trio
29 P1ACB37726/09 P1ACB37726/09 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 37726 8907 8911 BM36″ Trio
30 P1HCB89625/03 P1HCB89625/03 PITSOS HM PITSOS – HCB 89625 8902 νεο λευκό
31 P1HCB89655/02 P1HCB89655/02 PITSOS HM PITSOS – HCB 89655 8902 8907 ανοξείδωτη
32 P1HCB89655/03 P1HCB89655/03 PITSOS HM PITSOS – HCB 89655 8907 ανοξείδωτη
33 PACB521020/01 PACB521020/01 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521020 8910 8910
34 PACB521020/03 PACB521020/03 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521020 9001 9002
35 PACB521020/04 PACB521020/04 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521020
36 PACB521020/05 PACB521020/05 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521020 9004 9004
37 PACB521020/06 PACB521020/06 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521020
38 PACB521020/07 PACB521020/07 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521020 9005 9007 Freezer 24″ with IM
39 PACB521020/08 PACB521020/08 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521020 Freezer 24″ with IM
40 PACB521020/09 PACB521020/09 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521020 9008 9008 Freezer 24″ with IM
41 PACB521020/10 PACB521020/10 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521020 9009 9101 Freezer 24″ with IM
42 PACB521020/11 PACB521020/11 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521020 9101 9107 Freezer 24″ with IM
43 PACB521020/12 PACB521020/12 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521020 9108 9110 Freezer 24″ with IM
44 PACB521020/13 PACB521020/13 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521020 9110 9110 Freezer 24″ with IM
45 PACB521020/14 PACB521020/14 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521020 Freezer 24″ with IM
46 PACB521020/15 PACB521020/15 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521020 9111 9206 Freezer 24″ with IM
47 PACB521220/01 PACB521220/01 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521220 8910 8910
48 PACB521220/03 PACB521220/03 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521220
49 PACB521220/04 PACB521220/04 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521220 9002 9002
50 PACB521220/05 PACB521220/05 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521220 9003 9004 Freezer 24″ with IM
51 PACB521220/06 PACB521220/06 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521220 9004 9004 Freezer 24″ with IM
52 PACB521220/07 PACB521220/07 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521220 9006 9007 Freezer 24″ with IM
53 PACB521220/08 PACB521220/08 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521220 Freezer 24″ with IM
54 PACB521220/09 PACB521220/09 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521220 9008 9008 Freezer 24″ with IM
55 PACB521220/10 PACB521220/10 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521220 9009 9101 Freezer 24″ with IM
56 PACB521220/11 PACB521220/11 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521220 9103 9107 Freezer 24″ with IM
57 PACB521220/12 PACB521220/12 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521220 9109 9109 Freezer 24″ with IM
58 PACB521220/13 PACB521220/13 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521220 9110 9110 Freezer 24″ with IM
59 PACB521220/14 PACB521220/14 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521220 Freezer 24″ with IM
60 PACB521220/15 PACB521220/15 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521220 9203 9203 Freezer 24″ with IM
61 PACB521A20/01 PACB521A20/01 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521A20 9206 9211
62 PACB521A20/02 PACB521A20/02 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521A20 9301 9402
63 PACB521A20/03 PACB521A20/03 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521A20 9403 9403
64 PACB521A20/04 PACB521A20/04 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521A20
65 PACB521A20/05 PACB521A20/05 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521A20 9404 9405
66 PACB521A20/06 PACB521A20/06 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521A20 9406 9407
67 PACB521A20/07 PACB521A20/07 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521A20 9408 9409
68 PACB521A20/08 PACB521A20/08 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521A20 9409 9509
69 PACB521C20/01 PACB521C20/01 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521C20 9209 9209
70 PACB521C20/02 PACB521C20/02 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521C20 9302 9402
71 PACB521C20/05 PACB521C20/05 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521C20 9405 9405
72 PACB521C20/07 PACB521C20/07 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521C20 9408 9408
73 PACB521C20/08 PACB521C20/08 PITSOS ΗΚ ΓΚΑΖΙΟΥ ACB 521C20 9412 9507
74 PACB521K20/01 PACB521K20/01 PITSOS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9510 9511
75 PACB521K20/02 PACB521K20/02 PITSOS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9512 9606
76 PACB521K20/03 PACB521K20/03 PITSOS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9608 9608
77 PACB521K20/04 PACB521K20/04 PITSOS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9609 9610
78 PACB521K20/05 PACB521K20/05 PITSOS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9611 9701
79 PACB521K20/06 PACB521K20/06 PITSOS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9701 9801
80 PACB521K20/08 PACB521K20/08 PITSOS Συνδυζόμενη ανεξάρτητη κουζίνα αερίου 9803 9803
81 PHCB123020/01 PHCB123020/01 PITSOS HM PITSOS PHCB123020 8903 9212
82 PHCB123029/01 PHCB123029/01 PITSOS HM PITSOS PHCB123029 8903
83 PHCB123029/02 PHCB123029/02 PITSOS HM PITSOS PHCB123029 9006
84 PHCB123040/01 PHCB123040/01 PITSOS HM PITSOS PHCB123040 8903
85 PHCB123049/01 PHCB123049/01 PITSOS HM PITSOS PHCB123049 8903
86 PHCB123049/02 PHCB123049/02 PITSOS HM PITSOS PHCB123049 9006
87 PHCB123A20/01 PHCB123A20/01 PITSOS ΗΜ PITSOS PHCB123A20 9309 9312
88 PHCB123A20/02 PHCB123A20/02 PITSOS ΗΜ PITSOS PHCB123A20 9401
89 PHCB123A29/01 PHCB123A29/01 PITSOS ΗΜ PITSOS PHCB123A29 9207 9401
90 PHCB123A29/02 PHCB123A29/02 PITSOS ΗΜ PITSOS PHCB123A29 9401
91 PHCB123A40/01 PHCB123A40/01 PITSOS ΗΜ PITSOS PHCB123A40 9209 9312
92 PHCB123A40/02 PHCB123A40/02 PITSOS ΗΜ PITSOS PHCB123A40 9401
93 PHCB123A49/01 PHCB123A49/01 PITSOS ΗΜ PITSOS PHCB123A49 9207 9401
94 PHCB123A49/02 PHCB123A49/02 PITSOS ΗΜ PITSOS PHCB123A49 9401
95 PHCB123K29/01 PHCB123K29/01 PITSOS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9505 9604
96 PHCB123K29/02 PHCB123K29/02 PITSOS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9605
97 PHCB123K29/03 PHCB123K29/03 PITSOS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9701 9709
98 PHCB123K29/70 PHCB123K29/70 PITSOS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9709
99 PHCB123K49/01 PHCB123K49/01 PITSOS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9505 9605
100 PHCB123K49/02 PHCB123K49/02 PITSOS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9605
101 PHCB123K49/03 PHCB123K49/03 PITSOS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9701 9709
102 PHCB123K49/70 PHCB123K49/70 PITSOS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9709
103 PHCB223020/01 PHCB223020/01 PITSOS HM PITSOS PHCB223020 8903
104 PHCB223040/01 PHCB223040/01 PITSOS HM PITSOS PHCB223040 8903
105 PHCB223A20/01 PHCB223A20/01 PITSOS ΗΜ PITSOS PHCB223A20 9207 9401
106 PHCB223A20/02 PHCB223A20/02 PITSOS ΗΜ PITSOS PHCB223A20 9401
107 PHCB223A40/01 PHCB223A40/01 PITSOS ΗΜ PITSOS PHCB223A40 9207 9401
108 PHCB223A40/02 PHCB223A40/02 PITSOS ΗΜ PITSOS PHCB223A40 9401
109 PHCB223K20/01 PHCB223K20/01 PITSOS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9505
110 PHCB223K20/02 PHCB223K20/02 PITSOS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9701 9709
111 PHCB223K20/70 PHCB223K20/70 PITSOS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9709
112 PHCB223K50/01 PHCB223K50/01 PITSOS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9505
113 PHCB223K50/02 PHCB223K50/02 PITSOS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9701 9709
114 PHCB223K50/70 PHCB223K50/70 PITSOS Ελεύθερη ηλεκτρική κουζίνα 9709
115 PHCB523220/01 PHCB523220/01 PITSOS HM PITSOS PHCB523220 8903 9205
116 PHCB523220/02 PHCB523220/02 PITSOS HM PITSOS PHCB523220 9205
117 PHCB523C20/01 PHCB523C20/01 PITSOS ΗΜ PITSOS PHCB523C20 9207 9401
118 PHCB523C20/02 PHCB523C20/02 PITSOS ΗΜ PITSOS PHCB523C20 9401
119 Pitsos P1HEB32021/01 PITSOS ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ PITSOS P1HEB32021 9203 9207
120 Pitsos P1HEB32021/02 PITSOS ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ PITSOS P1HEB32021 9207
121 Pitsos P1HEB32051/01 PITSOS ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ PITSOS P1HEB32051 9203 9207
122 Pitsos P1HEB32051/02 PITSOS ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ PITSOS P1HEB32051 9207
123 Pitsos P1HEB52022/01 PITSOS ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ PITSOS P1HEB52022 9304 9401
124 Pitsos P1HEB52022/02 PITSOS ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ PITSOS P1HEB52022 9401
125 Pitsos P1HEB52052/01 PITSOS ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ PITSOS P1HEB52052 9304 9401
126 Pitsos P1HEB52052/02 PITSOS ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ PITSOS P1HEB52052 9401
127 Pitsos P1HEC32051/01 PITSOS ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ PITSOS P1HEC32051 9203 9207
128 Pitsos P1HEC32051/02 PITSOS ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ PITSOS P1HEC32051 9207
129 Pitsos P1HEC52052/01 PITSOS ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ PITSOS P1HEC52052 9304 9401
130 Pitsos P1HEC52052/02 PITSOS ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ PITSOS P1HEC52052 9401

Επιπλέον πληροφορίες

Κατασκευαστής

, , ,