Ενημέρωση ως προς τα Προϊόντα Miele

Η επιχείρηση μου δεν είναι εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Miele, αλλά ως εμπορική επιχείρηση μεταπουλά προϊόντα προμηθευτών/αγορασμένα από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της….