Καθαριστικό Εσωτερικής Μονάδας Kλιματιστικού

15.00

Καθαριστικό Εσωτερικής Μονάδας Kλιματιστικού

Κωδικός προϊόντος: F-501039 Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Κωδικός: F-501039

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μάρκα: ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Βάρος / Όγκος: 4 lt
Λοιπά χαρακτηριστικά: Αλκαλικό καθαριστικό για εσωτερικά στοιχεία κλιματιστικών. Απομακρύνει λάδια, γράσα, λάσπη, ατμοσφαιρικούς ρύπους κ.λ.π.
Τρόπος χρήσης: Χρησιμοποιείται ως έχει ή αραιωμένο με νερό από αναλογία 1:10 έως 1:20.
Εφαρμόζεται με spray ή πινέλο. Αφήνετε το υλικό να δράσει για 1-10 λεπτά. Ξεπλένετε με νερό.

Έγκριση:
Είναι καταχωρημένο στο Γενικό Χημείο του Κράτους με αριθμό καταχώρησης Γ.Χ.Κ. 17107/0/2013. Προφυλάξεις Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το S.D.S.

Οδηγίες Προφύλαξης
Προκαλεί Εγκαύματα (R34)
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά (S2).
Μην αναπνέετε τις αναθυμιάσεις (S23)
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή (S25/26).
Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου (R36/37/39).
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατών. (S45)
Να χρησιμοποιείται σε καλά αεριζόμενο χώρο. (S51).

Αποστολή μόνο με Μεταφορική.

Επιπλέον πληροφορίες

Κατασκευαστής