Μεντεσές Επαγγελματικού Ψυγείου & Μπαούλου

17.00

Μεντεσές Επαγγελματικού Ψυγείου & Μπαούλου

Κωδικός προϊόντος: FE-103901 Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Κωδικός: FE-103901

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μάρκα: CANDY, ELECTROLUX, LIEBHERR, WHIRLPOOL, ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τύπος: Διάφορα
1A40210GT92067256000 AEGΚαταψύκτες οριζόντιοι20090518 2A40210GT92067256001 AEGΚαταψύκτες οριζόντιοι20101104 3A40210GT92067256002 AEGΚαταψύκτες οριζόντιοι20101105 4A75240GT92059508800 AEGΚαταψύκτες οριζόντιοι20050215 5A80260GT92072012000 (20070430) AEGΚαταψύκτες οριζόντιοι20070430 6A80260GT92072012001 AEGΚαταψύκτες οριζόντιοι20070827 7A80260GT92072012002 AEGΚαταψύκτες οριζόντιοι20091126 8A83270GT92072014900 AEGΚαταψύκτες οριζόντιοι20100401 9A83270GT92072014901 AEGΚαταψύκτες οριζόντιοι20101018 10A83270GT92072014902 AEGΚαταψύκτες οριζόντιοι20101025 11A83270GT92072014903 AEGΚαταψύκτες οριζόντιοι20101109 12A83270GT92072014904 AEGΚαταψύκτες οριζόντιοι20101110 13AFE 957/G850795701000 IGNISΨΥΓΕΙΟ  14AFG 070 AP854907001010 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΘΙΟΙ Α15AFG 070 AP854907001011 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΘΙΟΙ Α16AFG 070 AP854907001012 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΘΙΟΙ Α17AFG 070 AP854907001013 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΘΙΟΙ Α18AFG 070 AP854907001014 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΘΙΟΙ Α19AFG 070 AP854907001015 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΘΙΟΙ Α20AFG 070 AP854907010010 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΘΙΟΙ Α21AFG 070 AP854907015000 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΘΙΟΙ Α22AFG 071/G854907101002 WHIRLPOOLΨΥΓΕΙΟ  23AFG 075/G854907501011 WHIRLPOOLΨΥΓΕΙΟ  24AFG 521/G854952101000 WHIRLPOOLΨΥΓΕΙΟ  25AFG 521/G854952101002 WHIRLPOOLΨΥΓΕΙΟ  26AFG 522-C/H854952201000 WHIRLPOOLΨΥΓΕΙΟ  27AFG 522-C/H854952201003 WHIRLPOOLΨΥΓΕΙΟ  28AFG 541/G854954101000 WHIRLPOOLΨΥΓΕΙΟ  29AFG 6212 E-B854962110030 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ30AFG 6212 E-B854962110031 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ31AFG 6212 E-B854962110032 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ32AFG 6212 NF E-B854962110040 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ33AFG 6212-B854962101030 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ34AFG 6212-B854962101032 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ35AFG 6212-B854962101033 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ36AFG 6212-B854962101034 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ37AFG 6212-B854962101035 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ38AFG 6212-B854962110020 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ39AFG 6212-B854962110022 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ40AFG 6212-B854962110024 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ41AFG 6212-B854962110025 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ42AFG 6212-B854962110026 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ43AFG 6352 AP854963501031 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΘΙΟΙ Α44AFG 6352 AP854963501032 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΘΙΟΙ Α45AFG 6352 AP854963516000 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΘΙΟΙ Α46AFG 6352 AP854963516001 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΘΙΟΙ Α47AFG 6352AP854963501030 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΘΙΟΙ Α48AFG 6352AP854963501033 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΘΙΟΙ Α49AFG 6352AP854963516002 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΘΙΟΙ Α50AFG 6402 E-B854964096000 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ51AFG 6402 E-B854964096001 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ52AFG 6402-B854964001030 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ53AFG 6402-B854964001032 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ54AFG 6402-B854964001033 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ55AFG 6402-B854964001034 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ56AFG 6402-B854964010020 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ57AFG 6402-B854964010022 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ58AFG 6402-B854964010023 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ59AFG 6402-B854964010024 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ60AFG 6452 AP854964501021 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΘΙΟΙ Α61AFG 6452 AP854964501022 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΘΙΟΙ Α62AFG 6452 AP854964501023 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΘΙΟΙ Α63AFG 6452 AP854964510020 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΘΙΟΙ Α64AFG 6452 AP854964510021 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΘΙΟΙ Α65AFG 6452 AP854964510022 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΘΙΟΙ Α66AFG 6452 AP854964510023 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΘΙΟΙ Α67AFG 6452AP854964501020 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΘΙΟΙ Α68AFG 6452AP854964501024 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΘΙΟΙ Α69AFG070AP/1854907061000 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΘΙΟΙ Α70AFG070AP/1854907061001 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΘΙΟΙ Α71AFG070AP/1854907061002 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΘΙΟΙ Α72CCHE 30037000275 CANDYΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ CHEST – 301 – 350 L73CCHE 50037000327 CANDYΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ CHEST – > 400 L74CCHE40037000328 CANDYΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ CHEST – 351 – 400 L75CCHEE 24037000324 CANDYΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ CHEST – 201 – 250 L76CCHEE 34037000323 CANDYΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ CHEST – 301 – 350 L77CHF 330/237000278 CANDYΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ CHEST – 301 – 350 L78CO ICF 22037000015 IBERNAΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ CHEST – 201 – 250 L79ECH 225/HA51485210000F048521ARISTONF.P. Freezer COOLING80ECH 375/HA51485230000F048523ARISTONF.P. Freezer COOLING81ECN21106W92067257000 ELECTROLUXΚαταψύκτες οριζόντιοι20100326 82ECN21106W92067257001 ELECTROLUXΚαταψύκτες οριζόντιοι20100904 83ECN21106W92067257003 ELECTROLUXΚαταψύκτες οριζόντιοι20101115 84ECN21106W92067257004 ELECTROLUXΚαταψύκτες οριζόντιοι20101116 85ECN26103W92052449000 ELECTROLUXΚαταψύκτες οριζόντιοι20070402 86ECN26103W92052449002 ELECTROLUXΚαταψύκτες οριζόντιοι20090529 87ECN26103W92052449003 ELECTROLUXΚαταψύκτες οριζόντιοι20090530 88ECN30105W92071124000 ELECTROLUXΚαταψύκτες οριζόντιοι20070402 89GT 2122-20993852500 LIEBHERRΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ  90GT 6122-20998420300 LIEBHERRΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ  91ICF221850792501001 IGNISΨΥΓΕΙΟ  92ICF410/1850793301051 IGNISΨΥΓΕΙΟ  93ICHP 30037000273 IBERNAΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ CHEST – 301 – 350 L94ICHPP 24037000308 IBERNAΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ CHEST – 201 – 250 L95MO 250 T FA51275590000F027559ARISTONF.P. Freezer COOLING96MO 250 T FA51275590100F027559ARISTONF.P. Freezer COOLING97MO 450 T FA51275610000F027561ARISTONF.P. Freezer COOLING98MO 450 T FA51275610000F027561ARISTONF.P. Freezer COOLING99MO 450 T FA51275610100F027561ARISTONF.P. Freezer COOLING100MO 450 T FA51275610100F027561ARISTONF.P. Freezer COOLING101OF 22051264700000F026470INDESITF.P. Freezer COOLING102OF 305 SI51264750000F026475INDESITF.P. Freezer COOLING103OF 37051264720000F026472INDESITF.P. Freezer COOLING104OF 44051264730000F026473INDESITF.P. Freezer COOLING105OF 44051264730001F026473INDESITF.P. Freezer COOLING106OFT 250 FA51275630000F027563INDESITF.P. Freezer COOLING107WH2000854958996000 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ108WH2000854958996001 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ109WH2000 E854958996010 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ110WH2000 E854958996011 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ111WH2000 UK854958915000 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ112WH2010 A854907001064 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ Α Ε.Κ.113WH2010 A854907015041 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ Α Ε.Κ.114WH2010 A854907015043 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ Α Ε.Κ.115WH2010 A E854907001050 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ Α Ε.Κ.116WH2010 A E854907001051 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ Α Ε.Κ.117WH2010 A E854907001052 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ Α Ε.Κ.118WH2010 A E854907001053 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ Α Ε.Κ.119WH2010 A E854907001054 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ Α Ε.Κ.120WH2010 A E854907010030 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ Α Ε.Κ.121WH2010 A E854907010031 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ Α Ε.Κ.122WH2010 A E854907010033 WHIRLPOOLΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ Α Ε.Κ.123ZFC30JB92071125700 ZANUSSIΚαταψύκτες οριζόντιοι20070716

Επιπλέον πληροφορίες

Κατασκευαστής